Bog gleda na srce

Milenko Isakov

„…jer ne gledam na ono što čovek gleda;
čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce“
(1.Sam.16:7)  

Gospod Isus je mnogo govorio u pričama. Svaka Njegova priča ima određenu duhovnu poruku za nas. On je došao da objavi kakvo je nebesko carstvo i na koji način možemo postati i biti deo tog Carstva. U 13.poglavlju Evanđelja po Mateju čitamo priču o sejaču. To je prva priča o nebeskom carstvu koja je zabeležena u Svetom Pismu. Iz priče razumemo da su postojale četiri vrste zemljišta na koje je palo seme. Razvijanje semena je isključivo zavisilo od vrste zemljišta.

U Evanđelju po Luci takođe se spominje ova priča i tamo je doslovno zabeleženo da seme jeste ilustracija Božije Reči (Luka 8:11). Isus je želeo da kaže da je glavni autoritet za stanovnike nebeskog Carstva ono što BOG govori. Božija Reč je izvor nebeskog života! Kao što je za opstanak tela u životu neophodan hleb, tako je za opstanak duhovnog života neophodna Božija Reč. Isus je rekao da čovek neće živeti o samom hlebu, nego o svakoj Reči koja izlazi iz Božijih usta (Matej 4:4). Nemoguće je živeti duhovnim životom bez duhovne hrane. Nemoguće je živeti duhovnim životom bez slušanja Božije Reči.

Dakle, Isus je rekao da je seme palo na četiri vrste tla. Ako je zemljište ilustracija našeg srca, onda možemo reći da postoje četiri vrste srca u koja se seje Božija Reč. Pošto su zemljišta ljudskih srca po svojoj prirodi različita, različito primaju seme Božije Reči i različito odgovaraju na tu Reč.

Pogledaćemo sada te četiri vrste srca:

  1. Tvrdo srce – srce koje nije spremno da prihvati Božiju Reč
  2. Plitko srce – srce koje površno prihvata Reč
  3. Srce okupirano zemaljskim stvarima – srce čiji primarni prioritet nije Božija Reč
  4. Duboko srce – srce koje dopušta da ga Božija Reč oblikuje i menja

Ako uzmemo primer zemljoradnje, poznato nam je da postoje različiti kvaliteti semena za jednu istu žitaricu. Od kvalitetnijeg semena se očekuje kvalitetniji rod. Međutim, kada je u pitanju nebesko carstvo, seme Božije reči je uvek istog, vrhunskog kvaliteta! Ne postoji bolje seme. Prema tome, niko ne može da se izgovara da je uzrok njegovog malog ili nikakvog roda neadekvatno seme. Ne, uzrok je neispravno zemljište naših srca! To je razlog nedostatka roda u našem životu. Dakle, od stanja našeg srca zavisi kako će se seme Božije reči razvijati i kakav će plod doneti.

Bog je veoma zainteresovan za naš spoljašnji život, za naša dobra dela. Bog je zaintereseovan za naš skroman i pristojan spoljašnji izgled. Međutim, Bog je daleko, deleko više zainteresovan za naš unutrašnji život – za naše stanje srca. Bog je prvenstveno zainteresovan za naše srce! On je rekao proroku Samuilu da su ljudi ti koji gledaju ono što je od spolja, a Bog je taj koji gleda na srce. Bog posmatra šta je unutar svakog čoveka! Često se desi da uradimo nešto onako kako to nismo na početku zamislili, ali Bog gleda motive naših dela. Bog gleda šta se nalazi u dubini našeg srca kada nešto radimo, a ne kako je to od spolja izgledalo ili kako su drugi ljudi odreagovali na to naše delo.

Sa druge strane, postoje ljudi koji iznutra imaju zlo i licemerno srce koje su pokrili spoljašnjom fasadom lepih manira, ali Bog čita njihova srca kao otvorenu knjigu. Oni mogu da prevare druge ljude, ali Boga neće prevariti. U Pričama Solomunovim 26:23 kaže „Kao srebrna pena kojom se obloži crep, takve su usne neprijateljske i zlo srce.“ Kao što jedan crep može da se obloži srebrom i da svi koji ga vide misle da je gromada srebra, isto tako zlo srce može biti obloženo dobrim spoljašnjim manirima. Zato je Gospod Isus oštro osuđivao licemerstvo. Bog mrzi kada smo jedno iznutra, a drugo od spolja!

Ova priča je vrlo aktuelna za naš svakodnevni život. Pošto Bog svakodnevno govori, svaki dan posedujemo ili tvrdo srce, ili plitko srce, ili srce koje je okupirano zemaljskim stvarima, ili duboko srce! Preispitajmo svoja srca. Naše srce se sigurno nalazi u jednom od ova četiri stanja.

Mnogo puta smo slušali javno propovedanje Božije Reči nakon obraćenja. Možda nismo bili dovoljno skoncentrisani i đavo je ukrao seme koje se sejalo. Mnogo puta je naše srce bilo plitko. Kada smo čuli neku izazovnu poruku dobili smo veliku želju da odmah to izvršimo. Sa radošću smo prihvatili tu reč, ali posle određenog vremena naše uzbuđenje je splasnulo. Nije bilo više žara. To je bilo plitko srce – bez dubokog korena!

Da li su naši prioriteti još uvek na ovoj zemlji? Zato je Božija reč zagušena i ne može da donese očekivani rod kojim će Hristos biti proslavljen. Bog želi da naša srca uvek budu dobra zemlja. On želi da uvek primamo Reč u dubinu svojih srca. Tada će ta Reč rezultirati duhovnim rodovima u našem životu.

Bog posmatra ovog trenutka tvoje srce, dragi prijatelju. Ljudi posmatraju tvoj spoljašnji život, ali Bog posmatra tvoje srce. Šta Bog vidi u tvom srcu ovog trenutka?

Bog želi da se pokaju nepokajana srca. Bog želi da očisti prljava srca. Bog želi da orazumi nerazumna srca. Bog želi da ponizi ohola srca. Bog želi da raširi stisnuta srca. Bog želi da razveseli tužna srca. Bog želi da utvrdi nestabilna srca. Bog želi da ojača slaba srca!

Ispitaj nas Bože i poznaj naša srca. Ispitaj nas i poznaj naše pomisli. Pokaži nam sve što se nalazi u našem srcu, a što Tebe žalosti. Vodi nas Gospode putem večnog života. Amin!