Davidov veliki pad (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„I pred veče, usta David s postelje svoje,
i hodajući po krovu carskoga dvora ugleda ženu…“

(2.Samuilova 11:2)

David je ostao u svom domu u Jerusalimu (11:1). On nije bio kao Mojsije koji se molio dok je Isus Navin ratovao. Da se David molio za Joava koji je bio na bojnom polju u ratu, bio bi bezbedan, ali on je spavao. „I pred veče David usta iz svoje postelje“ (11:2). Ne znam da li je spavao celo pre podne, pa se probudio uveče. Ustao je iz svog kreveta, i umesto da se prvo moli, otišao je da šeta na krovu svoje palate. Tada je video tu lepu ženu, Vitsaveju, i tada je bio u iskušenju. Da je odmah tu otkinuo pupoljak iskušenja i zaustavio se na prvom nivou, nikada ne bi stigao do poslednjeg nivoa.


Kada je pogledao i bio iskušan, mogao se okrenuti i reći: „Ovo je opasno. Hajde da budem pažljiv.“ Mogao je otići i provesti određeno vreme u molitvi za Joava. Zatim, kada se raspitao i shvatio da je ona žena drugog čoveka, mogao se zaustaviti i u najmanju ruku reći: „O, ne mogu je imati!“ Da se molio za Vitsaveju da je Bog učini svetom, čistom ženom za Uriju, sâma ta molitva bi ga sačuvala od greha. Međutim, u tom momentu, on je zaboravio sve u vezi Boga koji je učinio da postane kralj. On je sada bio moćni vladar koji je mogao imati koga god poželi, i tako je učinio preljubu sa njom.


Nećemo da kritikujemo Davida. Da li si se divio lepoti žene drugog čoveka? Pošto nisi moćni vladar, nisi mogao da je uzmeš. Tako si samo gledao i žudeo! Ne postoji zapravo neka razlika između tebe i Davida!


Kada je Vitsaveja zatrudnela, David je bio u problemu. Sada je trebao da sakrije svoj greh. Tako je pozvao njenog muža Uriju iz rata i rekao mu da ode kući kod svoje žene te noći. Međutim, Urija je bio čovek sa takvim osećajem odgovornosti prema svojim kolegama vojnicima da nije otišao kući. Rekao je Davidu: „Moje kolege se bore na bojnom polju. Kako da odem kući i spavam sa svojom ženom?“ Urija je bio mnogo bolji čovek od Davida u to vreme. Mnogi mladi radnici na terenu su često daleko bolji od svojih misijskih vođa. David sada nije znao šta da radi. Tako je počeo da smišlja plan. Jednom kada zgrešiš, imaš iskušenje da učiniš mnoge druge grehe da bi sakrio svoj prvi greh. Trebao je da ode kod Urije u svoj iskrenosti i da zatraži oproštenje. Umesto da to uradi, on je pokušao da zaštiti svoju reputaciju. Tako je poslao Uriju nazad na bojno polje i rekao Joavu generalu da ga postavi na položaj gde je bitka najžešća, da bi Urija poginuo.


Kako je zlu stvar David učinio! Zahvaljujem Bogu što je Pismo apsolutno iskreno i ne pokušava da prikrije padove njegovih najvećih heroja. Dok ti i ja posmatramo pokvarenost našeg tela, otkrićemo da nismo bolji od Davida. Svi imamo isto telo i sposobnost da učinimo isti greh. Neka nas Bog čuva.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: