Slomljenost

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Spazivši kako jedan Egipćanin tuče jednog od njegove jevrejske sabraće,
Mojsije se osvrnu ovamo-onamo, pa kad vide da nema nikog,
ubi Egipćanina i zakopa ga u pesak.“
(2. Mojsijeva 2:11-12)

U drugom poglavlju čitamo o vremenu kada je Mojsije izašao da izbavi Izraelce od Egipćana. On je video kako Egipćanin bije Jevrejina (2:11) i prebio ga je na smrt. Da li možete da zamislite koliko je Mojsije bio snažan kada je ubio čoveka golim rukama? Ako bi istim intenzitetom nastavio da ubija Egipćane – jednog po jednog – šta mislite, koliko godina bi mu bilo potrebno da poubija milione Egipćana? Mojsije bi umro pre nego što bi svi Egipćani bili ubijeni. Međutim, kada ga je Bog slomio pri njegovih 80 godina, sve što je Mojsije trebao da uradi jeste da podigne svoj štap prema Crvenom moru i u momentu je cela Egipatska vojska bila potopljena u moru. U tome je razlika između onoga što čovek može postići u svojoj snazi i onoga što slomljen čovek može postići Božijom silom.

Poruka Pisma sa sâmog početka je sledeća: Ako želiš da zidaš Jerusalim, istinsku Crkvu, potrebno je da budeš slomljen. Potrebno je da se poniziš pred Bogom kroz svoje okolnosti i kroz ljude. Ako se ne postaviš buntovno u svojim okolnostima, Bog može učiniti brz posao u tebi. Video sam mnogo mladih revnosnih ljudi koji su poznavali Bibliju u svojoj glavi i koji su mislili da mogu služiti Bogu. Oni su krenuli i služili su Bogu u svojoj snazi. Dvadeset ili trideset godina kasnije postali su frustrirani, obeshrabreni i kritikovali su i krivili ovog ili onog za svoje neuspehe. Nisu ništa završili i uzalud su potrošili svoje živote. Zašto? Samo jedan razlog – nikada nisu dozvolili da ih Bog slomi.

Biblija kaže da je „život pobožnog čoveka uzbudljiv“ (Priče 14:14 – prevod Living Bible). Ja sada imam 76 godina i više od 56 godina sam dete Božije. Mogu iskreno posvedočiti da je moj hrišćanski život bio uzbudljiv. Prošao sam kroz mnoge teškoće, ali u svemu tome iskusio sam Boga na uzbudljive načine. Uzbuđen sam što sam mogao da živim za Boga i da Mu služim. Služiti Gospodu je nešto najbolje što se može raditi u svetu. Nemam žalbu ni protiv koga u celom svetu. Niko nije uspeo da mi naudi time što je želeo da me povredi. Mnogi su pokušali da me povrede i neki od mojih saradnika su me izdali, ali sve što su učinili bilo je za moje dobro – kao što kaže u Rimlj.8:28. Dakle, ja ustvari zahvaljujem Bogu za njih zato što je Bog iskoristio njihova zla dela da mene učini sličnijim Hristu – to je bilo dobro koje je proizašlo iz njihovih zlih dela. Bog me je slomio u mojim mlađim danima i On me još uvek slama danas. To je put plodnosti. Što smo više slomljeni, Bog može više da nas koristi da budemo blagoslov drugima.

Čitamo u poglavlju 17 da tek kada je stena bila udarena voda je počela da teče. Voda ne bi potekla da stena nije bila udarena. Kada je žena koja je donela bočicu mirisa slomila bočicu kod Isusovih nogu, tada je sladak miris ispunio kuću. Niko ne bi mogao da oseti taj miris da bočica nije bila slomljena. Kada je Isus uzeo hleb i blagoslovio ga, ništa se nije desilo. Međutim, kada ga je prelomio, pet hiljada ljudi je bilo nahranjeno. Koja je poruka iz svih ovih primera? Slomljenost je put blagoslova. Kada se atom rascepi, koja snaga se oslobađa! Može podmiriti potrebu za strujom celom gradu. Zamislite silu koja se oslobađa kada se rascepi samo jedan mali atom – toliko mali da ga ne možete videti ni pod mikroskopom. Poruka u prirodi isto kao i u Bibliji jednostavno je sledeća: Božija sila se oslobađa kroz slomljenost. Neka ova poruka zahvati tvoj život.

Bog me je zahvatio tom porukom 1963.godine kada sam tražio Boga za krštenje Svetim Duhom i za Njegovu silu u mojoj službi. Bog mi je pokazao da je put slomljenosti put sile i nikada to ne želim da zaboravim u svom životu. Želim da vas ohrabrim da naučite tu lekciju dok ste još mladi.