Božiji suvereni izbor

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Oni se oženiše Moavkama,
od kojih se jedna zvala Orfa, a druga Ruta“

(Ruta 1:4)

Knjiga o Ruti je interesantna priča, zato što se u njoj radi o ženi koja je bila Moavka. Ruta nije bila Jevrejka. Moav je, kao što smo već videli, bio jedan od Lotovih sinova, koji je rođen iz preljube Lota i njegove ćerke. Iz tog incesta je nastao Moavski narod. Među Moavcima je bila mlada devojka po imenu Ruta. Ona je imala veoma loše porodično nasleđe. Međutim, ona je postala prabaka kralja Davida, a time se našla i u lozi rodoslova Isusa Hrista. Ovde vidimo Božiju ljubav prema deci koja su rođena iz bluda i incesta.


Neki od vas imate možda loše porodično nasleđe ili ste sâmi živeli veoma zlim životom u prošlosti. Možda vaša majka nije bila venčana kada ste se rodili, ili je bila prostitutka. Možda si rođen iz incesta. Nema veze. Ljudi te mogu odbacivati i prezirati, ali Bog ne! Možeš biti Njegov sveti čovek ili žena. To je ohrabrenje koje dobijamo iz knjige o Ruti. Bog nije osudio Rutu pošto je dolazila iz određenog naroda loše reputacije.


Bog je Izraelcima dao zakon koji je rekao: „Neka u Gospodnju zajednicu ne ulazi nijedan Amonac ni Moavac, ni bilo koji njihov potomak sve do desetog kolena“ (5.Mojs.23:3). Ipak, Bog je obišao taj zakon kada se radilo o Ruti. Bog je posmatrao njeno srce i video njenu iskrenu potragu za Njim, i On ju je prihvatio. Bog ima svako pravo da obiđe Njegove ceremonijalne zakone kada vidi iskreno srce, i On je tako i učinio. Rutin praunuk, David, postao je čovek po Božijem srcu. Četvrta generacija od ove Moavke (kojoj je bio zabranjen ulazak u Gospodnji hram), Solomun, je bio zapravo čovek koji je sagradio taj hram!