Moliti se za Božije interese

Zac Poonen

Mi ćemo razmišljati o ispravnom načinu molitve – razgovora sa Bogom, jer kada naučimo da se molimo na ispravan način, dobijaćemo odgovore na naše molitve. Mnoge molitve nisu odgovorene zato što se osoba moli na pogrešan način. Molim te, slušaj pažljivo. Kada je Isus učio svoje učenike kako da se mole, On je rekao u Mateju 6:9 „Ovako dakle molite se vi: Oče, naš koji si na nebesima“ – Misli o Bogu kao o voljenom Ocu i misli o Njemu kao o Svemoćnom Vladaru sa neba koji može odgovoriti na svaku molitvu, ispuniti svaku potrebu, rešiti svaki problem, izvaditi te iz svake jame u koju si upao i srediti svaki nered koji si napravio od svog života. Ne postoji ništa što On ne može uraditi! On te voli dovoljno da bi ti pomogao i On je dovoljno snažan da reši tvoje probleme i da te zaštiti od tvojih neprijatelja.

„Oče naš koji si na nebesima.“ Nismo siročad! Mi smo deca Božija i zato se možemo moliti. Tada je rekao: „Ako želite da komunicirate sa Bogom, morate da se rešite svog samocentričnog stava.“ Isus je došao da nas oslobodi od greha, a suština greha jeste da sam se usredsredio na sebe! Mislim o sebi sve vreme. Šta mogu dobiti, šta mogu dobiti, šta mogu dobiti? Dakle, ako se to nije promenulo u tvom životu, nešto nije uredu. Razlog svih naših problema jeste što smo se usredsredili na sebe, a Isus je rekao: „Rešite se toga! Neka Bog bude centar vašeg života! Tako treba da bude!“

Znate, ljudi su hiljadama godina mislili da je zemlja centar univerzuma i sve vaše kalkulacije u astronomiji biće pogrešne ako mislite da je zemlja centar univerzuma! Nije. Zemlja je samo jedno zrno prašine koje se kreće u vasioni. Kao što je čovek došao do tačnog saznanja u nauci kada je otkrio da zemlja nije centar univerzuma, a niti centar solarnog sistema (sunce je centar solarnog sistema), na isti način u duhovnom smislu treba da prepoznamo da nas Bog nije stvorio da bismo bili usredsređeni na sebe misleći o tome šta ćemo dobiti ili šta će naše porodice dobiti, jer dokle god tako misliš živiš u grehu! Isus je došao da nas oslobodi od tog greha i da nas nauči da se usredsredimo na Boga. Tada smo obuzeti Njegovim potrebama, Njegovim Carstvom i Njegovim imenom i tada će ostale stvari doći na svoje mesto u našem životu.

Dakle, ako imaš probleme u toj sferi, samo razmisli da li je razlog to što u celoj svojoj molitvi misliš samo na sebe i na potrebe svoje porodice. Promeni to! Promeni to od danas! Ne kažem da se ne moliš za sebe ili svoju porodicu. Svim sredstvima to čini! U suštini, to je odgovornost, naročito za roditelje, da se mole za svoju decu svaki dan. To je važno! Treba to da činiš. Ne kažem da treba da prekinemo sa tim, ali usredsredi sve na Boga! Kada se moliš za svoju decu, nemoj samo da se moliš da mnogo zarađuju, nego se moli da poštuju Boga i da prvo traže Njegovo carstvo! Na to mislim kada kažem da usredsredite molitvu na Boga. Usredsredite sve na Boga u smislu da Božije ime bude proslavljeno!

„Neka se sveti ime tvoje.“ Tako nas je Isus učio da se molimo. Prvi zahtev jeste: „Gospode, neka se Tvoje ime proslavlja! Neka ljudi respektuju i poštuju to ime!“ Ime Isusa Hrista je ime koje je Bog dao, po kome svi ljudi mogu da se spasu. To je jedino ime na osnovu kojeg možeš da dobiješ odgovor na molitvu! Kada dolazimo Ocu, treba da dolazimo u ime Isusa Hrista, Njegovog sina. Treba da se molimo da ime Gospoda Isusa bude poštovano u celom svetu, u celoj našoj zemlji! Ne da se poštuje u smislu da Ga ljudi poštuju kao velikog čoveka – to nije vrsta časti koju Bog želi. Ime Isusa Hrista treba da bude poštovano tako da se ljudi poklone u totalnoj pokornosti Hristovom gospodarstvu u njihovim životima. To treba da počne sa hrišćanima (onima koji objavljuju da su hrišćani), oni treba da stave Hrista na prvo mesto u svojim životima, totalno i potpuno!

Dakle, prva stvar koju je Isus rekao jeste da moramo imati brigu za Božije ime. Nije dovoljno moliti se tom molitvom samo svojim usnama. To mora doći iz srca! „Neka se sveti ime Tvoje! Gospode, najveće breme u mojem srcu jeste da Tvoje ime bude proslavljeno u mom životu, u mojoj porodici sa decom, u našoj skupštini i u našoj zemlji!“ To mora biti breme našeg srca! Ako to nije breme našeg srca, tada moramo tražiti od Boga da nas promeni iznutra! „Gospode, promeni me tako da bi moje najveće breme uvek bilo da Tvoje ime bude poštovano! Čak ako treba da prođem i kroz teške stvari, neka Tvoje ime bude poštovano!“

Postojali su trenuci dok je Isus bio na zemlji, kada se suočavao sa velikim pritiscima, baš pre nego što je išao na krst. On je bio iskren i rekao je u Jovanu 12:27 „Sad je duša moja žalosna. I šta ću reći?“ Pomislite na ovaj stih kada ste u jako teškoj, teškoj situaciji i kada je vaša duša tužna. Šta ćete tada kazati? On je rekao: „Hoću li reći: Oče, izbavi me od ovog časa? Ne! Neću to reći! Reći ću (stih 28): Oče! Proslavi svoje ime!“ Dakle, vidite kada je Isus bio u tako teškoj situaciji, kada je Njegova duša bila pod tako velikim pritiskom i kada je bio u iskušenju da se moli: „Oče, izbavi me od ovog časa“, On je rekao: „Ja se neću tako moliti“ i On se molio za ono što je ispravno, iako je to podrazumevalo bol, stradanje i smrt na krstu!

„Oče, proslavi ime svoje!“. To je bilo neposredno pre nego što je išao na krst. Mogao je reći: „Oče, molim Te spasi me od ovog časa“ i mogao je da ode pravo na nebo. Mogao je da ne ide na krst i mi bi ostali izgubljeni u našim gresima. Zar to nije dobro što On tada nije želeo spasenje za sebe, nego je tražio Očevu slavu? I to nas uči da kada tražimo Očevu slavu, a ne našu udobnost ili dobit, naš život može biti na veliki blagoslov drugima! Dakle, kada imamo i pritiske, sledimo primer Isusa koji nas je učio da se molimo: „Neka se sveti ime Tvoje.“

I tada je rekao da pređemo na sledeću stvar: „Neka dođe carstvo tvoje.“ Vidite, naš sledeći zahtev još uvek nema veze sa našim problemima ili porodičnim problemima, nego: „Gospode, Sotona i njegovi agenti vladaju zemaljskim carstvima, ali ja želim da Tvoje carstvo dođe na zemlju – carstvo gde vlada pravda! Želim da Tvoje carstvo dođe brzo!“ Reč carstvo se ne razume tako dobro u naše vreme zato što danas nemamo careve. Bolja reč bi bila državna vlada. „Gospode, neka Tvoja vlada dođe (a to znači vlada koju Ti vodiš, koju Ti kontrolišeš). Kako vladaš nad univerzumom, Gospode, mi se molimo da Ti možeš da vodiš ovaj svet, ovu skupštinu i moj život na potpuno isti način. Neka dođe casrtvo Tvoje!“

I tada nas je učio da se molimo: „Neka bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu“. Tu vidimo želju za Božije ime, Božije carstvo i Božiju volju – da se tvori na zemlji isto kao što se čini na nebu. Isus je jednom rekao u Jovanu 6:36 da je On došao sa neba da tvori volju svog Oca. On je rekao: „Ja dođoh sa neba ne da činim volju svoju, nego volju Onoga koji me je poslao.“ Kroz ceo svoj život Isus nikada nije činio svoju volju, nego volju svog Oca – koliko god teškoća i bola ga to koštalo! I Isus nas je učio da se molimo: „Kad god se molite, molite se da se Božija volja tvori u vašem životu. Ne vaša lična volja.“ Sva mizerija, tuga i problemi u svetu su došli zato što je čovek želeo da čini svoju volju. Šta god on misli da je dobro, to želi da radi, ali Isus nas je učio da se molimo da se Očeva volja vrši i na zemlji kao na nebu. Drugim rečima, to najpre mora početi u našim ličnim životima. „U mom životu, Oče, neka bude Tvoja volja!“

Kako se Božija volja vrši na nebu? Pomislite kako anđeli slušaju Boga. Anđeli slušaju Boga trenutno. Oni čekaju da Bog progovori i odmah to poslušaju. Poslušaju sa radošću i poslušaju potpuno. Ako Bog nešto kaže anđelu, anđeo neće reći: „Čekaj Bože, samo momenat, zato što treba nešto važnije da uradim.“ Čovek se tako ponaša! Bog mu kaže da nešto uradi: „Idi i izvini se toj osobi, ili idi i krsti se, ili idi i uradi tu i tu stvar, vrati taj novac koji su nepošteno dobio“, a čovek čeka, čeka i čeka, ponekad danima, nedeljama i mesecima dok ne odluči to da uradi. Ali, nijedan anđeo u nebu ne odugovlači tako. Čim mu Bog nešto kaže, On to odmah uradi! Mi se molimo da se Božija volja čini u našim životima upravo tako. To znači da čim vidiš nešto iz Božije reči, to ćeš trenutno uraditi. Nećeš čekati. I to ćeš uraditi radosno! Vidite, anđeli ne idu okolo sa izduženim licima, žaleći se i gunđajući kako je njihova životna sudbina toliko teška! Oni su radosni! Oni su srećni! I oni slušaju Boga u potpunosti!

Dakle, Isus nas je tu učio da i mi moramo tako slušati Boga, totalno, u potpunosti, radosno! „I neka bude volja tvoja i na zemlji (isto, potpuno isto) kao na nebu.“ Ovde imamo anđele kao primer kako se vrši Njegova volja na nebu. Dakle, ako ovo ispravno razumemo, da najpre u svojim molitvama mislimo o Božijem imenu i Božijem Carstvu i Božijoj volji, i primenimo sve to na naš lični život – da u našem životu Božije ime bude poštovano načinom našeg života, i da u našem životu Božija vlada dođe i vlada nad našim životom, i da se u našem životu Božija volja vrši isto kako se vrši u nebu (bez osporavanja, radosna, kompletna, totalna, trenutna poslušnost) – tada možemo reći da smo ispravno postavili svoje prioritete. „Ja“ više nije u centru i tada počinjemo da razumevamo kako da se molimo ispravno i tada ćemo otkriti da su naše molitve odgovorene.