Mir u tri pravca

Zac Poonen

Pročitajmo najpre stih iz Evanđelja po Luci iz drugog poglavlja. Kada se Isus rodio, anđeli su se pojavili pastirima u polju. Bilo je veliko mnoštvo nebeske vojske slaveći Boga, (Luka 2:13), govoreći: Slava Bogu na visini, a na zemlji mir, među ljudima sa kojima je On zadovoljan.” Mislim da je ovo tačan prevod, da Bog želi da ima mir sa onim ljudima sa kojima je zadovoljan. Dakle, tu vidim da ako tražim da živim život koji je ugodan Bogu, On me blagosilja mirom. Ako nemam mir to pokazuje da u mom životu postoji nešto što nije Bogu ugodno. Ako ovo mogu smatrati za neku vrstu vodiča u ovoj godini, da ako imam nedostatak mira u svom srcu, to znači da Bog nije zadovoljan u nekoj oblasti mog života, i ako Ga tražim On će mi pokazati koja je ta oblast, i ako živimo po ovom pravilu možemo imati predivan život kroz celu ovu godinu. To je nešto što ljudi u starozavetno vreme nisu mogli iskusiti. To je nešto što je bilo omogućeno tek nakon što je Sveti Duh došao. Pre toga to se jednostavno nije moglo iskusiti.

Dakle, ako živimo bez tog mira u svom srcu, to znači da živimo na starozavetnom nivou, baš kao da Isus još nije umro, niti je uskrsnuo i da đavo nije pobeđen… Tako govori osoba koja nema mir u svom srcu i koja živi na starozavetnom nivou. Ako u jednom danu živim bez mira u svom srcu, to znači da govorim: “Đavo ustvari nije bio poražen. Još uvek je u sili. Isus još uvek nije umro na krstu. Sveti Duh još nije došao”, zato što čitamo u Rim.14:17 da je Božije Carstvo pravda, mir i radost u Duhu Svetom! U starom zavetu nisu imali Božije carstvo. Imali su samo zemaljsko carstvo, i dokle god je naše carstvo zemaljsko nećemo moći imati mir. Možda možemo imati pravdu, kao što se na mnogo mesta spominje pravda u starom zavetu, ali pravda sa mirom se nigde ne spominje. Nigde se ne spominje pravda sa radošću.

Kada ljudi žive pravedan život sa strašno ozbiljnim licima, to je stari zavet. Novozavetna pravda je pravda radosti. Mi se uvek radujemo u činjenju onoga što je ispravno, čak ako i stradamo zbog toga. Iz tog razloga novozavetna pravda uvek vodi do mira u našim srcima! Tako znam da sam ispravno postupio. Ustvari, jedan od načina da znamo da činimo nešto ispravno jeste da to donosi mir u naša srca. Dakle, Božije Carstvo je pravda koja vodi do mira u našim srcima koji vodi u radost u našem životu, i sve ovo je kroz Svetog Duha.

Mir sa Bogom

U Rimljanima poslanici čitamo o miru u tri pravca. Pre svega u Rimljanima 5:1 kaže: Pošto smo se opravdali verom, imamo mir sa Bogom”, to je u vertikalnom pravcu i to je prva oblast gde uvek moramo imati mir. U našem odnosu sa Bogom mora postojati mir. Ovo je takođe bilo apsolutno nemoguće u starom zavetu, a razlog je što tada još nikome nisu bili očišćeni gresi! Bili su oprošteni, kao što David kaže u Psalmu 103 – Blagosiljaj dušo moja Gospoda koji oprašta sva tvoja bezakonja. Gresi su im bili pokriveni, kao što David kaže u Psalmu 32 – Blagosloven je čovek čiji greh je pokriven i prestupi oprošteni.” Gresi su bili oprošteni i pokriveni, ali nikada očišćeni! “Očišćeni” je novozavetna reč. Velika je razlika između ‘pokrivenog’ i ‘očišćenog’. Pokriveno je kada nešto počistiš pod tepih tako da niko ne može videti, ali se uvek plašiš da će neko podići tepih i da će tvoji gresi biti vidljivi. Krv bikova i koza, kaže Biblija, jedino može da pokrije greh. U Jevrejima poslanici piše da je to bilo neprestano podsećanje na greh kroz ceo njihov život, i to je jedna karakteristika starozavetnog hrišćanstva.

Vidite, u Jev.9:12 čitamo o krvi bikova i jaraca, i čitamo da Isus nije ušao u nebo sa krvlju jaraca i teoca, nego je svojom vlastitom krvlju stekao za nas večno otkupljenje! “Jer ako krv bikova i jaraca, i pepeo od junice može posvetiti telo za telesnu čistotu, koliko ćviše krv Isusova očistiti vašu savest!” Dakle, vidite da to očišćenje savesti uopšte nije bilo moguće u starom zavetu. Danas čak postoje neke pesme što se pevaju “Ja sam pod krvlju”. Znate, oni govore o krvi na dovratnicima u egipatskim kućama koje su Izraelci napuštali.

Postoje neki izrazi koje hrišćani koriste, koje nigde u Bibliji nećete pronaći, a jedan od tih izraza jeste ‘pod krvlju’. Mi to možemo toliko često pevati da to postane deo naše terminologije, zato što ne poznajemo Bibliju. Znate, pošto većina hrišćana, a ja bih rekao 90% ne poznaje Bibliju, zato prihvataju određene stavove zamišljajući da to mora biti negde zapisano u Bibliji. Želim samo da vam kažem da izraz ‘pod krvlju’ ne postoji nigde u novom zavetu. To je u starom zavetu, sigurno. Ja sam zahvalan Bogu što nisam pod krvlju Isusovom. Ja sam očišćen krvlju Isusovom, a nisam ni pod čim. Ja sam pod blagodaću i očišćen! Morate biti sigurni u vezi ovoga. Inače nećete imati mir sa Bogom.

Znate, ljudi koriste razne vrste bezumnih molitvi koje nisu zasnovane na Bibliji. Ja sam čak čuo kako bogobojazni ljudi kažu: “Gospode, poškropi ovaj objekat!” Koja apsolutna uvreda tražiti od Boga da poškropi Isusovom krvlju cement i zemljište! On nije prolio svoju krv za zemljište i cement. On je prolio svoju krv da nas očisti od greha, a ono je sve hinduizam, znate, škropljenje ‘svetom vodom’ (‘Isusova krv’), a to nisu stvari za koje je predviđena krv. Moramo biti vrlo pažljivi čitajući Sveto Pismo da bismo videli za koga je Isus prolio svoju krv. On nije prolio svoju krv da bi neki objekt bio poškropljen! To je stari zavet. Krvlju bikova i jaraca je bio poškropljen šator od sastanka i unutrašnjost hrama, ali Isusova krv je prolivena da bi danas očistila naša srca! Vidite, nema ništa pod tepihom. Očišćeno je, nestalo je. Biblija kaže: “Vaših greha i nepravdi neću se više sećati”. To je Reč u Jevrejima 8:12.

I jako je važno da znamo ovo, da ako smo zaista ispovedili naš greh Gospodu, ako smo rekli Gospodu o našem grehu, 1.Jov.1:9 kaže: Ako ispovedamo naše grehe, On je veran i pravedan da nam oprosti i da nas očisti.” Nema više podsećanja na to! U starom zavetu je trebalo da bude podsećanja zato što još nije bilo uklonjeno. Uklonjeno je tek kada je Isus umro, a oni su gledali unapred na taj divan dan koji će doći kada Isus bude umro na krstu i doslovno uzeo kaznu.

Vidite, to je kao čovek koji ima dug. Recimo da ja imam ogroman dug, kao što Biblija kaže o onom čoveku koji je dugovao caru silnu svotu novca, ogroman dug, i nije mogao platiti i car mu je oprostio. To je ilustracija našeg duga prema Bogu. Zamisli da imaš dug sa ‘desetak cifara’ Bogu, i neko kaže: “U redu, ja ću očistiti tvoj dug. Dajem ti svoju reč”, (a ta je osoba vredna poverenja), “očistiću tvoj dug sledeće sedmice!” Do sledeće sedmice si u iščekivanju, zar ne? Siguran si da će On to učiniti, ali još nije učinio! Tako je bilo sa starozavetnim ljudima. Bog je rekao: “Učiniću nešto sa tim”, ali nije učinio dok Isus nije umro. Međutim, kada je jednom taj dug bio očišćen (‘sledeće sedmice’) i ti dobiješ potvrdu, to je onda skroz drugačije, i tako je to u novom zavetu.

Dakle, ne bismo trebali živeti kao ljudi u starom zavetu koji su mislili: “Da, biće očišćeno.” Ne, već je očišćeno! Ako ispovedamo naše grehe, On je veran i pravedan ne samo da nam oprosti, nego da nas kompletno očisti, tako da više nema podsećanja na greh. Ovo je veoma, veoma važno da se zapamti da kada Bog kaže: “Ako ispovedaš svoj greh” , koji greh ti Bog neće oprostiti? Bog ti neće oprostiti greh koji ne ispovedaš. To je sve. Ako imaš neispoveđen greh, taj neće biti oprošten, ali greh koji ispovediš biće oprošten. Greh koji ispovedaš, ali se opravdavaš govoreći: “Pa to nije baš samo moja krivica”, kao što je Adam rekao: “To je 50% krivica moje žene, jer mi je ona dala taj plod drveta”, takvi gresi nikada neće biti oprošteni. To vam želim reći. Ja ne verujem da je Adamov greh mogao biti oprošten, jer on je stavio 50% krivice na svoju ženu. I svaki greh od kojeg stavljaš 50%, ili 5%, ili 1% na nekog drugog, ja ti kažem da taj greh neće nikada biti oprošten, zato što Bog oprašta onima koji kažu: “To je moja krivica. To je moj greh. Gospode, oprosti mi!” I nije ga briga šta je neko drugi učinio.

Ovo je veoma, veoma važno da se sećamo u ovoj novoj godini. Ja verujem da gresi mnogih od vas nisu oprošteni zato što još uvek krivite nekog drugog. Vi sledite Adama! Znate li koja je temeljna razlika između Adama i Isusa Hrista? Hajde da vam istaknem ovo. Prvo što čitate o Adamu nakon sagrešenja bilo je sledeće. On je rekao Bogu: “Nisam samo ja, nego moja žena, i nije samo moja žena, nego Ti koji si mi dao tu ženu.” Znači, možda nije priznao ni 50% krivice, možda samo 35%. 35% kriv je Bog, 35% kriva je moja žena, 35% je moje, svakako.” Bog kaže: “Izlazi napolje iz Edema!” Upravo to će reći i onima koji pokušavaju tako da rade.

A zašto je tako teško da se prizna greh? Vidite, to je Adam. I svaka osoba, nije mi važno da li sebe naziva ateistom ili hrišćaninom, ako u nekoj situaciji upre prst u nekog drugog pa kaže: “A ti?” Znate kako muževi upiru prst u ženu i žene u muževe: “Ti! Ti si uradio to…” Brate, mogu ti potpisati da taj greh neće biti oprošten. Neće biti oprošten!

Pretpostavimo, na primer u izvesnom događaju da je 90% krivice ženino, a 10% muževljevo, i muž upre prst u ženu, pa kaže: “To je tvoja krivica!” E sada, ko je učinio 90% krivice? Žena. Muž samo 10%. Znači, mogao bi reći da je on u pravu kada kaže: “To je tvoja krivica”, prema ljudskom standardu, a žena, možda pobožna sestra, kaže: “Gospode, to je moja krivica.” Znate li šta će se dogoditi u tom domu? Ženi koja je učinila tih 90% krivice biće potpuno oprošteno, a mužu koji je kriv samo 10% neće biti oprošteno. On će otići u pakao i zaslužuje da ode u pakao zato što sledi Adama!

Šta je Isus učinio na krstu? Koja je razlika između Adama i Hrista? Adam NIJE mogao preuzeti krivicu za svoj vlastiti greh! Zašto je trebao da krivi Boga za svoju ženu? Pa, mislim, ako je nije želeo, mogao je reći Bogu: “Ne želim je. Načini drugu za mene”, ali on to nije rekao, nego: “To je to! To želim”, a nakon toga krivi Boga. Stoga kažem svima vama u braku, nemojte danas kriviti Boga. Ti si je izabrao! Rekao si na svom venčanju: “Da, želim je”, a neki od vas još od tada često prigovarate. Završite sa tim!

Drugo, mislim, iako je Adamu žena dala taj plod, ona mu nije otvorila usta i rekla: “Na, jedi!” Sâm je zinuo! Zašto ne prihvatiti krivicu?! Nema potrebe kriviti Boga ili svoju ženu. To si ti, sâm si zinuo. U ovome je razlika između Adama i Hrista. Adam nije mogao preuzeti krivicu za svoj vlastiti greh, a Isus je, kada je umro na krstu, preuzeo krivicu 100%. Iako je Njegova krivica bila
0 %, uzeo je krivicu za grehe drugih ljudi. To je hrišćanstvo, kada ne kriviš druge ljude, i takvi ljudi žive veoma srećnim životom. Oni kažu: “Gospode, sagrešio sam.” A šta je sa delom krivice druge osobe? “To ne znam, nije moj posao. Ja znam koji je moj udeo.”

Vidite to je nalik na… znate li koja je razlika između ogledala u kupatilu i ogledala na vozilu? U čemu je razlika? U kupatilskom ogledalu vidiš svoje lice; u ogledalu na vozilu vidiš nekog drugog! Dakle, piše da je Biblija ogledalo u Jakovljevoj poslanici i prvom poglavlju. Šta misliš koja je to vrsta ogledala? Za većinu hrišćana to je ogledalo na vozilu. “Aha, vidim da neko ne poštuje onaj stih. Biblija kaže: “Žene potčinjavajte se svojim muževima”, a moja žena mi se ne potčinjava’.” Znate li koliko muževa citira ovaj stih?

Kada Biblija kaže: Žene, potčinjavajte se svojim muževima”, za koga je taj stih napisan? Ne znate? Da pitam nekog šestogodišnjaka? Kada kaže: Žene, potčinjavajte se svojim muževima”, za koga je taj stih napisan? Za koga? Za žene! Stoga, šta bi trebao muž da uradi kada dođe do tog stiha? Šta biste vi uradili ako bi poštar vama uručio pismo koje je namenjeno nekom drugom? Iskreno se nadam da ne biste otvorili. “Hej, pa ovo nije za mene. Ovo je za drugu osobu!” Znači, kada pročitaš ovako nešto, kaži: “Ovo nije za mene. Ja ne bih trebao da znam o tome. To bi ona trebala da zna”, i kada muž kaže: “Da li znaš kako piše tamo? ‘Žene potčinjavajte se svojim muževima‘, on čita nečije pismo! To nije tvoj posao.

Postoji drugo pismo koje je poslato vama muževi. „Volite svoje žene kao što Hristos voli svoju Crkvu.” I obrnuto, ako ste se sada vi žene obradovale, rećiću vam šta treba da radite. Kada čitate stih Muževi, volite svoje žene”, to nije za vas! Nikada ne govorite svojim muževima: “Volite svoje žene kao što Hristos voli Crkvu”, to pismo nije za vas. Znate, možemo biti spaseni od mnoge mizerije ako naučimo da gledamo svoja posla. Gledaj samo svoja posla! Dakle, to je put.

Znači, vidimo ovde da ako ispovedamo svoje grehe, On nas potpuno očišća! Potpuno, 100%, i to donosi mir. Čim si svestan da si nešto pogrešio, odmah ispovedi! Šta čitamo u Rimljanima 5:1? Opravdavši se verom imamo mir sa Bogom”, a opravdan znači da Bog kaže: “Ti si pravedan!” Iako si u prošlosti učinio mnoštvo greha, toliko pogrešnih stvari, Bog kaže: “Ja se svega toga ne sećam! Odlučio sam da se više ne sećam – ti si pravedan!“

Predivna stvar u nalaženju mira sa Bogom u ovoj oblasti jeste da počinjemo da postupamo na takav način sa drugim ljudima. Ako se još uvek sećaš stvari koje su drugi ljudi učinili protiv tebe, ja mislim da bi Bog bio apsolutno pravedan da se seća svih stvari koje si ti učinio 30 godina ranije ili pre 5 godina, svake pojedinačne stvari koju si učinio u prošlosti, Bog bi bio apsolutno pravedan da ih se seća. Možda si ih učinio pre 50 godina, a Bog kaže: “A ne, svakako ih se vrlo dobro sećam”, zato što si ti odlučio da se sećaš nekog zla koje ti je neko učinio pre 5 godina ili prošle godine. Mislim, zar ne smatrate da je pravedno da Bog postupa sa nama tačno onako kako mi postupamo sa drugima?

Pretpostavimo da imaš slugu u svojoj kući i stvarno si grub prema toj osobi, a mi smo svi Božije sluge i Bog kaže: “Dakle, slugo moj, Ja ću postupati sa tobom kao što ti postupaš sa svojim slugom.” Da li tu ima nešto nepravedno? To je apsolutno pravedno! Ako nikada ne daš tvojoj sluškinji ‘bonus’ koji ona ne očekuje, nego joj platiš samo ugovorenu platu, zar ne misliš da je apsolutno pravedno da ti Bog nikada u životu ne da ‘bonus’ blagoslova, nego samo ono što si ‘zaslužio’.

Bog je pravedan! Ja sam naučio tajnu kako da dobijam od Boga više nego što ‘zaslužujem’. Želim da drugim ljudima dajem više nego što oni to zaslužuju. Vrlo jednostavno! Hoćeš li da dobiješ više od tačne mere? Hoćeš li da dobijaš ‘bonus’ od Boga? Postupaj tako sa drugim ljudima koji imaju niži socijalni status. Postupaj tako sa svojim mužem, ženom. Budi dobar prema drugima! Budi dobar prema ostalima u crkvi!

Ako ideš okolo pričajući o drugim ljudima iz crkve, Bog bi bio apsolutno pravedan ako bi jednog dana razotkrio sva tvoja zla, a On to može učiniti na ovaj ili onaj način, i postaviti te u jednu tešku i sramotnu situaciju – tebe koji si mislio da si toliko pametan da nikada nećeš biti uhvaćen, a Bog počne da razotkriva glupe stvari koje si učinio i ponizi te. Kada se to desi, nemoj biti uznemiren situacijom koja je razotkrila tvoju svetovnost ili tvoju telesnost, ili tvoju ljubav prema novcu! To Bog čini zato što ti činiš isto to sa drugim ljudima. Znaš šta bi trebao tada raditi? Umesto da budeš uzrujan zbog nekoga ko je izneo istinitu priču o tebi, nemoj biti uzrujan sa tom osobom. Idi pred Boga i reci: “Gospode, zaslužio sam ovo. Govorio sam o drugima i zaslužujem da sve ove stvari iz moje prošlosti izađu na videlo.” Hoću da vam kažem koji je način da to izbegnete ove godine. Reci: “Gospode, šta god loše budem čuo o bilo kome, ja ću to da opravdavam, baš kao što si ti opravdao mene. Neću o tome govoriti. To će umreti sa mnom.”

Da li znate da mnoge, mnoge stvari lično znam, ne samo da sam čuo, nego baš znam o mnogim ljudima u našim crkvama, a čak ni moja žena ne zna o tome i nikad neće znati. To živi i umire sa mnom, zato što Bog tako postupa sa mnom, i ja sam vrlo srećan čovek i hoću da vas ohrabrim da budete takvi. Ne samo da ne pričaš o tome što znaš da je loše kod drugih, nego nemoj ni misliti o tome. Razmišljaj nešto pozitivno.

Zašto tako mnogo ljudi ne poznaje Božiju Reč? Zato što ne razmišljaju o dobrim stvarima. Misle o svim tim lošim stvarima što drugi rade i sve to. Ja nemam prostora za sve to u mom razumu. Znate, naš um je vrlo mala oblast i ako je zatrpate sa svim tim vrećama smeća, gde će biti mesta da Bog tu postavi nešto dobro? Bog ima sav taj divan nameštaj za tvoju sobu, ali tvoja soba je puna sa vrećama smeća! Sve to smrdljivo smeće koje si nakupio i svaka vreća ima naziv možda nekog brata ili sestre u crkvi. “Ovo je smeće one osobe, a ono je smeće ove osobe”, a Bog kaže: “Otarasi se svega toga i onda ću postaviti u tvoju sobu nešto dobro.”

Ja sam se otarasio svega toga i imam tu nešto dobrog nameštaja. Dobio sam zadivljujuća otkrivenja Božije Reči koje nikada ne bih dobio. Iskreno vam kažem da nikada ne bih razumeo zadivljujuće stvari Božije Reči da sam punio svoju sobu sa vrećama smeća drugih ljudi. IZBACI TO! SPALI!

Mir sa Bogom, zato što ispovedam svoje grehe, nikoga ne krivim i ne želim se sećati ničijih greha jer se Bog ne seća mojih. Divno! To je najbolji način života.

U redu, kad god pogrešiš odmah ispovedi Bogu i reci: “Gospode, tu sam skliznuo.” Hoću nešto da vam kažem, nemoj da te bude sramota da priznaš da si skliznuo. Kada pogrešiš prema nekome i ispovediš toj osobi: “Oprosti mi, to je moja greška”, to nije ponižavajuća stvar! Drugim rečima si rekao: “Ja nisam Bog!” Zar ne? Bog je jedini u univerzumu koji ne pogrešuje, a Biblija kaže u Knjizi o Jovu: Čak i anđelima pronađe nedostataka.” Šta je tek sa nama? Dakle, nema ništa pogrešno ako kažes nekome prema kome si pogrešio: “Oprosti, pogrešio sam.” Pa, samo si rekao: “Oprosti mi, ja nisam Bog.” Da li je to velika ponižavajuća stvar reći: “Oprosti, ja nisam Bog”? Ali to jeste veliko otkrivenje za neke ljude koji bi trebali da znaju da nisu Bog i da pogrešuju. I želim da vam kažem, sada ću da vam prorokujem, u ovoj godini vaše žene će pogrešivati; vaši muževi će pogrešivati; vaša deca ce pogrešivati. Da li je potrebno da budem prorok da bih to rekao? Ne! Ja poznajem ljudsku prirodu. Budite spremni na to!

Ljudi kažu: “Da smo znali da taj cunami dolazi mi bismo se pripremili.” U redu, ja ću da ‘prorokujem’. Imaćete cunami u svom domu, od svoje žene, od svog muža. Spremite se! Nemojte reći da niste upozoreni! Upozoreni ste drugog januara ove godine: “Cunami dolazi”, ali budite spremni. Ne moraš umreti, možes biti pobednik zato što možes da oprostiš!

Kada kažeš: “Gospode, opraštam! Neću gledati svog muža ili ženu kroz ono što su uradili”, taj cunami talas će samo ovako da se vrati nazad i neće ti nauditi. Kakav predivan način da se taj talas vrati nazad, ali ti se sećaš ovog i onog i talas te samo potopi. Imate izbor ove godine! Ja znam šta sam izabrao. Izabrao sam to još pre mnogo godina. Nijedan cunami talas neće me potopiti, pošto je Bog toliko mnogo meni oprostio i ja sam naučio da opraštam drugima. Budi brz! Budi brz da odeš Bogu! Budi brz da zatražiš oproštaj od drugih koje si povredio. Nemoj čekati! Nemoj da dočekaš da te talasi poklope, da sve izgubiš i onda tek da se probudiš. Ne, nemoj dozvoliti da te poklopi. Ne moraš ništa da izgubiš. Možes reći tom talasu: “Dovde! I dalje ne!”

Znate, imamo jednu od naših crkava na obalama Kerale (pokrajina u Indiji.prim.prev.), gde je bio realan rizik od dolaska cunamija. Ustvari neki ljudi su poginuli duž te obale, a Bog je zaštitio našu braću, ribare, koji su bili na toj obali. Ustvari jedan talas je došao i podigao jedan čamac koji je pripadao našem bratu i daleko ga odneo. Znate, to su visoki talasi od nekoliko metara. Odneo je čamac daleko, i kako se talas vratio, vratio se i čamac na mesto odakle je odnet i to bez oštećenja! Zadivljujuće je šta Bog uradi! Jednostavni ljudi!

Bila je tamo sestra, gde je bila opasnost od tog talasa, a njen muž je bio ovde na konferenciji, i ona je tražila od Boga zaštitu i dobila je stih iz Isaije 43:2 – “Ne brini, biću sa tobom, vode te neće prekriti!” Kakav stih! Biću sa tobom i vode te neće prekriti”, i voda nije prekrila njihovu kuću. Bog je dobar Bog! Uči se da blagosiljaš druge onako kako je Bog tebe blagoslovio.

Unutrašnji mir

Druga oblast mira jeste u Rimljanima 8:6, drugi deo stiha, “…a podrediti razum Duhu jeste život i Mir.” Vidite, prvi pravac u kome treba da imamo mir jeste vertikalan pravac sa Bogom. Drugi pravac u kome treba da imamo mir je unutrašnji. U svom srcu uvek treba da budem u miru. To znači da ništa što se dešava u svetu neće doneti zabrinutost i strah u moje srce, jer moj um je podređen Svetom Duhu. Ja verujem baš kao što sam malo pre rekao da je Bog dobar Bog. On se brine za svoju decu. Pa mislim, gde tu ima govora o slučajnosti ako su čak i vlasi kose na glavi izbrojane! To je zapanjujuće! Ne znam baš šta to znači da je kosa na mojoj glavi izbrojana. Da li to znači da kad sam se rodio Bog je znao da ću imati 500.000 vlasi kose, a sada imam možda 1000, ne znam? Da li to to znači ili znači da Bog doslovno zna: “Ovo je vlas broj 837, a ono je vlas broj 745…”, meni se više sviđa da mislim na ovo drugo. To je još bolje. Bog zna da je vlas broj 745 pala jutros. Kada je moj sin ustao iz kreveta pala je na jastuk u 02:01 jutros. Ja verujem da je Božije staranje o meni toliko veliko da su vlasi na mojoj glavi pobrojane 1,2,3,4,5…i On ima zapis o njima! Isus je to rekao! Mislim, vi ne morate to verovati. Ne verujete i nemate mir u svom srcu, a ja verujem i imam mir u svom srcu, zato što verujem tačno ono što je Isus rekao. Sve vlasi moje kose su izbrojane, tako da bez Božije dozvole niko na svetu ne može taknuti nijednu vlas moje kose.

Zašto je Isus uzeo za primer kosu sa glave? Zato što je to najbeznačajniji deo na našem telu za koji nas uopšte nije briga akok ga izgubimo. Češljaš kosu (a žene posebno) i vidiš kosu na češlju, i zabrineš se. Nema potrebe, sve je izbrojano. Vidiš vlas kose na jastuku kada ustaneš, zabrineš se: “Vlas kose!” Izbrojano je! Mislim, to su najnevažnije stvari! Mislim, ako izgubiš jedan rupi, samo jedan rupi (indijski novac.prim.prev.), bićeš više zabrinut nego za jednu vlas. Prosto samo mahneš rukom, u redu. I Isus je uzeo za primer jednu od najnevažnijih stvari u našem životu i rekao: “Bog zna čak i to.” Božije staranje doseže do najsitnijih detalja i ako je moj um upravljen na ono što je Sveti Duh otkrio u svojoj Reči, tu je mir.

Znate, mnogi ljudi misle da su neke lokacije bezbednije od drugih. Koje je najsigurnije mesto na svetu? Najsigurnije mesto na svetu nije Bangalore, nisu Sjedinjene Države, nije to nijedna zemlja, nego centar Božije volje za tvoj život! Ako me Bog pozove da mu služim u Iraku i dobijem jasan poziv da odem i radim baš sada u Mosulu ili Falugi ili nekom takvom mestu da propovedam Evanđelje, to bi za mene bilo najsigurnije mesto na celom svetu. Tamo ne bih išao ako me Bog ne pozove, ali ako me pozove tamo, išao bih, jer bi to bilo najsigurnije mesto za mene u svakom mogućem smislu. Želim vam reći da ne mislite da je jedno mesto sigurnije od drugoga. Ako predaš svoj život u potpunosti Isusu i kažeš: “Gospode, želim živeti za Tebe. Ne želim uzaludno trošiti dane na zemlji. Imam samo jedan život, želim živeti taj život u potpunosti za Tebe, u bilo kojem delu sveta živeti za Boga, dovoditi ljude Hristu, zidati crkvu, proslavljati Tvoje Ime”, i imaš vođstvo od Boga, to bi bilo najsigurnije mesto na celom svetu za tebe, jer to bi bio zaklon Najvišega. Mesto gde te je Bog poslao je zaklon Svevišnjega – zaklon Najvišega gde ćeš boraviti pod senkom Svemogućeg Boga, kao što kaže u 91.Psalmu.

I kada je moj um upravljan po Svetom Duhu, u meni postoji život i mir. I to je druga oblast gde uvek trebamo imati mir. U svom srcu uvek treba da imamo mir, kao što kaže u Kol.3:15, što često citiram i volim svugde citirati. Kološanima 3:15 – “Neka Hristov mir bude sudija u vašem srcu uvek.” Neka Hristov mir bude sudija (sudija u sportu, kao što na marginama u nekim Biblijama stoji. prim.prev.) I kao što ste me već čuli u vezi ovog primera, kada sudija dune u pištaljku u fudbalu, to znači da je načinjen prekršaj. Šutiraš loptu po terenu i iznenada čuješ pištaljku. Svako ko igra fudbal zna da se mora zaustaviti igra. Moramo zaustaviti igru jer je načinjen prekršaj, i nema svrhe nakon toga šutirati loptu, dati gol i reći: “Hej, dao sam gol!” Neće biti uračunat! Neki luckasti momak može, nakon što su se svi zaustavili jer su čuli pištaljku, nastaviti sa šutiranjem lopte u gol deset puta i reći: “Hej, deset golova sam dao!” Sudija bi samo rekao: “Neznalico, donesi tu loptu ovamo, ti ne poznaješ pravila igre. Kada je načinjen prekršaj, ništa nakon prekršaja se ne uračunava.”

Dakle, kad god izgubiš mir u svom srcu, to znači da je učinjen prekršaj u tvom životu! Ispravi taj prekršaj pre svakog drugog posla u tvom životu i loptu moraš vratiti tačno tamo gde je učinjen prekršaj i nemoj pokušavati da odeš sa tog mesta. “Na ovom mestu sam načinio prekršaj”, to znači zvuk pištaljke. “Neka Hristov mir bude sudija u vašem srcu.”

Ja sam ovo pravilo sledio mnogo godina i to je donelo mir u moje srce. Često sam vam govorio ovo, draga braćo i sestre, nikada ne otvarajte usta kada ste uznemireni u srcu. Znate, to se ponekad može desiti. Nešto loše krene kod kuće, ili je neko u kući uznemiren, i tvoje srce se uzbudio. To je vreme kada trebaš blagosloviti svoj dom tako što nećeš otvoriti svoja usta.

I ne samo kući. Ja ponekad dođem ovde u zajednicu, i ponekad budem prodrman u svom duhu zbog nečega što se možda desilo tokom dana ili pošto neki brat nije uradio ono što je trebao, ili sam uznemiren nekom lošom vešću koju sam čuo, a znam da treba da govorim u crkvi i kažem: “Gospode, neću progovoriti dok se ovo ne smiri. Pevaćemo još jednu pesmu ili ćemo produžiti molitvu. Nisam spreman da govorim dokle god moje srce ne dođe u mir.” Posebno ako si uznemiren zbog neke prisutne osobe. Ako si uznemiren zbog nekoga u svojoj kući, blagoslovi tvoj dom tako što nećeš otvoriti usta. Sledi to pravilo ove godine da ćeš otvoriti usta tek kada more postane ravno.

Postoje dve vrste mora koje se spominju u Bibliji. Evo da vam pokažem jednu vrstu u Isaiji 57:20 – “Bezbožnici su kao uzburkano more, ne mogu biti mirni, njihova voda izbacuje otpad i mulj. Da, zli ljudi su kao uzburkano more, uvek izbacuju smeće i mulj sa dna. To je jedna vrsta mora. Ovo su slike naših srca! Kada si tako uznemiren, ovde kaže da to uznemireno more izbacuje sav mulj koji leži na dnu stotinama godina – sve to blato! I ne samo mulj, nego i stare gume i konzerve i kante što ljudi bacaju u to more, sve to bude izbačeno talasima kada je bura. Neki ljudi su baš takvi! Kada se uznemire, sve te stvari koje su desile pre dvadeset, pet ili godinu dana, ili trideset/span godina ranije – sve te zarđale konzerve i stare gume budu izbačene u službi ili razgovoru. Izađu na usta. Da li ste videli tako nešto? Niste?

Postoji i druga vrsta mora, a nalazi se zapisano u Otkrivenju 15. To je more na kojem bismo trebali stojati. Ovde kaže za one koji su pobednici u Otkrivenje 15:2 I videh kao stakleno more pomešano sa ognjem i one što pobediše zver i ikonu njenu i žig njen i broj imena njena, gde stoje na moru staklenome…” Postoji izraz na engleskom jeziku “More kao staklo.” Verovatno ste čuli za to. Značenje toga je da je more apsolutno mirno. Znate kako je staklo ravno, prozirno, i kada kažete: “More kao staklo”, to znači da je apsolutno ravno, bez malog ili velikog talasa. Oni koji su pobednici dobili su takvo srce! Oni stoje na staklenom moru jer su pobednici! Oni nemaju duh osuđivanja protiv ikoga. Oni nemaju duh zabrinutosti po pitanju bilo kojih stvari koje se događaju u svetu. Oni imaju mir u svojim srcima.

Isus je rekao u Lukinom Evanđelju 21:25 nešto što se odnosi na poslednje dane: I biće znaci…” i u sredini 25.stiha: “i ljudima na zemlji smetnja”. Nacije će biti uznemirene i uplašene. “Living Bible” kaže da će nacije na zemlji biti uznemirene i uplašene bukom mora i čudnim talasima.” Videli smo tako nešto prošlih nedelja, čudne talase. Isus je rekao da će se to događati – talasi koji ranije nisu viđeni! I dogodiće se narodima na zemlji! I tada će hrabrost u mnogim ljudima klonuti zbog strahote, zbog straha, jer će se govoriti: “Šta će se sa zemljom desiti? Jer će se i sama nebesa poremetiti, a kamoli stabilnost zemlje. I tada, i tada će ljudi na zemlji ugledati mene, sina čovečijeg kako dolazi na oblaku.”

Dakle, kada se ove stvari počnu dešavati (stih 28), a već su se počele dešavati, “uspravite se pogledajte gore, jer je vaše spasenje blizu.” I mi treba da imamo mir u srcu, jer kako to kaže u 1.Tim.6, jedna parafraza u 1.Tim.6:15 – “Bog je blagosoveni kontrolor svih stvari!” Želim da vam kažem moja braćo i sestre, vi stvarno trebate znati da je Bog blagosloveni kontrolor svih stvari u danima koji dolaze, jer će se dešavati gore stvari. Kako J.B.Philips parafrazira taj stih: “Bog je blagosloveni kontrolor svih stvari”. Hajde da tražimo od Boga da nam pokaže da On jeste blagosloveni kontrolor svega. Zato imamo mir u srcu. Zato je moje srce u miru već mnogo, mnogo godina, bez obzira što se mnoge stvari dešavaju oko mene; toliko mnogo događaja. Ljudi rade ovo ili ono, a ja noću mirno spavam jer Bog je blagosloveni kontrolor svih stvari i On je moj Otac! To morate znati! Morate to znati! On se stara za tvoju kosu na glavi! Stara se za ptice, hrani ih, brine se za njih. Mnogo je toga što je Isus rekao. Ne moraš se bojati.

Um upravljen po Svetom Duhu je život i mir” Rim.8:6. Postoji takav stih i u starom zavetu. Ako vam nije poznat, evo da vam pronađem u Isaiji 26:3 – On ćdržati u savršenom miru sve one čiji su umovi upravljeni na Njega, one koji mu veruju, čije misli se često upravljaju ka Gospodu.” To je ‘Living Bible’, “On ćdržati u savršenom miru sve one koji mu veruju i čije misli se često upravljaju ka Gospodu.” Da li se tvoje misli često upravljaju ka Gospodu? E sada, ne možemo doslovno misliti o Gospodu 24 časa zato što imamo poslove koje radimo, mnoštvo stvari što treba da radimo na zemlji i Gospod razume sve to, ali usred svega toga, da li se tvoje misli upravljaju Njemu? To je, znate, kao kada je neka devojka jako zaljubljena u nekog momka, i iako ona ima svoj posao, njene misli se upravljaju njemu s vremena na vreme, iako on nije tu. Ona razmišlja o njemu dok radi nešto drugo, pa kada opet radi nešto drugo, njene misli se opet vraćaju na njega… I tako mi treba da hodamo sa Isusom! Mi smo Hristova nevesta i ja sam često govorio Gospodu u svom životu: “Gospode, želim da Te volim više nego što ijedna zaljubljena devojka na svetu voli svog momka! U celom svetu želim da Te volim više od toga. Ne želim da me ijedna ljudska ljubav prema momku osramoti. Želim da te volim više od toga. Više od svih!” Mislim, ja sam to rekao Gospodu još pre 41 godinu, i to isto i danas kažem.

Celukupan moj hod sa Isusom bio je hod spojen ljubavlju i to je ono što čini moj život toliko srećnim i blagoslovenim! Želim da vas ohrabrim da imate ljubavni odnos sa Isusom Hristom, kao kad devojka očekuje svog čoveka za koga se verila i čeka ga da dođe. Tako trebamo čekati i obožavati Ga. On je “najlepši među 10.000, u potpunosti voljen.” Da li vidiš takvog Isusa? Tako mora da bude, a sve stvari na svetu gube sjaj. I kada je tvoj odnos sa Isusom takav, to čini i tvoj bračni život boljim. To čini sve u tvom životu daleko boljim! I tada, kada se tvoje misli često upravljaju ka Gospodu, tu kaže da nas BOG drži u savršenom miru.

To isto Biblija kaže u Filibljanima 4:6 gde kaže: “Ne brinite se ne za što. Nego u svemu…” – ovo je zapovest! Vidite, postoji nešto što mi treba da radimo. ‘Sve’ znači sve što se dešava u našem životu, recimo nešto što izaziva zabrinutost ili nas obuzme uznemirenost ove godine. Ovo bi trebali raditi, “molitvom i molbom… Molba znači specifičan zahtev. Znate, kada kažete: “Blagoslovi me”, to je uopšteni zahtev, a kada kažete: “Gospode, želim da rešiš konkretno ovaj problem”, to je specifičan zahtev, specifična molba. “…sa zahvaljivanjem neka vaše molbe budu date pred Boga.”

E sada, ako ne dodam zahvaljivanje na kraju molitve, to govori da nemam veru! To je kao kada napišeš dugačko pismo i na kraju ga ne pošalješ. Koja je tada korist od pisanja dugog pisma, ako ga ne staviš u poštansko sanduče? Kad pišeš dugačak e-mail i ne klikneš na ‘pošalji’, to i ne ode! To je tu! Dakle, kada pišeš taj dugačak e-mail Bogu, pošalji ga! I mi to šaljemo verom! A kako znamo da imamo veru? Kažemo: “Gospode, hvala Ti što si me čuo!” To je zahvaljivanje! “Gospode, ja imam ovde listu problema i to je prilično dugačak e-mail, brojne stvari, to, to, to i to. Bio sam vrlo specifičan, i šta bih još trebao da uradim?” Treba to da pošalješ! Trebao bi reći: “Hvala Ti Gospode što si prihvatio!” I onda znam da je to ‘otišlo’, i sada nije više u mom ‘outbox-u’, nego u ‘sent box-u’, što znači da je već otišlo.

Vidite, mnogi ljudi se čude što Bog ne odgovara na njihove molitve. Pa nisi još poslao! Tvoj ‘Outbox’ je prepun tih zahteva koji nikada nisu bili poslati. E sada samo klikni na ‘send’ kada dođeš kući i pošalji sve, i bićeš iznenađen odgovorom koji će doći. To znači verom. Kažem: “Gospode, verujem da si čuo ovu molitvu. Zahvaljujem ti!” Kada zahvaljuješ Bogu tada znaš da si dobio veru. I kada to radiš, evo obećanja, Božiji mir koji prevazilazi svaki um će čuvati vaša srca i razume u Hristu Isusu” (stih 7). To je kao vojni garnizon; kao komandosi sa crnim beretkama koji okružuju neku VIP osobu (veoma važne osobe, prim.prev.) Božiji mir će te okružiti, zaštititi tvoje srce i tvoj um u Hristu Isusu.

Mi treba da imamo mir u svom srcu i umu i tu kaže da jedino Bog može to da uradi. Božiji mir te okruži kao utvrđenje koje ništa drugo ne propušta. Sve te brige i nemir koji đavo hoće da ubaci ne mogu proći jer Božiji mir okružuje tvoj um i tvoje srce. I znate, to je velika stvar, veća čak i od zdravlja. Ja verujem da možete biti zdraviji ako naučite da imate ovakav mir. Nećeš imati čir na želucu kada imaš mir u svom srcu i umu. Bićeš zdraviji, uzimaćeš manje lekova i injekcija i svega toga, i možete živeti dug i zdrav život ako naučite da svoje zahteve pošaljete Bogu sa zahvalnošću! Reci: “Gospode, verujem da si me čuo jer se molim u skladu sa Tvojom voljom i znam da me voliš.”

I ja volim da razmišljam da je Bog tiho u ljubavi isplanirao ovu godinu za mene. Šta će mi se desiti sutra ili sledećeg meseca ili na kraju ove godine? Ja to ne znam, ali jedno znam, Bog je već sve to isplanirao tiho u ljubavi za mene i to je sve što će mi se desiti. Veruj i ti to i tako će i biti! Prema tvojoj veri biće ti i meni će biti prema mojoj veri.

Dakle, hajde da stavimo svoju veru u Božiju Reč koja kaže da je On zaista zainteresovan za to da uvek budemo u miru. Jedna od stvari koja me je blagoslovila veoma mnogo i ponekad kažem to drugima, molim vas zapamtite da postoje samo dva kruga: jedan vrlo mali krug, to je krug u kojem bih ja trebao da uradim nešto ili mogu da uradim nešto, sve ostale stvari na svetu jesu jedan veliki, ogroman krug, šta će drugi ljudi meni da urade, šta će reći o meni, situacije nad kojima nemam kontrolu, mnoge, mnoge i mnoge stvari. Sve je to Božiji krug i ne bih se trebao mešati u Božije poslove, nego ću gledati svoja posla. Koje su to stvari u mom krugu? Mogu svoje zahteve izneti Bogu, mogu se moliti, mogu voleti svoje neprijatelje…to je sve u mom krugu. Mogu blagosiljati one koji me kunu, mogu činiti dobro ljudima, čak i onima koji me povrede; sve je to u mom krugu i ako se na to skoncentrišem i pratim Božiju Reč… ima ‘milion stvari’ na svetu koje se mogu dogoditi ili uticati na mene, ali ja sam zahvalan Bogu da to nije u mom krugu i neću se brinuti za ono za čega će se Bog postarati.

Znate, mnogima od nas brige i zabrinutosti dolaze zato što se pitamo u vezi ovih ili onih stvari koje su sve u Božijem krugu! Mislim, pa to je apsolutno van pameti. Pa to je Njegov posao! On će se postarati za te stvari! Ti se brini o sebi, o stvarima koje ti možes raditi, a i to je veoma veoma mali krug! Mogu to biti situacije u vašem domu gde ništa ne možes učiniti, pa onda to već nije u tvom krugu! Sve u vezi čega ništa ne možeš učiniti nije u tvom krugu! U Božijem je krugu. Zar to nije veliko oslobođenje? Mnogi od nas nose bremena za stvari u vezi kojih ne možemo ništa učiniti! Pa mislim, ako je to nešto u vezi čega ništa ne možes učiniti, jednostavno se prepusti i reci: “Gospode, ovo nije moj posao. To je Tvoj posao.” Tada imamo mir u našem srcu.

Mir sa drugim ljudima

I treća oblast gde moramo imati mir… Kao što sam rekao, moramo imati vertikalan mir prema Bogu, unutrašnji mir prema sebi, i treće, Rimljanima 12, prema drugim ljudima! Rimljanima 12. Prvi stih koji smo čitali je Rimljanima 5:1, drugi je Rimljanima 8:6, i treći je Rimljanima 12:18 Koliko do vas stoji imajte mir sa svim ljudima.” Koliko god od vas zavisi. E sada, da li znate, a ne znam jeste li ovo znali, ovo je jedina zapovest u Bibliji, dakle, to je zapovest: Živite u miru sa svima”, ali jedina zapovest u Bibliji koja kaže “Ako je moguće, učinite!”

Ne kaže: “Ako je moguće ne ubij” ili “Ako je moguće ne čini preljubu” ili “Ako je moguće, nemoj se gnjeviti”. Ne, to su sve apsolutne stvari! “Odbaci sav gnjev”, ne “Ako je moguće.” “Ako je moguće ne laži!” Ne! “Ne laži! Tvoje ‘da’ neka bude ‘da’.” Ali, kada dođemo do ove jedne zapovesti: “Živi u miru sa svim ljudima…”, zašto kaže ako je moguće? To svi znate, svi vi brilijantni ljudi. Znate odgovor. Zato što mir sa svima zavisi takođe od druge osobe! Ako se ja razgnjevim, to ne zavisi od druge osobe. To zavisi samo od mene. Da li imam požudu ili ne, ne zavisi ni od koga drugog. Ljudi mogu da me iskušavaju, ali ne mogu da me učine požudnim. To je moj izbor. Ljudi mogu da me iritiraju, ali me ne mogu učiniti gnjevnim. To je moj izbor, ali mir sa ljudima zavisi od bar dvoje ljudi! Ja želim da živim u miru sa tom osobom, ali ona ne želi živeti u miru sa mnom. Šta ja tu mogu? Može to biti i težak sused! Biblija ne kaže da ćeš imati veoma srećan brak ako si svesrdan hrišćanin! Ne, to ne piše nigde u Bibliji jer srećan brak zavisi od dve osobe i ako je jedna osoba svesrdan hrišćanin, a druga nije, oni neće imati veoma srećan brak, ali jedna strana će za sebe imati veoma miran život. To je istina.

Ali, mir sa svima zavisi i od drugih osoba, tako da ovde kaže: “Koliko do tebe stoji imaj mir sa svima.” I u drugoj poslanici ‘traži mir’ je prevedeno sa grčkog kao, ‘lovi ga, idi u potragu za njim!’ Kao kad izgubiš nešto dragoceno u svojoj kući i daš se u potragu za tim na sve strane, i lampom svetliš pod krevet. Svugde tražiš. “Gde li sam to zagubio?” Pronađi, pronađi to! Lovi to, lovi mir! I nađi ga. To jedino mogu učiniti za svoju stranu, ali ne i za drugu stranu. Znate, vi možete celim svojim srcem čeznuti da budete u miru sa bratom, ali ta osoba nije zainteresovana zato što uvek ima na umu to što ste uradili pre izvesnog vremena u prošlosti, ili tome slično. Pa, ne možete tako biti u miru kad ta osoba uvek ima ‘spreman predmet’. Ili, hoćete da ste u miru sa onom sestrom, ali prošlost se stalno iznosi! Dakle, budi pažljiv, sa svoje strane moraš tražiti da budeš u miru SA SVIMA! To je put! Sta su anđeli rekli? “Slava Bogu na visini, a na zemlji mir među ljudima koji su ugodni Bogu.

Ja želim imati taj mir sve dane mog života: prema Bogu, u unutrašnjosti u burnom svetu, i prema svim ljudima, koliko god do mene stoji. Ovo su skroz moguće, praktične zapovesti. Nisu nemoguće! I ako ovo uzmete ozbiljno i kažete pred Gospodom: “Hvala Bogu što je to samo taj mali krug koliko do mene stoji.” Na to mislim kada kažem ‘mali krug’. To je sve za čega treba da se pobrinem, a onaj ogroman krug (šta drugi ljudi misle ili govore ili čine), to sve NIJE U MOM KRUGU. To je posao Božiji. Hvala Bogu što ne moram da se brinem za to, nego ću cele ove godine da se koncentrišem na onaj mali krug, na stvari koje ja mogu raditi, i vodiću računa da imam i dalje ovaj mir: PREMA BOGU, U UNUTRAŠNJOSTI, kada vidim situacije u svetu; I PREMA SVIM LJUDIMA. Zakopavam prošlost, kao što je Bog zakopao moju prošlost!

Pomolimo se! Pognimo glave pred Bogom. Reci: “Gospode, hoćeš li mi pomoći? Hoćeš li me ispuniti Svetim Duhom tako da ovaj mir može gospodariti u mom srcu i biti sudija u mom srcu, upravo od ovog dana pa do kraja godine, a i u svim ostalim godinama dok Isus ne dođe ponovo. Hoću da napredujem! Hoću da budem ČOVEK MIRA, ŽENA MIRA, DOM MIRA, gde Isus može ući da živi. Gospode, odgovori na moju molitvu! Ja želim ovo. Ja stvarno želim ovo i voljan sam platiti svaku cenu.”

Nebeski Oče, primeni ove istine u naš život, molimo te. Budi proslavljen! Tebi se preporučujemo u Isusovo Ime. Amin.