6 Pobožno nasledstvo danas

“…i podignućeš temelje koji će stajati od kolena do kolena…” Isaija 58:12

“…podignuće stare razvaline…što leže razvaljene od mnogo naraštaja” Isaija 61:4b

Moje srce se uzbudi kada razmišljam o primenama i potencijalu drevnih obećanja i zapovesti koje smo razmatrali u prethodnom poglavlju. Iako su te reči napisane pre tri hiljade godina, one su pune života, vizije i nade svima “koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu, nego po Duhu” (Rim.8:1). Blagoslov je videti kako je Bog poštovao veru tih ljudi koji su davno živeli. Ali, šta sa nama? Ima li nade za dolazeće generacije našeg potomstva?

Ponekad se osećam da smo postali toliko moderni da teško možemo da pomislimo o trajanju više generacija. Širom zemlje postoje porodice koje su pocepane i raštrkane, a to sprečava viziju. Čak i učenje o ujedinjenoj porodici brzo se zamagljuje u našem društvu. Ipak, usred svih tih negativnih uticaja Božija Reč i dalje ima obećanja koja obuhvataju mnoge generacije. Božijom blagodaću kroz veru možemo dovesti naše porodice daleko iznad onoga što se danas naziva “normala”. 

 

Živo nasledstvo

Jackie i ja nismo imali pobožno nasledstvo od prethodnih generacija. Nismo imali, ni ona, ni ja! Mi smo prva generacija hrišćana. O velikom delu naše prošlosti nije dozvoljeno ni da se misli. “Što je god istinito, što je god pošteno…prečisto…preljubazno…slavno, i još ako ima koja dobrodetelj, i ako ima koja pohvala, to mislite” (Fil.4:8). Mnogo našeg nasledstva smo trebali što pre da zaboravimo. Odnosno, trebali smo da tražimo od Boga pomoć da bi to mogli zaboraviti. 

Međutim, iako sa žaljenjem gledamo u prošlost – na naše upropašćene živote, napred gledamo sa verom i pouzdanjem u bolji put za našu decu. Naše svedočanstvo i vizija je ovo: Božijom blagodaću, naša deca će imati pobožno nasledstvo. Moje srce i srce moje žene je opredeljeno. Naša deca će imati pobožno nasledstvo. Želimo da ona imaju nešto čega će se sećati, nešto što će ostati u njima i uticati na njih tokom celog života i tokom cele večnosti. Želimo da im postavimo sveto kamenje kao temelj koji će ih držati i voditi dugo posle nas. 

Na čega mislim kada kažem pobožno nasledstvo? Dopusti mi da navedem kratke definicije koje ću detaljnije razraditi u ostatku ove knjige.

– Hiljade porodičnih bogosluženja, pretežno sa pojanjima, učenjem i molitvama
– Stotine biblijskih stihova koji su smešteni u njihova srca različitim metodama
– Dragoceni periodi kada smo zajedno radili Božije delo, šireći Carstvo
– Puno uspomena na pobožan život, svete aktivnosti i iskrene međusobne ljubavi
– Mnošto molitvi koje se nalaze u nebeskim posudama, koje čekaju da se izliju u danima kada mi odemo sa ove zemlje.
– Duboka sigurnost da su baka i deda Kenaston ljubili Boga celim svojim srcem i da su otišli u nebo gde ćemo ih sresti jednog dana
– Jasan dokaz pred Bogom da smo Ga ljubili i slušali

Siguran sam da se svi slažemo da se ovakvo nasledstvo ne može računati u novcu. Radije bih ostavio svojoj deci to, nego deset miliona dolara. Kada razmišljamo o navedenim stvarima, lako je uvideti da će mnoge generacije biti dotaknute takvom vrstom nasledstva. Ja želim to za našu decu. Neuspesi iz naše prošlosti mogu biti samo motivacija da se penjemo na više tlo, za sledeće generacije. 

Video sam porodice koje su generacijama bile osvećivane zahvaljujući uspomenama na svoje pobožne bake i dede. Možda imaš nasledstvo koje sam malo pre spomenuo. Slava Bogu ako to imaš. Vrlo si bogat. Za tebe koji imaš ovo blago postoji opasnost da ga prihvatiš kao poklon i da se time zadovoljiš. Nije mudro zaustaviti se na svom nasledstvu, već uzeti baklju, rasplamsati vatru i proslediti je svojoj deci. Hajde da svi ustanemo i kažemo: “Blagodaću Božijom, ovo će ostati naša želja do smrti.”

Možemo to učiniti. Možemo potpuno promenuti pravac naše porodice jednostavnim pokoravanjem Bogu i Njegovoj Reči. Seti se, naš Bog je Avramov Bog. On “zove one domove što nisu kao one što jesu”. Hajde da “kada se nema čemu nadati za našu porodicu, verujemo na nad i ne razmišljamo samo kako to izgleda danas”. Hajde “da za obećanje Božije ne posumnjamo sa neverovanjem, nego da ojačamo u veri i damo slavu Bogu”. Hajde da i mi jamačno znamo da je Bog kadar da ispuni sve što obeća u vezi naše porodice. To je priroda vere. Sledi Avrama! Možeš li zamisliti sebe u sedamdesetim godinama, kako sediš na stolici sa svim svojim unučićima oko sebe koji slušaju stare pobožne priče? Mi ćemo imati to, ako se ne umorimo.

 

Test čovekovog hrišćanstva

Neko je rekao da test hrišćanstva jednog čoveka jesu njegova deca i to je ispravno gledište. Pavle nam to isto govori kada navodi kvalifikacije za starešinu u crkvi, u 1.Timotiju 3. Mnoge kvalifikacije su opisane jednom rečju. Međutim, to nije slučaj kada on piše u vezi čovekovog doma. Pavle se mnogo duže fokusira na dom. Razlog je vrlo jasan: test čovečijeg istinskog karaktera pokazaće se u njegovoj deci. Iako je to istina, postoje takođe stihovi u Bibliji koji idu još jedan korak dalje. 

“Venac su starcima unuci” Priče 17:6a

“Ali milost Gospodnja ostaje od veka i do veka na onima koji ga se boje, i pravda njegova na sinovima sinova” Psalam 103:17

Kao i ostali stihovi koje ćemo proučavati, ovi stihovi stavljaju treću generaciju u fokus. Kada je hrišćanstvo duboko usađeno u srcu jednog čoveka, on će ga tako propovedati svojoj deci da će i ona dobiti motivaciju da učine isto sa svojom decom. Njegov život će kroz decu zahvatiti živote njegove unučadi. Zbog toga je takođe ispravno kazati da test hrišćanstva jednog čoveka jesu i njegova unučad.

Hajde da proučimo nekoliko primera tog roditeljskog uticaja u istoriji hrišćanstva. Moje srce je mnogo puta bilo izazvano kada sam gledao realnost koja raste u životima pobožnih ljudi i žena i efekat koji je to imalo na njihovu decu. 

 

William i Catherine Booth

“Sinovi će sluga tvojih živeti, i seme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim” Psalam 102:28

Ovaj stih je jedno dragoceno i snažno obećanje iz Svetog Pisma, a porodica Booth je divan primer njegovog ispunjenja. William i Katherine su bili posvećene sluge najvišeg Boga. Ove izabrane sluge su imale pobožno nasledstvo koje bi takođe bilo vredno proučiti. Međutim, pošto su jako dobar primer generacije roditelja za ovo obećanje, odlučio sam da se fokusiram na njih, kao na prvu generaciju Hrišćana. 

Willam Booth je bio osnivač Vojske Spasa. To je decenijama bila moćna sila za spasavanje mnoštva. Imao je celo srce za Boga i izgubljene duše. O Bože, daj nam više takvih ljudi! Njegova draga žena je bila ista. Konstantno se žrtvovala za Carstvo. Bog je blagoslovio njihov brak sa osmoro dece. 

Čini mi se da su i oni imali ispravnu ravnotežu u vezi dve metode zidanja Božijeg Carstva koje sam ranije spomenuo. Tražili su i izgubljene duše i Božije seme. U srcima njihove dece nije postojala sumnja da li su im roditelji zaista posvećeni Gospodu. Atmosfera doma je bila zarazna. Primer u njihovom domu je bio jasan, vaspitanje je bilo sa puno Božijih ciljeva. Sva njihova deca su odrasla i izabrala da hodaju stopama svojih roditelja. Gospod ih je razbacao širom sveta kao misionare. Propovedali su u najvećim gradovima sveta. Išli su u društva krajnje nemaštine, baš kao što su radili i njihovi roditelji. 

Dobro, od tih osmoro dece došlo je preko četrdesed unučadi. Šta misliš, šta su ta deca radila sa svojim životima? Gledali su svoje roditelje kako potpuno slede Gospoda. Videli su da mama i tata ljube Gospoda. Deca su videla pravi hrišćanski život u svojim roditeljima i taako su izabrala Gospoda. Svaki pojedinac je ustao i rekao: “Ja ću slediti veru svojih roditelja”. Raštrkali su se širom sveta po misijskim poljima da bi radili Božije delo. 

Pre nekoliko godina, prilikom leta za Keniju sreo sam nanovo rođenu devojku iz Vojske Spasa. Počeo sam da joj iskazujem svoje poštovanje prema William-u i Katherine Booth. Naš razgovor se preusmerio na njihov dom i rekla mi je da je išla u biblijsku školu sa jednim od njihovih praunuka koji su i dan danas na misijskim poljima. 

To je ono što Bog želi da učini i sa nama: da prosledi nadahnuto, živo hrišćanstvo našoj deci, hrišćanstvo koje će ih pokrenuti da ustanu i rade delo Božije. Kada njihova deca budu gledala i slušala kako su njihovi roditelji ozbiljni sa Bogom, oni će ustati i raditi istu stvar. Tako treba da ide iz generacije u generaciju. Jedina stvar koja prekida taj lanac jeste mlakost i greh u životima Božijeg naroda. Hajde da pogledamo još jedan dom.

 

Hudson Taylor

Ovde imamo još jedan primer Božijeg nasledstva. Hudson Taylor je bio osnivač Kineske Unutrašnje Misije. Mnogo toga što se danas dešava u Kini može se pripisati pionirskom radu ovog čoveka. Danas postoje desetine miliona hrišćana u Kini zbog jedne pobožne porodice koja je prosledila baklju vere svojoj deci. 

Pre njega su postojale tri vatrene generacije metodista. Dok proučavam nasledstvo tih čuvenih misionara, iznova se presvedočavam da se Božija obećanja ispunjavaju. Njegov pradeda James Taylor je položio višegeneracijski temelj za pobožnu porodicu. On se obratio na dan svog venčanja, nakon slušanja John-a Wesley koji je tog puta držao propoved na temu doma. Tema je bila: “A ja i moj dom služićemo Gospodu” (Isus Navin 24:15). Tamo u svojoj žitnici, na dan svog venčanja, kleknuo je na kolena i predao život Isusu Hristu. Zakasnio je na venčanje zato što je bio na svojim kolenima, moleći se da Bog blagoslovi njegov dom. Ne preporučujem ti da zakasniš na svoje venčanje. Međutim, ne mogu da zamislim bolji razlog za kašnjenje. 

U svoje vreme, pradeda James je postao metodistički propovednik. Imao je nekoliko sinova i svi oni su odrasli sa revnošću poput očeve. Postali su propovednici. Tada su i deca njegovih sinova porasla i takođe postala propovednici. Da li vidiš sistem? Nije li divna ilustracija i primer koji treba da sledimo? Od tih sinova, jedan je bio otac Hudson-a Taylor. 

Trebalo bi mi celo poglavlje da bih opisao dom u kome je odrastao Hudson Taylor. To je bio hrišćanski dom koji je po mom mišljenju najsličniji biblijskim primerima doma. (Nadam se da ću jednog dana objaviti svedočanstvo o tom domu u knjizi “Istorijat doma”). Kada je Hudson Taylor bio mali dečak njegov tata se svaki dan revnosno molio: “O Bože, hoćeš li poslati misionare u Kinu?” U to vreme je bilo samo nekoliko misionara u Kini. Dečak je iz dana u dan slušao te molitve, a one su kao kapi milosti padale na njegovo nežno srce. Kada je imao šest godina, u svojoj samoći sa Bogom rekao je: “Bože, ja ću ići u Kinu”. Od dana kada je molio tu molitvu, njegovo srce je bilo utvrđeno i njegov život je bio odvojen za Gospodnje delo među neznabošcima u Kini. 

Međutim, priča se tu ne zaustavlja. Generacije propovednika su odlazile tamo, sve do naše generacije. Sada postoji devet generacija propovednika iz Taylor-ovog nasledstva. Jedan potomak je danas misionar u Tajlandu. Devet generacija propovednika! To je divan primer pobožnog nasledstva. Neka nas Gospod zapali takvom vizijom i neka nas osnaži da podižemo generacije vojnika za Hrista. Treba da vidimo potencijal u našem potomstvu. Bog ne gleda ko je ko. Nisu to bili neki posebni ljudi koje je Bog izabrao da blagoslovi iznad svih ostalih. Ne. To su bili prosti ljudi koji su slušali Boga, verovali Njegovim obećanjima i videli plod svoje poslušnosti. 

 

O Bože…daj nam viziju

Koja će nas zapaliti
Koja će nas pokrenuti na akciju
Koja će promeniti naše prioritete
Koja će nas vratiti Tebi kad smo suviše zauzeti
I koja se neće zamračiti ovim svetom

 

Jonathan Edwards

Hajde da se fokusiramo na još jedan istorijski slučaj pobožnog nasledstva. Bog je iskoristio Jonathan-a Edwards za probuđenje istočnog dela Amerike pre 250 godina. To je jedan od najistaknutijih ljudi u istoriji probuđenja. Jonathan i njegova žena Sarah su bili posvećeni Gospodu. Imali su hrišćansko nasledstvo od tri prethodne generacije. Počeli su svoj zajednički život sa solidnim temeljom i vizijom za kuću punu pobožne dece. Bog im je dao jedanaestoro dece i oni su ih sve predali Gospodu.

Jonathan i Sarah su bili pomazani Duhom Svetim. To je evidentno kada proučavaš njihove živote. Plod tog pomazanja se manifestovao u njihovom domu, kao i u drugim sferama njihovog života. Red u kući i karakter dece bio je primer za mnoge. Kada je George Whitefield došao u njihovu kuću za vreme svog propovedničkog putovanja, promenuo je mišljenje o braku. David Brainerd, čuveni misionar i molitveni borac za Indijance planirao je da oženi jednu njegovu ćerku, pre nego što je umro od upale pluća. Potomstvo Edwards-ovog doma je zaprepašćujuće. To je moćan primer mnogogeneracijskog doma.

 

Pet generacija svetla

Država New York je nedavno proučavala pet generacija Edwards-ove porodice. Pročitao sam više izveštaja o broju uticajnih članova njegove porodice, pa ću ovde navesti prosek. Od tih pet generacija koje su proučavali, istraživači su uspeli da pronađu 729 muških potomaka. Od tih 729 ljudi, nekoliko stotina su postali propovednici, 65 su bili učitelji u biblijskim školama, 13 su bili predsednici univerziteta i 60 su bili pisci. Nekoliko njih su držali javne kancelarije, više od 100 ljudi su bili zakonici i sudije. Trojica su bili doktori. Nekoliko njih su bili senatori i guverneri, a jedan je bio zamenik predsednika. Svi ovi ljudi su došli od jednog čoveka i žene koji su ljubili Boga i odlučili da podignu svoju decu za Njega. Iz ovih statistika možemo videti kako je mnogo svetog semena posejano od strane tog divnog bračnog para.

 

Pet generacija tame

Istovremeno država New York je proučavala i jedno bezbožno potomstvo. Bilo bi vredno da pogledamo i taj slučaj zato što je dobar primer onoga što se dešava kada zanemarimo svoje odgovornosti. Max Juke i njegov brat su oženili dve sestre. Nisu bili Hrišćani i odbacili su učenje Biblije. Verovali su u život za sebe i išli su svojim putem. Istraživači su proučili takođe pet generacija njihovih potomaka. Imali su 1026 potomaka, uključujući oba pola. Od toga, 300 osoba je umrlo prerano zbog teškog života. 140 je provelo prosečno 13 godina u zatočeništvu. 190 su postale javne prostitutke i 100 su bili alkoholičari. Izračunato je da je 1900. godine država New York dala $1,2 miliona da bi se pobrinula za sve te samovoljne ljude. Koliko je ovo drugačija grupa ljudi! Zaista, zaista, “Pravda podiže narod, a greh je sramota narodima” (Priče 14:34).

6 x 6 x 6 x 6 x 6 = više od 10,000

Dopusti mi da ti navedem još jednu statističku vežbu. Nedavno smo u našoj kućnoj školi diskutovali o blagoslovu kada roditelji imaju mnogo dece. Neko je dobio dobru ideju da istražimo potencijalni broj onih potomaka koji veruju da treba da imamo velike porodice. Bilo je vrlo interesantno i deca su volela da sve to računaju. 

Obeležili smo dva mesta na tabli da bi prikazali oca i majku. Ispod ta dva mesta stavili smo šest znakova i rekli: “Sada otac i majka imaju šestoro dece”. Izabrali smo broj šest koji nije tako velik, da bi dobili realnost. Tada smo došli do sledeće generacije i rekli: “Uredu, sada će svako od te dece imati šestoro dece, tako da će biti 36”. Uradili smo taj primer za pet generacija, računajući i supružnike i tako smo došli do više od 10,000 potomaka. Deca su bila zaprepašćena, a i ja takođe, kada sam shvatio mogućnosti koje smo otkrili iz našeg malog projekta. 

Dobro, možda ti ovo ne znači mnogo. Znam da su to samo statistike i da je velika razlika između zamišljenog i realnog. Ali čak i ako je to tako, ove brojke su za mene i dalje velika motivacija.

Reći ću ti da je još neko pokrenut ovim brojevima. Njegovo ime je Sotona. On zna da ima istine u ovim statistikama. On zna, ako dobije oca i majku koji su na vrhu piramide, dobiće i većinu ostalih generacija koje slede sa vrlo malo dodatnog rada. Mislim da primeri koje smo videli u ovom poglavlju dokazuju realnost potencijala. 

Naš nebeski Otac takođe zna ove statistike. On vidi izvanredan uticaj koji bi pet pobožnih generacija mogle imati na svet oko sebe. Bog zna, ako dobije srca nekih roditelja i ispravno ih usmeri, to će uticati na mnoge generacije za njegovo Carstvo. Dao sam ovu hipotetičnu ilustraciju da bih vam pomogao da vidite potencijal koji vi kao otac i majka imate sa svojom decom. Ako hoćeš prepolovi cifru. I 5,000 je izvanredan rezultat pobožnog uticaja za jedan bračni par.

 

Delo službe

Da li vidiš potencijalnu službu koju imamo pred sobom? Mnogi traže druge mogućnosti za službu ne shvatajući da je upravo ovo jedna od najdalekosežnijih službi koju će ikada imati. Bog poziva sve roditelje na svoje odgovornosti, ali treba da želite da budete pravi Hrišćani, punovremeni radnici. Treba da budete stvarnost u domu. Morate biti oni koji hodaju sa Bogom kada su vrata zatvorena i kada vas niko ne posmatra osim dece. Morate biti oni koji u svom domu žive pobožnim primerom sa vatrom u grudima. Ako budete pokrenuti podizanjem svoje dece i praktičnim sprovođenjem primera iz Reči, Bog zaista može uraditi nešto poput toga što sam ranije opisao. On ne gleda ko je ko. Možeš imati službu koja doseže daleko dalje nego što si zamišljao. Ne moraš biti propovednik da bi to učinio. Za mene je veliki teret kada vidim propovednike koji žrtvuju svoju decu i vreme koje je potrebno da bi ih ispravno vaspitali, da bi postali čuveni propovednici. Pobožan dom ima daleko snažniji efekat nego dobre propovedi. Neki od vas teško veruju da Bog tako može raditi i sa vama. Bez vizije propada narod, ali sa vizijom Božije delo napreduje do trećih i četvrtih generacija.

 

Molitva

Oče na nebu, čuli smo svojim ušima, očevi su nam govorili i pokazivali velike stvari koje si učinio u prošlim danima. Sada, učini svoja obećanja dobrim, Gospode. Istina je pala na ulice i istina je pala u naše porodice. Smiluj nam se. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: