Ne osramotiti se kada Isus dođe

Milenko Isakov
I sad dečice, ostanite u Njemu da imamo slobodu kad se javi,
i da se ne osramotimo pred Njim o Njegovom dolasku
(1.Jovanova 2:28)

Gospod Isus je rekao da će vreme pred Njegov drugi dolazak biti vreme velikih prevara. Kada su Ga učenici pitali o znacima Njegovog dolaska, prvo što im je rekao bilo je: “Čuvajte se da vas ko ne prevari” (Matej 24:4). Velika greška koju vernici često prave jeste da primenjuju Božiju Reč na bližnje, a ne na sebe. Mi možemo da mislimo da su to drugi koji treba da se čuvaju da ne budu prevareni, ali Isus kaže da mi treba da se čuvamo da nas neko ne prevari. To znači da treba da ispitujemo ne druge, nego sebe da li smo prevareni. Ako želite pomoć u tom ispitivanju, možete pročitati sedmičnu poruku “Ne varajte se” iz decembra 2009.godine.

Apostol Jovan je pisao za one koji su varali čitaoce njegove poslanice (1.Jov.2:26). Znači, postojali su mnogi antihristi u njihovo vreme i u sâmoj njihovoj družini. To su bili prevaranti koji su želeli da zavedu članove Jovanove crkve. Jovan kaže da su izašli od njih zato što nisu zapravo pripadali njima.

Tada Jovan kaže crkvi: “Vi imate pomazanje od svetoga i znate sve.” (stih 20). Svako novorođeno Božije dete poseduje dar Svetog Duha. U stihu 27 Jovan kaže da vernici treba da ostanu u svemu što ih to pomazanje uči. Rezultat ostajanja u zajednici sa Hristom jeste da će vernik imati slobodu kada Isus dođe i neće se osramotiti pred Njim prilikom Njegovog drugog dolaska.

Sada želim da te pitam, dragi brate i sestro, šta tebe uči pomazanje Svetog Duha? Jovan je o tome govorio odmah nakon što je spominjao te prevarante (“Ovo vam pisah za one koji vas varaju” – stih 26). Znači, Sveti Duh razotkriva prevare i zablude savremenih prevaranata koji žele da odvedu na stranputicu Božiji narod. Sveti Duh je učitelj! Ako ne znaš šta te Sveti Duh uči, verovatno nisi nanovo rođen. Ako ne osećaš da Sveti Duh stavlja svoj prst na određene stvari u tvom životu u kojima želi da preuzme kontrolu, sigurno je razlog da ne čuješ Njegov glas jer si se mnogo udaljio od Boga.

Postoji nekoliko jednostavnih pitanja na osnovu kojih možeš utvrditi da li ostaješ u tome što te pomazanje Svetog Duha uči. Da li postoje dela koja činiš u svom životu koja sigurno ne bi činio ako bi znao da te posmatra bilo koji nevernik? Najčešće su to dela koja činiš u samoći kada te niko od ljudi ne posmatra. Ako znaš da postoje, ti već imaš dovoljno duhovnog svetla kada si svestan da bi jedan nevernik bio presvedočen da nije u redu to što radiš.

Još bolje pitanje je da li postoje dela koja činiš u svom životu koja sigurno ne bi činio ako bi znao da te posmatra vernik čiju duhovnost ceniš? Da li bi slušao tu muziku u njegovom prisustvu? Da li bi čitao tu knjigu ili magazin da je on kod tebe u gostima? Da li bi posetio tu internet tranicu? Da li bi čitao te komentare na “fejsbuku” ako bi on sedeo pored tebe za računarom? Da li bi gledao taj “you tube” video? Da li bi na isti način razgovarao sa svojom ženom ili mužem ako bi on bio vaš gost?

Sve su to jako dobra pitanja koja nam jasno pokazuju koliko ostajemo u svemu što nas uči pomazanje Svetog Duha. Ta pitanja raskrinkavaju naš duh religioznosti u kome nema istinskog Božijeg straha i želje da se ugađa Bogu, nego samo želja za dobrom reputacijom među ostalim članovima naše religiozne grupe. Ukoliko u samoći činimo dela zbog kojih bi se osramotili pred našim bratom ili sestrom u Hristu, budimo sigurni da ne ostajemo u tome što nas uči Sveti Duh. U tom slučaju sigurno nećemo imati slobodu kad se Gospod javi i osramotićemo se pred Njim prilikom Njegovog drugog dolaska.

Jovan kaže da niko ne treba da uči one koji imaju dar Svetog Duha. Ti sestro i brate sâm znaš koje loše navike Sveti Duh želi da iskoreni iz tvog života. Ti sâm znaš koje discipline Sveti Duh želi da uspostavi u tvom životu. To ne treba ja da ti kažem. Niko ne treba da te uči u vezi toga, ako imaš pomazanje Duha. Niko ne treba da ti kaže da treba više vremena da provodiš u Reči Božijoj i molitvi. Ti to sâm znaš, jer te to uči Sveti Duh, samo je pitanje da li ostaješ u tome čemu te On uči!

Jovan završava ovo poglavlje rečima: “Ako znate da je pravednik, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od Njega rođen” (stih 29). Sveti Duh nas uči da tvorimo pravdu u našem životu. Prevaranti će reći da živimo u vremenu kada je nemoguće biti pravedan, ali Sveti Duh nas uči da su samo oni koji tvore pravdu rođeni od Boga. Ako svesno zakidaš, varaš i iskorišćavaš druge ljude, ti nisi nanovo rođen. Ako se hladnokrvno odnosiš prema novčanim ili materijalnim dugovima koje imaš prema drugim ljudima i ništa ne činiš u tom pravcu da se odužiš, ti nisi pravedan čovek i prema Jovanovim rečima nisi od Boga rođen.

Dakle, ova poruka ima za cilj da upozori vernike da ostanu u poslušnosti pomazanju Svetog Duha da bi imali slobodu kada se Hristos javi i da se ne bi osramotili prilikom Njegovog dolaska. Ko će opisati tu sramotu pred Hristom? Zamislite slučaj kada ste se najviše osramotili pred drugim ljudima. Međutim, nivo te sramote nije ni blizu ogromnoj sramoti koju će svaki vernik imati pred Hristom ako nije bio poslušan pomazanju Svetog Duha. Jezdra se molio ovako: “Bože moj! Stidim se i sramim podignuti oči svoje k tebi, jer bezakonja naša umnožiše se i krivice naše narastoše do neba” (Jezdra 9:6).

Ljudski greh i krivica donose ogromnu sramotu pred Bogom. Jedino oni koji budu imali oprane grehe u dragocenoj krvi Gospoda Isusa neće biti osramoćeni pred Hristom prilikom Njegovog drugog dolaska. Zato odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo i trčimo u toj duhovnoj bitki gledajući na Isusa.

Hvala Ti Gospode što nas upozoravaš da se ne bi u tom danu zatekli nespremni. Pomozi nam da ispitujemo svoje srce i svoj život i da svaki poznati greh uvek ispovedimo Tebi. Ispuni nas Tvojim Svetim Duhom! Amin.