Ljudski način i Božiji način (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Gospod planu gnevom na Uzu zbog ove nesmotrenosti:
Bog ga udari, i on umre tamo, kraj Božijeg kovčega.“

(2.Samuilova 6:7)

U 2.Sam.6 vidimo da je David imao veliku želju da donese Božiji kovčeg u Jerusalim. Želja je bila dobra, ali on to nije učinio onako kako je Bog zapovedio da se čini u svom Zakonu. Rezultat je bila nesreća – jedan od Davidovih vernih ljudi je umro. Kada su Filisteji oteli kovčeg, Bog ih je kažnjavao bolestima i zato su odlučili da ga vrate u Izrael. Tako su poslali kovčeg na volovskoj zapregi. David je čuo za taj slučaj. On je znao da Mojsijev zakon jasno govori da kovčeg treba da nose sinovi Katovi, potomci Levija. Međutim, David je mislio da je ta metoda dobra za kraće distance, a pošto je ovo bio dug put, on je rešio da prihvati metodu Filisteja kao bolju i razumniju. Tako je postavio kovčeg na volovsku zapregu. Vo se spotakao po lošem putu i kovčeg je počeo da se drma. Uza je ispružio ruku kako bi pridržao kovčeg da ne padne. Bog ga je odmah ubio zbog njegovog nedostatka poštovanja i umro je.


Uza je učinio ono što je učinio sa dobrim motivom, ali je ipak prekršio Božiji zakon. Čak i kada je naš motiv dobar, ako idemo protivno Božijoj Reči, mi ćemo ipak stradati. Učiniti ispravnu stvar lošim motivom je neprihvatljivo Bogu, ali jednako Mu je neprihvatljivo i da učinimo pogrešnu stvar dobrim motivom. Cilj nikada neće opravdati sredstva. Ovde vidimo da je Uzin motiv bio dobar, jer je hteo da spreči pad kovčega. Međutim, Uza je takođe znao da je Mojsijev zakon rekao da niko ne sme da dotakne kovčeg. Čak i sinovi Katovi koji su nosili kovčeg nisu smeli da ga dotaknu. Trebali su da pokriju kovčeg zavesom šatora pre nego što ga uhvate, tako da zapravo nisu direktno doticali kovčeg (4.Mojs.4:15). Bog je jasno objavio da će biti kažnjen smrću svako ko dotakne kovčeg.


Možemo se suočiti sa ovim pitanjem kada odlučimo da evangeliziramo. Kako to da radimo, na Božiji ili ljudski način? Trebamo li da imitiramo multinacionalne kompanije kada radimo Božije delo?


Mnogi hrišćani danas kažu da im je potreban novac da bi mogli da evangeliziraju. Da li je tvoja zavisnost od novca ili od Svetog Duha? Ono što treba da kažeš jeste: „Potrebna nam je sila Svetog Duha da bismo evangelizirali.“ Ako imaš silu Svetog Duha, imao ili nemao novca, Božije delo će biti učinjeno. Samo je svetovnim korporacijama i organizacijama potreban novac da bi opstale. Kada ckrve dođu do tog stanja da kažu: „Možemo nastaviti jedino ako dođemo do novca“, onda moramo reći da su se one srozale na nivo tih svetovnih organizacija. U Delima apostola se nijednom nije spominjao novac po pitanju evangelizacije ili Božijeg dela. S vremena na vreme su prikupljali novac za siromašne vernike, ali nikada nisu plaćali apostole! Apostoli se nikada nisu molili za više i više novca, kao što to rade mnogi danas. Oni su se molili za silu Svetog Duha. Danas su metode sveta (volovska zaprega) zamenile Božije metode. Zato postoji duhovna smrt. Treba da razumemo šta Bog ovde pokušava da nam kaže. 

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: