Strah Gospodnji

Milenko Isakov
Imajući dakle ovakva obećanja, o ljubazni,
da očistimo sebe od svake poganštine tela i duha
nastavljajući svoje posvećenje u strahu pred Bogom”
(2.Korinćanima 7:1)

Danas želim da razmišljamo o strahu Gospodnjem. Biblija govori o tome kako će u poslednjim danima ljudi odstupiti od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske (1.Tim.4:1). Živimo u vremenu kada je svet preplavljen različitim lažnim naukama čiji cilj jeste da odvrati ljude od poznanja istine i našeg jedinog Spasitelja koji je rekao: “Ja sam put, istina i život!” Nedavno sam čuo podatak da unutar hrišćanskog sveta postoji oko dvadeset hiljada različitih hrišćanskih zajednica, a još interesantnija činjenica jeste da je gotovo svaki vernik ubeđen da je baš njegova zajednica ona “prava” i da su svi drugi odlutali od istine.

Sada se pojavljuje pitanje kako zaista možemo znati da jesmo u istini i da se nalazimo na putu koji je ispravan pred Bogom. Svaki iskreni vernik želi to da zna, a veliki problem jeste naša grešna sklonost da Božiju Reč primenjujemo na svoje bližnje, a ne na sebe. Nekako smo sposobniji da uočavamo kako se to neko drugi udaljava od Boga i odvaja od istine nego da sagledamo naše lično stanje. Međutim, Božija Reč nas poziva da ispitujemo sebe i svoje delo (2.Kor.13:5, Gal.6:4). Jedan način na koji možemo ispitati sebe jeste da vidimo koliko je strah Božiji prisutan u našem životu.

“Bezakoniku je bezbožna reč u srcu, nema straha Božijega pred očima njegovim” (Psalam 36:1,2). Gde nema straha Božijeg tamo postoji velika sloboda za činjenje greha. Hajde da prvo definišemo šta je strah Gospodnji. Strah Božiji jeste duboko presvedočenje u čoveku da je Bog čist, svet i pravedan i da smo kao Njegova stvorenja odgovorni Bogu za svoj život i svesni da ćemo jednog dana stojati na sudu pred Njim. Ako stalno naglašavamo Božiju ljubav, milost, praštanje i saosećajnost prema ljudima, a zanemarujemo to da je Bog pravedan i svet, da On mrzi greh i da je postavio dan u kojem će suditi vasionom svetu, mi tada ne dajemo ljudima ispravnu sliku o Bogu. Ja verujem da je to jedan od razloga zašto danas u hrišćanskom svetu nedostaje strah Božiji. Vernici ne doživljavaju greh kao nešto toliko gadno i strašno da je Gospod Isus trebao da dođe i plati cenu našeg otpadništva i odvojenosti od Boga.

Reč Božija kaže da je strah Gospodnji početak mudrosti (Priče 1:7). Prava mudrost započinje samo tamo gde čovek počne da se boji Boga. Ljudi danas imaju različite ideje o tome šta je mudrost. Možda misliš da si mudar pošto imaš lepu kuću, dobar auto i stabilno finansijsko stanje. Možda misliš da si mudar pošto si dogurao do visoke pozicije na poslu, u društvu ili u crkvi. Ipak, to uopšte ne mora značiti da si mudar. Biblija kaže na koji način će se izraziti prava mudrost u praktičnom životu. “Ko je među vama mudar i pametan neka pokaže od dobra življenja dela svoja u krotosti i premudrosti.” (Jakov 3:13). Dakle, ponizan čovek je mudar! Mudar je čovek koji poseduje istinski mir u srcu i koji je milostiv (Jakov 3:17). Neka si ne znam koliko uspešan, ako tvoj život ne proizvodi dela poniznosti i krotosti, tvoja mudrost ništa ne vredi u Božijim očima! Ako tvoj život proizvodi zavist u srcu (a to znači da ti je pomalo krivo što je neki brat u bilo kojem smislu bolji ili uspešniji od tebe, ili ima lakši i udobniji život), tvoja mudrost nije nebeska, nego zemaljska – đavolska! (Jakov 3:14-16).

Danas živimo u jako brzom vremenu i sve želimo da steknemo na brzinu. Želimo na brzinu da uzrastemo duhovno ili da na brzinu upoznamo Boga. Biblija kaže: “Ako prizoveš mudrost i k razumu podigneš glas svoj, ako ga ustražiš kao srebro i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš, tada ćeš razumeti strah Gospodnji i poznanje Božije naćićeš” (Priče 2:3-5). Šta mislite, da li se ovo dešava na brzinu? Solomun ovde spominje dva uslova da bismo razumeli strah Božiji i upoznali Boga. Prvi uslov jeste da konstantno prizivamo Boga za mudrost i razum, a drugi uslov jeste da to tražimo kao srebro i sakriveno blago. Ovo su interesantne ilustracije. Bog želi da shvatimo vrednost straha Božijeg i poznanja Njega! To je uspoređeno sa srebrom i sakrivenim blagom. Ako bi danas izgubio 10 dinara, sigurno ne bi gubio vreme da to satima tražiš. Međutim, ako bi izgubio novčanik u kome se nalazi tvoja mesečna plata, sigurno bi uložio mnogo više truda i vremena da ga pronađeš, zar ne? Dakle, vreme traženja isključivo zavisi od tvojeg vrednovanja onoga što tražiš i Solomun kaže da ćemo razumeti Božiji strah i upoznati Gospoda ako uložimo naše vreme u traženju Njega!

Strah Gospodnji nam pomaže da ne odstupamo od Boga. U Jeremiji 32:40 Bog kaže da će dati svom narodu Božiji strah u srce da ne odstupe od Njega. Dakle, Bog je taj koji daje strah Gospodnji u naša srca. Međutim, Bog neće nametnuti svoj strah u naša srca ako ga mi ne želimo. Solomun kaže da se Bog neće odazivati ljudima koji su mrzili na znanje i koji nisu izabrali Gospodnji strah (Priče 1:28,29).

Sveti Duh je Duh straha Gospodnjega (Isaija 11:2). Gospod Isus je savršeni primer života u strahu Gospodnjem. Njegovo mirisanje (disanje) je bilo u strahu Gospodnjem, kaže u Isaiji 11:3. Znamo da je disanje neprekidni proces u našem organizmu dokle god smo živi. Gospod Isus je neprekidno živeo u strahu Božijem. Mnogi vernici žive u “strahu Božijem” samo dok su u društvu drugih vernika. To ustvari pokazuje da se oni više plaše da pokvare svoje svedočanstvo pred ljudima nego pred Bogom koji ih stalno vidi.

Psalam 2:11 kaže da služimo Gospodu sa strahom i da se radujemo sa trepetom. Dakle, ne da služimo ljudima sa strahom. Verovatno ste imali priliku da vidite vernike koji služe svojim starešinama i vođama sa strahom. Njihov strah su zapovesti ljudske kojima su naučeni (Isaija 29:13). Ne, Božija Reč kaže da služimo Gospodu sa strahom i tu se ne radi o tome da se bojimo Boga kao nekog diktatora koji jedva čeka da vidi neki naš greh da bi nas kaznio. Ne, mi ne poznajemo takvog Boga. U tom slučaju ne bi bilo moguće radovati se u službi Bogu, a ovde kaže da se radujemo sa trepetom (drhtanjem), i to je ta ravnoteža Božijeg karatkera. Naš Bog je Bog ljubavi i zato se radujemo! Međutim, On je Bog koji je svet i koji mrzi svaki greh i mi se bojimo Njega, jer On ima vlast da dušu i telo pogubi u paklu (Matej 10:28). Stoga se trebamo bojati da uvek budemo u ispravnom odnosu sa Njim, da očistimo sebe od svake poganštine tela i duha i da nastavimo svoje posvećenje u strahu Božijem, da se slušamo između sebe u strahu Božijem i da imamo blagodat kojom služimo za ugodnost Bogu sa poštovanjem i sa strahom! (Jevr.12:28).

Ništa od ovoga ne možemo postići bez osećaja potpune zavisnosti od Njega i svesnosti da je sve to Njegova milost i blagodat!

Pomozi nam, nebeski Oče da stalno živimo u strahu pred Tobom uvek želeći da Tebi ugodimo i da se odričemo sebe. Amin.