05.Februar – Zadovoljena pravda

H.C.Spurgeon

“I kad vidim krv, proći ću vas.” (2.Mojsijeva 12:13)

Za nas je uteha videti dragocenu krv Gospoda Isusa; za našu sigurnost potrebno je da je i Bog vidi. Čak kada ja nisam u stanju da je gledam, On je vidi i ne osuđuje me, zbog krvi. Iako u ovoj krvi ne nalazim svu sigurnost koju bi mogao imati i koju bi trebao imati, ipak ja sam u kompletnoj sigurnosti, jer Božije oko vidi jasno. Ovo oko je neprestano fokusirano na krvavu žrtvu. Koji uzrok radosti za nas!

Bog poznaje beskrajnu puninu i smisao duboko sakriven u ovoj smrti. Gledajući sve stvorenje On je priznao da je “vrlo dobro”. Šta bi On onda rekao za otkupljenje, za savršeno ispunjenje te potpune poslušnosti do same smrti, Njegovog voljenog Sina? Kako bi mogli opisati sa kojim zadovoljstvom On gleda na Gospoda Isusa, predstavljajući sâmoga Sebe kao besplatnu žrtvu, kao ugodan miris? Zbog toga ostajemo u jasnom miru, jer žrtva i Reč našeg Boga daju nam savršenu sigurnost. On će proći pored nas i neće nas osuditi, jer nije poštedeo našu slavnu zamenu. Pravda i ljubav ujedinjuju svoje ruke da bi dale večno spasenje svim onima koji se nalaze pod prolivenom krvlju.