Disciplina po pitanju našeg vremena (2)

Milenko Isakov
„…i ubrus koji beše na glavi Njegovoj ne s haljinama da leži,
nego osobito savit na jednom mestu.”
(Jovan 20:7)

Danas ćemo završiti naše proučavanje disciplinovanog hrišćanskog života. Prošli put smo videli kako je Gospod Isus bio apsolutno poslušan Bogu u korišćenju svog vremena. Videli smo da je uvek živeo po Očevom vremenu i da je sve činio u pravo vreme potaknut Svetim Duhom! Božija Reč kaže da smo mi na ovom svetu isto kao što je bio Isus (1.Jov.4:17). Jedan prevod kaže da živimo kao Isus ovde u svetu. Isus se potpuno poistovetio sa nama ljudima i u telu je živeo životom koji je bio savršeno ugodan Bogu. U svetlu ove teme to znači da je nama danas dostupan isti disciplinovan život po pitanju vremena kakav je Isus imao! Možda ne veruješ u to i nikada ne tražiš od Boga da postaneš sličniji Hristu u toj oblasti. Međutim, apostol Jovan kaže da onaj koji govori da stoji u Bogu treba da živi kao što je Isus živeo (1.Jov.2:6).

Nastaviću sa citiranjem odeljaka iz propovedi brata Zeka. “1.Kor.14:33 kaže da Bog nije Bog nereda nego mira. Bog ne stvara konfuziju. On uredno obavlja sve stvari. Pogledajte planete. Da li znate da niko od vas nema sat koji može tako savršeno da meri vreme kao planete i zvezde. Mi podešavamo naše satove prema zvezdama i planetama i naši satovi mogu da rade mesec dana i zakasne nekoliko sekundi, a te planete i zvezde nisu zakasnile ni delić sekunde iako funkcionišu hiljadama godina. Zadivljujuće je da hiljadama godina zemlja održava savršen proračun vremena! To je Bog kojega mi obožavamo, Bog reda, a ne konfuzije i On želi da tvoj život bude uređen. On želi da budeš disciplinovan u korišćenju svog vremena tako da bi većinu svog vremena proveo u najvažnijim stvarima, a da bi manjinu vremena provodio u manje važnim stvarima.

Dozvolite mi da pokažem još jedan primer iz Isusovog života. Luka 22. Tu kaže da je Isus poslao Petra i Jovana da pripreme pashu. 14.stih kaže: “I kada dođe čas…” Isus je bio tamo kada je došao čas. On nije kasnije 10 minuta. Kada je došlo određeno vreme svi su zajedno seli, kaže jedan prevod. Da li želiš da slediš Isusa? Svi kažemo da želimo, ali počnimo sa jednostavnim stvarima. Dolazite na vreme na bogosluženja! Ako ne dolazite na vreme na sastanke, a pokušavate da imate pobedu u velikim stvarima, to je kao da pokušate da rešavate zadatke u vezi logaritama, a borite se sa osnovnim stvarima kao što su deljenje i množenje. Brate, zaboravi logaritme i počni sa sabiranjem. Započni sa dolaskom na sastanke na vreme. Isus je tamo, a Ti Ga zadržavaš. Pretpostavimo da je Isus došao na vreme, a nakon 10 minuta stiže Petar i kaže: “Zdravo Isuse, lepo što te vidimo. Evo nas.” Jakov i Jovan zatim ulaze posle 15-20 minuta, a posle njih Andrija i Vartolomej i negde nakon sat i po vremena svi su okupljeni i kažu: “Hajde da počnemo!” Nije bilo tako! Danas je tako, ali oni ljudi su imali više poštovanja za Isusa.

Znate, postoje određeni ljudi koji po navici kasne. To je nedisciplina! Oni ne kasne po navici u školu. Nikada ne bi zakasnili ako bi trebali da se sretnu sa predsednikom države. Oni jedino po navici kasne na nedeljne sastanke. To se ne dešava povremeno, već po navici! Nisu u pitanju oni koji imaju malu decu. Oni koji imaju malu decu stižu na vreme. Oni kojima je potrebno dva sata putovanja busom stižu na vreme. To je stvar discipline. Bog nam je dao duha discipline. “Isus je bio tamo na vreme.”

Mnogi od nas provode mnogo vremena za beskorisne stvari, kao što je neko rekao: “Mi sporedne stvari činimo glavnim.” To je tužno. Moramo odlučiti koje su glavne stvari u našem životu i usredsrediti se na to, a postoje i sporedne stvari. Moramo imati prioritete u našem životu. Bog je prioritet broj jedan. Stvarno? Da li je On u vašem životu prioritet broj jedan? Da On zaiste jeste prioritet broj jedan vi biste imali vreme za Boga. Ako Bog nije prioritet broj jedan vi nemate vremena za Njega u vašem svakodnevnom rasporedu. Vi jednostavno radite ono što god mislite da treba da radite i kada god želite da radite i tako živite nedisciplinovan život. Budite disciplinovani u proučavanju reči Božije i u pripremanju za sastanak.

Zašto ima toliko mnogo nedisciplinovanog ‘lutanja’ u vezi svake moguće teme kada ljudi propovedaju? Razlog je što se ne pripremaju. Bio je jedan politički vođa, mislim u Americi. Nisam siguran da li je to bio Likoln ili neko drugi ko je bio veliki govornik u svetu. Ne sećam se svih detalja, ali rekao je nešto poput ovoga: “Ako želite da vam govorim deset minuta na određenu temu potrebno mi je dva-tri dana da se pripremim za to, ali ako želite da na istu temu govorim dva sata, spreman sam odmah.” Da li ste razumeli? To znači ako imaš dva sata da govoriš na neku temu možeš da lutaš ovamo i onamo i da rasipaš vreme svih tih ljudi koji te slušaju i da nigde ne završiš, ali ako treba da kažete najvažnije stvari u deset minuta, potrebno vam je vreme za pripremu, a mi smo suviše lenji da bi se pripremali i zato ustajemo i lutamo od 1.Mojsijeve do Otkrivenja, pa opet do 1.Mojsijeve i opet do Otkrivenja i svi gledaju na sat i neko već pomišlja “Prestani!”, a mi još uvek ne dobijamo poruku. Nastavljamo da govorimo totalno ne znajući činjenicu da ljudi jedva čekaju da sednemo. Zar ne mislite da nedisciplina uništava naše crkve? Sa malo truda subotom moglo bi se to sprečiti.

Disciplina u vremenu je vrlo važna stvar. Na primer, čekanje! Imali smo tu poruku u nedelju. Govorili smo o čekanju na Boga da nam dâ ono što želi da imamo u Njegovo vreme. Postoje ljudi koji se venčaju za pravu osobu, ali ne u Božije vreme. Oni žure! Zaljube se danas i žele da se venčaju sledeće nedelje! To im je način života! Rekao sam u nedelju ujutro da se neće svet srušiti ako sačekaš dva ili tri meseca, ali ne, to je njima način života i to mora biti urađeno. Naučite da čekate. To je takođe deo discipline. Ubrali ste plod koji još nije zreo. Biće presan, a ne fin za jelo. Dobićete samo zelenu narandžu. Čekajte, čekajte, samo sačekajte i dobićete jako ukusnu narandžu ako samo sačekate. Najduhovniji ljudi su oni koji su naučili da čekaju. “Oni koji čekaju na Gospoda, podizaće se na krilima kao orlovi.” “Onaj koji veruje neće žuriti”, Biblija kaže. “Da li ste videli čoveka koji žuri? Više ima nadanja za bezumnoga nego za njega.” To je sve stvar discipline. Disciplina.

Da li se sećate priča koje je Isus ispričao. On je ispričao dve priče koje govore o vernosti u vezi talanata i kesa. Ne znam da li ste primetili razlike između te dve priče. Primetite ovo u Mateju 25:14 i dalje. Koje je značenje ove priče? Bog nam nije dao jednake darove. Jednom bratu je dao pet darova, jednom je dao samo dva dara, a jednom jedan dar. Šta god tih pet darova podrazumeva, Bog očekuje od tog brata da proizvede još pet. On očekuje od onog koji je dobio dva da proizvede još dva, a onaj koji je dobio jedan talanat Bog očekuje da proizvede još samo jedan. Da je taj čovek proizveo još jedan talanat, umesto što je bio obeshrabren zbog sluge koji je proizveo još pet talanata dobio bi istu nagradu kao sluga koji je proizveo pet zato što je u pitanju procenat. Procenat! Kome je više predano više će se od njega zahtevati, kome je manje predato manje će se od njega zahtevati.

Postoji i druga priča u Luci 19. Stih 12 kaže da je jedan čovek otišao u daljnu zemlju da primi sebi carstvo. Slušajte pažljivo i primetite razliku. Nije u pitanju ista priča. To je totalno drugačija priča. Čovek je pozvao svojih deset slugu (stih 13). U prethodnoj priči bilo je samo tri sluge i on im je dao talante, jedan, dva i pet. Ovde imamo deset slugu i nije im data različita količina. Svima je data po jedna kesa. Dakle, šta učimo iz ove priče? Ova priča nas uči da smo u jednoj oblasti svi dobili jednako. Šta je to? Vreme! Bog nam je svima dao samo 24 časa u danu. Koliko ste vi dobili? Koliko je taj ‘nenadaren’ brat dobio? 24 časa. A taj visoko darovani brat koliko časova je dobio u danu? 24 časa. Svako je dobio po kesu! Potpuno isto, ali jedna osoba je u tih 24 časa proizvela deset kesa, druga osoba je proizvela pet, a treća je uzaludno potrošila svoj dan vezajući svoju kesu u ubrus. Biće ogromna razlika u njihovim nagradama kada Isus dođe. To je stvar discipline u oblasti vremena. Ovo se ne odnosi na platu, jer svako od nas ima različitu platu. To se ne odnosi na našu ličnost, jer svi smo različiti. To se ne odnosi na darove, jer svi imamo različite darove. To se odnosi na jednu stvar koju svi mi obrazovani, neobrazovani, varvari ili kulturni grci imamo jednako – vreme. Svi imamo samo 24 časa u danu. Šta radimo sa tim?

Da li znate da neki ljudi naprave fantastičan rezultat u periodu od 24 časa. Kako to urade? Ne rasipaju vreme. Oni se odmaraju, spavaju, možda odu na izlete, možda takođe provode vreme slušajući muziku. Oni jesu ljudi koji se odmaraju zato što ne mislim da vaš razum može biti toliko usiljen! Čuo sam priču koja nije iz Biblije, ne znam da li je istinita. Lovac je išao kroz šumu u prvom veku i video je apostola Jovana koji luta šumom i uživa u drveću, pticama i svemu tome. Rekao mu je: “Hej, kako to da ti ne postiš i ne moliš se? Zašto si došao ovde da uživaš u ovim stvarima?” Jovan mu je rekao: “Pokaži mi svoj luk.” U to vreme lovci su lovili pomoću luka i strele. “Zašto je struna na tvom luku tako opuštena?” On mu je rekao: “Pa, kada želim da pustim strelu, ja zategnem strunu i opalim strelu. Ako bih je stalno držao zategnutom, onesposobio bi je za korišćenje.” Jovan je rekao: “To je upravo razlog zašto se i ja ovde opuštam.” Naš razum ne može uvek biti napet kao struna luka. Izgubiće svoju elastičnost ako je uvek napet i zategnut. Kada ne koristiš luk, on se odmara. Nama je potrebno opuštanje. To je deo efikasnosti kada trebamo biti efikasni.

Dakle, nemojte me pogrešno razumeti što se tiče oblasti discipline, ali disciplinovan čovek mudro koristi svoje vreme. On je obziran! Zašto kažemo da je dobro ostavljati svoju odeću na svoje mesto i svoju obuću na svoje mesto? To je stvar obzira prema drugim ljudima. Učimo našu decu da puštaju vodu u wc šolji. To je stvar obzira prema drugima da bi imali čisto kupatilo kada dođu. To su male stvari. U drugim stvarima u kući takođe treba imati obzira prema drugima. Nemojte ostaviti sto u neurednom stanju nakon obroka. Ako isprljate lavabo, sredite ga pre nego što odete. Imajte obzira! Nemojte to ostaviti mami da uradi. To su male stvari. Započnite sa malim stvarima. Ostavićemo veće stvari za kasnije. Započnite sa malim stvarima koje možete učiniti da biste uštedili vreme ne samo za sebe, nego i za druge ljude.

Isus je bio pomazan Duhom. Mi to znamo, ali da nije bio disciplinovan u korišćenju svog vremena ne bi mogao da kaže nakon tri i po godine: “Oče, svršio sam posao koji si mi dao da radim.” Bog je pripremio određenu količinu posla za Isusa koji je trebao da se uradi za tri i po godine. On Ga je pomazao Svetim Duhom na početku te tri i po godine. Zamislite da se Isus samo glupirao i rasipao vreme i išao tamo i ovamo. Ne bi završio posao koji Mu je Otac dao za sedam godina, a to je upravo ono što mnogi vernici danas rade. Njihov život je daleko od maksimalne efikasnosti za Božije Carstvo i maksimalne efikasnosti za Crkvu zato što nemaju vremena da proučavaju Reč, nemaju vremena za Boga. Oni provode toliko mnogo vremena u beskorisnim stvarima da čak ni posle 50 godina ne svrše posao koji im je Bog dao da urade za 6 meseci. Zar to nije tragedija? Ogromna tragedija! Moj brate i sestro, uzmimo tu stvar discipline ozbiljno od danas i započnimo sa malim stvarima. Dolazimo na vreme na sastanke, ostavljajte svoje stvari (odeću i obuću) na svoje mesto, nemojte ih samo razbaciti tamo ili ovamo.

Da li mislite da je Isus u Nazaretu bilo gde bacio svoju odeću? Dozvolite mi da vam pokažem još jedan stih. Jovan 20. U vreme vaskrsenja kaže da je Petar ušao u grob (stih 6) i video kako Isusove haljine leže i ubrus koji je bio na Njegovoj glavi posebno savijen na jednom mestu (stih 7). Šta mislite ko je savio taj ubrus? Da li su anđeli to uradili, šta mislite? Ko je savio taj ubrus, kažite mi? Nakon vaskrsenja kada je ustao učinio je ono što je radio 33 godine. Uredno je savio taj ubrus, ostavio ga na mesto i otišao. Koji primer! Da li stvarno želiš da slediš Isusa? Potrebno je određeno vreme, desetak sekundi, ali to je način života da drugima olakšamo život!

Hajde da sledimo Isusa u svakoj oblasti našeg života! Ako si disciplinovan u korišćenju svog vremena, disciplinovan u načinu kako radiš određene stvari, možeš olakšati život mnogim ljudima oko sebe u crkvi i u kući.”

Amin!