Duh zadovoljstva

Milenko Isakov
Ne budite srebroljupci; budite zadovoljni onim što imate
(Jevrejima 13:5)

Danas ćemo pogledati još jednu negativnu crtu karaktera za koju je Pavle rekao da će biti izražena u ljudima poslednjeg vremena. On je rekao da će ljudi postati neblagodarni (2.Tim.3:2). Ljudi su danas ekstremno nezadovoljni i nezahvalni! Postaje skoro fenomen ako u spontanom razgovoru sa nepoznatom osobom ne primetite duh nezadovoljstva i nezahvalnosti, a taj duh se mnogo uvukao i u verujuće ljude. Većinom su materijalne stvari uzrok ljudskog nezadovoljstva i nezahvalnosti. Ljudi su nezadovoljni državnom vlašću, ekonomskim stanjem u zemlji, svojom finansijskom situacijom, svojom kućom ili stanom, odećom, obućom…

Iz uvodnog stiha razumemo da nas Bog poziva da ne budemo srebroljupci, nego da budemo zadovoljni onim što imamo. Postoji velika povezanost ovih zapovesti. Ako poslušamo prvu zapovest, poslušnost drugoj će biti spontana posledica. Kada nismo srebroljupci sasvim smo spontano zadovoljni onim što imamo. Kada nismo obožavaoci materijalnih stvari, zadovoljni smo materijalnim stvarima koje posedujemo.

 

Suprotno je takođe istina. Kada smo srebroljupci sasvim smo spontano nezadovoljni onim što imamo. Kada smo obožavaoci materijalnih stvari, nikada nismo potpuno zadovoljni materijalnim stvarima koje posedujemo.

Sasvim je jasno da se taj stih odnosi isključivo na materijalne stvari. Međutim, Sotona je lukavi protivnik koji vara hrišćane. Iako niko neće tumačiti taj stih na sledeći način, životi hrišćana pokazuju kao da se ovaj stih odnosi na duhovne stvari, kao da u njihovoj Bibliji u Jevrejima 13:5 piše: “Ne budite obožavaoci duhovnih stvari. Budite zadovoljni onim što imate u duhovnom smislu.” Nije li to istina u životima mnogih vernika? Međutim, Božija volja je da hrišćani budu obožavaoci Hrista i da ne budu zadovoljni svojim duhovnim stanjem sve dok vide da u nečemu nisu slični Hristu.

 

Problem nezadovoljstva i nezahvalnosti leži u neveri. Nastavak uvodnog stiha objašnjava zašto ne treba da budemo srebroljupci i zašto treba da budemo zadovoljni onim što imamo. Zato što je BOG rekao da nas nikada neće napustiti i da nas nikada neće ostaviti! Da li veruješ to, dragi prijatelju? Da li veruješ da Bog koji te je stvorio zna šta ti treba? Da li veruješ da te On nije zaboravio? Da li veruješ da nije pogrešio kada je dopustio da nemaš neke materijalne stvari koje ti smatraš da su ti potrebne?

Kada si obuzet duhom nezadovoljstva i nezahvalnosti ti ne veruješ da je Bog to rekao. Ti tada ne veruješ u Božiji suvereni autoritet nad tobom i u Njegovo savršeno upravljanje okolnostima tvog života.

 

Tu često padamo! Izgubimo veru da je Bog sa nama, da se brine za nas i da nas nikada neće ostaviti, a to je beskonačno vrednije od svake materijalne stvari koju želimo, i nezadovoljstva koje nas obuzima pošto nemamo neku materijalnu stvar koju smatramo da treba da imamo!

Kako smo jadni ljudi kada nemamo veru u Boga! Prava vera u Boga oslobađa od ljubavi prema materijalnim stvarima i od duha nezadovoljstva i nezahvalnosti.

Slava Ti Bože za divno svetlo Tvoje reči! Amin.