Božija Reč obnavlja naš um

Zac Poonen

Zar ne bi bilo divno da možemo razumeti Božju volju u vezi svakog problema ili u vezi rešenja za problem? Želim da otvorimo Božju Reč u Rimljanima 12:2. Sveti Duh govori našim srcima, i želim da slušate vrlo pažljivo, jer Bog pokušava da progovori vašim srcima. „Ne saobražavajte se ovome svetu, nego se promenite obnavljanjem vašeg uma, da biste mogli kušati šta je volja Božja, šta je dobro, prijatno i savršeno.“ Vidimo ovde da Bog želi da mi budemo preobraženi iznutra. On govori ovde o obnavljanju našeg uma. Razmatrali smo u prethodnom naučavanju kako su se Božja Reč i Sveti Duh kretali nad haotičnom Zemljom, čitali smo to u 1. Mojsijevoj 1. glavi, i učinili tu haotičnu situaciju sređenom, formiranom, lepom, svetlom, i sve dobre stvari. I na kraju, čitamo u 26. stihu, sam Bog je mogao reći, ’ovo je odlično, ovo je veoma dobro’. Da znate, ovo je samo slaba slika onoga što Bog takođe želi da učini u našem životu; da uzme naš haotični, bezobličan, mračan život. Dozvolimo Svetom Duhu da radi na nama, dozvolimo da Božja Reč potone u nas, i promeni nas iznutra toliko, da na kraju kad pogleda na naš život može reći ’odlično’. Drugim rečima, mi koji smo bili tako bedna, pokvarena i grešna stvorenja puna gorčine i ljubomore, i zli na mnogo načina, toliko smo radikalno promenjeni kroz Reč Božju i Svetog Duha, da počinjemo da pokazujemo prirodu samog Hrista. To je značenje obnavljanja našeg uma.

Bog želi da naš um počne da razmišlja na način na koji On razmišlja, to znači imati obnovljen um. Kada naš um nije obnovljen, iako smo nanovorođeni i naši gresi su oprošteni, mi još uvek možemo misliti na način na koji svetski ljudi misle. I nažalost, to je istina sa mnogim vernicima, jer ne rastu. Njihovi razumi misle na istovetan način kao i ljudi u svetu, u vezi novca, lepih žena, imovine, pozicije, časti, kako izgledaju, u vezi njihovih neprijatelja i svega ostalog. Ali Bog koristi sve te stvari na različite načine. Šta znači biti promenjen? Biti promenjen u Hristovu sličnost. To nema veze sa našim fizičkim izgledom. Božji posao nije da nas fizički menja da izgledamo kao Isus, ne bi bilo svrhe. Njegov posao je da menja naš unutrašnji karakter i život u Hristovu sličnost. Kako se to dešava? On to čini kroz obnavljanje našeg uma, odnosno, našeg načina razmišljanja. On čini da razmišljamo na način na koji On razmišlja. Kako se to događa? Kroz Božju Reč. U Bibliji mi imamo, možemo reći, Božji način razmišljanja. Ako želiš da znaš šta Bog misli o grehu, čitaj Bibliju. Ako želiš da znaš šta Bog misli o novcu, čitaj Bibliju. Ako želiš da znaš šta Bog misli o preljubi, krađi, prevari, ljubomori, sebičnosti, nesebičnosti, poniznosti, ponosu, ako želiš da znaš šta Bog misli o bilo kojoj od tih stvari, samo čitaj Bibliju. Tamo je odgovor.

Isus, kad je došao na Zemlju, nazvan je Reč Božja. Rečeno nam je da je Reč postala telo, što znači da ako želiš da znaš šta Bog misli o bilo čemu, treba da pogledaš na Isusov život i naćićeš odgovor. Božja Reč se nije samo pokazala u pisanoj formi, nego i u ljudskom obličju. To je razlika između Starog Zaveta i Novog Zaveta. U Starom Zavetu imali su Božju Reč u pisanoj formi. Bile su 10 zapovesti napisane na dva komada stene, i bio je Zakon napisan na mnogo pergamenata. Ali kad je Isus došao, dobili smo Reč Božju u ljudskoj formi. Mnogo je lakše čitati Božju Reč u ljudskom obličju nego čitati na svitku pergamenta, ili u knjizi. Danas, Bog želi da svakoga od vas učini demonstracijom Božje Reči napisane u ljudskoj formi. Kako se to događa? Kroz Božje obnavljanje našeg načina razmišljanja, tako da počinjemo da mislimo kao i On što misli. Kad počnemo da mislimo kao i On što misli, počećemo da radimo kao i On što radi. Ceo naš unutrašnji život kontroliše naše spoljašnje ponašanje. Zato ovde kaže, ’ne saobražavajte se ovome svetu’. Kada se beba rodi na svet, možemo reći da ona nema određeni način na koji razmišlja. Novorođena beba nije svetovna, jer nema svetovni način razmišljanja. Ona je tek rođena. Ali kako raste, njena priroda se razvija, zla i pokvarena priroda koju je dobila od Adama, ona raste gledajući svet oko sebe, kako ljudi žive sebično. Danas nam novine govore za gadne stvari da su dobre, okruženi smo ljudima koji lažu. Kako se ta beba razvija možemo reći da je njen način razmišljanja isti kao i od svakoga u svetu. Sebična, traži svoje, ponosna, arogantna, ljubomorna na one koji su bolji, i mnoge slične stvari. I zato povređuje ostale, čini zlo drugima.

Kad Hristos uđe u takav život, to je nanovorođenje, kao da je beba rođena ponovo, ispočetka. Sada bi trebali dozvoliti tom novom životu da se razvija i da preuzme naš način razmišljanja, tako da sada počnemo da razmišljamo na način na koji Bog razmišlja. Postepeno, kako dozvoljavamo da se naš šablon razmišljanja menja, otkrićemo, kad se sretnemo sa životnim situacijama, da znamo Božji odgovor na probleme.

Kada dođeš u krizu u svom životu, i kažeš ’o Bože, šta da radim, želim da znam Tvoju volju, došao sam na raskrsnicu i moram doneti odluku, a ne znam šta da radim’, ovde u Rimljanima 12:2 kaže kako možemo znati Božju volju u svakoj situaciji. Ako si tokom godina kontinualno dozvoljavao Svetom Duhu da kroz Božju Reč menja način tvog razmišljanja, kad dođeš na raskrsnicu ili krizu u svom životu, u toj tački tvog života biće ti moguće da dokažeš, kao što kaže u Rimljanima 12:2, šta je dobra, šta je prijatna, i šta je savršena Božja volja. Ali ako si bio bezbrižan Hrišćanin, ako se nisi brinuo da Božja Reč promeni tvoj način razmišljanja, doćićeš u tu krizu u svom životu i nećeš znati šta da radiš. Moraćeš da trčiš nekom starijem pobožnom bratu i tražiš savet, i možda će ti i dati dobar savet. Ali to je starozavetni način. U Starom Zavetu, jedini čovek koji je znao Božju volju bio je prorok. Istiniti proroci su bili vrlo retki, i ponekad ih vekovima nije bilo. Ali ako bi se desilo da je u blizini istiniti prorok, morao bi da odeš kod njega i pitaš šta da radiš u određenoj situaciji. Čak i kraljevi su morali da idu proroku. I tada bi prorok saznao Božju volju i rekao kralju, ili tebi ako bi ga ti pitao. Ali u Novom Zavetu, Biblija kaže u Jevrejima 8:11, ’niko više neće učiti svog sugrađanina govoreći „upoznaj Gospoda“, jer će me svi lično poznavati, od najmanjega do najvećega’.

Jedna od privilegija koje mi imamo zbog Svetoga Duha, samog Boga, koji se nastanio u našim srcima je da mi iznutra možemo znati Božju volju bez da idemo proroku. Sada ne moraš ići proroku, ili pastoru, ili starešini da bi saznao Božju volju! Što kaže u Rimljanima 12:2, ako ti je um obnovljen, možeš sam dokazati volju Božju. To je čudesno! Možeš imati direktnu vezu sa samim Bogom. Ali vrlo je važno da ne čekaš da kriza dođe pa da počneš da tražiš Boga. Neki vernici se okreću Bogu samo kad je kriza, a posle, kad stvari klize glatko, zaborave na održavanje bliskog hoda sa Bogom. I onda kad opet dođe kriza, opet se okreću Bogu. Takvi vernici neće rastiti.

Ako bi, bilo da je kriza ili ne, bilo da ima problema ili nema, razvijali tu naviku i otvarali um da budemo pod uticajem učenja Božje Reči, posebno Novom Zavetu, počeli bi da razumevamo šta Bog misli, koji su Božji stavovi prema raznim stvarima. Biblija kaže da mi trebamo da meditiramo nad Njegovom Reči. Ako gledaš na Hristov život gde je Reč Božja demonstrirana u ljudskom obličju, i ako dozvoljavaš Svetome Duhu da ti pokaže lepotu i slavu Isusa Hrista, i način na koji je živeo na ovoj zemlji, kroz Pismo, tada ćeš razumeti kakav je Bog. Biblija kaže, jedan od razloga zbog čega je Isus došao na zemlju, Jovan 1:18, jeste da razjasni Oca. Tako kad gledaš na život Isusa Hrista onda znaš kakav je Bog Otac.

Kada čitamo Pismo, Sveti Duh nam pokazuje kako je Isus živeo, kako je Isus reagovao u raznim situacijama, kako se ponašao u različitim okolnostima, i postepeno dobijamo to objašnjenje kakav je Bog u našem umu, i Sveti Duh menja način našeg razmišljanja, ako mu se predamo. Šta se dešava? Grešna osoba, kao što smo ti i ja, postepeno se menja u Hristovu sličnost. I onda jednoga dana, kada dođemo u krizu, ili u određeni problem, mi skoro istog trenutka znamo kako bi Isus reagovao, kako bi se Isus ponašao, koju bi odluku Isus doneo, i onda i mi sami donesemo istu odluku, i ona će biti ispravna.

Želim te pozvati, ako nikada nisi imao tu naviku, razvijaj tu naviku otvaranja uma da čitaš Božju Reč i meditiraš nad njom, dozvoljavajući Svetom Duhu da ti pokaže Isusovu slavu u Pismu, da bi video kako je reagovao u situacijama, kako se ponašao prema neprijateljima, kako se ponašao prema ljudima, kako je razgovarao sa njima. Kaži: „Božji Duše, promeni me u tu Hristovu sličnost“. Videćeš da ćeš znati Božju volju bez da moraš da ideš proroku.