Slušati nebeska upozorenja

Milenko Isakov
…šta će se desiti nama ako okrenemo leđa nebeskim upozorenjima?”

(Jevrejima 12:25)

Prošli put smo započeli sa razmišljanjem o važnosti slušanja celokupne Reči Božije. Videli smo da Bog ne želi da budemo selektivni u prihvatanju biblijskih istina, već da imamo otvoreno srce i spremnost da se suočimo sa svakim stihom i svakom delom Božije Reči. Takođe, pogledali smo upozorenje koje apostol daje kada spominje Isava koji je za jedan obrok prodao svoje prvenaštvo. Kasnije je opet želeo da dobije blagoslov, ali je bio odbačen, jer nije mogao da povuče izbor koji je ranije načinio, iako je gorko žalio sa suzama.

U nastavku tog odeljka iz Jevrejima 12, apostol pravi usporedbu između starog i novog zaveta. Starozavetni zakon koji je Bog dao preko Mojsija Izraelskom narodu došao je na strašan način. Pojavio se gust oblak na planini Sinaj, praćen grmljavinom, sevanjem munja i snažnim glasom trube. Izraelski narod je drhtao od straha. Mojsije ih je doveo ispod planine koja se sva dimila i tresla uz sve snažniji glas trube. Bog je sišao na planinu u ognju. Mojsije je govorio, a Gospod mu je odgovarao. Narod nije smeo da pristupi planini da vidi Gospoda, jer bi istog momenta poginuli. O tome čitamo u 2.Mojsijevoj knjizi 19.poglavlju. Izraelski narod je bio toliko prestravljen celokupnim prizorom, da više nisu želeli da čuju i bili su preplašeni da bi se pokrenuli sa mesta, jer je Bog rekao da ako se i zver ili bilo koja životinja dotakne planine, biće pogubljena. To je bila toliko strahovita atmosfera da je i sam Mojsije rekao da se uplašio i da drhti.

Međutim, iskustvo novozavetnog Božijeg naroda je sasvim drugačije! Mi nismo došli pod planinu Sinaj, nego na brdo Sion, u grad gde živi Bog prebiva. Došli smo u prisutnost nebeskog Jerusalima (što jeste istinska Crkva Hristova), u prisutnost mnogih hiljada anđela i skupštine vernika čija imena su napisana na nebu. Došli smo u grad gde je Bog sudija i gde su duhovi pravednika koje je Bog učinio savršenim. Došli smo Gospodu Isusu koji je Posrednik novog zaveta i došli smo prolivenoj krvi koja ne traži osvetu, kao Aveljeva krv, već objavljuje Božiju blagodat!

Imajući sve te privilegije, Bog nas upozorava da naše uho ne bude gluvo prema tim blaženim rečima. Obratimo pažnju da slušamo Onoga koji govori! Izraelski narod se odrekao da sluša Gospoda kada im je govorio i upozoravao ih sa zemlje (sa planine Sinaj). Odbacili su Gospoda koji ih upozoravao sa zemlje. Ignorisali su glas koji je potresao zemlju do njenih temelja, i nisu se izvukli! Ostavili su kosti u pustinji i nisu ušli u obećanu zemlju zbog neverstva i neposlušnosti.

Mi, novozavetni Božiji narod, imamo mnogo manje šanse da se izvučemo ako okrenemo leđa Bogu koji nas upozorava sa neba! Njegov glas je onda potresao planinu Sinaj do temelja, ali sada je obećao da će još jednom potresti ne samo zemlju, nego i nebo! Tim poslednjim potresom, Bog će ukloniti sve staro religiozno smeće i sve što nema večnu stabilnost i vrednost, da bi glavne nepokolebljive stvari ostale izražene, vidljive i nezatrpane! Tu se radi o našem srcu. Bog želi da kroz ovaj zemaljski život potrese u nama sve što nema večnu vrednost, da bi, kada Gospod Isus dođe drugi put, u nama ostalo samo ono što je nepokolebljivo.

Da li shvatamo, braćo i sestre, šta smo zaista dobili? Dobili smo Carstvo koje je nepokolebljivo! Da li vidmo koliko treba da budemo zahvalni Gospodu? I ne samo zahvalni, nego da izobilujemo u obožavanju, puni poštovanja pred Bogom! Jer naš Bog nije ravnodušan posmatrač našeg života! On aktivno čisti našu kuću, paleći sve ono što treba da se zapali i neće odustati dok sve ne očisti! Jer naš Bog je vatra!

Dakle, živeti u svetlu nebeskih upozorenja je imperativ novozavetnog života! Vrlo je jasno iz ovih reči da se niko od nas neće izvući na Božiju milost i ljubav i niko od nas neće imati izgovor ako okreće leđa Onome koji danas upozorava sa neba! Ako ti je Bog progovorio kroz ovu poruku, vrati se Njemu, priznaj svoj greh i svoju preokupiranost prolaznim stvarima i poslušaj Njega!

Gospode, spali u nama sve što neće moći da podnese poslednji potres neba i zemlje, da bi u našim srcima ostalo samo ono što je nepokolebljivo, tvoje Carstvo i Tvoja prisutnost! Učini da ozbiljno shvatimo našu potrebu da slušamo Tvoj glas! Amin.