23.januar – Kompletna žrtva

H.C.Spurgeon

“I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi paljenici, i primiće mu se, i očistiće ga od greha.”
(3. Mojsijeva 1:4)

Kada je neko donosio životinju za žrtvu paljenicu i stavio ruku na glavu životinje, žrtva je bila prihvaćena. I kada mi budemo stavili ruku naše vere na Hrista, naša žrtva će biti prihvaćena umesto nas. Ako je Bog prihvatao jednu običnu životinju kao iskupljenje za greh, koliko više će prihvatiti Isusa kao prikladniju, kompletniju i potpuno dovoljnu svetu i besplatnu žrtvu. “Jer ako je krv junčija i jarčija, čistila opoganjene, a kamoli neće krv Hrista… očistiti savest našu od mrtvih dela, da služimo Bogu Živom i Istinitom.” Razgovarajte, ako želite, o pomirenju kroz krv: mi u nju stavljavmo svu našu nadu, radost, slavu i sve.

Hajde da se približimo do same Njegove žrtve, primivši je u celini, da bi dobili kompletno očišćenje. Neka mi koji smo je već primili ponavljamo isto to. Vi koji još niste to uradili, ispružite ruku sa verom bez oklevanja. Potpuno se oslonite na Njega. Vi ste “pomireni sa Bogom.” Vaši gresi su izbrisani; vi ste Božiji.