Bog nam pomaže

Milenko Isakov
„Blagosloven Gospod svaki dan!
Ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže!“
(Psalam 68:19)

Ove reči su mi bile jedna posebna uteha i ohrabrenje pre nekoliko godina kada sam bio duboko razočaran pošto se nije ostvario određen projekat u vezi kojeg sam se dosta molio, imao viziju i velika očekivanja od Gospoda i u čega sam zajedno sa drugom braćom i sestrama uložio dosta vremena i novca. To je bio zaista veliki tovar za mene, ali tada mi je Bog progovorio kroz ovaj stih iz 68.Psalma: „Da li te neko ili nešto pretovara? Ja ti pomažem!“

Moguće je da se neko od vas, dragi čitaoci, upravo sada nalazi pod nekim opterećenjem ili u nekoj teškoći. Možda nosiš na svojim leđima veliki teret koji čini tvoj život teškim i nepodnošljivim. Bila bi mi velika radost da nađeš ohrabrenje u ovim rečima koje su sigurna istina. Bog ti pomaže! Primetite da se reč „pomaže“ ne nalazi u prošlom, nego u trajnom sadašnjem vremenu. Nije istina da će ti Bog pomoći samo nekada u budućnosti, nego upravo sada dok prolaziš kroz tešku dolinu u svom životu. Bog je uz tebe i On ti daje svoju snagu i pomoć koju u ovom momentu ti čak ni ne osećaš!

Naš život na zemlji je često ispunjen različitim problemima i neprijatnim situacijama. Dešavaju se različiti događaji koji nam nisu po volji i zbog kojih možemo pasti u razočarenje i očaj. Možda postoje ljudi sa kojima često treba da provodiš vreme, a vrlo su nezgodni i teško ti je da se uklopiš sa njima. Možda ti sama pomisao na njih predstavlja „tovar“. Možda ti je neko nešto obećao i nikada nije ispunio, pa si razočaran. Možda te je neko javno ponizio, pa si razočaran. Možda te je neko prevario. Možda si doživeo veliku nepravdu.

Mnogo toga što se čini loše u životu uopšte ne zavisi od nas i nije rezultat naše krivice, ali Bog sa posebnom svrhom dozvoljava sve te neugodnosti. Bog dozvoljava te ljude i situacije u našem životu koje nam sada predstavljaju tovar ili teret. Ništa nije izvan Njegove kontrole, jer je On Car nad svim carevima. To što nam se dešava nije puka slučajnost, jer Bog ima jedan vrhovni cilj za svoju decu – da nas učini sličnima Hristu (Rimlj.8:29). Jedini način da nas Bog učini duhovno jačima i sličnijima Hristu jeste kroz neki ‘tovar’ iskušenja i teškoća. Vi znate šta rade mladići koji žele fizički da ojačaju. Oni se suočavaju i bore sa fizičkim ‘tovarom’ tegova u teretani i to izgrađuje njihovu telesnu mišićnu masu. Božija namera je da se mi suočavamo sa duhovnim tovarom iskušenja i tako ojačamo naše ‘duhovne mišiće’.

Kao Božija deca, mi se radujemo spasenju koje nam je dato u Isusu Hristu, ali smo ipak žalosni u različitim napastima (1.Pet.1:6). Napasti su upravo ti tovari koji nam ne prijaju, ali je vrlo važno da ih prepoznamo kao priliku da duhovno ojačamo i izgradimo našu duhovnu mišićnu masu. Petar to naziva kušanjem naše vere (stih 7). Sve te situacije ustvari testiraju našu veru i pouzdanje u Boga i Njegovu pomoć. Petar kaže da je vera nešto što je mnogo vrednije od zlata. Čak i kada se potpuno očisti u vatri od svih nečistota, zlato je i dalje samo propadljiva stvar. Sa druge strane, svrha iskušenja, tovara i ‘vatre’ u našem životu jeste da se iskristališe i pročisti naša vera u Boga i da se time oda hvala, čast i slava Bogu kada se pokaže Isus Hrist. Bog se veoma raduje svojoj deci koja ostaju verna pod tovarom različitih životnih iskušenja. Prilikom Hristovog dolaska, Bog će objaviti i pokazati celom univerzumu kako je kušanje vere ojačalo istinske vernike i kako je kroz sve to Hristos bio visoko proslavljen.

Jakov ide još dalje i kaže da treba da nalazimo svaku radost kada dolazimo u različite napasti i kada počinjemo da osećamo taj tovar iskušenja (Jakov 1:2). Zašto? Zato što je to prilika da se izgradimo u strpljenju i da se duhovno usavršimo.

Dakle, kada nas neko ili nešto pretovara, to se ne dešava bez razloga. Bog želi da slomi našu volju i naše ‘ja’, da ukloni naš ponos, da nas ponizi, da nam da veći uvid u našu ništavost i ogromnu potrebu za Njim. Sa druge strane, đavo želi da objasni taj ‘tovar’ kao dokaz Božije neljubavi prema nama. Iz tog razloga mnogi ljudi ne mogu da veruju u Božiju dobrotu kada vide toliko zla u svetu. Oni kažu: „Ako je Bog dobar, zašto dozvoljava ovo ili ono?“ Đavo ih je prevario! Odgovor je jasan, Bog sve to dozvoljava zato što nas voli i zato što želi da nas približi sebi i da nas učini sličnima sebi.

Prihvatimo zato Božiju volju u našem životu. Tražimo Njegovo lice. Ostavimo svoj greh i odbacimo naše zle puteve! Nemojmo klonuti u nevolji! Očekujmo Božiju pomoć! Koji od Boga očekuju pomoć blistaće radošću, ni senka od sramote neće pomračiti njihova lica! (Psalam 34:5). Bog je blizu onih koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smernog duha (Psalam 34:18).

Hvala Ti Gospode što si Ti isti juče, danas i do veka. Hvala Ti što nam uvek pomažeš. Oprosti nam što često toga nismo svesni. Pomozi nam da nalazimo radost u svakom iskušenju i da u svemu dozvolimo Tebi da uradiš u nama ono što želiš. Amin.