Ozbiljnost uloge oca i majke u vaspitanju dece

Steve Luibrand

“Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!”

(Rimljanima 10:17)

Konferencija “Božiji plan za brak i porodicu”

3.poruka – Ozbiljnost uloge oca i majke u vaspitanju dece

Steve Luibrand