Prokletstvo

Milenko Isakov
ako vam ko javi Evanđelje drugačije nego što primiste, proklet da bude!
(Galatima 1:9)

Dobar običaj među hrišćanima jeste njihov međusobni pozdrav “Gospod da te blagoslovi”. Bog je zapovedio Mojsiju da kaže Aronu i njegovim sinovima da ovako blagosiljaju narod: “Da te blagoslovi Gospod i da te čuva! Da te obasja Gospod licem svojim i bude ti milostiv. Da Gospod obrati svoje lice tebi i dade ti mir!” (4.Mojs.6:24-26). Aron i njegovi sinovi koji su bili sveštenici dobili su zadatak da prizivaju Božije ime na Izrailjski narod, a Bog je dao obećanje da će ih blagosloviti (stih 27).

Ne postoji ništa dragocenije nego biti blagosloven od Boga. Biti blagosloven od Boga je vrlo širak pojam. U određenom smislu svaki čovek na zemlji je blagosloven zato što sâm život, zdravlje i razne materijalne stvari dokazuju da nas je Bog blagoslovio. Vazduh koji udišemo, sunce koje nas greje i kiša koja natapa zemlju jesu Božiji blagoslovi svakom živom čoveku. Međutim, u rečima kojima su Aron i njegovi sinovi blagosiljali Izrailjski narod nema pomena o tim materijalnim blagoslovima.

Njihove reči su se odnosile na duhovnu, unutrašnju blagoslovenost od Boga. Dakle, u skladu sa tim rečima, biti blagosloven je značilo posedovati specifičnu Božiju zaštitu u životu, biti obasjavan svetlošću Božijeg lica (dobijati duhovno svetlo i saznavati Božiju volju, mišljenje i plan u svakoj situaciji), posedovati naklonost Božije milosti, stvarnost Njegove čudesne prisutnosti i posedovati unutrašnji mir u srcu.

Takav život je zaista dokaz prisutnosti Božijih blagoslova! Ipak, veliko je pitanje da li ljudi stvarno to imaju. Ja verujem da ne postoji čovek na zemlji koji samoinicijativno želi da bude proklet. Svi žele da im bude dobro i da budu blagosloveni. To žele čak i ljudi koji poriču Božije postojanje. Međutim, da li je ta želja dovoljna da oni to zaista i budu?

Ako posmatramo vernike koji imaju određeno poznanje o Bogu, oni još više žele da budu blagosloveni. Nema tog vernika koji želi da bude proklet. Svi vernici žele da budu blagosloveni, ali mnogi vernici žive pod Božijim prokletstvom.

Danas ćemo razmotriti određene stihove iz Svetog Pisma koji nam jasno govore da činjenjem nekih dela možemo navući na sebe prokletstvo. To je veoma široka tema koju ne možemo obuhvatiti u ovako kratkoj poruci, ali želimo da dotaknemo bar neke osnovnije stvari po tom pitanju.

Prokletstvo je direktno povezano sa delima koja Bog ne podržava i zabranjuje. Biblija nas vrlo jasno uči da svaki greh nosi sa sobom vrlo loše posledice. Pre pojave greha nije postojala reč “prokletstvo”. Prokletstvo je došlo ubzro nakon pojave greha. Bog je bio taj koji je prvi izrekao prokletstvo. Prvi slučaj u Svetom Pismu koji se tiče prokletstva nalazi se u 1.Mojs.3 gde je zapisano kako je Bog prokleo zmiju. Zmija prvobitno nije bila stvorena da se vuče po svom stomaku i jede prašinu. To je rezultat Božijeg prokletstva. Takođe, Bog je prokleo zemlju zbog greha i zato danas gledamo kako raste trnje i korov. Zemlja nije bila tako stvorena, već je to rezultat Božijeg prokletstva.

Uopšteno gledajući možemo razlikovati dve vrste prokletstva. Biblija govori o naslednom prokletstvu koje nije rezultat našeg greha i o prokletstvu koje jeste posledica ličnog greha. Na primer, Reč Gospodnja kaže da po Adamu svi umiru (1.Kor.15:22). Zbog Adamovog greha prokletstvo smrti je došlo na sve ljude. To prokletstvo nismo lično navukli na sebe, nego smo ga nasledili. Takođe, na više mesta u starom zavetu Bog je rekao da pohodi grehe jednog čoveka na sledeće tri ili četiri generacije njegovih potomaka (2.Mojs.20:5, 5.Mojs.5:9, 2.Mojs.34:6,7). Na osnovu toga zaključujemo da potomci mogu trpeti posledice greha svojih očeva. Ne smemo zaboraviti ni stihove koji govore da neće sin nositi bezakonje očevo i da će svaki snositi kaznu za svoj greh (5.Mojs.24:16, Jez.18:20). Kada sada spojimo te dve vrste stihova dolazimo do zaključka da potomci nemaju odgovornost za grehe svojih očeva, ali i te kako mogu da nose posledice njihovih greha.

Mnoga duca su rođena sa nekim hendikepom isključivo zbog greha svojih roditelja. To je nasledno prokletstvo na koje ona nisu mogla da utiču. Takođe, ako si odrastao u kući alkoholičara, ti nemaš odgovornost za njegov greh, ali i te kako snosiš posledice njegovog greha.

Dakle, videli smo neke primere naslednog prokletstva, ali hvala Bogu što svako prokletstvo može biti slomljeno i ukinuto verom u Isusa Hrista koji je postao proklet zbog nas i koji je uzeo na sebe sva naša prokletstva (Gal.3:13).

Sa druge strane, Biblija govori da je Božije prokletstvo spremljeno za ljude koji čine određena dela. Prokletstvo je posebno rezervisano za one koji imaju udela u raznim okultnim radnjama i koji smatraju božanstvom neke materijalne stvari (5.Mojs.27:15). Božije prokletstvo takođe dolazi na one koji nemaju poštovanje prema svojim roditeljima (stih 16), koji su nepravedni prema slabijima od sebe (stih 19), koji upražnjavaju seksualne želje sa rodbinom ili životinjama (stihovi 20-23).

Prorok Jeremija je objavio da je Božije prokletstvo na onima koji se pouzdaju u druge ljude i svoje sposobnosti, a od Gospoda odstupaju (Jer.17:5). Proklet je onaj koji nemarno radi delo Gospodnje! (Jer.48:10). Prorok Zaharija kaže da je Božije prokletstvo na onima koji kradu i koji se lažno zaklinju (Zah.5:3), a Malahija da je prokletstvo na prevarantima (Mal.1:14).

Apostol Pavle kaže da su prokleti oni koji objavljuju drugo Evanđelje u kojem se zapostavlja vrednost Hristove blagodati, a akcentiraju se ljudska dela. Mnogi hrišćani nisu ni svesni da su prokleti zbog toga što propovedaju opravdanje delima zakona, jer Reč Božija jasno kaže da koji su god od dela zakona pod prokletstvom su, zato što je nemoguće čoveku da dosledno ispuni Božiji zakon (Gal.3:10). Postoji mnoštvo velikih hrišćanskih zajednica koje su pod tim prokletstvom.

Dragi čitaoče, ako ti je Bog progovorio kroz ovu poruku, pokaj se od svojih greha koji ti donose samo prokletstvo. Stavi svoju veru i pouzdanje u Hrista koji je uzeo svako naše prokletstvo na sebe da bismo mi mogli biti oslobođeni i postati stanovnici nebeskog grada u kome neće biti više nikakvog prokletstva (Otkr.22:3).

Hvala Ti Gospode što možemo biti oslobođeni od svakog prokletstva verom i čvrstim pouzdajem u Isusa Hrista. Hvala Ti, Isuse, što si bio proklet na drvetu i što si na krstu poneo i izdržao sva naša prokletstva. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: