Dve žene i beba (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Dve bludnice dođoše caru i stadoše pred njega.

(1. Carevima 3:16)

U 1.Car.3:16-28 imamo primer Solomunove mudrosti. Dve prostitutke su došle pred njega na sud jednog dana. Živele su u istoj kući i obe su rodile bebe u razmaku od nekoliko dana. Jedne noći, jedna žena je slučajno legla na svoje dete dok je spavala i dete je umrlo. Kada je shvatila šta se desilo, odmah je zamenila svoje dete sa živim detetom druge žene. Kada je ujutro druga žena shvatila šta se desilo, ona je tražila nazad svoje dete. Tako je između njih nastala svađa kome pripada živo dete. Kako je Solomun rešio ovu situaciju? Bog je Solomunu dao mudrost. Solomun je predložio da se živo dete podeli na dva dela i da obe žene dobiju po pola deteta. Prva žena čije je dete zaista bilo rekla je: „Ne, molim vas nemojte ga ubiti. Dajte ga drugoj ženi!“, a druga žena je rekla: „Ne, ubijte ga. Imaćemo obe po pola deteta.“ Svi su odmah saznali ko je prava majka tog deteta. Solomun je zatim rekao: „Dajte dete prvoj ženi.“ Ceo Izrael je čuo za ovu presudu i pobojao se kralja zato što je video kako mu je Bog dao mudrost.


Evo kako možemo primeniti Solomunovu mudrost danas: Pretpostavimo da dva brata koja rade zajedno u crkvi dođu do međusobnog sukoba. Jedan od njih se zbog toga odvoji i povuče sa sobom pola crkve. Da li je on ‘prava majka’? Za sigurno ne. Prava majka bi rekla: „Ne, nemojte deliti crkvu. Neka cela crkva pripadne tebi.“


Nikada nemojte praviti rascepe među vernicima. Daleko je bolje napustiti crkvu, odvojiti se, otići na drugo mesto i započeti potpuno novi rad, nego prouzrokovati rascep svoje matične crkve. Bog će te blagosloviti. Ako Bog želi da ti dâ da vodiš tu crkvu, zato što si prava majka, On jednog dana može čak i ubiti drugu majku i tebi dati dete. On je ubio Saula i predao kraljevstvo Davidu. On i danas može učiniti takve stvari. Međutim, nikada nemojte seći na pola živo dete. Nemojte deliti crkvu. Idite i započnite rad na drugom mestu. Dozvolite Bogu da vam sve dâ iz Njegove ruke. Nikada nemojte grabiti za sebe ili deliti ljude.


To je princip kojeg sam se držao kad god sam imao neslaganje sa vođstvom crkve. Nikada nisam pokušavao da napravim rascep u crkvi i da povučem neke ljude sa sobom. Otišao sam na drugo mesto i rekao: „Gospode, dozvoli da ponovo sve počnem iz početka. Daj mi drugo dete, neću se boriti za ono.“ Danas mogu da posvedočim da me je Bog izobilno blagoslovio u mom radu zbog takvog stava. Zato mogu to da vam preporučim.