Jelisijeva čuda (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„‘Sada, dovedite mi svirača!’ 
Kad svirač udari u žice, 
dođe na njega ruka Gospodnja.“

(2.Carevima 3:15)

Želim da vam ovde pokažem još nešto u vezi proročke službe. Kada je Jelisije želeo da traži Božije lice da bi mogao da prorokuje, tražio je da mu dovedu nekoga da svira harfu (3:15). Kako je muzičar počeo da svira, Gospodnja ruka je došla na Jelisija i on je počeo da prorokuje u sili. Tu vidimo vrednost pobožne muzike.


Ja se sećam brojnih prilika u svom životu kada je tokom vremena slavljenja nedeljom ujutro Gospodnja ruka došla na mene i dala mi Reč koju nisam imao kada sam došao na sastanak. Postoji sila u pomazanoj muzici koja je donela duh proroštva na Jelisija.


Čak i proroku je nekad potrebna pomoć muzičara. Iz tog razloga oni koji vode muziku treba da budu pomazani. Ne smeju biti samo dobri muzičari, već moraju biti pomazani i imati dobru savest. David je odredio pevače i muzičare u hramu i oni su trebali da budu pomazani. Jedan od vođa muzike poput Asafa je napisao 12 predivnih psalama (Psalam 50,73-83). Dvojica vođa muzike su bili vidioci (proroci) – Eman (1.Dnevnika 25:5) i Jedutun (2.Dnevnika 35:15).


Dakle, Bogu su potrebni pomazani muzičari da ohrabruju i podržavaju pomazane proroke. Tako se crkva izgrađuje. Neki od vas nikada neće biti pozvani da budu proroci, a možda ćete biti pozvani da budete muzičari. Budite pomazani muzičari. Mislim da Jelisije ne bi imao nadahnuće toga dana ako bi taj svirač harfe pokušavao da imitira neki svetovni stil muzike. Ne. Postojalo je nešto nebesko u vezi te muzike.


Postoji muzika koja je svetovna i postoji muzika koja je nebeska. Možeš da osetiš kada je muzika nebeska, zato što će ona podizati tvoj duh da slavi Boga. Neka muzika doprinosi samo da zavoliš muzičare! Ti si pomazani muzičar ako možeš voditi ljude da slave Boga i ako možeš doneti duh proroštva u sastanku.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: