Slava Božije sile

Milenko Isakov
“…jačajući svakom snagom po sili slave Njegove,
i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću”
(Kološanima 1:11)

Opet nastavljamo sa proučavanjem Božije slave. Najpre smo razgledali slavu Božije svetosti, zatim slavu Božijeg imena, a prošli put smo videli slavu Božijih dela. Danas želimo da pogledamo slavu Božije sile.

Najpre ćemo razmatrati slavu ljudske sile. Ljudi često imaju umnu, razumsku snagu kojom mogu da ‘nadvladaju’ ljude oko sebe. Ako si inteligentniji od drugih ljudi, u razgovoru sa njima možeš vrlo lako da ih nadmudriš. Ako ti je Bog dao elokvenciju, snagu rečitosti, ti ćeš lako nadgovoriti ljude koji žele da se raspravljaju sa tobom. Takođe, najjednostavniji primer ljudske sile se primećuje u fizičkom smislu. Ako si fizički snažnije građen od drugih ljudi, nadjačaćeš ih. Pokazaćeš im svoju snagu. Određeni ljudi imaju snažnu harizmu, jak šarm i sposobnost ubeđivanja, te sa lakoćom uvedu druge ljude u ono što žele. Međutim, sve te stvari se odnose na ljudsku snagu, a cilj ljudske snage je da čovek dobije ono što poželi za sebe i da izvrši svoju volju.

Sada želimo da pogledamo u čemu se sastoji slava Božije snage, Božije sile. Pronađimo Kološanima poslanicu, prvo poglavlje, stih 11. „Mi se takođe molimo da budete ojačani svom Njegovom slavnom silom, da biste imali sve uzdržanje i strpljenje koje vam je potrebno, u ljubavi.“ Ovaj stih govori u čemu se manifestuje Božija snaga u životu čoveka. U tome da u trenucima kada su u iskušenju da kloneš budeš izdržljiv i da u trenucima kada si iskušavan na nestrpljivost budeš strpljiv. Kada to činimo sa ljubavlju i zahvalnošću prema Bogu, time se iskazuje slava Božije snage u nama.

Bog je slavan u svojoj sili! Svojom silom je učinio ogromne znakove i čuda kada je izveo svoj starozavetni narod iz egipatskog ropstva. Njegovu podignutu ruku niko nije mogao da odvrati! (Isaija 14:27). Međutim, ovde se apostol Pavle moli za vernike u Kolosima da budu ojačani tom Božijom slavnom silom, a rezultat toga biće da oni imaju uzdržanje i strpljenje koje im je potrebno u životu. Dakle, sila Božija nije uvek ona koja provaljuje vrata i koja ruši sve ispred sebe, nego je puna uzdržanja i strpljenja!

Neka slava te Božije sile bude prisutna u našim životima. Amin!