Pogled na Božije metode discipline

Steve Luibrand

„Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!“

(Rimljanima 10:17)

Konferencija „Božiji plan za brak i porodicu“

4.poruka – Pogled na Božije metode discipline

Steve Luibrand

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: