Način da pronađeš mir svojoj duši

Zac Poonen

Želim da pronađemo vrlo poznat odlomak iz Pisma. On se nalazi u Evanđelju po Mateju u 11. glavi. Ne znam da li smo svi razumeli dubinu ovih sithova. To su reči Isusa Hrista: “Dođite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smeran u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je jaram moj blag i breme je moje lako” (Matej 11:28-30).

Postoji vrlo jednostavan test koji možemo upotrebiti da bismo otkrili nešto o sebi. Svako može samome sebi postaviti pitanje: “Da li je moje unutrašnje biće (moja duša, moje srce) u pokoju sve vreme?” Biti u pokoju znači biti slobodan od tenzije, brige, straha i bilo koje vrste vreve. Ako je odgovor negativan, treba da budemo iskreni sami prema sebi.

Sledeća stvar koju treba da preispitamo kod sebe jeste: “Da li verujem da je Božija volja da ja imam pokoj ili je to nemoguće postići u svetu u kome živimo?”

Naš razum može biti okupiran mnogim, mnogim stvarima. Ponekad se vratimo sa posla i još uvek razmišljamo o raznim stvarima o kojima je potrebno razmišljati. Imamo porodice i decu. Treba da razmišljamo o njihovoj budućnosti, školovanju – mnogim stvarima. To je u redu. Naš razum može biti okupiran i možemo planirati budućnost. Biblija ne zabranjuje ništa od toga. Isus nikada nije rekao: “Ne planirajte budućnost” ili “Ne planirajte sutrašnji dan”. Ono što je On rekao jeste: “Ne brinite se za sutra”. Postoji velika razlika između tih stvari. Da je Isus rekao “Ne planirajte za sutra” tada bi On bio vrlo nerealan. Ali Isus nije nerealan! U Bibliji ne postoji ništa što nije realno! Nikada nećeš pronaći ni jednu jedinu Isusovu izjavu koju je nemoguće primeniti. Moramo početi sa takvom verom. Moramo verovati da nam On nikada nije rekao da radimo nešto što je nemoguće!

Gledajući današnje stanje u svetu i kako se stvari razvijaju na zemlji, naročito u poslednjih nekoliko godina, verujem da treba da poznajemo realnost ovih stihova bolje nego možda bilo koja druga generacija. I ne samo u pogledu toga što se danas dešava u svetu, nego takođe i zbog onih koji se bore da ugađaju Bogu, koji se bore da drže Njegove zapovesti, a koji to traže na pogrešan način, tako da na kraju postaju umorni i natovareni, obeshrabreni, osuđujući sami sebe i govoreći: “To je beznadežno, ja ne mogu to učiniti”. Oni takođe treba da spoznaju realnost ovih stihova!


Za koga su ovi stihovi?

Ja sam mnogo godina mislio da se ovi stihovi odnose na nevernike. Kada sam bio mlađi, sećam se da sam propovedao po ulicama nevernima ove stihove: “Dođite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Isus vas poziva da dođete!” Ali, kako su godine prolazile, a ja posmatrao kako stoje stvari među vernima, shvatio sam da je ovaj stih potrebniji vernima zato što sam video mnoštvo, mnoštvo Hrišćana koji su UMORNI i NATOVARENI! Kao što kaže na jednom mestu u Starom Zavetu: “Nestalo je radosti” (Plač 5:15). Takvo je stanje mnogih vernika, a to nije Božija volja. Dakle, ovde postoji nešto što smo mi propustili. Međutim, to nije nešto što mi treba da dostignemo! Setite se da je Gospod rekao: “JA ću vam dati odmor” (tako stoji u engleskom prevodu, prim.prev.). To je dar! To je nešto što samo On može da nam dâ! Ja ne mogu da se borim da bih to dostigao.

Vi možete odslušati propoved, pokrenuti se i uzbuditi, zadobiti veru u vezi neke stvari i imati pokoj koji će trajati nedelju dana, ali to nije pokoj o kojem Isus govori. Isus govori o pokoju koji je mnogo postojaniji. Mnoge propovedi su samo podstaknuće koje propovednici daju obeshrabrenim ljudima, a ono traje dosta kratko. Znate, to je kao kada trener na neki način podstakne fudbalera da bi video kako je ovaj dobio motivaciju. To podstaknuće traje za vreme utakmice i tada se završava. Dakle, mnogi, mnogi Hrišćani doživljavaju svoj hrišćanski život upravo tako! Oni dođu na bogosluženje, dobiju motivaciju, budu aktivni dok ona deluje u njima i tada staju. Reč nikada ne potone u njihov Duh! Ona prođe kroz telo (uši, oči) u njihovu dušu i oni je razumu. Možda budu i uzbuđeni zbog toga, ali Reč nikada ne potone do nivoa njihovog duha i zato izvetri posle određenog vremena.


Lud i mudar čovek

Vidite, u tome je razlika između ludog i mudrog čoveka. Isus je rekao da lud čovek sluša Njegove reči, ali da nije došao duboko do kamena koji je duh. On je došao samo do nivoa svoje duše – svog razuma, inteligencije i razumevanja. Ostao je tu, zidao na tome i to je bilo tužno.

Ali mudar čovek je išao dublje. On je razumeo Reč, ali je rekao: “To nije dovoljno. Hoću da idem dublje, do svog duha. Hoću da dozvolim Božijoj reči da potone u moj najunutrašnjiji deo bića”. On je sagradio kuću na kamenu. Kada su došli vetrovi, bure i poplave, nisu mogli srušiti kuću. To je ilustracija pokoja. Postoji kuća koja je postojana i nepomaknuta za vreme vetrova, bura i poplava. To je pokoj!

Kuća ludog čoveka podrhtava prilikom raznih situacija i okolnosti. To je nemir. To se dešava zato što Božija Reč nije dovoljno duboko potonula u njemu. Isus je rekao da oni koji slušaju Njegovu reč i izvršavaju je – oni koji zapravo teže da budu poslušni onome što Reč govori – trebaju da budu kao kuća koja je na kamenu i koja se ne pomera sa svog mesta, odnosno kao kuća koja ima mir!

Dakle, ako smo mi podrhtavali, koliko god mislili da smo bili poslušni Božijoj Reči, to dokazuje da nismo! Da smo poslušali Božiju Reč, kao što je Isus rekao, kuća se ne bi srušila.

I ja verujem da treba da budemo zahvalni za okolnosti i ljude koji doprinose da mi podrhtavamo jer je to deo otkrivenja istine o nama samima. Treba da dozvolimo da Reč doboko potone u nama! Zar nije dobro kada to otkrijemo? Sigurno da jeste. Ja želim da znam sve o sebi još na ovoj zemlji, pre nego što se suočim sa mojim Gospodom. Ne želim da tek tamo spoznam nešto o sebi. Tada će biti suviše kasno da učinim nešto po pitanju toga. Želim da spoznam sve o sebi još na ovoj zemlji.

Ako neko dođe u moj život i uzdrma me, “Aha, hvala ti”. Možda je to moj neprijatelj, ali on me je uznemirio. Kako sam zahvalan za tu osobu jer mi je pokazala moje pravo stanje! Mislio sam da sam čvrsta stena, ali sam shvatio da ipak nisam. Ko mi je to pokazao? Ne moji prijatelji, ne propovednik, nego moj neprijatelj!

Dakle, okolnosti, situacije i ljudi koje srećemo u životu koji nas ‘drmaju’ pokazuju da ovi stihovi nisu istina u našim životima! Treba da budemo jako zahvalni za te okolnosti! Ako te ‘drmaju’ finansijske teškoće ili ako te bolest ‘drma’, budi zahvalan za te okolnosti. Mi ne treba da budemo uzdrmavani!

Da li vam je poznat taj lep stih iz Knjige o Jovu 23:10? Neki su ga postavili na zid u svojoj kući: “On zna svaki detalj onoga što se meni dešava”. Tako stoji u engleskom prevodu ‘Living Bible’. Ja sam stavio taj stih u moju sobu. Potreban mi je! Ohrabruje me da budem u pokoju. Imam takođe i druge stihove koji mi pomažu da budem u pokoju. “Ako se bojiš Boga, ne treba nikoga više da se bojiš” (Isaija 8:11-13, tako stoji u engleskom prevodu ‘Living Bible’, prim.prev.) Taj stih držim u mojoj sobi već više od trideset godina. Potreban mi je! Ne znam kako je sa vama, ali ja želim da budem u pokoju. Sveto Pismo je veliko ohrabrenje za mene! On zna svaki detalj u vezi svega što mi se dešava upravo sada. On zna kakve pritiske doživljavam! On zna pritiske sa kojima ću se suočiti sledeće nedelje, koje ja na sreću ne znam sada. Ali On zna i pribavlja stvari koje su mi potrebne za to.


Kako doći u pokoj?

I kako onda mogu doći u taj pokoj i kako mogu imati mir? Treba da dođem Njemu! Isus je rekao: “Hodite k Meni”, ne “Dođite bogosluženju”. Ono će trajati kratko. Ali, ako dođeš samom Isusu…

Isus je rekao: “Dođite k meni”. Često slušate kako govorim da najveći zahtev da biste došli Isusu jeste ISKRENOST. Ja sam jutros opet čitao Jeremiju 3:13 gde kaže: “Samo poznaj bezakonje svoje” i dođi! Da li je to teško? Tu ne kaže da predaš svoje bezakonje. Možda još nemaš snage za to. Ali samo poznaj svoje bezakonje! Šta je tu teško? Na primer, ako si gnjevan, možda nećeš imati pobedu nad tim još deset godina. Nema veze, priznaj to! Nemoj se izgovarati! Nemoj bacati krivicu na drugoga, pogotovo ne na svog muža ili ženu. Poznaj to! Kao što je David rekao u 51.Psalmu: “Gospode, ja sam. Zaslužujem sramotu. Ja sam učinio preljubu. Ne bacam krivicu na tu ženu koja me je iskušala. Ne, ne, ne. To sam ja, sto posto ja”. To znači priznanje! Psalam 51 je divan psalam!


Ko može doći Hristu?

Na sličan način, čujte ovo. Ko može doći Njemu? Znate, postoje ljudi koji veruju da svi mogu doći Isusu. Ne, to nije istina. “Svi koji su umorni i natovareni”. Oni koji poznaju: “Gospode, ja sam umoran. Ja sam opterećen. Uvek osećam da nisam dovoljno dobar. Uvek se osećam osuđeno. Uvek se osećam teško u svom duhu. Kada se tome dodaju još okolnosti, ja sam natovaren, Gospode. A ti si rekao Gospode da je Tvoj jaram blag i da je Tvoje breme lako”. Lako, kao košulja. Košulja nije teška za nošnju. Laka je. Ona nije kao velika, teška metalna kutija na mojoj glavi. Košulja je lako breme!

Da li si doživeo da je Hrišćanski život upravo takav? Da li si doživeo da su Božije zapovesti lake – breme koje je lako, kao košulja? Ja radosno nosim košulju. Znate, apostol Jovan je posle 65 godina hodanja sa Bogom upravo to rekao. Dao je svoje svedočanstvo u 1.Jov.5:2. Setite se, to nije neki mladić početnik od dvadesetak godina koji se obratio prošle nedelje pa danas stoji pred nama i daje svoje svedočanstvo! Dobro je kada slušamo svedočanstva ljudi koji su se obratili pre nedelju dana, ali mi tome ne dajemo veliku težinu. Mi kažemo da taj momak još nije doživeo velika iskustva u životu. Svakako, mi cenimo njegovu revnost, ali mu dajemo vreme…

Ali, ovde je u pitanju 95-ogodišnji čovek koji posle 65 godina hodanja sa Bogom daje svoje svedočansto: “Na ovaj način dokazujemo svoju ljubav prema Bogu. Mi držimo Njegove zapovesti, a njegove zapovesti nisu teške”. Setite se, to je stari 95-ogodišnji sedi čovek koji govori: “Hej, želim da vam posle 65 godina hodanja sa Bogom kažem nešto – Njegove zapovesti nisu teške! Ono što mi je On rekao pre 65 godina apsolutno je tačno. Njegov jaram je blag! Njegovo breme je lako!”

Ako kod tebe nije tako, brate, sestro, nešto ste propustili. Ja sam to propuštao mnogo godina nakog svog obraćenja. Kažem vam iskreno, osećao sam da je jaram težak. A znate šta se dešava kada propovednik oseća da je jaram težak? On ga nameće drugima! I ja sam to činio. Izvinuo sam se svima kojima sam to činio kada sam bio mlad. Nanosio sam tovare na ljudska pleća zato što sam sâm osećao da je jaram težak. To je bio legalizam.

Nisu samo demoni koji nam nameću breme, nego takođe i duh legalizma. Duh koji je zanovetan. Sitne, sitne stvari. Fariseji su bili cepidlake. Oni su stavljali akcenat na sitne, sitne stvari. Uvek su nalazili greške kod Isusa i učenika u vezi nekih sitnih, sitnih stvari. Među nama ima braće i sestara koji su takvi! Kako to znam? Pa, čuo sam od nekih polaznika koji dođu u našu skupštinu da im neko priđe i pita ih u vezi nekih sitnica. Neke glupe, sitne stvari. Oni ih ne pitaju: “Da li ljubiš Boga celim svojim srcem? Da li ljubiš bližnjega kao sebe?” To su na primer dobra pitanja. Ne, ne, ne, nego neka sitna pitanja – obično nešto o čemu Isus nikada nije govorio!

Preispitaj se da li si takav. Ovo ne govorim zbog toga što ne možeš biti propovednik ako si takav, nego zbog toga što kada tako gledaš na ljude i ulaziš u deul sam njima radi nekih sitnih stvari koje nisu uradili, ili koje rade, a koje se razlikuju od onoga kako ti smatraš da trebaju da se rade, to je vrlo dobar dokaz ili činjenica da si ti umoran i opterećen! Zato je dobro da to shvatiš.

Ja znam iz svog života da kada je breme bilo skinuto sa mojih pleća prestao sam da budem cepidlaka prema drugim ljudima. Više su počele da me interesuju ozbiljnije stvari hrišćanskog života. Najvažnije stvari, centralne stvari!

Dakle, ovo su načini da bismo shvatili da li smo umorni i natovareni. Isus je rekao da je Njegov jaram blag i breme lako. Jovan je posle 65 godina hodanja sa Njim isto to posvedočio. Mi bi takođe trebali da na kraju svog života isto to kažemo: “Ja sam shvatio da je Njegov jaram blag. Breme je lako”. Ja mogu da kažem to. Sigurno mogu! Možda sam nekad umoran i nepodesan za službu Bogu, ali jaram je lak. Breme je lako! Bez sumnje, uzbudljivo.

U Pričama 14:14 jedan engleski prevod kaže: “Život pobožnog čoveka je uzbudljiv”. To je stvarno istina. Njegov jaram je lak i breme je lako!


Kome je Isus ovo govorio?

Isus je govorio grupi ljudi koji su proveli mnoge godine pokušavajući da drže zakon i nikada nisu uspevali u tome. On ih je pozvao da dođu Njemu, da dođu u život pokoja – u stanje da mogu da drže te zapovesti!

Vidite, to je razlika između Starog i Novog zaveta. Postoji mnogo načina da se objasni ta razlika. Ovo je samo jedan način.

U Starom Zavetu oni su pokušavali da drže te zapovesti i nisu mogli. U Novom Zavetu Bog je rekao: “Dođite k meni i ja ću vam pomoći da držite te zapovesti”. To je razlika! U suštini, u tome se razlikuje Hristovo od Mojsijevog učenja.

Mojsije je rekao: “Treba to da radiš, to da radiš, to da radiš… Ako to ne radiš umrećeš“. I oni su zaista umrli jer nisu mogli to da čine.

Isus je rekao: “Ja znam da ste umorni i natovareni. Ne možete to činiti. Dođite k Meni! Daću vam odmor. Dovešću vas u život pokoja”.


Kako doći Isusu?

I da bi došli u taj pokoj, On kaže: “Uzmite jaram moj na sebe i učite od mene. Jer ja sam krotak i smeran u srcu i tada ćete naći pokoj svojim dušama.”

Dakle, postoji nešto što treba da uradim kada dođem Njemu. Treba da poznam da sam umoran i natovaren, da sam bolestan i umoran od samoga sebe! Želim da pročitam taj stih na ovaj parafraziran način: “Dođite k meni svi koji ste bolesni i umorni od svojih poražavajućih života. Dođite k meni svi koji ste bolesni i umorni od pokušavanja življenja hrišćanskog života, jer stalno padate i padate”.

Da li si osposobljen? Isus kaže: “Dođi”.

Više puta sam pričao jednu priču. Pre mnogo godina kada sam bio na jednoj konferenciji, tamo je bio jedan čovek iz pentakostalne crkve koji mi je prišao i rekao: “Brate Zek, bio sam godinama u pentakostalnim crkvama. Ja sam takođe bolestan i umoran od tih crkava i želeo bih da pređem u vašu skupštinu.”

Odgovorio sam mu: “Molim te, nemoj! Ako si sada bolestan i umoran od njih, kada dođeš kod nas, posle nekoliko meseci bićeš bolestan i umoran od nas, jer mi nismo savršeni. Rastemo prema savršenstvu. Borimo se. Nismo došli do savršenstva! I mi takođe imamo licemere u našoj sredini! Znači, bićeš iznenađen i razočaran pošto očekuješ sve savršeno, a kada budeš došao otkrićeš da nije tako”.

Rekao sam mu: “Ustvari, mi smo grupa ljudi koji smo bolesni i umorni od nas samih! Nismo umorni od pentakostalnih ili bilo kojih drugih crkava. Ne, nismo grupa ljudi koji su umorni od svojih žena, muževa… Mi smo umorni od samih sebe.”

Tada sam mu rekao: “Ako si takav, dobrodošao! Ali, ako si bolestan i umoran od drugih ljudi, brate, bolje pronađi neku drugu skupštinu. Mi nismo za tebe.”

Da, zato što je Isus pozivao ljude koji su umorni i natovareni. Znate, kada smo opterećeni pošto želimo da imamo pobedu… Sećam se dana, nedelja i meseci kada sam se borio za pobedu, obraćao se Bogu noćima, kajao se, kajao i kajao. Bio sam jednostavno bolestan i umoran od svog poražavajućeg života. Šta sam mogao da radim? Mogao sam jedino da dođem Isusu i kažem: “Gospode, pomozi mi. Ja ne vidim kako mogu da dobijem tu pobedu. Ne razumem to. Želim to celim srcem, bez obzira na cenu.”

Da li si ti takav? Pozivamo te da dođeš Njemu! Svako može doći Njemu ko se tako oseća – ko želi to, ne polovično, već celim svojim srcem!


Zakon

Da li znate zašto je Bog držao Izrailjce 1500 godina pod zakonom? To je dugačak period, zar ne? Kakvo imaš mišljenje o ljudima koji deset godina ne mogu da nauče tu lekciju da je nemoguće držati zakon? Izrailjski narod je 1500 godina pokušavao da drži zakon, pokušavao i pokušavao… Sledeća generacija dođe i dalje pokušava… Opet sledeća generacija, ista priča… 40 generacija! I da li su naučili? Ne. Još uvek nisu naučili! Fariseji u Hristovo vreme nisu to naučili iako je 40 generacija pre njih pokušavalo da drži zakon i nije uspelo. Ipak, oni su mislili: “MI ]EMO”, ali nisu mogli.

Da li znate kako je apostol Petar opisao zakon? Želim to da vam pokažem. On je trideset godina pokušavao da ga drži. Opisao je to u Delima 15. Apostoli su imali diskusiju radi Jevreja koji su postali Hrišćani. Oni su se polovično obratili. To znači: pola zakon a pola blagodat. Ali, ne postoji poluobraćenje! Ili si potpuno obraćen ili uopšte nisi obraćen! Znate kako je Isus rekao: “Nisi ni studen ni vruć”. Ti mlaki ljudi su najveći problem u skupštinama! Oni nisu ni tu ni tamo. Bilo je mnogo takvih ljudi u ranim danima Crkve. Neki su govorili: “Morate da se obrezujete i da držite Mojsijev zakon”. Zbog toga su apostoli i starešine napravili poseban sastanak da razgledaju tu stvar. Tada je Petar ustao i rekao (stih 7): “Ljudi braćo! Vi znate kako je Bog…” Sada pogledajte kako je opisao zakon. “Sad dakle šta kušate Boga i hoćete da metnete učenicima jaram na vrat (odnosno zakon), koji ni očevi naši (40 generacija) ni mi ne mogosmo poneti”. On je tako opisao zakon. “Mi jednostavno nismo mogli to da nosimo. Braćo, nisu li mnogi od vas tridesetak godina pokušavali isto to? Naši očevi su pokušavali, njihovi očevi i njihovih očeva očevi. Niko od nas nije mogao da ga ispuni! Zašto hoćete sada da ga namećete drugim ljudima? Zaboravite to.”

“Nego verujemo da ćemo se spasti blagodaću Isusa Hrista kao i oni” (stih 11). Spašeni smo blagodaću Isusa Hrista! Dakle, Petar koji je imao daleko više iskustava u zakonu nego ti i ja kaže da je zakon bio užasno breme koje on nije mogao poneti. Šta je onda uradio? Došao je Isusu zato što je bio umoran i natovaren, i našao je pokoj! Počeo je da uči od Isusa, umesto od tog jarma zakona…


Ilustracija zakona

Da li znate šta je jaram? Jaram se držao između dva vola da bi mogli orati zajedno. Biti pod jarmom zakona znači biti jako zahtevan. Zakon je vrlo zahtevan! On je kao muž koji nikad ne traži da učiniš nešto loše, ali ti nijednim svojim prstom ne pomaže u svim tim stvarima koje treba da uradiš u svom domu, kao žena. Da li želiš da se udaš za takvog muža? On nikada ne traži da uradiš nešto loše. Nikada te neće maltretirati, ali njegovi zahtevi su savršeni. Doručak mora biti u 8 sati. Ne u 8:01 nego tačno u 8:00. Obuća se mora ostavljati na precizno određeno mesto, odeća mora biti uredno savijena, kreveti moraju biti namešteni, kuća mora biti čista! Ništa loše u tome. On ne traži od tebe da gledaš pornografiju ili da radiš neke takve stvari. Ne, ne, ne! Sve je pravedno, a ti po ceo dan trčiš pokušavajući da održavaš red u kući, da radiš ovo i ono… i onda kažeš: “Čoveče, ovaj muž izgleda zdrav”. Zakon je zdrav! “Nema krvni pritisak, nema dijabetis, nema izgleda da će umreti. Koja grozna stvar. Osuđena sam da živim sa tim mužem ceo svoj život. On ne traži nijednu jedinu lošu stvar, pa ne mogu da ga kritikujem jer ne traži ništa što je loše.”

I tada opaziš tog slavnog mladića koji je toliko savršen i zdrav! “Volela bih da nisam udata za ovog čoveka, volela bih da se udam za tog mladića tamo, ali ne mogu učiniti ništa povodom toga. A moj trenutni muž čak ne može ni da umre.”

Takvo je bilo naše stanje pod zakonom! Bili smo venčani. Jaram je ilustracija braka. Zajedno u jarmu sa zakonom. A Biblija kaže da je Bog uradio predivnu stvar! Treba to da razumemo. Ja ću vam reći šta je On uradio i onda ću vam pokazati stih.

Ta žena je bila udata za muža koji se zvao Zakon i koji nikada neće umreti. Biblija kaže da su muž i žena međusobno svezani dokle god su živi. Prilikom venčanja oni kažu da će biti zajedno sve dok ih smrt ne razdvoji.

Dakle, Bog je učinio predivnu stvar! On je ubio ženu! Zar to nije bio dobar način da se izađe iz takvog braka? To je pravo značenje biti razapet sa Hristom! “Sa Hristom se razapeh” (Gal.2:19). Ali, ako si mrtav, kakva je korist od toga?

“Ja želim da se venčam sa onim drugim mladićem, Isusom Hristom!”

Bog je učinio i drugu stvar. On nas je vaskrsnuo iz mrtvih! Stari brak je slomljen! Zakon ne može da nam dođe i kaže: “Hej, ti si bio nekada venčan sa mnom.”

“Da, da, jesam, ali sam umro. Ne zaboravi. Umro sam za tebe gospodine Zakonu! Nekada sam bila tvoja žena, ali više nisam. Bog me je oslobodio tako što me je razapeo sa Hristom, vaskrsnuo i rekao: ‘Sada možeš da se venčaš sa Isusom Hristom’.”

Pomislite sada na glupe Hrišćane koji nakon svega toga opet idu i venčavaju se sa Zakonom! Ima ih na hiljade – hiljade njih! Isus je umro pre dve hiljade godina. On je sa sobom razapeo i nas i rekao nam je: “Slobodan si. Vaskrsnuo si sa mnom, venčan si za mene”, a ljudi i dalje idu i venčavaju se za zakon! Opterećenost, osuđivanje samoga sebe, obeshrabrenje, nanošenje tereta drugima! Ja sam bio takav. Ovde ne bacam ni na koga kamenje. Ovo je moje svedočanstvo! Ali, oslobodio sam se toga. Jednog dana sam zauzeo poziciju sa Hristom i završio sam sa tim. Nisam više pod zakonom! Bio sam nekada venčan za njega, ali više nisam. On više ne može da me povuče da se vratim njemu. Nadam se da ćete i vi doći u to stanje kada ćete biti totalno slobodni!


Umreti zakonu

Kažem vam braćo moja, jedno obeležje ljudi koji su pod zakonom jeste da su oni jako zahtevni! Zakon je takav. Zahtevan, zahtevan. Da li vi muževi imate zahteve za svoje žene? Vi ste pod zakonom! Da li vi žene imate zahteve za svoje muževe? I vi ste pod zakonom! Vi idete i opet se venčavate za onog prvog muža. Dokaz? Imate zahteve!

Da li ste zahtevni prema braći i sestrama? To je zakon! “Moraš biti takav. Oni moraju biti takvi. Oni nisu takvi. Oni nisu kao… Oni nisu kao ja.”

Ko je rekao da moraju biti kao ti? Oni trebaju da budu oni! Ja slavim Boga za slobodu koju je to saznanje donelo u moj život. Želeo bih da je svi uživate. To čini hrišćanski život jako uzbudljivim! Zaista možeš reći: “Jaram je blag, breme je lako”. To nam daje snagu da nadvladamo greh, jer kada si oslobođen od zakona tada pobeđuješ greh! “Greh neće ovladati vama jer niste pod zakonom” (Rim.6:14). Greh hoće ovladati tobom kada si pod zakonom.

Da li si primetio brate, sestro – ti koji si toliko zahtevan prema drugima – zar nisi primetio da takođe nemaš pobedu nad grehom u svom životu? Te dve stvari idu zajedno! Greh hoće vladati nad tobom pošto si pod zakonom! I ti i druge ljude stavljaš pod zakon. Stavljaš svog muža pod zakon, stavljaš svoju ženu pod zakon, stavljaš svoju braću i sestre pod različite zakone i pravila koja si sam načinio! Greh hoće vladati nad tobom! Dokle? Dokle god budeš bio pod zakonom! Dokle god budeš bio zahtevan prema drugima! Dokle god budeš bio zahtevan prema mužu, ženi, braći i sestrama! Greh će vladati nad tobom zato što si pod zakonom!

Ali, Pavle je rekao nešto u kontekstu zakona u Galatima 2. Uzmite vreme da pročitate Galatima drugu glavu. Kontekst u kojem je rekao: “Sa Hristom se razapeh” jeste zakon. U suštini je rekao: “Ja sam umro zakonu. Sada sam pod blagodaću.”


“Ja sam krotak i smeran u srcu”

Dakle, Isus kaže: “Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene. Jer sam ja krotak i smeran u srcu.” I ja mislim da treba da budemo ponizni (krotki) u našem odnosu sa Bogom, a ne sa ljudima. Molim vas, setite se! To je greška koju svetski ljudi prave. Oni misle da poniznost treba da se pokaže u našem ophođenju prema ljudima. Znate kada neko kaže: “Taj i taj je jako ponizan brat, njegova glava je uvek pognuta, on govori tako mekano i tiho.”

Reću vam da mnogi koji pričaju mekano imaju vrlo tvrda srca iznutra! Kažem vam jer sam to otkrio pre mnogo godina. Ne, poniznost nije pred ljudima. Biblija ne kaže: “Ponizite se pred ljudima”. To nigde ne kaže u Svetom Pismu. Ona kaže: “Ponizite se pod silnu ruku Božiju” u 1.Petrovoj 5. Poniznost je pred Bogom!

Druga stvar koju je Isus rekao jeste ljubaznost (smernost). Ona se praktikuje u odnosu sa ljudima. Ne treba da budemo ljubazni prema Bogu, nego prema ljudima. Treba da budemo ljubazni prema ženi, mužu, deci i prema svima sa kojima se sretnemo! Dakle, kada Isus kaže: “Naučite dve stvari od mene”, jedna je za naš odnos sa Bogom, a druga za naš odnos sa bližnjima. “Učite od mene kako se treba poniziti pred Bogom, i učite od mene kako treba biti ljubazan, naročito prema grešnicima”.

Naravno, Isus nije bio ljubazan prema onima koji su druge stavljali pod zakon. Ne, On ih je nazvao “porodi aspidini”. Zašto? Zato što su nametali svoje zahteve drugima! Ako si ti jedan od tih ljudi koji nameću svoje zahteve mužu, zahteve ženi, zahteve ostaloj braći i sestrama u skupštini, očekujući od njih da budu ovakvi ili očekujući od njih da budu onakvi…brate i sestro, dopusti mi da ti kažem da te Isus naziva “porodom aspidinim”. To je ono što ti jesi! Ja nisam to rekao. Isus je rekao! Nemoj čudno da gledaš na mene, Isus je to rekao! Zašto? U Mateju 23 Isus je to rekao zato što vi vežete bremena teška na druge ljude.

Ali, setite se grešnika koji su došli Njemu. Da li ste videli bilo šta na Njemu osim ljubaznosti? Da li ste ikad primetili da je Isus bio tvrd prema nekome ko je bio gubitnik u svom životu? NIKADA! On nije bio takav onda, On nije takav ni sada! On je tvrd prema onima koji su ponosni i arogantni, koji nameću svoje zahteve drugima i koji uprapašćuju tuđe živote, koji kritikuju i osuđuju druge, koji misle da su toliko pravedni da preziru druge, trkači koji misle da je njihova trka superiornija u odnosu na trke drugih ili oni koji misle da je njihova cena viša od cene drugih ljudi. O, Isus je tvrd prema takvima i oni zaslužuju da Isus bude tvrd prema njima! Ja želim da budem tvrd prema takvima, zato što želim da budem sličan Hristu. Želim da budem kao Isus! Ali, želim da budem ljubazan prema onima koji su gubitnici. Želim da budem ljubazan prema ubicama, kriminalcima, prostitutkama, drogerašima i prema ljudima koji su u rukama sotone, koji nemaju vremena da kritikuju druge pošto imaju mnogo svojih problema. O, Isus je vrlo ljubazan prema njima!

Ako se nalaziš u toj kategoriji ljudi, kažem ti da će Isus biti vrlo ljubazan prema tebi!


“Učite od mene”

On je rekao: “Učite od mene, jer sam ja ponizan i ljubazan u svom srcu”. On je jako ljubazan! Rekao je da neće ugasiti sveštila koja su zapaljena. Znate kada je nešto skoro potpuno izgorelo, pa se samo puši, a On želi da razgori taj plamen. Kao i trsku koja je stučena On neće da je prelomi već želi da je popravi. Takav je On. I On kaže: “Učite od mene.”

Postoji nešto što treba da učimo! To ne dolazi automatski. Da li znate šta znači učiti? Vi koji ste završili srednju školu, koliko godina ste proveli učeći fiziku, hemiju, geografiju i istoriju? O, koliko mnogo godina ste se borili, borili i borili da naučite. To nije došlo preko noći! Vi niste došli jednog večera na čas kao ovde i rekli: “Ja sam to naučio”. Ne, trebalo je vremena.

Isus je rekao: “Učite od mene.” Kažem vam, to je najdivnije obrazovanje koje ćete ikada steći! Učite da budete ljubazni! Ja to neću naučiti tako što ću proučavati ljubaznost! Isus kaže: “Učite od MENE.” Isus je Reč koja je postala telo. Tako je napisano u Jovanu 1:14 – “Reč postade telo.”

U Starom Zavetu oni su imali samo reč, tamo na tabli i na pločama zakona. To ti je tamo i čitaj to. Radi to. Ali u Novom Zavetu, Reč je postala telo. On ne kaže: “Uči iz knjige” nego “Uči od mene”. U Starom Zavetu, oni su trebali da uče iz knjige. U Starom zavetu test je bio: “Da li je to prema Knjizi?” Ako jeste, onda je ispravno. Ako nije prema Knjizi, neispravno je. U Novom Zavetu nije tako. Postoje čak i danas ljudi u Hrišćanstvu koji misle tako: “Da li je to prema Knjizi? Da li se to slaže sa ovim stihom? Kako je prema onom stihu? Da li si video polovinu onog stiha, brate? Nisi video? Koliko dugo čitaš Bibliju? Kako to nisi video?”

Ali, u Novom Zavetu nije tako. Da li je to prema… Isusu? “Slovo ubija, a duh oživljuje.” Mnogi Hrišćani su zatvorenici slova! Oni nikada nisu došli do slobode Duha. Sloboda Duha ne znači da postajemo neposlušni Pismu! Šta misliš, da li je Isus bio neposlušan Pismu? Ne, ali On je držao Duh Pisma! Prema slovu, Isus je bio neposlušan Pismu! O, toliko mnogo primera. Znate da su Fariseji postavljali pitanja u vezi subote, kršenja subote, da li sme da se radi subotom, da li sme da se nosi krevet u subotu…

Da li si čitao u 4. Mojsijevoj, mislim da je 16 glava ili tako nešto (to je 15. glava, prim.prev.) gde kaže da je čovek skupljao drva u šumi u subotu i da je zbog toga bio ubijen. Bio je kamenovan zato što je skupljao drva u subotu! Mojsije je rekao: “Ne znam šta da radim”. Ljudi su uhvatili tog čoveka da skuplja drva. On nije zapalio vatru zato što je postojao zakon da ne smeš paliti vatru subotom. On je samo skupljao drva da bi sutradan zapalio vatru. Oni su rekli: “Hej, ovaj čovek skuplja drva u subotu. Šta treba da radimo?” Mojsije je rekao: ”Moram da pitam Boga”. Bog je rekao: “Kamenujte ga.”

Zakon je bio suviše tvrd! Ali, Isus je rekao čoveku da nosi krevet u subotu! Šta je veće: skupljati drva u subotu ili nositi krevet u subotu? Ako gledaš prema slovu, mogao bi reći da Isus nije održao taj zakon!

Ja sam već navodio drugi primer iz 5.Mojsijeve mislim da je 23.glava gde piše da se u Božiji dom ne donosi novac koji je zaradila prostitutka (5.Mojs.23:18, prim.prev.). I ovde se sada nalazi prostitutka koja je za sav svoj zarađeni novac kupila mirise koje je izlila na Isusove noge – potpuno kršeći taj zakon iz 5.Mojsijeve. I Isus je to prihvatio!

Šta ćemo sa ženom koja je bila uhvaćena u preljubi? Zakon je bio potpuno jasan. Ne smeš poštediti život te osobe! Ako nisi poštedeo čoveka koji je skupljao drva u subotu, kako bi poštedeo ženu koja je uhvaćena u preljubi? Treba da se kamenuje!

Ali, Isus je rekao: “Ženo, ni ja te ne osuđujem. Samo budi sigurna da više nećeš to činiti!” Prema slovu, mogli bi reći da je Isus prekršio jako mnogo zakona, ali On je držao Duh tih zakona! On je došao da otkrije Očevo srce! Ja sada nemam vremena da objasnim zašto je On tako držao te starozavetne zakone, možda neki drugi put. Ali, postojao je razlog za to. Bog se nije promenuo! Bog je isti, saosećajni Bog u Starom, kao u Novom Zavetu, ali On je trebao da nauči ljude u vezi striktnosti Njegovih standarda.

Dakle, mi danas ne pitamo: “Da li je to prema knjizi?” nego, “Da li je to prema Duhu Hristovom?” Tada ćemo razumeti Knjigu! Inače ćemo cepidlačiti i tražiti greške kod drugih i imati svoje zahteve prema drugima. Da, želim da vas ohrabrim da učite od Hristove smernosti – ljubaznosti.

Sećam se jednom pre mnogo godina, ne sećam se da li je to bilo u nekoj skupštini, ali trebao sam da poverim jednom bratu odgovornost za nešto i tada sam se setio kako se on ponašao pre nekoliko godina. Zbog toga sam bio malo kolebljiv da mu predam tu odgovornost, a Gospod mi je tada rekao nešto što nisam zaboravio u svim ovim godinama do sada. Rekao mi je: “Da li bi voleo da te ljudi znaju onakvog kakav si bio pre nekoliko godina, ili onakvog kakav si sada? Zar ne misliš da si se promenuo?”

Rekao sam: ”Naravno Gospode, ne bih voleo da ljudi misle o meni kakav sam bio pre nekoliko godina. Imao sam dosta tvrd karakter i ne bih želeo da me ljudi znaju kao takvog. Voleo bih da ljudi misle o meni onako kakav sam sada.”

Ja sam se promenio, znam da sam se promenio. Vi koji me znati više godina, verovatno ćete se složiti sa ovim. Nisam siguran, ali mislim da ćete se složiti. Šta kažete? Bez sumnje…

Dakle, da li želim da ljudi misle o meni kakav sam bio pre nekoliko godina ili kakav sam sada? I Gospod mi je rekao: “Zašto ne napraviš istu dozvolu i za tu osobu, da je on zaista bio takav pre nekoliko godina, ali da danas možda nije takav! Zašto misliš da je on još uvek onakav?” To je bilo jako otkrivenje za moju dušu! To me je stvarno blagoslovilo!

Rekao sam: “Gospode, želim to da zapamtim.”

Nikada nisam dobio svetlo za te stvari dok sam bio pod zakonom. Ne, ti tada ne dobijaš svetlo na takve stvari. Ti sve vreme namećeš drugima svoje zahteve. Iz tog razloga mnogi muževi i žene… Da li slušate svi? Molim te, nemoj podsećati svoju ženu na glupe stvari koje je ona učinila pre deset godina, pet godina, godinu dana, prošle nedelje. Nemoj je podsećati na to. I suprotno, nemoj podsećati svog muža na glupe stvari koje je on učinio pre deset godina, pet godina, godinu dana, prošle nedelje.

Da, zar se nisi promenuo? Dozvoli tu mogućnost da se i on ili ona takođe promenula! Dakle, veličanstven je hrišćanski život!

“Učite od moje ljubaznosti.”

Dakle, ono što treba da naučimo jeste da dođemo u pokoj! Znate, ako učimo od Njegove krotosti i smernosti, naćemo pokoj svojim dušama! To je cilj prema kojem idemo.

Druga stvar jeste poniznost pred Bogom. “Ponizite se pod silnu ruku Božiju.” Mnogo godina sam čitao ovaj stih, a nisam shvatao šta je ta “silna Božija ruka”. Znate, mnogi od nas se mole: “Bože, neka Tvoja moćna ruka bude nadamnom”. Pre nego što se opet budete tako molili dozvolite mi da objasnim šta je ta “silna Božija ruka”. Božija silna ruka jesu te teške okolnosti u koje te On postavlja. Da li se onda moliš za to? “Bože, dovedi svoju silnu ruku na mene?” Te teške okolnosti u kojima se nalaziš jeste ta silna Božija ruka koja te ponižava i gura dole da bi te u svoje vreme mogla povisiti. Nemoj se opirati toj silnoj Božijoj ruci. Ponizi se pod njom!

I tu kaže: “Da vas povisi kada dođe vreme.” Dakle, to je ta silna Božija ruka. Okolnosti i situacije kada Bog kaže: “Samo to prihvati. Ponizi se”. Kao na primer Isus. On je trebao da sedi sa Josifom i Marijom koji su bili nesavršeni staratelji koje Mu je Bog namenio. Trebao je da im se pokori, da se pokori glupim stvarima koje su oni govorili. Koliko vas veruje da Josif i Marija nikada nisu rekli nijednu glupu stvar u celom svom životu? Znam da određeni segment Hrišćanstva veruje u to, zato što ih skoro obožavaju. Ja ne verujem to! Verujem da su Josif i Marija bili starozavetni bračni par.

Da li su se svađali? Misliš da se Josif i Marija nikada nisu posvađali u svom zajedničkom životu? Da li se bojiš da kažeš to? Da li se plašiš ogromne sile rimskog katoličanstva?

Dobro, dozvolite mi da vam postavim pitanje. Da li se novozavetni bračni parovi posvađaju? Tada možemo da se vratimo nazad i kažemo da li su se i starozavetni bračni parovi svađali. Oni jesu, Isus je to video. I On se ponizio i pokoravao im se – nesavršenom Josifu i Mariji! Imao je četiri brata i dve sestre koji su ga trideset godina iritirali dan i noć, ustvari najmanje dvadest godina. On je prihvatio to! Nikada, nikada nije zgrešio! Nijednom! To su bile Njegove okolnosti. On nije sedeo tamo i govorio: “Bože, moj Oče, zašto mi nisi dao bolji dom ili lakše okolnosti? Daj mi da živim sâm u pustinji kao Jovan Krstitelj, a ne u ovom teškom domu!” Znate, Jovan Krstitelj je bio prilično dobar, a u pustinji nema životinja koje bi ga eventualno iritirale. On bi tamo bio sam, niko ne bi mogao da ga isprovocira ili iritira…

Ali Isus nije imao takve okolnosti zato što je On trebao da bude naš Začetnik. Kako bi Jovan Krstitelj mogao biti tvoj Začetnik kada ti imaš teškog muža, ženu ili rodbinu. Kako bi on mogao biti naš začetnik u svetu, kada on nije živeo u svetu, već je otišao u džunglu i tamo živeo. To je lako.

Ali, Isus to nije dozvolio sebi. On je dopustio sebi da bude u domu, baš kao ti. Bio je pod silnom Božijom rukom, u tim teškim okolnostima, u borbi da zarađuje za život siromašnog doma. Da, za siromašni stolarski dom u Nazaretu. Dozvolio je sebi da boravi tamo sa lošom reputacijom – sa toliko lošom reputacijom da su ljudi govorili: “Može li biti što dobro iz Nazareta?” Ljudi koji su šetali ulicom govorili su: “To je taj dečak, Marijin sin. Mi ne znamo ko mu je otac”. On je to slušao u detinjstvu. Prigovarali su da je bio vanbračni sin od Marije koja je zatrudnila pre nego što se udala za Josifa. Da, On se suočavao sa tim i ponizio se. Nikada nikog nije sudio, nikada nije tražio greške kod onih koji su to govorili. Jednostavno, sve je to prihvatao – okolnosti i situacije u koje ga je Bog postavljao.

“Učite od mene.”

Koliko mnogo se mi žalimo, tražimo od Boga ovo ili ono. Zato nismo još došli u pokoj! Ja sam pronašao da što više želim da učim od Isusa o poniznosti pred Bogom i ljubaznosti prema ljudima, to sve više i više nalazim pokoj u svojoj duši. To je istina. Božija Reč je istina!


Zaključak

Želim i da završim sa tim. Želim da vas pitam, moja draga braćo i sestre, ako niste našli pokoj u svojim dušama, da li zbog toga Božija reč nije istina? Da li Isus nije bio istinit? JESTE, nego ti se nisi trudio da učiš od Njegove poniznosti i ljubaznosti kao što si se trudio da naučiš matematiku i nauku u školi! Za učenje Hristove poniznosti i ljubaznosti nisi dao ni deset procenata truda koji si uložio za učenje matematike i nauke u školi!

Kako si tamo dobio svoje ocene? Da li je to bilo povremenim obraćanjem pažnje na te predmete, kao što danas imaš stav prema hrišćanskom životu? O, bio bi deset puta gori da je bilo tako! Ne bi završio ni osnovnu školu! Kako si mnogo radio da bi dobio svoje ocene! Hteo si! “Želim da budem ekspert u matematici i nauci”, i dobio si ocene. I to dosta dobre.

Isus kaže: “Sada učite od mene kako se treba poniziti pred Bogom i kako treba biti ljubazan prema drugim ljudima. Učite to! Nećete to naučiti za jedan dan. Trebaće vam možda dvadeset godina da biste samo dobili ocenu za to, ali počnite!”

Hajde da radimo to! Da li možete da zamislite kakva bi naša skupština postala ako bi svi počeli to da radimo? Možete li zamisliti kakav bi bio vaš dom ako bi svi počeli to da učite?

Hajde da se pomolimo. Hajde da za trenutak pognemo svoje glave pred Bogom i da Ga zamolimo da nam otkrije šta treba da učimo.


Molitva

Gospode, pomozi nam da se skoncentrišemo na važne, a ne na sporedne stvari u hrišćanskom životu. Daj nam blagodat. U Isusovo ime. Amin.