Poznavanje Boga

Milenko Isakov

“Ako ga ustražiš kao srebro,
i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš,
tada ćeš razumeti strah Gospodnji
i poznanje Božije naći ćeš.”
(Priče Solomunove 2:4,5)

Živimo u vremenu kada vrlo mali broj ljudi istinski poznaje Boga. Mnogi pričaju, pišu i propovedaju o Bogu. Pišu se i štampaju knjige, osnivaju se internet stranice i emituju emisije o Bogu, a sve to još uvek mogu raditi ljudi koji zapravo ne poznaju Boga. U našem današnjem proučavanju želim da pogledamo dosta biblijskih stihova koji govore o tome šta znači istinski poznavati Boga.

Najpre ćemo se osvrnuti na uvodne stihove. Ako čitate iz početka 2.poglavlje Solomunovih Priča, brzo ćete doći do zaključka da se do poznanja Boga ne dolazi spontano, nesvesno, slučajno ili iznenadno. Naravno, postoje situacije u životu kada se bez ikakvog truda ili zalaganja sa naše strane Bog u svojoj milosti na određen način otkrije i dotakne naše srce. Međutim, Solomun ovde jasno govori da se do istinskog Božijeg poznanja može doći jedino ozbiljnom posvećenošću i traženjem. “Sine moj, ako primiš moje reči i vrednuješ moje zapovesti, pažljivo prigneš uvo ka mudrosti i usredsrediš svoje srce na razumevanje, ako vapiš za sposobnošću rasuđivanja i podižeš glas svoj Bogu da bi imao pravo razumevanje stvari, ako to tražiš kao srebro i kao skriveno blago, tada ćeš razumeti strah Gospodnji i otkriti poznanje Božije.” Ovde vidimo dosta uslova koji se moraju ispuniti da bi se došlo do rezultata – poznavanja Boga!

Čoveka koji poznaje Boga karakteriše jedan posebna crta – on je tragaoc i on je učenik! On traži Boga i poseduje učeničko srce. Ovo se čini paradoksalno, ali zaista je tako. Ako sretnete vernika koji samouvereno tvrdi kako ima otkrivenje sve istine i poznanja Boga i Njegove volje, a u čijem životu ne postoji vrednovanje Božijih zapovesti, stalni vapaj srca i okrenutost Bogu da bi na sve stvari gledao sa Božije tačke gledišta, takav čovek ne poznaje istinski Boga.

Isus je mnogo govorio o ljudima koji će biti religiozni, koji će govoriti jezikom religije i imati religiozno ponašanje, ali koji neće poznavati Boga! Na primer, Isus je prorokovao o tome kako će Njegovi učenici biti izopštavani iz grupe religioznih ljudi i kako će svako ko ubije Hristovog učenika misliti da time služi Bogu (Jovan 16:1,2). Sve to će činiti zato što nisu upoznali Boga i Hrista! Još uvek su u svetu i od sveta, a misle da služe Bogu proganjanjem Njegovih učenika. Upravo tako je radio apostol Pavle pre nego što je istinski upoznao Gospoda Isusa. Takvi su bili Fariseji kojima je Isus otvoreno rekao da samo govore da je Bog njihov, a zapravo Ga uopšte ne poznaju (Jovan 8:54,55).

Postoji osnovno Božije poznanje koje zadobija svako novorođeno dete Božije koje je iskusilo presvedočavajuć rad Svetog Duha u svom životu, milost Božiju, oproštenje svojih greha i očišćujuću silu krvi Isusa Hrista. Mi smo iskusili Božije spasenje i došli smo u poznanje istine, kako kaže Pavle (1.Tim.2:4). Većina vernika se zadovoljava tim osnovnim poznanjem Boga, iako Bog želi da kontinualno rastemo u blagodati i poznanju Gospoda Isusa Hrista (2.Pet.3:18). Petar jasno kaže da je potrebno rastiti u poznanju Isusa Hrista. O tome govori i Pavle kada je pisao Efežanima. Bog je obdario svoju crkvu raznim darovima da bi se sveti pripremili za delo službe, na zidanje Hristovog tela, da bi svi dostigli jedinstvo vere i poznanje Sina Božijeg, u meru visine koja pripada punini Hrista (Ef.4:11-13). Ovo poznanje Hrista se bitno razlikuje od osnovnog, početnog poznavanja Isusa Hrista kao svog Gospoda i Spasitelja. To poznanje zadobijaju oni kojima to zaista jeste prioritet, koji “sve drže za štetu prema prevažnom poznanju Isusa Hrista…” (Fil.3:8-10).

Isus Hrist je onaj u kome je skriveno sve blago mudrosti i poznanja Božijeg (Kol.2:3). Izvan Isusa Hrista ne postoji pravo poznanje Boga. Isus je došao na svet da objavi Oca, ali svet koji je kroz Njega stvoren nije Ga poznao! (Jovan 1:10). Poznanje Isusa Hrista je jedini PUT i način da se pobegne od prljavštine i nečistote sveta (2.Pet.2:20), i osude Božije koja je nad palim čovečanstvom i ovom zemljom!

Dragi prijatelju, okreni se od života po svojim željama i upoznaj Isusa Hrista! Dragi brate i sestro, ne zadovolji se površnim poznanjem Hrista, nego rasti u poznavanju Njega. “Tražite Gospoda i silu Njegovu! Tražite lice Njegove bez prestanka.” Neka naša zajednička vera bude silna u poznanju svakog dobra koje imamo u Hristu! (Filimonu 6).