26.januar – Temelj straha Božijeg

H.C.Spurgeon

“Jer nema čini na Jakova ni vračanja na Izrailja; u ovo doba govoriće se o Jakovu i o Izrailju, što je učinio Bog.”
(4. Mojsijeva 23:23)

Vidite kako Bog uništava iz korena dečije strahove i sujeverje! Čak i ako ima najmanje istine u sili vračara, narod Božiji ne može biti dotaknut njime. One koje Bog blagoslovi, đavo ih ne može prokunuti.

Ljudi bez straha Božijeg mogu – kao Valaam – da planiraju uništenje izabranog naroda, ali ne uspeva im. Barut iz njihove puške je vlažan i oštrice mača su tupe. Oni se međusobno okupljaju, ali Bog nije sa njima, tako da džabe planiraju. A mi ostajemo mirni dok oni spremaju njihove mreže, i sigurni smo da nećemo biti uhvaćeni tim mrežama. Oni mogu zazivati Veelzevula u pomoć, sa njihovim đavolskim trikovima, kroz njihove čarolije će sami sebe prevariti. A mi u našim srcima znamo koliko blagoslova imamo znajući da je Bog sa nama! Ne bojmo se lukavstva koja su protiv nas, jer nemaju nikakvu silu protiv onih koji imaju Boga kao oslonac i koji mogu da kažu: “Gospod je videlo moje i spasenje moje; koga da se bojim? Gospod je krepost života mog; koga da se strašim?”

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: