Strah Božiji

Milenko Isakov

Znajući dakle strah Gospodnji ljude savetujemo…”

(2.Korinćanima 5:11)

Božija Reč jasno otkriva da je Sotona najveći neprijatelj čoveku. U 1.Pet.5:8 piše da je đavo kao ričući lav koji hodi i traži koga da proždere. Đavo je gladan ljudskih duša. On želi da iskoristi sve svoje sposobnosti da bi sačuvao ljude u svom carstvu tame. On je glavni suparnik verujućih i on je otac laži.

Biblija naziva Sotonu vlasnikom države smrti. Kao što je svaka država rasporedila svoju vlast po ministarastvima Sotona je takođe podelio svoju vlast na različita ministarstva njegove vlade. U njegovoj državi postoji ministarstvo mržnje i laži, ministarstvo buntovništva i ponosa, ministarstvo pakosti, ubistava, vređanja itd. Kroz sva ta ministarstva je prožet strah. Princip straha je glavna operacija u izvršavanju Sotonine vlasti. Iz tog razloga nijedan pripadnik njegove države nije oslobođen od straha. Svi oni su robovi raznih strahova od kojih je najsnažniji strah od smrti.

Mi vidimo to po ljudima sa kojima se srećemo. Nedavno sam imao priliku da budem kod zubara gde sam posebno bio osvedočen kako ljudi strahuju zbog raznih stvari. Ta ordinacija ima video nadzor 24 časa, ali je obavezno zaključana. Tek kada se vidi na ekranu ko je ispred vrata, tada se otključava. Dok sam bio unutra, zubarka je pitala ćerku i proveravala da li je zaključano. Jasno sam video kako je na tom mestu prisutno ropstvo straha od pljačke.

Takođe, ako čitate novine i pogledate hroniku, tamo se navode mnogi slučajevi gde su izvršena nasilja, ubistva ili nemoral. Sve to proizvodi određenu dozu straha u ljudima zato što nisu pronašli mir u Gospodu i nisu prepustili Njemu svoje brige. Oni nisu upoznali Božiju ljubav i nisu poverovali u Njegovu kontrolu nad svakom situacijom. Sotona metodom straha održava svoju vlast nad ljudima i uvek im nudi rešenje u stvarima koje nikada ne mogu da im donesu oslobođenje od straha. Tako ljudi zbog neizvesnosti i straha od budućnosti očajnički traže pomoć u astrologiji, vračarstvu, jogi ili meditaciji. Ljudi robuju horoskopu i sujeverju. Sujeverni ljudi se strašno plaše da “ne ureknu” neko dobro koje trenutno uživaju. Žive u strahu da će to izgubiti i da će ih stići neko zlo. Sve to je rezultat vladavine Sotone u njihovim životima.

Ipak, ne mora biti tako, dragi prijatelju. Iako trenutno pripadaš Sotoninoj državi, Božija Reč je objavila radosnu vest. Gospod Isus je došao da pobedi vlasnika te države i da izbavi ljude koji su robovali strahu od smrti. Tvoje stanje se može promenuti ako dopustiš da Božiji strah ispuni tvoje srce, predaš svoj život Bogu, pokaješ se za svoje grehe i poveruješ Spasitelju Gospodu Isusu.

Nedostatak Božijeg straha ustvari rezultira bezbožnim životom. Bezbožnik odbija Božiji autoritet i odbacuje svoju odgovornost pred Bogom. Nažalost, mnogi vernici takođe odbacuju strah Gospodnji i to se vidi po njihovom formalnom i mlakom religioznom životu.

Apostol Pavle je pisao: “Znajući dakle strah Gospodnji…” Pavle je dobro poznavao strah Gospodnji. Danas bih želeo da vidimo kako Božija Reč definiše strah Gospodnji i šta ga karakteriše.

1. Strah Gospodnji jeste početak mudrosti. (Jov 28:28, Priče 1:7). Ljudi danas imaju različita shvatanja o mudrosti. Možda misliš da si mudar pošto imaš lepu kuću, dobar auto i stabilno finansijsko stanje. Možda misliš da si mudar pošto si dogurao do visoke pozicije u crkvi i imaš dobro svedočanstvo svoje zajednice. Ipak, to ne mora značiti da si mudar. Biblija kaže da je mudar čovek koji se boji Boga – koji je svestan svoje odgovornosti pred Njim. Jakov je pisao na koji način će se izraziti ta mudrost u praktičnom životu. “Ko je među vama mudar i pametan neka pokaže od dobra življenja dela svoja u krotosti i premudrosti.” (Jakov 3:13). Dakle, ponizan čovek je mudar! Mudar je čovek koji poseduje istinski mir u srcu i koji je milostiv (Jakov 3:17). Neka si ne znam koliko uspešan, ako tvoj život ne proizvodi dela poniznosti i krotosti, tvoja mudrost ništa ne vredi u Božijim očima! Ako tvoj život proizvodi zavist u srcu (a to znači da ti je pomalo krivo što je neki brat u bilo kojem smislu bolji ili uspešniji od tebe, ili ima lakši i udobniji život), tvoja mudrost nije nebeska, nego zemaljska – đavolska! (Jakov 3:14-16).

2. Strah Gospodnji jeste mržnja prema zlu! (Priče 8:13). Ponekad se vernici zabavljaju gledajući ljude koji čine greh. Ponekad im je simpatično i smešno da posmatraju pijanicu kako se tetura hodajući ulicom. To pokazuje da strah Gospodnji nije istinski zaživeo u njihovom srcu. Oni ne mrze baš mnogo zlo pijanstva. Iako ga sami neće činiti, pronaćiće zadovoljstvo makar u posmatranju zla koje čine drugi. To nije Božija volja, moj brate i sestro! Kada strah Božiji prebiva u našem srcu, mi mrzimo svaki greh!

3. Strah Gospodnji je izvor duhovnog života, da bi čovek bio sačuvan od smrtnih zamki (Priče 14:27). Naravno, Božija originalna volja jeste da Mu služimo iz ljubavi. Gospod Isus je rekao da držimo Njegove zapovesti ako imamo ljubav prema Njemu. Ipak, mnogi vernici ne žive takav život. Ako te ne vodi Sveti Duh, neka te bar zakon sačuva od greha. Neka te strah Gospodnji održi u životu i sačuva od smrtnih zamki! Neka strah Gospodnji bude tvoje blago (Isaija 33:6).

To su dakle nekoliko definicija straha Božijeg. Gde postoji sloboda u grehu, tamo nema straha Božijeg (2.Mojs.20:20). Ipak, Božija volja jeste da živimo život izobilja, a to je život u slobodi Hristovoj kada nas On čuva od pada u greh i kada posedujemo pravdu, mir i radost u Svetom Duhu. Tajna takvog života jeste strah Gospodnji. “Bojte se Gospoda sveti njegovi, jer koji se Njega boje, njima nema oskudice” (Psalam 34:9). Gospod je naš Pastir i ništa nam neće nedostajati!

Nebeski Oče, umnoži strah Gospodnji u našim srcima. Mi želimo život izobilja u kojem nema oskudice. Oprosti sve naše grehe. Pomozi nam da ozbiljno poštujemo svaku Tvoju reč. U Hristovo ime, amin.