Biti zadovoljan onim što imaš

Milenko Isakov

Ne budite srebroljupci; budite zadovoljni onim što imate

(Jevrejima 13:5)

U prošloj poruci smo videli proročanstvo Božije reči da će poslednje dane karakterisati hvalisavi ljudi. Te reči su zapisane u 2.Timotiju 3:2. Možda se neko pita koji su to ‘poslednji dani’. Ovaj biblijski termin se odnosi na vreme pred sâm drugi Hristov dolazak na zemlju. Gospod Isus dolazi po svoju nevestu i On će suditi živima i mrtvima!

Isus je govorio o znacima tih vremena. Ti znaci se događaju pred našim očima: ratovi i glasovi o ratovima, zemljotresi, gladi, pomori. Takođe, poslednji dani su period kada će mnogi ljudi odstupiti od prave vere u Boga povodeći se za varljivim duhovima i demonskim učenjima koja šire licemerni lažljivci otupele savesti! (1.Tim.4:1). To je vreme kada će biti malo istinski pobožnih ljudi na zemlji i to je vreme ogromne rasprostranjenosti demonskih učenja. Nikada u istoriji čovečanstva nije postojalo toliko lažnih učenja kao danas, a mnoga ta učenja su prihvaćena od strane takozvanih hrišćana koji su zavedeni. Propovednici koji propovedaju đavolsku nauku se danas smatraju vernicima, ali ih Bog smatra ljudima koji su odstupili od vere, zato što je njihova savest otupela.

Želeo bih da zastanemo i razmislimo šta znači imati otupelu savest. Savest je Božiji dar svakom čoveku na osnovu koga imamo sposobnost da rasudimo šta je dobro i šta nije dobro. Kada smo poslušni tom tihom unutrašnjem glasu mi izoštravamo svoju savest. Kada zanemarujemo taj glas mi otupljujemo svoju savest. Većina nevernika ima u velikoj meri otupljenu savest zbog konstantnog zanemarivanja njenog glasa. Međutim, što je još tragičnije, vernici koji su u prvim danima svojeg verovanja Gospoda imali veoma osetljivu savest danas poseduju poprilično otupelu savest.

Možda si se nekada zgrozio samo zbog toga što si slučajno video nepristojnu sliku, a danas je potpuno hladnokrvno gledaš bez imalo uznemirenosti u svojoj savesti. Nekada si se možda osećao nelagodno shvativši da si dosta vremena potrošio čitajući dnevne novine ili kojekakve magazine, a danas je to tvoj životni stil. Nekada si možda bio uznemiren čim si rekao jednu neopreznu reč o svom bližnjem, a danas nisi uznemiren kada potrošiš minute i desetine minuta opadajući svoje bližnje. Brate i sestro, tvoja savest je otupela!

Apostol Pavle kaže da će vesnici tih demonskih učenja biti ljudi otupele savesti. Oni nemaju svetla na svoj lični život i zato hodaju u tami. Iako su možda revnosni u držanju određenih tradicija i pravila i imaju revnost za propovedanje, oni nemaju Svetim Duhom izoštrenu savest. Izgubili su realnost čistog života i iskrene posvećenosti Hristu. Pavle zato kaže da će u tim danima biti teška vremena! Usred mnoštva lažnih učenja i vernika koji poseduju samo spoljašnje obličje pobožnosti, biće teško biti beskompromisni hrišćanin koji poznaje Boga i Njegove puteve i verno Ga sledi bez obzira na sve.

Danas ćemo pogledati još jednu negativnu crtu karaktera za koju je Pavle rekao da će biti izražena u ljudima poslednjeg vremena. On je rekao da će ljudi postati neblagodarni (2.Tim.3:2). Ljudi su danas ekstremno nezadovoljni i nezahvalni! Postaje skoro fenomen ako u spontanom razgovoru sa nepoznatom osobom ne primetite duh nezadovoljstva i nezahvalnosti, a taj duh se mnogo uvukao i u verujuće ljude. Većinom su materijalne stvari uzrok ljudskog nezadovoljstva i nezahvalnosti. Ljudi su nezadovoljni državnom vlašću, ekonomskim stanjem u zemlji, svojom finansijskom situacijom, svojom kućom ili stanom, odećom, obućom…

Iz uvodnog stiha razumemo da nas Bog poziva da ne budemo srebroljupci, nego da budemo zadovoljni onim što imamo. Postoji velika povezanost ovih zapovesti. Ako poslušamo prvu zapovest, poslušnost drugoj će biti spontana posledica. Kada nismo srebroljupci sasvim smo spontano zadovoljni onim što imamo. Kada nismo obožavaoci materijalnih stvari, zadovoljni smo materijalnim stvarima koje posedujemo.

 

Suprotno je takođe istina. Kada smo srebroljupci sasvim smo spontano nezadovoljni onim što imamo. Kada smo obožavaoci materijalnih stvari, nikada nismo potpuno zadovoljni materijalnim stvarima koje posedujemo.

Sasvim je jasno da se taj stih odnosi isključivo na materijalne stvari. Međutim, Sotona je lukavi protivnik koji vara hrišćane. Iako niko neće tumačiti taj stih na sledeći način, životi hrišćana pokazuju kao da se ovaj stih odnosi na duhovne stvari, kao da u njihovoj Bibliji u Jevrejima 13:5 piše: “Ne budite obožavaoci duhovnih stvari. Budite zadovoljni onim što imate u duhovnom smislu.” Nije li to istina u životima mnogih vernika? Međutim, Božija volja je da hrišćani budu obožavaoci Hrista i da ne budu zadovoljni svojim duhovnim stanjem sve dok vide da u nečemu nisu slični Hristu.

 

Problem nezadovoljstva i nezahvalnosti leži u neveri. Nastavak uvodnog stiha objašnjava zašto ne treba da budemo srebroljupci i zašto treba da budemo zadovoljni onim što imamo. Zato što je BOG rekao da nas nikada neće napustiti i da nas nikada neće ostaviti! Da li veruješ to, dragi prijatelju? Da li veruješ da Bog koji te je stvorio zna šta ti treba? Da li veruješ da te On nije zaboravio? Da li veruješ da nije pogrešio kada je dopustio da nemaš neke materijalne stvari koje ti smatraš da su ti potrebne?

Kada si obuzet duhom nezadovoljstva i nezahvalnosti ti ne veruješ da je Bog to rekao. Ti tada ne veruješ u Božiji suvereni autoritet nad tobom i u Njegovo savršeno upravljanje okolnostima tvog života.

 

Tu često padamo! Izgubimo veru da je Bog sa nama, da se brine za nas i da nas nikada neće ostaviti, a to je beskonačno vrednije od svake materijalne stvari koju želimo, i nezadovoljstva koje nas obuzima pošto nemamo neku materijalnu stvar koju smatramo da treba da imamo!

Kako smo jadni ljudi kada nemamo veru u Boga! Prava vera u Boga oslobađa od ljubavi prema materijalnim stvarima i od duha nezadovoljstva i nezahvalnosti.

Slava Ti Bože za divno svetlo Tvoje reči! Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: