Razdor

Milenko Isakov
Mislite li da sam ja došao da donesem mir na zemlju?
Ne, kažem vam, nego razdor.
(Luka 12:51)

Često je mišljenje ljudi o Isusu Hristu sasvim drugačije od toga kakav On zaista jeste. Ako imamo već definisanu i formiranu sliku o Njemu bez želje da Ga više i bolje upoznamo, mi ćemo imati problem da razumemo mnoge Njegove izjave. Mnogi hrišćani zbog želje da zadrže neku svoju zamišljenu sliku o Hristu potpuno ignorišu određene stihove Svetog Pisma, dok drugi ne žele da priznaju i prihvate njihovo pravo značenje, već ih prilagođavaju svojoj “teologiji”.

Postoje bar dva načina izvrtanja čiste i istinite Božije Reči. Jedan način je da se pogrešno i neumesno tumači značenje određenih stihova, a drugi je da se ignorišu i izbegavaju stihovi koji baš ne idu u prilog zamišljene doktrine učitelja. Prenaglašavanjem samo jedne strane istine takođe možemo propovedati izvrnutu nauku i davati ljudima sasvim neuravnoteženu sliku o istini Hristove nauke. Na primer, možete propovedati potpuno istinitu nauku da se grešnik spašava i opravdava pred Bogom samo verom u Hrista, a ne delima (o čemu jasno govore mnogi stihovi: Rimlj.3:28, 5:1, Ef.2:8,9, Gal.2:16) i toliko prenaglašavati tu stranu istine da u svoju teologiju nikako ne možete da uklopite stihove iz Jakovljeve poslanice 2 gde kaže da je vera bez dela mrtva sama po sebi i da se čovek opravdava pred Bogom ne samo verom, nego i delima (stih 24). Takvom vrstom izvrtanja Pisma mnogi su došli do sasvim neispravnog stava da je za spasenje dovoljna samo intelektualna vera da je Isus umro za naše grehe, a da u isto vreme nije neophodno da vera proizvede promenjen život i promenjena dela. Iz tog razloga mnogi veruju da su spašeni i da su Božija deca, a ustvari nikada nisu bili nanovo rođeni i još uvek su deca đavola.

Bog želi da budemo iskreni! On testira našu iskrenost u traženju istine. Nije sramota ne razumeti mnoge stihove iz Svetog Pisma. Bolje je iskreno reći: “Ovo ne razumem”, nego tvrditi da nešto razumeš, a da je tvoje razumevanje neispravno i da se kosi sa mnogim drugim delovima Pisma. 

U uvodnom stihu smo videli jednu izjavu Gospoda Isusa Hrista koja lako može da se pogrešno razume. Takođe, to je izjava koja može da zasmeta mnogima koji zamišljaju Hrista kao nekog ko uvek gradi mir i ko je milostiv, dobar i nikada gnjevan. Opet želim ponoviti da će iskreni tragaoci istine pažljivo uzimati u obzir svaki stih Svetog Pisma i oni neće zanemarivati određene delove Božije Reči da bi “sačuvali” istinu drugih delova.

Dakle, Isus ovde kaže da nije došao da donese mir na zemlju. Značenje te izjave jeste da Isus nije došao da u velikoj pompi uspostavi privremeno fizičko carstvo koje će zračiti nekim spoljašnjim mirom i spokojstvom. To nije bila svrha Njegovog dolaska na zemlju. On je prvenstveno došao da pomiri ljude sa Bogom, da objavi Evanđelje mira i da pokloni ljudima duhovni, unutrašnji mir. On nije došao da nam pokloni neki spoljni prividni mir koji nije u skladu sa očuvanjem istine. Takav mir pokušavaju da uspostavljaju svetski vladari. Isus nije došao da uspostavi takav mir među ljudima na zemlji. 

Naprotiv, On je doneo razdor među ljudima. Isus je jednom nazvao Evanđelje mačem (Matej 10:34). On je doneo mač Božije reči (Jevr.4:12), istinu! Hristovo Evanđelje jeste mač Duha koji razdvaja duh i dušu i tako odvaja čoveka od njegovih starih stavova, navika i životnih principa. To neminovno doprinosi da se novoobraćeni vernik duhovno odvaja od osobe koja nije prihvatila Evanđelje, čak ako je do tada imao sa njom najbliskiji međuljudski odnos. Na taj način Isus je u stanju da svojim Evanđeljem od najbliskijeg međuljudskog odnosa napravi razdor. Hristovo Evanđelje čini da dve najbliže osobe postanu sada najudaljenije osobe, a ljudski greh jeste glavni povod tog velikog razdora i podele.

Mnogi vernici su to iskusili. Kada su odlučili da predaju svoj život Gospodu, izgubili su svoju ženu, muža, roditelje, decu… Ovo naravno nije nešto što Hristos želi da se dešava, jer Njegova nauka je nauka čistote, ljubavi i mira, ali odluka za pobožnošću i životom koji je suprotan ljudskom ponosu i telesnim željama uvek rezultira razdorom među ljudima. Oni koji vole svoj ponos i telesne želje neminovno se protive i odvajaju od pobožnih. U tom smislu je Isus rekao da je došao da rastavi čoveka od njegovog oca i ćerku od svoje majke i snahu od svekrve. Dakle, prihvatanje Evanđelja i vera u Hrista često rezultira velikim neprijateljstvom i razdorom unutar porodica. Ipak, sve to ne treba da zaustavi vernike da celim srcem služe Hristu i da Ga vole više od svog oca, majke, sina, ćerke… (Matej 10:35-37). Ono što Hristos daje, niko ne može dati. Živeti Njemu je vrednije i važnije od svega i svakoga na zemlji!

Želeo bih još nešto reći o razdorima koji nisu zbog Hrista i Evanđelja. Apostol Pavle nam kaže da se čuvamo i uklonimo od ljudi koji čine razdore i sablazni na štetu nauke Hristove (Rimlj.16:17). To su ljudi koji unutar hrišćanskih zajednica žele na načine grupice i “partije”. Oni su obično pokrenuti nekom sebičnom ambicijom i ličnim interesom. Sa druge strane, znamo da je sâm Pavle u Korintu odvojio učenike iz sinagoge. Pavle se borio za njihove duše i znao je da je za njihovo dobro da izađu iz sredine otvrdnutih ljudi i onih koji vole da se svađaju i hule na put istine. (Dela 19:8-10). 

Mnoštvo razdeljenih i razjedinjenih hrišćanskih zajednica nije Božija volja. Pozivanje na ime svoje denominacije ili svojeg starešinu dokazuje da među hrišćanima uveliko vlada duh duhovne superiornosti, razdora i neprijateljstva koji nije radi Hrista. Pavle je pitao Korinćane: “Eda li se Hristos razdelio?” (1.Kor.1:13). Mi hrišćani treba da se pokajemo zato što smo svetu dali sasvim iskrivljenu sliku o Hristu našim nejedinstvom. Sotona uvek želi razdor, neslogu i neljubav među ljudima. On to najpre seje u brakove, pa u porodice i crkve. Protivimo se đavolu i pobećiće od nas! Namera svih Božijih zapovesti jeste da dovede ljude u ljubav od čistog srca, dobru savest i nelicemernu veru. (1.Tim.1:5). Ako to postoji u tvojoj lokalnoj zajednici, tada je postignut cilj propovedanja Božije Reči!

Volimo svu braću sestre i starajmo se da držimo jedinstvo duha u svezi mira! 

Gospode Isuse, Ti si vredniji od svega i zato nam nije žao da radi Tebe budemo neprihvaćeni od svoje bliske rodbine. Prihvatamo svaki razdor koji je radi Tebe i radi stojanja na Tvojoj istini, a odbijamo svaki razdor koji je zbog našeg ponosa ili neke grešne ambicije! Pomozi nam. Hvala Ti za sve. Amin!