Žene po Božijem srcu (3)

Milenko Isakov

Razmišljamo o Božijoj zamisli za ženu. Ovo je treća poruka sa kojom ćemo završiti tu temu. Najpre smo videli da je ženina uloga u braku da bude pomoćnica svom mužu. Zatim smo pogledali specifičan i jedinstven poziv žene da bude majka. Danas ćemo pogledati još jedan slavan poziv za ženu, a to je da bude svedok za Hrista. Citiraću iz članka „Bog treba žene“.

Kao što smo videli, ženino prvenstveno svedočanstvo za Hrista jeste pomaganje mužu i majčinstvo deci. Međutim, Bog takođe poziva ženu da svedoči svojim ustima. Bog u novom zavetu nikada ne poziva ženu da bude apostol, prorok, evanđelista, pastir ili učitelj. U starom zavetu postojale su proročice od kojih je poslednja bila Ana. Sa druge strane, jedina proročica u Novom zavetu (nakon Pedesetnice) bila je Jezevelja, lažna proročica (Otkrivenje 2:20). Iz tog razloga, svaka žena koja danas tvrdi da je proročica ili propovednica jeste sledbenica Jezavelje. Neka se niko ne zavarava po tom pitanju. Svi Božiji proroci „Ilije“ moraju se odupreti i razotkriti takve „Jezavelje“ (1.Car.21:20-23). U novom zavetu žene mogu prorokovati povremeno, kao što je to bio slučaj sa Filipovim ćerkama. Međutim, jasno je da te sestre nisu bile proročice; jer kada je Bog odlučio da apostolu Pavlu dâ poruku dok je bio u Filipovoj kući, nije za to iskoristio nijednu od četiri Filipove ćerke, nego je doveo proroka Agava koji je radi toga prevalio osamdesetak kilometara (Dela 21:8-11). Isus nikada nije pozvao ženu da bude jedan od Njegovih apostola, jer On nikada nije ni zamislio da žena ima autoritet nad muškarcem (1.Tim.2:12). Ali, iako te službe nisu dostupne ženama, one još uvek mogu biti Gospodnji svedoci na niz drugih načina.

Marija Magdalena bila je prvi svedok vaskrslog Hrista. Nije bila evanđelista, nego veran svedok i svedočila je o tome što je videla i doživela. Svaka žena bi trebala biti krštena Duhom Svetim (kao što je to bilo sa Marijom i drugim ženama na dan Pedesetnice) kako bi bila takav svedok za Hrista (Dela 1:8,14). Ograničenja unutar mnogih kultura sprečavaju da mnoge žene čuju Evanđelje iz usta muškaraca. Samo duhom ispunjene žene mogu dopreti do njih. Svaka bogobojazna sestra u Hristu trebala bi stoga preuzeti odgovornost prenošenja Evanđelja onima sa kojima je u kontaktu – rodbini, prijateljima, susedima itd.

Novi zavet nas poučava da žena takođe može moliti i prorokovati u crkvi, pod uslovom da ima pokrivenu glavu (1.Kor.11:5). Molitva je jedna od primarnih službi u kojima sve sestre mogu sudelovati radi izgradnje crkve. Bog danas svakako traži žene koje će potajno moliti za ostvarenje Njegovih namera. Žene takođe mogu prorokovati. U Delima 2:17,18 jasno kaže da će, kada se Duh izlije, i muškarci i žene prorokovati. To je jedan deo ženine privilegije u novom zavetu. Ona, u duhu pokornosti, može iznositi Božiju reč na crkvenim sastancima, pod uslovom da pri tome ne pokušava poučavati (1.Tim.2:12). Starije žene se potiču da poučavaju mlađe sestre praktičnim stvarima koje se tiču njihovog ponašanja kod kuće (Titu 2:4,5). „Pomoć“ ili zbrinjavanje je jedan od darova koje je Bog dao crkvi (1.Kor.12:28). Sve bi sestre – mlade i stare – trebale tražiti taj dar kako bi mogle pomagati u crkvi na različite praktične načine. U ranoj crkvi bilo je mnogo takvih pobožnih sestara. „Preporučujem vam Fivu, sestru našu, sluškinju… jer je i ona bila mnogima od pomoći“ – Rimlj.16:1,2. Vidi takođe stihove 3,6 i 12. Bog želi da u crkvi danas takođe bude mnoštvo takvih.

Pokrivanje ženine glave koje se vidi iz 1.Kor.11:1-16 simbolizuje sledeće:

(a) Slava muževa treba biti pokrivena u crkvi (stih 7)

(b) Slava ženina takođe treba biti pokrivena u crkvi (stih 15).

(c) Da je žena pokorna autoritetu muškarca (stih 10) – bilo muža, oca ili starešine.

Žena takođe treba biti veran Hristov svedok svojom odećom. Duh Sveti potiče žene da se odevaju skromno i diskretno. „Tako i žene u pristojnom odelu, neka se ukrašavaju stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserima ili skupocenim haljinama, nego – dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovedaju pobožnost“ (1.Tim.2:9-10; 1.Pet.3:3). Svrha odeće je da pokrije, a ne otkrije ženino telo. Bogobojazna žena neće dopustiti da joj krojač kroji i oblikuje odeću po svetskim modama za žene. Niski i duboki izrezi su odlike svetovnih žena, a ne učenica Isusa Hrista. Pažljivo pročitajte odlomak iz Isaije 3:6-24 i vidite kako Bog osuđuje način odevanja kćeri Siona.

Sotona žarko želi uništiti Bogom date razlike između polova. Postigao je to da se žene 21.veka u mnogo čemu ponašaju kao muškarci. Dominantne žene i propovednice su sastavni deo udaljavanja hrišćanki od Boga i Njegove reči. Usred svega ovoga, Bogu su potrebne žene koje će ostati unutar okvira koje im je On dao svojom Rečju, i koje će svojim životom prikazivati istinsku slavu ženstvenosti. Drage sestre, svim svojim srcem odlučite biti žena po Božijemu srcu, u ovim poslednjim vremenima, usred grešne i preljubničke generacije i kompromisnog hrišćanstva. Bog će vam za to ukazati potrebnu blagodat ukoliko je sami žarko želite.

Gospode Isuse, zahvati srca mnogih sestara ovim porukama, da bi bile zaista ono što ti želiš da budu, na slavu Tvom imenu i svedočanstvo u današnjoj zbrci raznih učenja i lažnih nauka. Amin!