Izbavljenje iz Egipta (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“A sad, hajde! Šaljem te faraonu,
da moj narod, Izraelce, izvedeš iz Egipta.
(2. Mojsijeva 3:10)

Ono što sve škole u Egiptu nisu mogle da nauče Mojsija, on je naučio u pustinji čuvajući stada i radeći za svog tasta. Na kraju tih 40 godina Mojsije je toliko slomljen da onaj koji je nekada bio toliko elokventan i koji je mislio da može da oslobodi Izrael sada kaže: „Gospode, ja nisam spreman. Ne znam da govorim. Molim te pošalji nekog drugog da izvede tvoj narod.“ Tada je Gospod rekao: „Konačno si spreman. Sada ću te poslati Faraonu.“ (4:10-17).

Kakvu lekciju učimo od Jakova i Mojsija? Jednostavno ovu: Kada misliš da si spreman, nisi. Kada misliš da si sposoban, da si jak, da imaš znanje, da možeš da govoriš i pevaš i sviraš muzičke instrumente, i činiš divne stvari za Boga, Bog kaže: „Nisi spreman. Treba da čekaš sve dok ne postaneš slomljen.“ U slučaju Jakova taj proces je trajao 20 godina, a u slučaju Mojsija 40 godina. U slučaju Petra trajao je tri godine, i u slučaju Pavla najmanje tri godine. Koliko će trajati u našem slučaju? Zavisi od toga koliko brzo ćemo naučiti da se pokorimo pod Božiju silnu ruku.

Koliko vremena je potrebno da prođeš školovanje od prvog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole? 12 godina – ako svake godine pređeš razred. Međutim, postoje deca kojoj je potrebno 16 godina da bi završila 12 godina škole. Neki studenti medicine za deset godina završe petogodišnje studije! Trajanje školovanja zavisi od toga koliko brzo budeš učio zadate lekcije. Isto tako je u hrišćanskom životu.

Kaže u 12:40 – „Vreme koje su sinovi Izraelovi proveli u Egiptu bilo je 430 godina.“ Međutim, kada je Bog govorio Avramu, rekao mu je da će njegovi potomci biti u tuđoj zemlji 400 godina (1.Mojs.15:13). Međutim, ovde čitamo da su zapravo bili 430 godina. Da li je Bog načinio grešku? Ne, Bog je veoma tačan po pitanju vremena. Bog nikada ne pravi nikakve greške. Kada je Bog govorio Avramu, Njegova savršena volja za Izraelce bila je da budu 400 godina u Egiptu. Zašto su onda ostali 30 godina više?

Da bismo našli odgovor na ovo pitanje, hajde da pogledamo drugi primer. Kada je Bog izveo Izraelce iz Egipta, Njegov plan za njih bio je da provedu dve godine u pustinji. Međutim, koliko vremena su zapravo proveli u pustinji? 40 godina. (Pogledajte 2:14). Možda Bog planira da te slomi u periodu od dve godine, ali to može potrajati 40 godina. Bog možda želi da počne da te koristi dve godine nakon obraćenja, ali moguće je da neće to moći 40 godina. Sve zavisi od toga koliko brzo ćeš se slomiti. Dakle, Božiji plan za Izrael bio je da ostanu u Egiptu 400 godina, ali oni su trebali da ostanu 430 godina.

Verujem da je razlog bio njihov vođa Mojsije koji još nije bio spreman. Verujem da kada je Mojsije napustio Egipat od svojih 40 godina, Bog je želeo da ga slomi u roku od 10 godina boravka sa njegovim tastom u pustinji, tako da bi mogao biti spreman da sa svojih 50 godina postane Izraelski vođa. Međutim, Mojsije nije naučio svoju lekciju u tih 10 godina. Njegov tast je trebao da mu pomogne da se još više ponizi, pre nego što Mojsije postane dovoljno slomljen. Mojsiju je bilo potrebno 40 godina da završi desetogodišnji kurs! Zato su Izraelci trebali da čekaju još 30 godina. Bog zavisi od slomljenih ljudi na zemlji da bi Njegovo delo napredovalo.

U tome je poruka i upozorenje za nas. Bog ima plan za tvoj život, ali on se neće ispuniti sve dok ne postaneš slomljen. Ono što je On isplanirao da uradi u tebi za deset godina može potrajati 40 godina. Dakle, dobro je biti brz da se uvek poniziš pod silnom Božijom rukom – što se odnosi na okolnosti koje On stavlja na naše staze.

Plač 3:27 kaže: „Dobro je čoveku da nosi svoj jaram (da se ponizi i postane slomljen) u svojoj mladosti.“ Dozvoli Bogu da te slomi dok si mlad. Ne bori se protiv okolnosti koje Bog dozvoljava u tvoj život, jer time ćeš samo odlagati Božiji plan. Sve tvoje biblijsko poznanje, muzičke sposobnosti i novac ne mogu te osposobiti za službu Bogu. Slomljenost je suštinska. Jakov je mogao da postane Izrael tek kada je postao slomljen. Mojsije je mogao postati vođa i prorok tek kada je postao slomljen.