5 Nasledstvo dolazeće generacije

“A slugu svojega Haleva, u kojem beše drugi duh i koji se sasvim mene držao, 
njega ću odvesti u zemlju u koju je išao, i seme će je njegovo naslediti”

4.Mojsijeva 14:24

Svima nama su poznati principi nasledstva. Dosta se praktikuju u našoj kulturi. Koreni tih principa se nalaze u pravilima iz Božije Reči. Nasledstvo je ono što se prosleđuje sledećoj generaciji. Žalosna, ali istinita realnost jeste što je ta reč izgubila svoje snažno značenje. Živimo u kulturi i društvu koje se polako odvaja “od vere koja je jedanput dana svetima” (Juda 3b). Kada se čuje reč nasledstvo, danas većina ljudi misli na nekretnine, novac ili posao. To nije potpuno pogrešno. Vidimo da je Bog u Zakonu dao specifične instrukcije u vezi svojine. Ipak, On daleko više govori o nasledstvu duhovne prirode. Mi Amerikanci smo sve te propise sveli na materijalni nivo. I tužno je što smo izgubili vidik za stvari duhovne prirode, čak iako Bog deset puta više govori o prosleđivanju duhovnog nasledstva sledećoj generaciji.

U dragocenom stihu za našu inspiraciju koji se nalazi na početku ovog poglavlja, spominje se jedan od mojih omiljenih biblijskih karaktera. Hanan je bila jako dobra zemlja sa puno imovina i bogatstva. Bog je obećao tu zemlju celom Izrailjskom narodu. Međutim, Hanan takođe predstavlja duhovnu realnost koja se odnosi na blagoslove za Božiji narod koji hoda u Novom Zavetu. Božija zapovest i Božija volja jeste da naše seme poseduje sve te duhovne blagoslove. To je “nasledstvo dolazeće generacije”. Bog želi da svi mi uđemo u tu divnu Hanansku zemlju (u izobilan život u Hristu Isusu) i tada prosledimo taj skupoceni posed svojoj deci. Ovo nasledstvo, dragi roditelji, ne može se računati u dolarima.


Dva načina zidanja Carstva

Bog u Bibliji otkriva dva različita načina zidanja crkve Isusa Hrista. Verujem da će svaki uravnotežen verni roditelj biti uključen u oba ta načina. Zapravo, ako ne budemo uključeni u oba načina, crkva nikada neće doći u puninu rasta koju Pavle spominje u Efescima 4. Ta dva načina se nalaze u pričama 11:30 – “Plod je pravednikov drvo životno, i mudri obučava duše”. U prvom delu stiha možemo videti uticaj života jedne pobožne osobe. To je kao drvo koje proizvodi život i blagoslov drugima. Znamo da generacije drveća nastaju od samo jednog drveta. Isto je tako u carstvu Božijem. Pravedno drvo proizvodi seme koje će jednom postati pravedno drvo. Na taj način se zida Crkva. Pošto roditelji poseduju duhovnu realnost, oni će je proslediti sledećoj generaciji, od koje će nastati jaka skupština. 

Drugi način koji je spomenut u ovom stihu odnosi se na poslušnost velikom poslanju koje je Isus dao svojim učenicima pre nego što se vazneo svom Ocu: “Idite po svemu svetu i propovedite Evanđelje svakome stvorenju”. Zdrava novozavetna crkva će zadobijati duše. Ona će izaći na puteve i među ograde i pozivati ljude da dođu Spasitelju, da se oslobode od svog greha i ujedine sa zajednicom vernika. Ako se to ne praktikuje, Crkva neće rastiti. Crkva koja ne zadobija duše nalazi se na opasnom tlu. Istorija crkve je puna primera gde su se iskreni ljudi fokusirali na sebe i svoje porodice, a zanemarili evangelizaciju. Rezultati su mnoštvo različitih religioznih ispovedanja. Hristovo ime je bilo tamo, ali On nije bio. 

Da li znate zašto ovo govorim? Želim da vam kažem da verujem u zadobijanje duša. Možda si se već zapitao da li je to istina, pošto veliki akcenat stavljam na podizanje dece. Jedan razlog zašto želim da podigneš pobožnu porodicu jeste da bi tvoja deca, Božijom blagodaću, mogla ustati, krenuti i zadobijati duše. Zato crkva mora praktikovati obe metode rasta, ako želi da se povećava u broju i zrelosti stasa. Hajde da zadobijemo našu decu. Neka imaju srca puna ljubavi za Isusa Hrista. Hajde da zadobijamo i izgubljeni svet za isti taj cilj.


Božiji plan za decu

U celom Svetom Pismu nalazimo otkrivenje Božije brige za sledeću generaciju. Na mnogim mestima postoji zapovest koja kaže da prosledimo živu baklju vere našoj deci. Biblija je puna stihova u kojima Bog obećava čudesnu pomoć onim roditeljima koji se odluče da slede taj plan. Jedan od najjasnijih delova Pisma koji govori o Božijem dalekosežnom planu za generacije nalazi se u Psalmu 78:1-7. Čitaj ga glasno, sa razmišljanjem, polako i promišljeno. Čitaj sve odlomke Pisma na taj način. Izvući ćeš više iz njih ako tako radiš. Nažalost, mnogo puta čitamo Bibliju isto kao što provodimo ostatak našeg života ovde u Americi – u žurbi. 

“Čuj, narode moje, nauk moj, prigni uho svoje k rečima usta mojih. Otvaram za priču usta svoja, kazaću stare pripovetke. Što slušasmo i doznasmo, i što nam kazivaše oci naši, nećemo zatajiti od dece njihove, naraštaju poznom javićemo slavu Gospodnju i silu njegovu i čudesa koja je učinio. Svedočanstvo podiže u Jakovu, i u Izrailju postavi zakon, koji dade ocima našim da ga predaju deci svojoj; da bi znao potonji naraštaj, deca koja će se roditi, pa i oni da bi kazivali deci svojoj da polažu na Boga nadanje svoje, i ne zaboravljaju dela Božijih, i zapovesti njegove da drže” – Psalam 78:1-7.

Pre nego što počnemo sa proučavanjem Božijeg plana za širenje vere u sledećoj generaciji, želim da iskažem biblijski stav u vezi spasenja sve naše dece. Bog nema unučad već samo decu koja u Njegovu porodicu dolaze usvajanjem. Spasenje za svako naše dete je “blagodaću, kroz veru u Gospoda Isusa Hrista”. Svako dete koje odraste u hrišćanskom domu mora doći u godine kada postaje svesno svoje odgovornosti i kada shvata svoju grešnost i potrebu za Spasiteljem. Svako dete se mora pokajati od svojih greha i nanovo se roditi, primajući novu prirodu. 

Međutim, osećam da bi bilo vrlo glupo od nas roditelja kada bi počeli da se odmaramo u nadi da će se sva naša deca spasiti, zanemarujući propovedanje vere – kao što čitamo u ovim stihovima. Mislim da suludo postupamo ako imamo mentalitet koji kaže: “Jednog dana, spasenje će se postarati za moju decu”. Mi govorimo o očuvanju Božijeg semena na zemlji. Da, to je istina. Transformacija spasenja će učiniti moćno delo u njima, a mi se molimo za taj dan i radimo na njemu. Međutim, sačuvaćemo ih od mnogo bola i tuge u srcu, ako od njihovih malih nogu počnemo da sledimo uputstva iz ovih stihova. 


Bog zapoveda očevima

Božiji plan za propovedanje vere najviše se odnosi na očeve. Oni su tu da bi učili decu o moćnim Božijim delima. Ovo se jasno razume iz teksta. Tada će njihova deca ustati i učiti sledeću generaciju o moćnim Božijim delima i tako dalje. Ja ne govorim o prosleđivanju religije sledećoj generaciji, nego žive, nadahnute, probuđujuće hrišćanske vere. To je Božiji plan za propovedanje i širenje vere, a ta odgovornost je data očevima. Slava Gospodu! Možda me smatraš teškim čovekom zbog ovoga, ali to je očeva odgovornost. Da, Bog ti je dao pomoćnika. Vi žene treba da učite da budete od pomoći vašim muževima u tom zadatku. Ali, šta kaže Pismo? Dok sam proučavao istoriju crkve, primetio sam da je crkva u ovoj stvari ponekad napredovala, a ponekad nazadovala. Dok budemo razmatrali druge stihove, jasno ćemo videti da se Bog obraća očevima. Očevi, molim se za vas. Potrebna su vam široka ramena da bi poneli taj teret učenja koji će doći na vaš put. Otac je glava doma. Bog ga je postavio na to mesto i odredio da nosi teret. Odgovornost najviše leži na njemu i kada postoji neuspeh, Bog gleda na njega.


Vizija četiri generacije

Hajde da sada specifičnije pogledamo u te stihove. U petom i šestom stihu vidimo divnu sliku četiri generacije. Kaže: “Dade ocima našim”, to je jedna generacija. “Da ga predaju svojoj deci”, to je druga generacija. “Da bi znao potonji naraštaj, deca koja će se roditi”, to je treća generacija. “Pa i oni da bi kazivali svojoj deci”, to je četvrta generacija. O, koja divna slika! Reči su tako napisane da je malo teže da ih razumemo i čini nam se kao da se odnosi na samo tri generacije. Sa druge strane, možemo videti proširujuću prirodu Božije vizije i zapovesti. 

Pored svih ostalih stihova koje ćemo proučavati, ovi stihovi pokazuju da otac ima uticaj na najmanje dve generacije. On je tu da bi posvetio pažnju prvenstveno svojoj deci. Međutim, dok ih vaspitava, njegovi pogledi su već usmereni na njegovu unučad, pa čak i na praunučad. Njegovo srce mora gledati unapred i reći: “Treba tako da ih vaspitavam da bi deca mogla podići i vaspitavati svoju decu koja dolaze”. Posvećeni očevi u Izrailju su sledili ta uputstva i primili su nagradu pobožnih generacija, baš kako je Bog i rekao. Kada Bog daje zapovest, On ima na umu rezultate koji će doći kada se bude poštovala ta zapovest. U Bibliji postoje primeri porodica koje su imale takve rezultate. Hajde da pogledamo te primere.


Sedam pobožnih generacija

Rodoslov iz prve glave Evanđelja po Mateju opisuje fantastičan niz pobožnih ljudi. Ne znam da li možemo obuhvatiti dubinu tog niza, ali dok budemo proučavali te ljude, počećemo da razumevamo zašto je David bio čovek po Božijem srcu. Seme je bilo sađeno oko dvesto godina. Želim da ukratko pogledamo tih sedmoro ljudi.

Nason
Biblija govori da je on bio Princ u Izrailju, poznat čovek u društvu. Bio glava Judinog plemena. Svi šatori u pustinji su bili postavljeni oko njegovog. Nason je bio vođa 74000 vojnika u Judi. Bio pobožan čovek koga je Bog preko Mojsija izabrao za tu ulogu. Imao je sina po imenu Salmon, koga je podigao u skladu sa planom koji je bio predviđen za Izrailj.

Salmon
Nema mnogo zabeleženih informacija o životu ovog čoveka. Znamo da je oženio Ravu bludnicu koja je pomogla Izrailju u osvajanju Jerihona i koja se očigledno obratila i služila Bogu Jehovi. Od njihove veze je rođen sin po imenu Voz. Svedočanstvo tog sina snažno govori o njegovom ocu i obraćenoj majci.

Voz
O ovom pobožnom čoveku bi moglo da se piše mnogo više nego što ja imam prostora. Njegovo ime je bilo omiljeno u Izrailju. Biblija ga naziva moćnim čovekom. U knjizi o Ruti ima mnogo toga što se može videti o karakteru ovog čoveka. Oženio je plemenitu Rutu, Moavku. Divno je videti kako se Bog birne za one koji Ga ljube. Voz je visoko poštovao Rutino delo zato što je i njegova majka bila obraćenik. Mnoge proročke reči su okupiralle njihov brak. Bog je otvorio neplodnu Rutinu utrobu i dao im sina. Njegovo ime je bilo Ovid.

Ovid
Ovid je odrastao u pobožnom domu. Nema ništa zabeleženo o njemu. Međutim, znamo ko je bio on, na osnovu plodnog doma njegovog sina. Takođe mislim da je pouzdano reći da je on primio uputstava koja su navedena u 78.psalmu. Pobožni očevi i majke su obično podizali decu po svom karakteru. Ovid je takođe bio blagosloven ljubavlju i pažnjom svete bake po imenu Nojemina. Kada se oženio, Bog mu je dao sina čije ime je bilo Jesej. 

Jesej
Jesej je imao osam sinova i dve ćerke. To je bio veran čovek. Svedočanstvo o njegovom domu se vidi na nekoliko mesta u Bibliji. Samuilo je bio impresioniran njegovim sinovima. Bili su to jaki i hrabri ljudi u Izrailju. Takav blagoslov dolazi zahvaljujući očevima koji su se bojali Gospoda i nalazili veliku radost u Njegovim zapovestima. Jesej je imao sina po imenu David. Istina je da je David učinio Jeseja omiljenim u Izrailju. Međutim, takođe je istina da je i Jesej učinio Davida omiljenim sa svime što je usadio u njega. 

David
David je bio pastir, psalmista u Izrailju, ubica Golijata, prorok i car. Kao što znaš, postoji više divnih misli u vezi Davida nego što bi tri knjige mogle obuhvatiti. David je u svojoj mladosti bio pomazan Duhom Božijimi. Naučio je da upoznaje Boga i da hoda sa Njim, sedeći kod nogu svog oca i sedeći noću pod zvezdama dok je čuvao očevo stado. Želim da stavim fokus na Davidovu poslušnost uputstvima iz 78.psalma. U pričama 4:1-13 možemo jasno videti kako David uči, motiviše, poučava i čak moli svoju decu da traže mudrost koja dolazi od Boga. David je oženio Vitsaveju i Bog im je dao četiri sina. Dvojica od njih, Solomun i Natan su bili važni ljudi. Solomuna ćemo pogledati kasnije. Ali šta ćemo sa Natanom? Od njegovih budućih generacija je došla Marija, Isusova majka (Luka 3:23-31).

Solomun
Solomun je sedeo kod nogu svog oca Davida. On je taj koji je napisao svedočanstvo svog oca u Pričama, koje sam spomenuo ranije. Sećao se kako ga je otac učio dok je bio dečak. Najmudriji čovek na celoj zemlji doveo je Izrailja na najviši nivo svedočanstva među narodima. Sagradio je hram u Jerusalimu i vodio sve ljude da ljube Boga i drže Njegove uredbe. Napisao je Priče Solomunove, Knjigu Propovednikovu i Pesmu nad pesmama. Kraj njegovog života je tužna priča. Biblija kaže da je imao mnogo žena tuđinki koje su, kada je ostario, okrenule njegovo srce drugim bogovima. Umro je sa Božijim prokletstvom njegovog carstva. Carstvo se podelilo za vreme vladavine njegovog sina. 

Samo Duh Božiji nam može pomoći da obuhvatimo dubinu značenja ovog primera. Dok na brzinu gledam te ljude, jedna poruka mi se javlja. Božiji principi funkcionišu. Njegova obećanja su istinita. Možeš se pouzdati u njih. Slušaj ih, očekujući blagoslovene rezultate koje su ti ljudi uživali. Bog ne gleda ko je ko. On će poštovati one koji poštuju Njega i Njegovu Reč. Generacije i generacije ljudi su shvatali da je to istina, bez neuspeha. Hoćemo li i mi verovati u to za svoje porodice, ustati u veri i zidati, sa pomoću Božijom? Hajde da pogledamo još dva primera. 


Pet generacija

Avram: Nazvan je Božijim prijateljem. Otac svih koji žive verom. Hodao je pred Bogom i bio veran. Imao je sina Isaka, koji je bio sin obećanja.

Isak: Obećano seme. Pouzdao se u Boga prepustivši svoj život ocu. Govorio je proročke blagoslove svom sinu Jakovu, koji su se naravno ispunili.

Jakov: Čovek koji se borio sa Bogom celu noć i postao Izrailj, otac dvanaest patrijarha. Bog ga je nazvao Izrailjem zato što se junački borio sa Bogom i ljudima. Imao je sina Josifa koji je sačuvao Izrailjski narod.

Josif: Snivač pobožnih snova i onaj koji je sačuvao Izrailjski narod. Taj čist, pobožan sluga je postao car Egipta. Imao je sina po imenu Jefrem.

Jefrem: Hodao je u proročkim blagoslovima svog dede Izrailja. Njegovo ime je bilo omiljeno u Izrailju i on je prosperirao. 

Bog je u 1.Mojs.18:18 rekao za Avrama: “Kad će od Avrama postati velik i silan narod, i u njemu će se blagosloviti svi narodi na zemlji”. Kako je Bog mogao dati tako dalekosežno stanovište u vezi ovog čoveka? On nije rekao te reči jednostavno zato što je Bog i što zna sve. Odgovor se nalazi u sledećem stihu. Gospod je nastavio: “Jer znam da će (Avram) zapovediti sinovima svojim i domu svojemu nakon sebe da se drže putova Gospodnjih i da čine što je pravo i dobro, da bi Gospod navršio na Avramu što mu je obećao”. Ljubazni, ovo se desilo pre nego što je Bog doneo uredbe i zakon. Avram je ljubio Boga. Bog je to znao i bio je siguran šta će Njegov sluga raditi sa svojom decom. Šta bi se drugo i moglo očekivati od nekog ko tako ljubi Boga? Brćo, hajde da radimo isto iz ljubavi prema Bogu. Pogledajmo drugi primer.


Četiri generacije

Amram: Jedan od Levijevih sinova, otac Mojsija, Arona i Marije. Verom je prepoznao Božiji poziv za svog sina Mojsija. On i njegova žena su se molili i videli kakvim čudom je Bog sačuvao njihovog sina.

Aron: Drugi Amramov sin. Božiji izabranik za prvosveštenika u Izrailju. Imao je dva sina: Eleazara i Itamara.

Eleazar: došao je na mesto svog oca kao prvosveštenik. Beleške o njegovom životu pokazuju koji uticaj je otac imao na njega. Bog mu je dao sina po imenu Fines.

Fines: Taj čovek je odlučio zlo u Izrailju i primio blagoslov od Boga za dolazeće generacije. On je takođe nasledio svog oca, kao prvosveštenik. Beleške o njegovom životu pokazuju da je bio veran Božiji sluga, služeći u svojoj generaciji.

Sve ovo su Biblijski primeri koji pokazuju da Reč Božija funkcioniše. “Naredbe su Gospodnje pravedne (one funkcionišu), vesele srce” (Psalam 19:8a). Treba brzo da se uhvatimo tih reči za naše sopstvene živote i za naše domove. Neka se propovedane reči ujedine sa našom verom i donesu mnogo koristi svima koji ih slušaju. Da li bi voleo da dobiješ viziju od Boga koja bi te osposobila da tražiš generacije pobožne dece? Celim svojim srcem verujem da možeš to učiniti. Verujem da to nije izvan tvog domašaja. Bog, koji ne gleda ko je ko, izobilan je u blagodati i On želi da ti je prosledi. Dok budemo zajedno išli dalje pokazaću ti da je moguće, čak i za tebe, da radiš zajedno sa Bogom i da to utiče na sledeće generacije.

Neko će možda reći: “Gospod može doći pre nego što mi sve to uradimo”. To je istina. Nikada ne znamo kada će On učiniti kraj, ali da li to znači da treba da zanemarujemo našu decu pošto je vreme kratko? Bože sačuvaj! Nevesta će sigurno povesti svoju decu na venčanje. Čak i ako je vreme kratko, Bog želi da imamo viziju! Bog želi da vidimo dolazeće generacije. Bog želi da živimo u svetlu tih dolazećih generacija. Seti se, nasledstvo je ono što se prosleđuje iz jedne u drugu generaciju. Mi govorimo o prosleđivanju duhovnog nasledstva pobožnosti iz jedne u drugu generaciju. To je pobožno nasledstvo. 


Molitva

Sveti Oče, zahvaljujemo Ti za nadahnute beleške drevnih dana. Naša srca su pokrenuta onim što su stari radili i primali. Pokloni nam ono što su oni imali. Da, daj nam i više, jer živimo pod blagoslovima Novog Zaveta. Uvećaj našu viziju i raširi naše horizonte da bi videli generacije koje će sigurno doći posle nas. O Oče, daj nam da ozbiljno shvatimo svoju odgovornost dok gledamo u budućnost. Želimo da naše seme i našeg semena seme poseduje slavno nasledstvo sa večnom vrednošću i večnim uticajem. Operi nas u krvi Isusa Hrista, očisti nas od naših greha i ispuni nas Duhom Svetim da možemo videti našu decu kako marširaju prema Tebi u svim njihovim danima. U ime Isusa Hrista. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: