Strah Božiji – 1

Milenko Isakov

„Strah je Gospodnji mržnja na zlo”

(Priče Solomunove 8:13)

Danas nastavljamo sa započetom temom prošle sedmice. Razmišljamo o strahu Božijem i videli smo prošli put da Bog ne želi da nezdravo strahujemo od Njega, već da imamo duboko strahopoštovanje prema Njemu, kao našem Tvorcu i Spasitelju. Takođe smo spomenuli da je nemoguće posedovati mudrost u životu ukoliko nismo svesni odgovornosti svih naših postupaka pred Bogom, jer je upravo strah Božij početak mudrosti (Psalam 111:10). Isto tako, rekli smo da strah Božiji nije nešto što se dešava automatski u životu vernika, već je pitanje našeg svakodnevnog izbora i odluke.

Biblija kaže da je strah Božiji mržnja na zlo, kao što kaže uvodni stih. Ovde vidimo još jednu karakteristiku ljudi koji se boje Boga. Oni mrze greh! Ne samo da izbegavaju greh, već ga mrze. Mnogi vernici ne čine određene grehe samo zbog toga što bi ih bilo sramota da drugi saznaju da su to činili, a ne zato što te grehe zaista i mrze. Ako, primera radi, vidiš pijanicu kako se tetura, nećeš se cerekati zbog toga. Neće ti taj primer biti prilika za zabavu, već ćeš biti pokrenut saosećanjem prema toj osobi i molićeš za nju. Isaija je prorokovao da će Isusu mirisanje biti u strahu Božijem. Mirisanje u našem životu se odvija spontano, često bez naše svesnosti. Prema tome, naša srca trebaju toliko biti prožeta strahom Božijim, da kao što spontano mirišemo, tako isto spontano prebivamo u Božijoj prisutnosti, gde god se kretali i šta god radili.

Šta je svrha straha Božijeg? To je dobro pitanje. Bog ne želi da Ga se bojimo radi sâmog straha, već da posedujemo tu čežnju da Mu uvek budemo ugodni. Dakle, svrha straha Božijeg jeste da nam ne dozvoljava da Mu grešimo (2.Mojs.20:20). Naravno, ovim ne želim reći da strah od kazne treba da nas čuva od greha. Ljubav prema Bogu nas čuva od greha, ali u ljubavi prema Bogu postoji i element straha Božijeg. Vidite, u Jevrejima 12:28 kaže da je potrebno da imamo blagodat kojom služimo za ugodnost Bogu sa poštovanjem i strahom!

Sa jedne strane, Bog želi da Mu služimo bez straha (Luka 1:74), da Mu služimo slobodno! Sa druge strane, On želi da posedujemo to zdravo strahopoštovanje prema Njemu. U starom zavetu Bog je mnogo puta koristio proroke koji su podsećali Božiji zalutali narod na njihovo nekadašnje stanje. Na primer u Jeremiji 2:19 kaže: „Tvoja će te zloća pokarati i tvoje će te odmetanje prekoriti. Poznaj dakle i vidi da je gorko i zlo što si ostavio Gospoda Boga svojega i što nema straha mojega u tebi, veli Gospod nad vojskama.“ Takođe, kada su postavljali ljude na važne i odgovorne funkcije, ohrabrivali su ih da vrše te službe u strahu Božijem. Ko je imao vlast, tu vlast je trebao da vrši u strahu Božijem, sa svesnošću da je Bog iznad njega.

U Isaiji 33:6 kaže da će strah Božiji biti naše blago! Verovatno nosite novčanik sa sobom i u njemu se nalazi novac. Znate koliko obraćate pažnju da ne izgubite novčanik, jer vrednujete ono što je u njemu. Čuvaš svoje blago! Na isti način pokazujemo da li je strah Božiji zaista naše blago! Čuvati svoje srce u Božijoj prisutnosti jeste siguran dokaz da strah Božiji zaista jeste naše blago!

Uredu, većina stihova koje sam do sada citirao jesu starozavetni. Sada ću navesti jedan novozavetni stih, a na nečije zaprepašćenje, to su reči koje je Isus uputio svojim najbliskijim učenicima, kojima je kasnije dao zadatak da evangeliziraju ceo svet i koji su bili stubovi crkve. “Ali vam kažem: prijateljima svojim, Ne bojte se od onih koji ubijaju telo i potom ne mogu ništa više učiniti, nego ću vam kazati koga da se bojite: bojte se Onog koji ima vlast pošto ubije baciti u pakao; da, kažem vam, Onoga se bojte” (Luka 12:4,5). Kako ove reči uklopiti u doktrinu bezuslovne večne sigurnosti spasenja? Isus govori Petru, Jovanu i Jakovu: „Bojte se Onoga koji pošto vas ubije ima vlast baciti u pakao!“ Zaista ne mislim da su ove reči bile Hristove prazne pretnje, ali one jesu bile ozbiljno upozorenje na našu ogromnu potrebu da svakodnevno živimo u strahu Božijem, ne bojeći se drugih ljudi i njihovih mišljenja, već živoga Boga u čijoj ruci je naš život i naše spasenje! Amin!

Sledeće sedmice ćemo malo dublje pogledati tu istinu da je potrebno bojati se samo Boga, a ne ljudi.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: