Priroda deteta i potreba za obukom

Miodrag Isakov

„Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!“

(Rimljanima 10:17)

Konferencija „Božiji plan za brak i porodicu“

2.poruka – Priroda deteta i potreba za obukom

Miodrag Isakov

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: