Snovi

Milenko Isakov
I posle ću izliti duh svoj na svako telo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše,
starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.
(Joilo 2:28)

Danas želimo da razmišljamo o snovima i o njihovom mestu u životu hrišćanina. Mnogi vernici su u nedoumici ako ih pitate da li Bog danas govori kroz snove i da li je i kako je moguće razumeti njihovo značenje.

Uvodni stih je poznato proročanstvo za novozavetno vreme čije ispunjenje je Petar potvrdio na dan pedesetnice kada su apostoli bili kršteni Svetim Duhom (Dela 2:17). Prorok Joilo je unapred rekao da će jedno od obeležja onih koji su ispunjeni Svetim Duhom biti snovi i vizije u njihovom životu. To jasno razumemo iz ovog stiha. On ne govori o konkretnom sadržaju tih snova i vizija, ali vrlo precizno kaže da će ti snovi i utvare poticati od Boga i od Svetog Duha.

Dakle, ako neko postavi pitanje da li Bog danas govori kroz snove, odgovor je potvrdan. U Bibliji vidimo mnoštvo slučajeva gde je Bog kroz snove na misteriozan način predskazao buduće događaje u životima ljudi. Prva dva sna koja se spominju u Svetom Pismu, nakon Avimelehovog sna (1.Mojs.20:3-7), jesu Josifovi snovi u 1.Mojs.37:5-11. Josif je sanjao kako je sa braćom vezao snopove u polju. Njegov snop se uspravio, a snopovi njegove braće su išli okolo i klanjali se tom snopu. U drugom snu je sanjao kako se sunce, mesec i jedanaest zvezda klanjaju njemu. Njegov otac Jakov ga je prekorio apsolutno ne verujući da je moguće da dođe vreme da se on, Josifova majka i jedanaestoro braće klanjaju njemu do zemlje. Međutim, posle mnogo godina i spleta čudesnih okolnosti u njihovim životima, to se zaista desilo.

Nemamo zapis u Bibliji da je Josif na početku razumeo svoje snove i da je polagao nadu u njih, ali ti snovi su definitivno bili Božija objava i predskazivanje nečega što će se desiti u budućnosti. Kada je Josif kasnije postao prvi čovek najvećeg tadašnjeg svetskog carstva, kada su njegova braća došla u Egipat po hranu i kada su mu se poklonila, siguran sam da se tada setio svojih snova i njihovog značenja!

Postoji mnogo primera u Svetom Pismu gde je Bog kroz snove predskazivao ljudima buduće događaje. To vidimo u slučaju peharnika i pekara (1.Mojs.40), faraona (1.Mojs.41), madijanina (Sudije 7:13,14), Navuhodonosora (Danilo 2 i 4) i Danila (Danilo 7). Takođe, Bog je kroz snove objavljivao ljudima Njegovu volju, u slučaju Solomuna (1.Car.3:5-15), drvodelje Josifa (Matej 1:20, 2:13,19,22) i mudraca (Matej 2:12).

U starom zavetu Bog je obznanjivao svoju volju ljudima preko proroka kojima se javljao u utvarama ili sa kojima je govorio u snu. Mojsije je bio jedini prorok sa kojim je Bog lično komunicirao. (4.Mojs.12:6-8).

Sa druge strane, vrlo je važno da razumemo da nisu svi snovi od Boga. Ako želite da znate naučnu definiciju sna, to je čovečija mentalna aktivnost u toku spavanja. Niko od nas ne može da utiče na sadržaj svog sna. To je nešto što ne zavisi od nas. Međutim, sadržaj naših snova je često povezan sa nekim aktuelnim mislima i planovima koje imamo u svesnom stanju.

Đavo često koristi snove da bi zarobljavao, plašio i mučio ljude. To se posebno vidi kada mu je Bog dopustio da uništava Jova. Kada je Jov pomislio da će pronaći utehu za velike jade na svojoj postelji, đavo ga je plašio snovima i prepadao utvarama (Jov 7:13,14). Sotona je najveći neprijatelj i protivnik čovečijeg dobra! On često koristi snove u slučajevima mladih vernika koji imaju borbe protiv određenih greha. Oni nekada sanjaju baš kako upadaju u taj greh.

Ono što je takođe važno naglasiti jeste da san nikada ne može imati veći autoritet od Božije Reči, Biblije. Značenje svakog sna koji dolazi od Boga mora biti u skladu sa Božijom Rečju! Biblija nas upozorava protiv ljudi koji sanjaju sne i koriste ih da bi zaveli ljude na lažne bogove i obožavanja (5.Mojs.13:1-5). Mnogi vernici ne pridaju dovoljan značaj autoritetu Božije Reči i iz tog razloga otvorenim ustima slušaju svakakve snove takozvanih proroka smatrajući ih velikim duhovnim autoritetima.

Bog više želi da nam govori direktno kroz svoju Reč, nego kroz san. Jedan propovednik se ovako izrazio: “Nemojte misliti da su snovi divan način na koji Bog govori. Ponekad mislim da Bog govori ljudima noću zato što Ga ne slušaju tokom dana. Tako nemojte misliti da su snovi najbolji način. Mnogo je bolje da Ga slušate dok ste budni. Ako Ga ne slušate dok ste budni, možda će trebati da vam govori dok spavate. Neki ljudi su jako ponosni govoreći: „Imao sam san.“ Ja mu kažem: „Brate, meni Bog govori dok sam budan.“ Ponekad treba da mi govori kroz san zato što sam suviše zauzet da Ga slušam dok sam budan.”

To je velika istina! Hvala Bogu što nam govori i kroz snove, ali Jevrejima 1:1 kaže da u današnje vreme On prvenstveno govori kroz svog sina Isusa Hrista.

Kako da razumemo značenje naših snova? Danas postoje razni “sanovnici” koji objašnjavaju značenje raznih pojmova u snovima, i bezbožnici tome veruju. Božiji čovek koji je tumačio snove (Josif) je rekao da tumačenje snova nije u njegovoj, nego u Božijoj vlasti (1.Mojs.41:16). Dakle, tražimo Božije lice kada ne razumemo značenje nekog sna, ispitujmo da li je u skladu sa Pismom i Bog će se postarati da nam Njegova poruka kroz san bude jasna.

 

Hvala Ti Gospode što je naš kompletan život pod Tvojom kontrolom. Daj nam mudrosti da bismo razumeli koji su snovi od Tebe, a koji nisu. Ispuni nas Svetim Duhom i ispuni to obećanje na nama, da bismo videli utvare od Tebe i slavili Tebe u našem životu. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: