Bog ti može dati mudrost

Zac Poonen

Prošli put smo razmišljali o pronalaženju sigurnosti u Bogu kao Ocu. Treba još malo da razmišljamo o tome zato što verujem da će mnogi drugi problemi u tvom životu biti rešeni kada jednom rešimo taj problem pronalaženja sigurnosti.

Divno je videti da je Bog obezbedio ispunjenje za svaku našu potrebu. Znate, kada je Bog stvorio Adama dao mu je određene želje. Ne grešne želje! Na primer, želju za hranom čiji rezultat se pokazao u tome što je Adam bio gladan. On je osećao žeđ. Trebao je da pije vodu. Možete li zamisliti da je Bog stvorio u Adamu želju za hranom i vodom i da onda nije obezbedio hranu i vodu u svetu? Kako bi to grozno bilo! Adamov život bi bilo mučenje. Gladan je, a nema hrane, žedan je, a nema vode. Ali, mi vidimo da je Bog obezbedio hranu i vodu u svetu pošto je stvorio takvu želju u Adamu. Postoji mnogo hrane i vode u svetu za sve nas. Isto je po pitanju spavanja, želje za odmorom. Svi mi treba da spavamo i zato je Bog načinio da se zemlja okreće oko svoje ose i da sunce izlazi i zalazi, da bismo imali dan i noć i da bi ljudi mogli da spavaju i da se odmaraju. Bog je sve to obezbedio i naša tela automatski spavaju kada smo umorni. Isto je sa seksualnom željom. Da je Bog stvorio čoveka sa jakom seksualnom željom, a onda mu nije dao ženu, šta bi se desilo Adamu? Bio bi apsolutno isfrustriran. Ali, kada je Bog stvorio Adama sa takvom željom, On mu je i dao ženu. Šta možemo da naučimo iz svih ovih stvari? Ako postoji želja koju je Bog stvorio u našem srcu, tada negde postoji odgovor i ispunjenje za te potrebe.

U duhovnom smislu je isto tako. Postoje čežnje koje imamo u srcu za Boga i On želi da ih sve potpuno ispuni. Jedna od velikih naših potreba u životu jeste da pronađemo sigurnost da bismo bili oslobođeni od usamljenosti, osećaja izgubljenosti i samoće u ovom svetu. Znate, vrlo je lako osećati se tako. Možete živeti u domu sa mnogo dece, a ipak se osećati usamljeno. Možete biti deo velike crkve, a ipak se osećati usamljeno. U suštini, postoji mnogo ljudi koje se sastaju u malim kućnim crkvama sa pet-šest ljudi koji su mnogo manje usamljeni nego neka osoba koja pohađa crkvu od tri hiljade članova. Dakle, osećaj usamljenosti ne zavisi od broja ljudi oko nas i želim da vam kažem, ako probate da pronađete odgovor za vašu usamljenost u prijateljima među ljudima, nikada nećete pronaći pravi odgovor. Jednog dana bićete razočarani. Najpre treba da pronađete odgovor za svoju usamljenost u Bogu, u Isusu! Biblija kaže da ima prijatelja koji su verniji od brata, a to je Isus Hrist.

Dakle, kada poznajemo Boga kao Oca koji se brine, više nismo siročad. Vidite, siroče je osoba koja nema oca ili majku. Pomislite ako ono iznenada dobije neku potrebu, kome može da se obrati? Može otići ujaku ili tetki, ali treba da ide kao prosjak. Ono ne zna da li će mu ujak ili tetka pomoći! Možda ga oni baš jako loše tretiraju. Ali, ako dete ima oca, otac neće tretirati svoje dete kao prosjaka. Ono će otići ocu i tražiti od njega šta god želi, bilo koji iznos novca. Ako se dete nađe u bilo kakvoj neprilici, ono može tražiti pomoć od oca, ali ustručavaće se da traži pomoć od ujaka ili tetke ili bilo koga drugog. Kada dete ima oca, ono je sigurno! Ako se pojavi problem za koji nema rešenje, ono može razgovarati o tome sa svojim ocem. Ako se nalazi daleko u nekom drugom gradu, može pozvati telefonom svog oca. Divno je imati oca, zemaljskog oca.

Isto tako je u duhovnom smislu. Kada si pronašao Boga kao svog nebeskog Oca, nikada više se nećeš osećati usamljen. Nemoguće je, zato što je telefonska linija uvek otvorena. Uvek Ga možeš pozvati, uvek Ga možeš zvati, gde god da se nalaziš. Možeš mu reći svaku svoju potrebu. U suštini, On zna tvoje potrebe pre nego što si Mu o tome rekao. On ima odgovor za svaki problem sa kojim ćeš se suočiti u životu. Dozvoli mi da te ubedim u to. Ja verujem da veruješ to. Nema veze kakav je tvoj problem, nema veze koliko je ozbiljan taj problem, ali želim da ti kažem u Isusovo ime da Bog ima rešenje za tvoj problem! Ako bi Mu došao u veri, kao Ocu koji želi da ti pomogne, On te neće grditi.

Navešću vam izvanredno obećanje Božije reči tako da se vaša vera ne osloni na moje reči. Znate, vera dolazi kroz Božiju reč. Ja vam mogu nešto reći preko ovog programa, ali kako možete da znate da li govorim istinu? Možda vam govorim samo neke psihološke stvari koje će doprineti da se lepo osećate, ali će ispariti čim se program završi. Vi ćete se osećati lepo nekoliko minuta ili možda nekoliko sati i onda kada se suočite sa realnošću života vi ćete se naći u šrkipcu, i tada ćete trebati da opet slušate program da bi se „lepo osećali“. Mi ne govorimo preko ovog programa samo zato da bi vas psihološki „uzdizali“. Ovo su stvarni odgovori na stvarne životne probleme. To je Božija Reč! Dozvolite mi da vam je pročitam. Jakovljeva poslanica u Novom Zavetu 1:5. Šta kaže ovde: „Ako kome od vas nedostaje premudrosti…

Šta je mudrost? Postoji razlika između mudrosti i znanja. Znanje znači studirati određenu temu. To može biti hemija, matematika i to može biti Biblija. Možeš imati znanje hemije, znanje matematike i znanje Biblije. Znanjem hemije ćeš još uvek imati problema i znanjem Biblije ćeš možda još uvek imati problema. Znanje hemije ne pomaže u praktičnim životnim problemima i znanje Biblije takođe možda ne pomaže u praktičnim problemima u životu. Postoji jako mnogo ljudi sa jakim biblijskim poznanjem koji su još uvek zabrinuti i napeti, koji se svađaju i raspravljaju, koji su nesigurni, ljubomorni, puni takmičarskog duha itd. Njihovo biblijsko znanje nije bolje od znanja matematike ili nauke. Ali, šta je mudrost? Mudrost je poznanje Boga koje nam pomaže da pronađemo ne neko rešenje koje ne funkcioniše (to bi bilo teorijsko rešenje), nego praktično rešenje za dotičan problem sa kojim smo se suočili. U redu, to je mudrost! Poznanje Boga, a ne poznanje knjige.

Da li znate da postoji ogromna razlika između poznavanja Biblije i poznavanja Boga? Pretpostavimo da ste od detinjstva bili odvojeni od svog oca. 25 godina ste živeli daleko od svog oca i onda ste pročitali knjigu o životnoj priči vašeg oca, svaki detalj. Čitajući tu knjigu saznali ste o vašem ocu, ali nista ga upoznali pošto niste razgovarali sa njim 25 godina. Ali, drugo dete koje nikada nije čitalo knjigu o svom ocu, ali je odrastalo sa njim 5-6 godina bolje poznaje svog oca nego što ti poznaješ svog. I mnogi ljudi čitaju Bibliju poput tvog čitanja biografije oca, ali oni ipak ne poznaju sâmog Oca.

Mudrost je poznavanje Boga kao Oca! Tako se pronalazi rešenje za svaki mogući problem sa kojim se suočavaš. Nije bitno da li je to porodični problem, finansijski problem, problem ženidbe ili udaje svoje dece, problem obezbeđivanja obrazovanja ili zaposlenja za svoju decu ili pronalaženja mesta za život. Postoji jako mnogo teškoća u svetu u kojem živimo. Odgovor je u Bogu! Da li nekome nedostaje mudrosti? Nekome znači nekome i ti možeš biti kvalifikovan u grupi onih kojima nedostaje mudrosti. Da li ti nedostaje mudrosti? Da li ti nedostaju rešenja za svoje probleme? „…Neka ište u Boga…“ Šta treba da radiš? Trčao si okolo i tražio pomoć od toliko mnogo ljudi i to nije rešilo tvoj problem. Zašto sada ne učiniš nešto drugo? Zašto ne potražiš Boga? Bog te može čuti baš tamo gde jesi i baš sada. Ako prizoveš Boga, On će te čuti. Da li će ti dati? Naravno, On je Otac. On nije ujak! On nije komšija! Čak i dobar komšija nam može mnogo pomoći, ali otac još mnogo više! I Bog je najbolji mogući Otac i On će ti dati najbolje. Isus je jednom rekao da ako mi zli budući znamo da dajemo dobre darove svojoj deci, koliko više će naš nebeski Otac dati onima koji od Njega traže! Ako ti sin traži hleb, da li ćeš mu dati kamen? Ne! Ako bi tražio jaje, da li bi mu dao skorpiju? Da li bi mu dao nešto što će ga povrediti? Ne, daćeš mu upravo ono što mu je potrebno. Upravo takav je i Bog! On nam daje tačno ono što nam je potrebno.

I dalje kaže da će Bog dati velikodušno. Tako kaže u Jakovu 1:5. Ne samo nekoliko kapi. Ti tražiš kašiku, a On ti dâ vedro. Ti tražiš kašiku punu mudrosti, a On ti dâ puno vedro mudrosti. Velikodušno! Bog je takav. I još jedna stvar koja se ovde spominje, bez grdnje. Znate, očevi ponekad grde svoju decu: „O, glupavi jedan, zar ne znaš odgovor na to pitanje?!“ Bog nas nikada neće grditi! Sećajte se toga. On nas nikada neće grditi! Nikada nam neće reći: „Zašto nisi znao odgovor na to pitanje?“ Dobićeš, ali postoji jedan uslov. Poslušajte sada taj uslov. Treba da tražiš sa verom. Tako kaže u Jakovu 1:6. Zapravo, tu nastavlja da govori da nećeš dobiti ako ne išteš sa verom (Jakov 1:6 i 7). Možeš želeti mudrost i Bog može želeti da ti dâ. Potreba je tu i rešenje je tu, ali ipak ga ne dobijaš zato što ne veruješ! To je tako jednostavno. Možda je to razlog zašto još uvek nisi našao rešenje za svoj problem. Zašto ne odlučiš da od danas veruješ Božijem otkrivenju koje je Isus doneo? Bog je Otac koji zna svaku tvoju potrebu, možda fizičku potrebu za isceljenje, a možda i duhovnu potrebu – o čemu god da se radi. Možda rešenje za porodičan problem koji traje godinama. Možda nećeš moći da rešiš problem, ali moćićeš da rešiš onaj deo problema koji se tiče tebe. Traži u veri! Reci: „Gospode, od danas ću verovati. Želim da verujem da ćeš Ti rešiti moj problem zato što si moj Otac i zato što me Isus voli i što je umro za mene. Ja sam očišćen u Njegovoj krvi i ja sam Tvoj sin. Ja sam Tvoja ćerka. Imam pravo da to tražim od Tebe. Ti si moj Otac.“

Zašto baš sada ne potražiš to od Boga. Spomeni taj problem. Budi specifičan, a ne samo uopšten. Budi specifičan i reci: „Gospode, upravo taj problem Ti predajem i pouzdajem se u Tebe da ćeš mi odgovoriti.“

Možeš biti apsolutno siguran da će ti Bog dati velikodušno, bez grdnje, i On će biti proslavljen. Obavezno Mu daj slavu kada dođe odgovor!