Božija Reč nam pomaže da nadvladamo Sotonu

Zac Poonen

Želim da razmišljamo još jednom o oružju koje nam je Bog dao kojim možemo pobediti našeg duhovnog neprijatelja. To je oružje Njegova Reč. Božja Reč je kao seme koje nas dovodi u nanovorođenje (1. Petrova 1:23). Takođe smo videli u 1. Petrovoj u 2. glavi u prvim stihovima, kako je Božja Reč kao mleko, koje nam pomaže da rastemo. Božja Reč nas menja. U Efescima u 6. glavi vidimo da je Božja Reč kao mač, mač Duha, kojim se možemo boriti protiv Sotone. Efescima 6:17, „Mač Duha, koji je Božja Reč“. To je čudesno oružje koje nam je Bog dao da odbijemo Sotonine napade.

Mnogi vernici su obeshrabreni, znate li zašto? Zato što ne znaju kako da koriste taj mač kada Sotona dođe da ih napada sa obeshrabrenjem. Mnogi vernici žive pod osudom i osećajem krivice. Ko im to daje? Bog ne. Jel ti živiš sa osećanjem krivice i pod osudom? Jel se osećaš nesigurnim da li te je Bog prihvatio, da li te Bog voli, da li ti je oprostio grehe, da li se Bog još uvek seća tvoje prošlosti koja je protiv tebe? To su načini na koji Sotona muči i muči vernike, i vernici po celom svetu su duboko pod krivicom koju ne bi trebali nositi.

Kako oni mogu nadvladati Sotonu, kako ti možeš nadvladati Sotonu? Koja god osećanja da dođu da te odvoje od Boga, obeshrabrenje, samoosuđivanje, osećaj krivice, sve to može biti pobeđeno ako uzmeš Božju Reč kao oružje. Na primer, pretpostavimo da nisi siguran da li te je Isus Hristos prihvatio. Pretpostavimo da đavo dođe i kaže, ’o da, ti misliš da te je Isus prihvatio, ali Isus je daleko svetiji da bi prihvatio grešnika kao što si ti’. Šta ćeš učiniti kada ti kaže to? Hoćeš li se prepirati sa njim? Kažem ti, bićeš poražen. Nikad se ne možeš prepirati sa Sotonom, on je previše pametan za tebe. Znate kad je Sotona kušao Isusa i rekao mu, ’ako si Ti Sin Božji, pretvori ovo kamenje u hleb’, Matej 4:3. On je pitao, ’jel si Ti stvarno Sin Božji?’ Ako je mogao postaviti takvo pitanje samom Isusu Hristu, misliš da Satana neće probati takva pitanja na tebi? Naravno da hoće! Učiniće te da sumnjaš da li si dete Božje. Kako to možemo nadvladati? Trebamo Reč Božju. Ovde je Reč koju trebaš, Jovan 6:37. Isus je rekao, ’onoga koji dolazi k meni, Ja sigurno neću isterati napolje’.

Kada sam bio mladić i kad sam tražio Isusa da uđe u moj život, mnogo godina, ne dana i ne meseci, mnogo godina živeo sam u sumnji. Da li me je Hristos stvarno prihvatio. I svih tih godina dok sam živeo u sumnji nisam imao nikakav duhovni napredak u mom životu. Verovatno je tako i sa tobom. Ali došao je dan u mom životu, pre više od 38 godina, kada sam poverovao ovoj Reči, i mogao sam reći Sotoni, ’Isus me je prihvatio baš takvog kakav sam, jer On je rekao, da onog koji dolazi k Njemu, nikad neće isterati napolje’. I rekao sam, ’Gospode Isuse, danas dolazim k Tebi, i danas pa nadalje verujem da me nećeš izagnati napolje’. Bilo je to kao spuštanje lengera koga nisam pomakao sa te pozicije za 38 godina.

Hoću da uzmeš tu Reč i veruješ od danas, da ako si došao Isusu, bez obzira da li si najveći grešnik na svetu, ako si došao k Njemu, On ti kaže: „Možeš biti siguran da te neću isterati napolje!“ Tu je tvoja sigurnost u vezi toga, ne moraš više verovati đavoljim lažima. Kaži đavolu, ’Isus je rekao da me je sigurno prihvatio’. I kome ćete verovati od danas pa nadalje? Isusu ili đavolu? To je tvoj izbor. Ako želiš da nastaviš da veruješ đavolu tada ti niko ne može pomoći. Ali ako ćeš da veruješ Reči Božjoj, podigni taj Mač, koji će učiniti da đavo beži od tebe, i nikad više nećeš imati sumnje za ceo svoj život, da li te je Hristos prihvatio.

Neki od vas možete imati drugi problem. Možete osećati da određene stvari koje ste učinili u svom prošlom životu, koje su bile vrlo, vrlo loše, veoma ozbiljne, možda je neko od vas počinio preljubu ili ubistvo, mogu biti grozne stvari, i možete osećati da vam je Bog oprostio neke od onih manje ozbiljnih stvari. Ali ove strašne, grešne stvari koje niko ne zna osim vas samih, njih se Bog uvek seća kada misli o vama. Je li tako? Znate kako je, recimo da je neko ubio vašeg sina, i vi ste dovoljno milostivi da mu oprostite, ali ipak svaki put kad ga vidite setićete se, ’ovo je čovek koji je ubio mog sina’. Iako ste mu oprostili! Da li Bog gleda isto tako na to? Da svaki put kad nas vidi, On misli o nama kao o nekom ko je počinio mnoge grešne stvari, pre dvadeset godina, ili pre deset godina, ili prošle nedelje. Šta Biblija kaže? Rešenje je opet u poznavanju Božje Reči. Sotona će ti doći sa svim tim mučiteljskim mislima. Njegov cilj je da te drži daleko od Boga. Ne možeš ga nadvladati argumentima, psihologijom, ili bilo čime sličnim. Moraš citirati Božju Reč. Znate li kad je Isus bio kušan od Sotone šta je rekao? Samo je rekao ’pisano je…’, ’Božja Reč kaže ovo…’ Drugi put, Sotona je došao sa drugim iskušenjem, i Isus je rekao, ’Božja Reč kaže ovo…’ Sotona je došao k Njemu citirajući Božju Reč! Ali Isus je odgovorio, ’Ali takođe kaže u Božjoj Reči ovo…’ Svaki put u ta tri iskušenja u pustinji, Isus je nadvladao Sotonu samo citirajući Pismo, bez diskusije, bez argumenata, bez ičega. Eva je bila jedna koja se prepirala i diskutovala sa Sotonom. I znate šta se njoj desilo, pala je. Isus nikad to nije činio, on je samo citirao Božju Reč. I to je ono što ti takođe treba da činiš.

Ovde je obećanje, Jevrejima 8:12, Bog kaže: „Biću milostiv prema njihovim nepravdama, i neću se više sećati njihovih grehova.“ To je obećanje. Ne samo ’Ja ću oprostiti tvoje grehe’, to je takođe divno, nego, ’Ja se neću više sećati tvojih greha, protiv tebe’. To znači, kada Bog pogleda na mene, On ne drži protiv mene nijedan greh koji sam učinio u prošlosti. Ne one koje sam učinio pre 40 godina, i ne one koje sam učinio juče. Ako sam priznao moje grehe, Biblija kaže, ’Bog je veran i pravedan da nam oprosti naše grehe’. ’Krv Isusova čisti nas od svakog greha’. To su moćna oružja, te Božje Reči, kao mačevi. Možemo reći da je Biblija kao oružarnica sa mnogo mačeva. Ti treba da izabereš jedan prikladan kada ti đavo dođe sa jednom vrstom napada. Kada te podseća da si mnogo grešio u prošlosti, ti ćeš reći, ’Krv Isusova me je očistila od svih greha’. Sotona je veliki optuživač. On traži da optužuje, kinji, muči vernike, da bi ih smetao da budu sretni. I mnogo vernika idu naokolo natmurenih lica. To nije Božja volja za tebe, moj prijatelju. Misliš da Bog želi da ideš po svetu natmurenog lica? Kako ćeš ikoga dovesti Hristu ako ideš tužnog lica? Kako ćeš biti sretan? Ne možeš se psihološki učiniti sretnim, ti moraš znati da su ti gresi oprošteni! Da si prihvaćen kod Hrista! I ne samo to, Bog se neće više sećati tvojih greha!

Želim te povesti još jedan korak dalje. Ne samo da Bog oprašta naše grehe, ne samo da se On više ne seća naših greha. Postoji Reč opravdan korišćena u Rimljanima, da nas je Bog opravdao. Rimljanima 5:1, kaže: „Pošto smo opravdani verom…“. Znate li šta znači ta reč opravdan? Ona znači ’proglašen pravednim’, što znači da te je Bog proglasio pravednom osobom! Hajde da se koristimo jednom ilustracijom. Recimo da sam optužen za neki prestup, i da sam doveden pred sud, i sudija kaže, ’ok, tebi je oprošteno’. Ja sam srećan jer sam otišao iz suda pomilovan, ali još uvek sakrivam glavu od sramote, jer sam optužen za veliki prestup. Sa druge strane, ako sudija kaže, ’nakon ispitivanja svih dokaza, uopšte ne verujem da si kriv. Nema potrebe da ti bude oprošteno, ti si pravedan, idi kući pravedan’. Tada ću izaći iz suda ne samo kao pomilovan kriminalac, nego sa podignutom glavom. To je značenje opravdanja. To je više od oproštenja. Mnogi Hrišćani to ne razumeju. Bog ne samo da oprašta, On nas pravda, On nas proglašava pravednim. Drugim rečima, On me oblači u Hristovu pravednost. On stavlja Hristovu dobrotu preko mene kao moje odelo. Je li možeš to zamisliti? Dobrota Hristova me oblači. Kako ti izgledaš kada si odeven u Hristovu dobrotu? Ja ću ti reći; savršeno! Veruješ li to? O, tu leži problem, ti to ne veruješ. Tada to nikad neće biti istina! Kaže, ’opravdani verom’. Jel veruješ da Bog stavlja Hristovu dobrotu preko tebe? Zahvali mu za to, i odupri se Sotoni tim oružjem Reči Božje. Kaži, ’ja sam prihvaćen kod Hrista’. Kaži baš sada! Ja sam prihvaćen! Ja sam pomilovan! Bog se ne seća moje prošlosti protiv mene, nikad više! Ja sam opravdan, ja sam pravedna osoba, odevena Hristovom dobrotom preko mog života! Ja sam toliko dragocen Bogu koliko i sam Isus!’ To su oružja koja će oterati Sotonu od nas.