Strašljivost

Milenko Isakov
A strašljivima i nevernima i poganima i krvnicima,
i kurvarima i vračarima i idolopoklonicima i svima lažama,
njima je udeo u jezeru što gori ognjem i sumporom, koje je smrt druga
(Otkrivenje 21:8)  

Reč Gospodnja nam ovde jasno govori koji ljudi će provoditi večnost u jezeru ognjenom. Ako bi ljudi trebali da odlučuju u vezi toga, najverovatnije bi njihov izbor bio drugačiji. Mnogi bi se možda složili da ubice i pogani ljudi zaslužuju ognjeno jezero, ali da to mesto nikako nije za one koji su se nekad poslužili “sitnim lažima” ili za one koji su bili bojažljivi ili strašljivi u svom životu. Međutim, Božija reč je istina! Ljudska kategorizacija greha se potpuno razlikuje od Božije kategorizacije. Ovaj stih nam daje do znanja da je greh idolopoklonstva ili vračarstva u potpuno istom rangu sa grehom strašljivosti! Biti strašljiv, isto kao i biti idolopoklonik ili vračar je dovoljno da provodiš svoju večnost u jezeru ognjenom. Mi želimo da verujemo Božijoj reči i zato je važno da danas razumemo šta se podrazumeva pod tom strašljivošću.

U Bibliji se na mnogo mesta spominje reč strah, strahota ili strašljivost. Naizgled postoje mnogi stihovi koji nam se mogu činiti međusobno kontradiktornim. Jedni stihovi kažu: “Bojte se”, a drugi “Ne bojte se”. Iz tog razloga je važno da Svetim Duhom dobijemo razumevanje i otkrivenje na ovu istinu.

Postoji samo jedna Osoba koje treba da se bojimo i prema kojoj treba da imamo strahopoštovanje, a to je Bog! “Jer je Višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom” (Psalam 47:2). “Poklikni Bogu, sva zemljo! Zapevajte slavu imenu Njegovu, dajte Mu hvalu i slavu. Recite Bogu: kako si strašan u delima svojim…Hodite i vidite dela Boga strašnoga u delima svojim nad sinovima ljudskim.” (Psalam 66:1-5). Jedino Bog zaslužuje naš strah i naše strahopoštovanje. Asaf je pisao ovako: “Ti si strašan, i ko će se održati pred licem Tvojim kad se razgnjeviš?” – Psalam 76:7.

Dakle, potpuno je razumljivo da “strašljivi” iz uvodnog stiha nisu ljudi koji se boje Boga! To se odnosi na ljude koji nisu čvrsti da smelo ispovedaju svoju veru. Oni se boje da priznaju u ovom zlom svetu da pripadaju Bogu i veruju Njegovoj Reči. Iako su presvedočeni u Božiju istinu i njenu važnost i neuništivost, oni odbijaju da prime Hrista zbog straha da će izgubiti prijatelje u svetu, svoju materijalnu svojinu ili svoj život. To su ljudi koji suviše vole svoj život da bi ga dali Gospodu! Takođe, ti “strašljivi” su oni koji sa radošču primaju Reč Božiju, ali kada zbog te iste reči treba da postradaju ili istrpe nekakav zemaljski gubitak, udaraju natrag i prave kompromise. Boje se da plate cenu prezira i ruga od ljudi u ovom svetu, ili se plaše od religioznih ljudi koji se suprotstavljaju istini Pisma i njihovom napretku u veri i poslušnosti Gospodu!

Biblija naziva Sotonu vlasnikom države smrti (Jev.2:14). Stanovnici njegove države su robovi raznih strahova. Princip straha je glavna operacija u izvršavanju Sotonine vlasti. Iz tog razloga nijedan pripadnik njegove države nije oslobođen od straha. Svi oni su robovi raznih strahova od kojih je najsnažniji strah od smrti.

Sa druge strane, kada su anđeli došli da objave pastirima radosnu vest o rođenju Isusa Hrista, njihove prve reči su bile: “Ne bojte se, jer gle, javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu” (Luka 1:10). Prva informacija o Hristu odnosila se na oslobođenje od straha! Gospod Isus je došao da nas izbavi od robovanja strahovima (Jevr.2:15). Došao je da nam donese postojan mir. Rekao je: “Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam: ne dajem vam ga kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše, i da se ne boji” (Jovan 14:27). Taj isti mir koji je On posedovao u svom životu nam daje! Taj mir nije veštački mir koji svet pokušava da proizvede. Biblija proriče da će doći momenat kada će se reći u svetu: “Mir je i nema se šta bojati” (1.Sol.5:3). Upravo onda kada svetski vladari i moćnici budu umislili da je sve pod njihovom kontrolom, da je uspostavljen mir i da više nema razloga za strah, doćiće dan Gospodnji kao lopov usred noći!

Ljudi imaju potrebu za mirom, ali ga potražuju nezavisno od Boga i zato ostaju u strahovima, a Bog je u Hristu pronašao rešenje za sve naše potrebe. Bog nam nije dao duha straha, nego sile ljubavi i čistote! Zato Pavle ohrabruje Timotija da se ne postidi svedočanstva Isusa Hrista, nego da bude spreman da strada s Evanđeljem po Božijoj sili (2.Tim.1:7,8). Pavle je hrabrio Timotija da ne bude strašljiv, nego da odvažno i smelo svedoči za Hrista.

Isus je ukorio svoje učenike što su se uplašili kada je postala velika oluja na moru: “Zašto ste tako strašljivi? Kako nemate vere!” (Marko 4:40). Taj događaj nas uči da je nedostatak vere uzrok mnogih nepotrebnih strahova. U suprotnom, čvrsto pouzdanje i vera u Boga nas osposobljava da “spavamo u miru i bez straha” usred mnogih životnih oluja sa kojima se suočavamo zato što znamo da Bog kontroliše i upravlja svim događajima i ljudima!

Dakle, šta je odgovor za nepotrebne strahove u našem životu? Najpre vera. Kako da imamo veru? Pa, vera biva od propovedanja Reči Božije! (Rim.10:17). Želiš veću veru? Traži Boga, čitaj Reč i videćeš da te Bog oslobađa od strahova.

Drugo, ljubav nas takođe oslobađa od strahova. “U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi” (1.Jov.4:18). Krivica koju čovek oseća donosi strah od budućnosti (budućih događaja, neuspeha, poraza, bolesti, smrti), a oni koji su dobili oproštenje svojih greha i čija srca su ispunjena Božijom ljubavlju nemaju razloga da se ičega plaše. Oni koji osećaju da ljube Boga celim srcem nikada Ga se neće plašiti kao od svog Sudije. Savršena Božija ljubav u Hristu izgoni sav strah od sudnjeg dana.

Hvala Ti Bože za Isusa Hrista koji je došao da nas oslobodi od svih strahova! Pomozi nam da rastemo u veri i ljubavi da bi kroz nas mogao da pokažeš svoju silu i čistotu. Daj nam sve više hrabrosti u držanju i tvorenju Tvoje istine. U Hristovo ime, amin!