Put učeništva – 2

Zac Poonen

„Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!“

(Rimljanima 10:17)

Šesta u seriji 8 propovedi na temu „Početi ispravno hrišćanski život“.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: