4. Biti kao Isus Hrist

Zac Poonen

(iz serije od 8 propovedi na temu “Veliko spasenje”)

Kada je Bog stvorio čoveka, stvorio ga je prema svojem obličju. Ne znam da li vi shvatate značaj toga. Okrenimo 1. Mojsijevu 1:26. Kada je Bog stvorio ostala stvorenja, nije ništa rekao o svrsi zašto ih je stvorio. Ali kada je stvorio čoveka, rekao je (1. Mojsijeva 1:26): „Hajde da načinimo čoveka po našem obličju, sličnog nama, i neka vlada nad svime.“ Dakle, ovde vidimo da je čovek prvi od svih Božijih stvorenja koji liči na Boga. I On je to rekao pre nego što ga je stvorio.

Bog nas je stvorio da odslikavamo Njegov lik

Dakle, to ne smemo zaboraviti. Ako se zaposliš u kancelariji ili bilo kojoj firmi, oni ti daju posao i to je ono što treba da radiš. Glavna svrha zbog koje je Bog stvorio čoveka jeste da odslikava Njegov lik. Ako bilo šta drugo radimo, mi gubimo vreme, ako ne odslikavamo Njegov lik. To je potpuno isto kao kada odem u kancelariju i oni mi kažu: „Ovo je tvoj posao. Zaposlili smo te radi ovoga“, ali umesto da radim to, ja radim mnoge druge dobre stvari u kancelariji: brišem ormane i čistim pod. Oni će reći: „Mi te nismo zato zaposlili.“ Čovek je u takvom stanju, i kada je odstupio od Boga, Isus Hrist je došao da nas povrati u tu prvobitnu Božiju nameru. I Bog je dozvolio da se rodiš na ovoj zemlji i ne samo da se rodiš, nego i da čuješ Njegovo Evanđelje.

Postoji manje od 10% ljudi u svetu, mnogo manje od toga, koji jedva nešto znaju o Isusu Hristu, a među njima je nekolicina onih koji Ga lično poznaju. Vi i ja smo u tom malom broju. Zamislite, više od 95% ljudi u svetu ne zna ništa o Božijoj nameri za njihov život, a mi smo deo te nekolicine koji znamo zašto nas je Bog stvorio. On je rekao: „Hajde da načinimo čoveka prema svom obličju, kao što smo mi, i neka vlada nad svime.“

Sada, tu postoji povezanost. Što si sličniji Njemu, bićeš sposobniji da vladaš nad svime. Mnogo toga ima silu nad nama zato što ne čeznemo da budemo slični Hristu! Da li želiš da vladaš nad grehom? Da vladaš nad Sotonom? Nad svojim okolnostima? Onda ću ti reći šta da radiš. Traži jednu stvar – da budeš kao Isus Hrist. Potpuno! I zato što ne tražimo to, mnogo toga vlada nad nama. Kada vidim vernike potištene i kada ih vidim da se žale i kada vidim da gunđaju, da su nesrećni, sa tužnim izrazom lica, bez radosti u svom životu, zabrinuti, mnogo toga vlada nad njima. Ja se osećam tužan i kažem: „Oni ne trebaju biti takvi. Oni treba da budu carevi, ali su robovi. Sotona treba da bude pod njihovim nogama, ali on je na njihovim glavama.“ I ako sam ja tužan, možete li zamisliti koliko više je Bog tužan kada vidi takvu svoju decu? Želim da vam kažem u Isusovo ime: to nije Božija volja za vas!

Bog nas je stvorio da budemo carevi! Ne carevi u zemaljskom smislu, znate ono, sa krunom na našoj glavi i da živimo u visokom stilu, da živimo u palatama i da vozimo skupocene avione. Ne! Nego carevi nad našim požudama. Ne čak ni carevi nad ljudima. Jednom kada su hteli Isusa da postave carem nad ljudima, On je pobegao govoreći: „Ja ne želim da budem car.“ Bog nas nije stvorio da vladamo nad ljudima. Čak ni starešine. Ja sam starešina u crkvi, ali apsolutno nemam želju da vladam nad bilo kime. Ne. Ako sam starešina, onda sam sluga, a ne car! Ali treba da vladam nad mojim telom. Treba da vladam nad svojim umom, da mi misli ne lutaju tamo i ovamo, zato što me je Bog stvorio da budem kao On. Moj stari otac Adam je izgubio tu privilegiju, ali Isus je došao i povratio me u to stanje. I da bi završio posao, izlio je Svetog Duha u mene. Zbog toga je najvažnija stvar u hrišćanskom životu biti ispunjen Svetim Duhom.

Mnogi hrišćani misle da je najvažnije biti očišćen u Hristovoj krvi. Zašto perete posudu u svojoj kući? Da bi je ispunili nečim. Ako operete čašu ili šolju, to radite da bi je napunili mlekom ili nečim sličnim. Naravno da moramo oprati čašu, ali svrha pranja čaše je da bi se ona ispunila nečim. Dakle, Bog očišća naša srca sa svrhom, a svrha je da nas ispuni Svetim Duhom – tako da nas Sveti Duh može učiniti sličnima Isusu.

Predodređenje Božije dece

Postoji velika reč u novom zavetu – „predodređenje“ i postoji mnogo hrišćana koji se raspravljaju u vezi toga. Naročito ako odeš u jednu biblijsku školu, oni te uče na jedan način, a ako odeš u drugu, uče te na drugi način. Ja sam bio spašen od obe varijatne jer nisam išao u biblijsku školu.

U Rimljanima 8. glavi kaže za čega smo predodređeni. Da li je Bog predodredio ljude da idu u nebo ili pakao? Ne! To je naš izbor. Ja odlučujem da li ću ići u nebo ili pakao. Ti odlučuješ da li želiš ići u nebo ili pakao. Ja odlučujem da li želim da sledim Isusa ili ne. Da li se sećate Isusovih reči? To smo čuli juče: „Ako ko želi poći za mnom…“ Svako! Svako Ga može slediti! Luka 9:23 Svako, bilo gde u svetu, u svako doba može slediti Njega. Ne samo da Ga određeni ljudi koji su izabrani mogu slediti. Ako želim da Ga sledim, mogu Ga slediti. Ako želiš da Ga slediš, možeš Ga slediti. I Isus je rekao da će oni koji Ga slede dobiti večni život. Ali za čega smo predodređeni? Rimljanima 8:29 „On nas je predodredio da budemo jednaki obličju Njegovog Sina.“ Predodređenje je veoma jednostavna reč. U engleskom ta reč ima dva dela: „pre“ – znači unapred i „odredište“ znači mesto gde ćemo stići.

Kada sam došao ovde imao sam avionsku kartu na kojoj je pisalo Kluž. To je bilo moje odredište. Dakle, kada sam došao na aerodrom u Bukurešt, tamo je bilo mnogo aviona, ali ja sam tražio onaj koji ide za Kluž, inače ne bih stigao ovde. Odredište je bilo napisano na mojoj karti.

Dakle, u svetu ima mnogo stvari koje možemo tražiti. Ima mnogo hrišćanskih crkava koje vas uče raznim stvarima, ali ja želim da tražim hrišćansku crkvu koja će mi pomoći da stignem na svoje odredište, a ne na neko drugo odredište. Ja ne želim da idem na bilo koje drugo mesto. Bog je napisao na mojoj karti: “Predodređen da postane potpuno kao Isus Hrist!”

Znate, ljudi pitaju kojoj crkvi da se priključe. To je kao da pitaš u koji avion ćeš sesti. Ja bih rekao: „Pogledaj svoju kartu i sedi u taj avion.“ Dakle, kojoj crkvi ćeš se priključiti? Crkvi koja će ti pomoći da stigneš do svog odredišta! Ja ne želim da se priključim crkvi zato što u njoj ima mnogo buke ili zato što imaju dobru muziku. O, ako tražim to, mogu otići na neki svetski koncert i tamo ima dobre muzike. Ja čak ne želim ni da odem u neku crkvu zato što imaju dobre propovedi. Mogu slušati neke političare. Oni su takođe dobri govornici. Ja želim da idem u crkvu koja će mi pomoći da stignem do svog odredišta. To je jedino što tražim. Ne zanimaju me sve druge crkve. Kao i kada dođem na aerodrom, nije me briga gde ostali avionu idu, ja želim da uđem u onaj avion koji ide na odredište koje je zapisano na mojoj karti.

Pretpostavimo da ne znaš gde treba da ideš i uđeš u avion koji ide na neko drugo mesto i oni ti kažu da treba da izađeš odatle, i onda odeš u drugi avion, a i taj ide opet na neko drugo mesto, i onda izađeš i iz tog aviona. Da li ti tako ideš od jedne do druge crkve? Koje je to gubljenje vremena! Treba da razumeš koje je tvoje odredište! Treba da razumeš koji je bio Božiji prvobitni plan kada je stvorio Adama – da može prikazati obličje Božije. Ne da bude veliki propovednik, ili muzičar, ili veliki atletičar, ili bilo šta. Ne, to sve nije jako važno, nego biti kao Isus!

Vidite, ja propovedam 50 godina, ali to nije moja čežnja. Bog mi je svedok da moja čežnja nije da budem veliki propovednik. Bog mi je svedok da je moja čežnja da budem kao Isus Hrist, zato što sam pročitao šta piše na mojoj karti. Da li ste vi to razumeli?

Da li želiš da budeš starešina u crkvi? To nije naše odredište, nego postati kao Isus! Tada Bog može tražiti od nas mnoge druge stvari da radimo. Može tražiti da radiš negde, da vodiš biznis, zarađuješ za život ili slično tome, ali ako ti posao postane primaran u životu, nikada nećeš dostići svoje odredište. Dakle, treba da budeš obuzet jednom stvari: Bog je napisao odredište na mojoj karti i to je jasno napisano u Rimljanima 8:29. I to odredište nije nebo. Nije nebo!

Bićemo kao On

Moje odredište nije nebo. Mnogi hrišćani jedva čekaju da idu u nebo. Ja jedva čekam da postanem potpuno kao Isus Hrist. Kaže u 1. Jovanovoj 3. glavi… Dozvolite mi da vam nešto kažem. Ako je tvoje odredište da odeš u nebo, to nije „TAKO VELIKO SPASENJE“! Moje spasenje je veliko spasenje, jer ću postati kao Isus Hrist. 1. Jovanova 3:2 „Sada smo deca Božija…“ – to se već dogodilo. Ja sam već dete Božije i mnogi od vas jeste. „…Ali se još nije pokazalo šta ćemo biti.“ Šta je to? Ja sam već dete Božije, ali još nešto treba da mi se desi u budućnosti. I to se još nije pokazalo. Znate li šta je to? „Bićemo kao i On.“ Da li ste videli to?

Sada, ako pitate ljude šta će se desiti kada Isus ponovo dođe, 99% hrišćana će reći: „On će nas odvesti u nebo.“ Ako mene pitate šta će se desiti kad Isus ponovo dođe, ja ću vam reći ono što je zapisano u ovom stihu: “Biću kao i On! To je bila moja žudnja celog života i to će se desiti! Ne marim da li ću otići u nebo ili pakao. Ja ću biti kao On.” Zapravo, ja sam jednom rekao Gospodu: „Gospode, ja sam spreman da idem u pakao ako bi Ti bio tamo, jer ako si Ti tamo, to će biti nebo za mene.“

Nebo nije prvenstveno mesto. Šta moju kuću u Indiji čini mojim domom? Reći ću vam, moja žena je tamo! Inače, to je samo prazna kuća. Šta ću tamo? Šta pretvara kuću u dom? Prisustvo nekoga koga voliš! Kakvo bi nebo bilo ako Isus ne bi bio tamo? Ako je Isus u paklu, ja želim da idem u pakao, zato što za mene nebo nisu zlatne ulice i biserna vrata i sve to. Ne, ne, ne!

I zato kažem da je za mene nebo već počelo, jer živim sa Isusom svaki dan! Ja razgovaram sa Njim svaki dan. I On razgovara sa mnom svaki dan. To je poruka Evanđelja, da možemo imati dva neba. Jedno već sada… Znate kako neki ljudi kažu: „Moj dom je kao pakao. Uvek svađa, vika…“ Oni imaju dva pakla, jedan već sada u njihovoj kući, a drugi kad umru, a mi možemo imati dva neba. Naš dom može biti kao nebo, gde je mir, radost i ljubav. Možda neće biti mnogo novca, ne mnogo udobnosti, možda neće biti automobila, ali biće mir, radost… Nije udobnost ta koja stvara nebo, nego prisutnost Isusa Hrista! To je uvek bila moja molitva: „Gospode, ako bilo ko dođe u moju kuću, više nego da se sretne sa mnom i mojom ženom, mora se sresti sa Tobom! Moraju osetiti da Isus živi ovde.“

Sećam se, godinama ranije kada sam čitao stih u Evanđelju po Marku 2. glavi. Isus je živeo u Kapernaumu nakon svoje tridesete godine. I čitate po Marku 2:1 „Kada se vratio u Kapernaum, čulo se da je u kući.“ To je pogodilo moje srce. Rekao sam: „Vest se mora širiti u mom gradu da Isus živi u ovoj kući.“ Vest se mora širiti da je Isus u toj kući, u mojoj kući. Da li ti imaš tu čežnju da se vest mora širiti u Zalau, ili gde god živiš, da je Isus u tvojoj kući? Kada shvatiš da je tvoje odredište da postaneš kao Isus Hrist, to je predivna nada koju imamo. Ne samo da će Isus ponovo doći, i ne čak to da će me odvesti u nebo.

On nije umro da bi me odveo u nebo. Kada sam bio malo dete, pevao sam to: „On je umro da bi me odveo u nebo.“ Kada sam bio dete, govorio sam i razmišljao kao dete, ali kada sam odrastao, odbacio sam detinjarije. Sada kažem da On dolazi da me učini kao što je i On. Želim da pitam sve vas koji ovde sedite, možete li iskreno reći da je to ono čemu se radujete? Vidite, neki od vas imate mnoge žalosti, problema i iskušenja na ovoj zemlji. Ja sam takođe imao mnogo iskušenja i problema. Neću da trošim vaše vreme da govorim o tome. Mnogi ljudi misle: „O, Isus će doći i sve moje žalosti će nestati i On će obrisati sve suze sa mojih očiju.“ Da li je to sve? Ja ne čekam to. Ja čekam da postanem kao On. Biće nula od Adama u meni jednog dana i biće 100% Isus Hrist. Da li imate strast za tim? To je pravo hrišćanstvo!

Dakle, to nije nešto što će se desiti iznenada. 1. Jovanova 3:2 – „Kada se pokaže, bićemo kao i On jer ćemo Ga videti baš kakav jeste.“ Dakle, šta ću raditi? Stih 3. Ne treba samo da sedim i čekam: „Dobro, Ti dolaziš, dolaziš, čekam na Tebe.“ Treba da radim nešto! Ako imate ovu nadu u sebi… Čitajte tu reč. Svako! Svako ko ima ovu nadu. Koju nadu? Ne nadu da ću hodati zlatnim ulicama, nego nadu da ću postati kao On, da ću dostignuti to odredište koje mi je zapisano na karti. Baš kao i ja što sam bio srećan: „O, konačno smo sleteli u Kluž, slava Gospodu.“ Dakle, bićemo srećni da dostignemo to odredište, da postanemo kao On. Kaže u 1. Jovanovoj 3:3 – „Svako se mora čistiti kao što je On čist.“ Da li ti to radiš? Da li se čistiš svaki dan dok ne dostigneš Njegov standard čistote ili se upoređuješ sa drugim vernicima i kažeš: „O, ja sam bolji od njih. Dakle, ja sam u redu“? Otkrio sam da su mnogi vernici takvi. „Dobro, ja sam bolji od nekih drugih, znači ja sam u redu.“

Ja nisam u redu. Ja nisam zadovoljan dok ne postanem kao Isus. Želim da vam postavim pitanje. Odgovorite sebi na to pitanje, iskreno. Da li ste ikada plakali na svom jastuku noću govoreći: „Gospode Isuse, učini me sličnim Tebi!“? Da li ste to učinili makar jednom? Kakvi ste vi hrišćani? Samo želite da odete u nebo? Ja vas ne krivim. Možda vas vaši učitelji nikada nisu učili ove stihove.

Ako odem u neki razred i vidim da svi đaci padaju u nekoj oblasti matematike ja ih ne krivim. Kažem: „Možda je vaš učitelj loš, pa je zbog toga tako.“ Da li imate strast da postanete kao Isus Hrist? To bi trebao da bude cilj svakog hrišćanina! Ali, kada sam ja bio mlad hričćanin išao sam u određenu crkvu i niko me nije učio o ovome. Dakle, ja nisam postao kao Isus. Bio sam poražen gnjevom i bio sam srećan. Kada sam se oženio, gnjevio sam se na svoju ženu. Bilo mi je oprošteno. Bio sam spašen grešnik, ali nikada nisam imao pobedu. Mogao sam se razgnjeviti kući i onda ustati da propovedam u crkvi, zato što moje odredište nije bilo postati kao Isus. Moje odredište je bilo: propovedaj Evanđelje, idi svedoči ljudima, deli traktate, putuj tamo, ovamo, propovedaj svuda, a moj život je bio poražen.

Ja još uvek putujem. Danas putujem i više nego u to vreme, ali to za mene nije glavna stvar. Moja čežnja je da budem kao Isus. E sada, šta ćemo sa službom? Služba je prelivanje mog života! Kao kada sipaš vodu u čašu, ona se preliva. Dakle, kada je srce ispunjeno sa ogromnom strašću da postaneš kao Isus Hrist, to se preliva sa čežnjom da i drugi postanu kao Isus Hrist. To je ono što ja nazivam službom: strast da učiniš druge sličnima Isusu Hristu! Kojoj god religiji oni pripadali, treba da postanu kao Isus Hrist. Ne možemo ih prisiliti, ali podelimo sa njima i ako oni ne žele, u redu. Ali to treba da radimo svaki dan. Znate, trebalo je oko 40 minuta putovanja od Bukurešta do Kluža, ali svaki minut sam bio bliže i bliže Klužu. Pretpostavimo da otkrijem da svaki minut idem dalje i dalje od Kluža. Rekao bih: „Hej, ja sam u pogrešnom avionu.“

Kada si ti prihvatio Hrista? Pre 20 godina? Da li si za 20 godina dolazio bliže i bliže svom odredištu? Ne? Nisi pobedio svoj gnjev, brigu, gorčinu, ljubomoru, ljubav prema novcu, traženje slave od ljudi? Brate, onda si ti u pogrešnom avionu. Ideš u nekom drugom pravcu. Treba da promeniš svoj pravac, ako želiš da stigneš na to odredište! Zašto Bog želi da svi stignemo na to odredište? Opet, Rimljanima 8:29 kaže da On hoće da postanemo kao Isus Hrist sa nekom svrhom, tako da Isus bude najstariji među mnogom braćom i sestrama.

Isus – prvorođeni među braćom

Pre nego što je Isus došao na zemlju On je bio nazvan jedinorodni sin. Vidite kako je nazvan ovde: prvorođeni! Nije nazvan prvorođeni kada je došao u Vitlejem. „Bog je tako zavoleo svet, da je svog jedinorodnog sina dao…“ Pre mnogo godina, kada sam imao samo jednog sina, ja sam rekao: „Ovo je moj jedini sin.“ Kada sam dobio ostale sinove, rekao sam: „Ovo je moj prvorođeni sin.“ Kako jedini sin postaje prvorođeni? Kada postoje druga braća ili sestre. Kada je Isus, jedinorodni, postao prvorođeni? Na dan kada je vaskrsao iz mrtvih!

Znate li zašto se sakupljamo prvog dana u sedmici? Zato što slavimo taj dan kada je Isus vaskrsao iz mrtvih. To je početak novog stvaranja. Bog je stvorio čoveka šestog dana, ali je novog čoveka stvorio osmog dana. To je prvi dan nove sedmice kada je Isus vaskrsao iz mrtvih i to je prvi put da On koristi izraz u 20. glavi po Jovanu. On je nazvao učenike svojom braćom. Jovan 20:17, Marija Magdalena ga je videla u vrtu i On joj je rekao: „Ne dotiči me se jer se još nisam vratio Ocu svojemu, nego idi braći mojoj…“

Znate li kako ih je nazvao ranije? Vidite Jovan 15:15. Prvo ih je nazvao slugama zatim ih je nazvao prijateljima (Jovan 15:15). Do sada sam vas nazivao slugama, a sada vas nazivam prijateljima, ali ne još braćom zato što još nije bio umro i vaskrsao. To je bila noć pred njegovo raspeće, još uvek su prijatelji, ali nakon što je vaskrsao iz mrtvih, prvog dana u sedmici rekao je po Jovanu 20:17 „Idite recite mojoj braći…“ Oni nisu sluge, ni prijatelji, već braća. Šta je veće, biti sluga ili biti sin?

Znate, mi nekad imamo veliko poštovanje za naziv „sluga Božiji“. Pretpostavimo da dođete u moju kuću i ja vam kažem: „Ovo je moj sin, a ovo je sluga koji radi u mojoj kući“, i vi idete kod sluge i kažete: „O, ti si sluga, super.“ Da li je on važniji od mog sina? Ali zašto vi mislite: „On je sluga Božiji, a ja sam samo sin Božiji“? Da li ste razumeli šta znači biti sin Božiji? Biti ćerka Božija? Sin isto može služiti, naravno. Ali biti sin Božiji… Ista titula koja je data Isusu Hristu! Avram to nije imao. Avram je bio nazvan Božijim prijateljem, a ne sinom Božijim. Jovan krstitelj je rekao: „Ja sam ženikov prijatelj“. Bio je najveći čovek rođen od žena, ali nije mogao biti nazvan sinom Božijim. Čak i učenici za vreme Njegovog boravka na zemlji nisu mogli biti nazvani sinovima Božijim, ali tog dana kada je Isus vaskrsao oni su postali Božiji sinovi!

Dakle, Isus je rekao: „Ovo su moja braća.“ Znači, ako su oni Njegova braća, tog dana jedinorodni sin je postao prvorođeni, i onda je rekao: „Sada odlazim svom Ocu, koji je isto i vaš Otac.“ Nikada ranije nije koristio taj izraz. On je često govorio: „Moj Otac“ ili „Vaš nebeski Otac“, ali nikada nije spojio to dvoje. Ovo je prvi put da je to spojio i rekao: „Moj Otac i vaš Otac.“

Da li je Isus ili đavo mali kao skakavac?

Znate, kada sam razumeo ovo, to je donelo ogromnu sigurnost u moj život i oslobodilo me je od sveg straha od đavola. U mom ranom hrišćanskom životu bojao sam se đavola. Mislim da se mnogi hrišćani boje đavola. I oni uvek govore: „Đavo je uradio ovo ili ono. Đavo me je razboleo. Đavo mi je probušio gumu na automobilu.“ To nije bio đavo, nego ekser na putu. Nemoj pripisivati đavolu to što se ekser nalazio na putu. Ili kad na sastanku nestane struje: „O, to je đavo!“ Ne, to nije đavo, već se nešto desilo sa strujom, i to je sve. Mnogo puta sam čuo da hrišćani kažu: „Đavo je uradio ovo ili ono.“ Sećam se kako mi je jedan pastor jednom rekao: „O, brate Zek, komšija je izvršio vračanje nada mnom i bio sam paralizovan. Đavo je to uradio.“ Rekao sam: „Gde je bio Isus? Šta je On radio u to vreme? Zar nije mogao ništa učiniti?“

Znate, kada su deset uhoda gledali divove u Hananu, oni su se vratili i izvestili Mojsija: „Kada smo gledali te ogromne divove, bili smo prema njima kao skakavci.” Takvim mnogi ljudi smatraju đavola. “O, đavo je kao veliki div, a naš Isus je kao mali skakavac.” Da li je tvoj Isus mali skakavac pred tim velikim đavolom? Zbog toga si tako poražen. Takav je i moj život bio u ranim danima, tek kada sam bio nanovorođen. Nisam verovao da Isus može rešiti svaki problem. Imao sam sitnog, malog Isusa koji bi jedva nešto mogao učiniti. Čak i ako sam se molio, nisam ni znao da li će slušati i da li će odgovoriti ili neće, ali đavo je bio moćan! To je bila laž! To je laž u koju je đavo učinio da mnogi vernici veruju.

Danas je drugačije. Đavo je kao skakavac preda mnom! Isus je svemoćan! Da li vi tako vidite Isusa? Da li ste videli ovaj stih u 1. Jovanovoj 4. glavi? 1. Jovanova 4:4, poslednji deo stiha: „Vi ste od Boga, dečice, i nadvladali ste ih…“ – ne zbog toga što ste vi veliki, „…nego zato što je Onaj koji živi u vama veći nego onaj koji je na svetu.“ Velika tema apostola Jovana je „pobeđivanje“. Uzmite konkordanciju i tražite reč: „pobediti“. Jovan spominje više tu reč nego bilo ko drugi, u 1. poslanici Jovanovoj i Otkrivenju: pobednici, pobednici… Ovde u 1. Jovanovoj 4:4 govori kako mi pobeđujemo, zato što je Onaj koji živi u meni pobednik! On je veći od svega u svetu, veći je od đavola, veći od svega, a ja sam Njegov sin. Vi ste Njegovi sinovi i kćeri. Treba da vidimo mnogo veću viziju Isusa Hrista!

Đavo je uvek predstavljao Isusa kao slabog i bespomoćnog. Koje su najpoznatije slike Isusa Hrista? Reći ću vam najpoznatije slike Isusa Hrista koje sam video. Jedna je kada je kao mala beba, za vreme Božića. Svuda u svetu za vreme Božića pokazuju tu malu bebu. Na božićnoj čestitki vidite tu malu bebu. Šta ta mala beba može učiniti za vas? Ništa. Onda, druga slika je kako visi na krstu. Ruke i noge prikovane, slab, bespomoćan. I još jedna slika koju mnogi rimokatolici imaju, slika koja se zove „Sveto srce Isusovo“ na kojoj Isus izgleda kao žena i kaže: „Blagosloviću svaku kuću koja ima ovu sliku.“ Ovo su tri najpoznatije slike Isusa u svetu. Da li ste primetili jednu stvar? Sve te slike Ga predstavljaju slabom i bespomoćnom osobom. Koliko slika ste videli na kojima je naslikano kako Isus izlazi iz groba živ?! Da li ste videli takvu sliku? Videćete samo u dečijim knjigama. Zašto đavo ne želi da učini tu sliku poznatom? Zato što će to predstaviti Isusa kao pobedničku osobu, a on ne želi da vernici vide Isusa kao nekog koji ga je pobedio!

Neću nikada zaboraviti to kada sam isterivao demona iz jedne žene. Nisam znao da je opsednuta demonom. Tražio sam od nje da prihvati Hrista i kad god od nekog tražim da prihvati Hrista, nakon što se Njemu pomolimo, tražim od njih da govore đavolu. I kažem im: „Recite đavolu: “Ti si poražen na krstu“. Dakle, rekao sam i toj ženi: „Reci đavolu: ti si poražen na krstu.“ Ona me je pogledala i rekla: „Ja nisam poražen na krstu“. To je bio demon. Ja to nisam ni znao. O, onda sam progovorio đavolu. Rekao sam: „Ti si lažov. Poražen si na krstu. Izlazi iz nje odmah“, i on je otišao, u Isusovo ime. On se samo boji Isusovog imena. Nakon toga sam joj rekao, pet sekundi kasnije: „Reci đavolu: bio si poražen na krstu“, i ona je rekla: „Ti si poražen na krstu, Sotono. Ja ti više ne pripadam.“

Naučio sam tog dana da đavo ne voli da čuje da je poražen na krstu. Tako da sam odlučio da mu to govorim koliko god je moguće često. I odlučio sam da ću učiti ljude po svetu: „Recite đavolu: bio si poražen na krstu“. Svi vi koji ovde sedite, koliko puta ste rekli đavolu: „Sotono, poražen si od strane mog Spasitelja na krstu“? Pretpostavljam da neki od vas niste to rekli đavolu nijednom u životu. Zbog toga ga se toliko bojite. On je kao veliki div pred vama. Ne znate da Onaj koji živi u vama je veći od bilo koga u svetu. To je tajna pobedničkog života. Treba da shvatimo da je Isus pobedio na krstu. Pobedio je sva iskušenja kada je bio kušan 33 godine na ovoj zemlji. Ni u jedan greh Ga đavo nije mogao uvaliti. Ko je taj koji živi u mom srcu? Onaj koji nikada nije zgrešio u svom životu! I ako Mu dopustim da vlada nada mnom, daće mi tu istu pobedničku silu!

Pokorite se Bogu i đavo će bežati od vas

Treba da imamo mnogo veću viziju Isusa nego što je imamo. Đavo odlazi istovremeno. Kaže u Jakovljevoj poslanici 4:7 – „Pokorite se Bogu…“ – to je prvi korak. Mnogi ljudi znaju ono: „Protivite se đavolu“ – drugi deo tog stiha. Reći ću vam nešto što sam naučio. Ako se ne pokorite Bogu, što je prvi deo tog stiha, i pokušavate da se protivite đavolu, znate li šta će đavo reći? „Isusa znam, i Pavla znam, ali ko si ti?“ I može skočiti na tebe i pocepati ti odeću. Dakle, ne pokušavaj da se protiviš đavolu ako se ne pokoravaš Bogu! Čitamo u Delima 19. glavi da su sedam ljudi pokušavali da to govore. Sedam sinova Skeve pokušali su da isteraju jednog demona iz čoveka: „U ime Isusovo“, a đavo je rekao: „Isusa znam, Pavla znam, ali ko ste vi, sedmorica? Ja znam sve tajne grehe u vašim životima.“ To je ono što govori mnogim ljudima danas: „Ja znam svu pornografiju koju gledaš na sajtu. Možeš slavljenjem prevariti ljude nedeljom, ali ne možeš prevariti mene.“ Đavo kaže: „Svađaš se sa svojim mužem ili ženom kući. Sav tvoj um je usmeren na to kako da zaradiš više novca. Ja znam sve o tebi. Ne možeš mi se protiviti. Ponudio sam ti svet i ti si to prihvatio jer si mi se poklonio.”

Znate li da ne možete dobiti svetske stvari bez da se poklonite Sotoni? On je rekao Isusu: „Pokloni mi se, i daću ti sve, jer imam silu.“ Ako želiš novac, zadovoljstva, čast u ovom svetu, želiš da budeš velik čovek u svetu, želiš da budeš veliki čovek u crkvi? Đavo kaže: „Dođi, pokloni mi se, daću ti to sve“. I ako tražiš bilo koju od ovih stvari… Želiš da budeš velika osoba u crkvi i đavo kaže: „Dođi, daću ti to, ali treba da mi se pokloniš.“ I ima mnogo ljudi koji se poklanjaju njemu i tako dobijaju to. Nemojte misliti da su svi veliki ljudi u mnogim crkvama dobili tu poziciju kroz Isusa Hrista. Oni su to dobili od đavola. Velika je razlika između onog koga Isus pomaže i dâ mu službu i onoga koji kao političar bude izglasan na poziciju starešine. To nije ispravan način.

Mnoge crkve izabiraju svog vođu. Đavo kaže: „Ja ću ti pomoći da dobiješ najviše glasova. Ne brini. Pošto su većina ljudi u mnogim crkvama telesni, oni su na mojoj strani, tako da ću ti pomoći“. Moramo reći Sotoni: „Idi od mene, Sotono, neću te obožavati.“

Kada je Isus Hrist naš Gospod i kada vidimo da je porazio Sotonu na krstu i mi Mu se pokoravamo potpuno, tek tada važi Jakov 4:7: „Protivite se đavolu…“ I šta dalje kaže? Jakov 4:7 ne kaže da će đavo odšetati od tebe, nego će pobeći od tebe! I ova reč na engleskom jeziku je jaka. Ta reč znači brže od trčanja. On će nestati ako se potpuno pokoriš Bogu i protiviš đavolu.

Kao što je Isus i mi smo na ovom svetu

U 1. Jovanovoj 4. glavi, 17. stih, ovo je predivan stih, poslednji deo tog stiha kaže: „Kao što je Isus, tako smo i mi na ovom svetu.“ Kao što je Isus, tako smo mi u ovom svetu! Mi imamo taj stih napisan velikim slovima u našoj crkvi u Bangalore, tako da svako može da vidi da kao što je Isus, tako smo i mi na ovom svetu. To je predivan stih. Ja živim na svetu isto kao što je Isus živeo na ovom svetu. Znaš li da ti možeš tako živeti, moj brate, sestro? Mi bi trebali da budemo predstavnici Isusa Hrista na ovoj zemlji. Biblija kaže da smo mi Hristovi ambasadori. 2. Korinćanima 5. glava, 20. stih: „Mi smo ambasadori za Hrista“ – 2. Korinćanima 5:20.

U svetu je danas jedna od najmoćnijih država Amerika, tako da je ambasador Amerike visoko poštovan, više od ambasadora drugih država, a šta je sa ambasadorom Isusa Hrista? Da li je on snažniji od svih zemaljskih ambasadora? Ne u ljudskom smislu da živi u većoj kući ili ima bolji auto, nego da ima duhovni autoritet nad Sotonom i silama tame. Znate li da đavo ne bi trebao da ima mesta u vašoj kući ako želiš da tvoj dom bude kao nebo? Ako moliš ovu molitvu: „Gospode, ja želim da moj dom bude kao nebo. Ja želim da uvek u mojem domu vlada mir, radost, čistota, ljubav koja je u nebu. Želim da imamo atmosferu ljubavi u mojoj kući. Nikada ne želim da podignem glas. Želim uvek da budem miran i želim uvek da imam radost. Ne želim nikada da budem loše raspoložen.“ Reći ćete: „Da li je to moguće?“ Nemoguće je bez Svetoga Duha! Sa Svetim Duhom je moguće, jer kao što je Isus tako smo i mi na ovom svetu.

Sećam se da mi je jedan brat jednom rekao: „O, brate, ja sam često u depresiji, ali čak i Ilija prorok je bio u depresiji, a mi nismo veći od njega.“ Rekao sam: „Ako je Ilija autor i svršitelj tvoje vere, onda je to u redu. Autor i svršitelj moje vere je Isus Hrist.“ Nikada nisam video da Isus sedi pod drvetom i kaže: „O, Bože, tako sam tužan.“ Ne! Svaki put kada bi sreli Isusa, ujutru, u podne, uveče, ili kao Nikodim noću… Znate, Nikodim kuca na vrata Isusove kuće u ponoć i kaže: „Želim da pričam sa tobom.“ „O, uđi unutra.“ On je bio srećan. On je uvek bio takav. Takav je bio Isus! On je došao na svet da bude svima sluga!

Bog me je pozvao da budem Njegov sluga kada sam imao 24 godine. Rekao je: „Ostavi svoj posao i služi mi.“ Ja sam uvek bio sin Božiji od svoje 19-e godine, ali On mi je dao dodatnu privilegiju da Mu služim i Bog mi je rekao: „Ako mi služiš treba da budeš sluga svim ljudima.“ „Ako nisi spreman da budeš sluga svim ljudima, ne možeš mi služiti.“ Dakle, vrlo rano u životu sam razumeo da ne treba da se ponašam kao neki veliki car.

Danas su mnogi propovednici takvi. Čak se ne možeš ni sastati sa njima. Imaju mnogo sekretara i privatne telefonske brojeve. Oni nisu kao Isus. Jednostavnije je bilo sresti se sa Isusom nego sa nekim propovednicima danas. I Gospod je rekao: „Nemoj biti kao oni. Budi ambasador Isusa Hrista.“ To znači da kao što je Isus bio na ovom svetu, ti i ja tačno tako treba da budemo. I pozvani smo da služimo ljudima, da služimo, služimo, služimo i služimo… Ali reći ćeš: „Gospode, umoriću se.“ “Ne, Ja ću te ispuniti svojim Svetim Duhom. I kada ti dam silu Svetog Duha…“, kao što čitamo u Isaija 40:31 – „Oni koji čekaju na Gospoda dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hodaju i ne umaraju se.“ Ali 30. stih, svi ostali mladi će sustajati i umarati se. Predivno je biti ispunjen Svetim Duhom!

Znate, postoji pesma na engleskom koja ide ovako: „Nebo je sišlo i slava je ispunila moju dušu.“ Znate li kada se to dešava? Kada se Sveti Duh useli. Jedino osoba ispunjena Svetim Duhom može stvarno pevati tu pesmu. Nisam znao šta to znači da nebo ispuni moje srce mnogo godina nakon što sam bio nanovorođen. Bio sam u depresiji, zabrinut, ljubomoran, nisam opraštao, bio sam gnjevan, voleo sam novac, raspravljao sam se sa ljudima, ali bio sam nanovorođen i pevao sam pesme u crkvi, ali nebo nije bilo u mojoj duši! Međutim, kada me je Bog ispunio Svetim Duhom, vatra Božija je došla u moje srce i ljubav Božija… Kao što kaže u Rimljanima 5:5, predivan stih: „Ljubav Božija se izlila u naša srca Duhom Svetim.“ Mogao sam da volim svoje neprijatelje, da volim Isusa svim svojim srcem i tada je ta depresija, sumornost i loše raspoloženje nestalo. To je služba Svetog Duha, da ispuni naša srca ljubavlju, žarkom ljubavlju za Isusa Hrista i da nam dâ duh sluge, da služimo drugima ne očekujući ništa od njih, a očekujući sve od našeg nebeskog Oca!

Imati očekivanja jedino od Boga

Zašto se mi žalimo na ljude? Reći ći vam razlog. Da li imaš žalbu na tvog muža, ženu, komšiju, starešinu ili bilo koga? Čuo sam mnoge hrišćane da se žale: „Moja žena je ovakva. Moj muž je ovakav. Moj sin je ovakav. Starešina u crkvi je ovakav. Moj komšija je ovakav…“ Zašto? Zato što oni očekuju: „On mora tako postupati sa mnom i ona mora tako postupati sa mnom…“ Pretpostavimo da prestanete da imate očekivanja od drugih ljudi. Bićete najsrećniji ljudi na svetu.

Ja ne očekujem ništa ni od koga. Ne očekujem nikakvo poštovanje ili čast, ništa, ništa. Sve moje očekivanje je od Boga! Znate li taj divan stih u Psalmima? Psalam 62:5 – „Moja duša u tišini čeka na Boga, jer je moje očekivanje JEDINO od Njega.“ To znači biti ambasador Isusa Hrista!

Hajde da pognemo glave. Znate li za čega treba da se molite? Samo dve stvari: „Gospode, očisti moje srce od svih greha“, i drugo: „Ispuni me Svetim Duhom!“ To će rešiti sve vaše probleme! „Očisti me od svih mojih greha i ispuni me Svetim Duhom!“ Ako vi budući zli znate kako da dajete dobre darove svojoj deci, koliko će mnogo više vaš nebeski Otac dati Svetoga Duha onima koji traže od Njega?

Nebeski Oče! Hvala Ti za tako predivno spasenje koje nas oslobađa od svih bednih stvari koje je đavo stavio na Adama i na celo Adamovo potomstvo. Hvala Ti za potpuno spasenje kroz Hristovu krv i silu Svetoga Duha. Pomozi nam da iskusimo i jedno i drugo, krv Hristovu i silu Svetoga Duha. Ne samo da govorimo o tome, Gospode, nego da to predstavimo u našem životu, da možemo živeti kao što je Isus živeo na ovoj zemlji. Pomozi nam! Molimo se u Isusovo ime. Amin.