Prošlost nije presudna

Milenko Isakov

…Ali jedno činim: zaboravljajući ono što je za mnom,
a pružajući se onom što je preda mnom,
hitam ka cilju, da dobijem nagradu radi koje me je Bog u Hristu Isusu pozvao na nebo.
(Filibljanima 3:13,14)

Bog je stvorio naše razume sa vrlo dobrim pamćenjem. Postoje ljudi koji se jako dobro sećaju događaja iz davne prošlosti i mogu vam to ispričati u detalje. Svako od nas ima nekakvu prošlost i ta prošlost može snažno da utiče na sadašnji život. Danas bih želeo da razmišljamo o tome kako kao novorođeni vernici treba da se postavimo prema događajima iz naše prošlosti.

Jedno je sigurno, ne možemo promeniti našu prošlost. Nismo mogli da utičemo na vreme kada ćemo se roditi. Nismo mogli da biramo svoje roditelje. Nismo mogli da izaberemo okolnosti u kojima ćemo odrastati. Ipak, sve to se nekako dogodilo i mi danas imamo nekakvu svoju prošlost. Mnogi ljudi sa žaljenjem razmišljaju o svemu što je prošlo i ne mogu da prihvate svoju prošlost. Mnogi su doživeli različita neprijatna i traumatična iskustva u detinjstvu, nepravdu i nasilje od svojih roditelja. To su za njih bolna iskustva kojih ne žele da se sećaju. Sigurno ste primetili kako ljudi ne žele da se sećaju određenih tragedija koje su se dogodile u njihovim porodicama u prošlosti. To su zaista bolna iskustva.

Još jedna stvar koju je vrlo važno naglasiti jeste da svaki čovek poseduje prošlost sopstvenog grešnog života i mnogih loših i sramnih stvari koje je učinio u svom nepoznavanju Boga. Greh donosi osećaj krivice zato što imamo savest koja nam govori da smo odgovorni Bogu za svoja dela. Mnogi ljudi ne mogu da se oporave od svojih velikih greha u prošlosti zato što se još uvek osećaju krivi. Na taj način njihov sadašnji život je u potpunosti vezan za njihovu prošlost.

Dragi prijatelju, ako je to upravo tvoje iskustvo, želim da ti objavim radosnu vest da je Bog poslao svog sina Isusa Hrista da dođe na zemlju i ponese krivicu i kaznu svih ljudskih greha. Gospod Isus je izneo na krst sve naše grehe i svaku našu krivicu. On je isplatio Bogu kaznu za svaki naš greh! Mi ne moramo više živeti sa stalnim osećajem krivice zbog naše loše prošlosti, već pokajanjem i verom u Hristovo dovršeno delo za nas možemo dobiti oproštenje SVIH naših greha i započeti novi život! Bog želi da nam oprosti sve naše grehe i On želi da nas oslobodi od pritiska koji nam stvaraju naši prošli gresi, ali je neophodna naša vera u istinitost toga što je Bog rekao, jer bez vere nije moguće ugoditi Bogu (Jevr.11:6).

Možda si vernik već mnogo godina, ali već dugo živiš sa nekim osećajem krivice zbog određenog greha za koji nisi siguran da ti je Bog oprostio. Tvoja prošlost uništava tvoj sadašnji život! Budi siguran da Božija volja nije da bude tako. Verovatno te je sramota da priznaš svoj greh. Ne želiš ni sa kim da podeliš svoj problem zato što se stidiš samoga sebe. Postoji SILNA REČ koju je Bog rekao i koja može da te oslobodi u trenutku ako je prihvatiš iskreno sa verom. “Ako priznajemo svoje grehe, Bog je veran i pravedan da nam oprosti naše grehe i da nas očisti od svake nepravde.” (1.Jov.1:9). Pažljivo razmotrimo ove reči. “Ako priznajemo svoje grehe…” Ovo je trajan glagol. Ne “ako priznamo”, nego “ako priznajemo”. Vernik koji misli da je jednom zauvek priznao svoje grehe Bogu i da više ne greši, nije upoznao sebe i svoju udaljenost od Boga! Trajan glagol “priznajemo” znači da svaki put kada uvidimo svoj greh Bog očekuje od nas da ga priznamo i ispovedimo Njemu. Dakle, Bog očekuje od nas iskrenost i priznanje. To je uslov za oproštenje! Zato licemerni i samopravedni vernici (koji su suviše sveti da bi priznali da uopšte imaju neki greh) nikada neće iskusiti slobodu oproštenja koju Bog daje iskrenima i poniznima koji priznaju svoje grehe! Bog je veran u opraštanju greha. Ako si stoti put pao u isti greh i dolaziš Bogu sa priznanjem, Bog je još uvek veran da ti oprosti grehe! To znači reč “vernost”. Svaki put kada ispuniš uslov, Bog oprašta zato što je veran. On je to rekao i On je veran u izvršavanju svoje Reči.

Ja sam svestan da se ove reči mogu zloupotrebiti kao argument da naučavam da čovek može slobodno po stoti put upadati u isti greh, jer mu Bog svejedno oprašta. Ne, Božija volja nije da čovek greši i naravno da oni koji Božiju blagodat smatraju dozvolom za greh nisu upoznali Boga i Njegovu volju, ali iskreni vernik je dobro upoznao silu zakona greha u svom telu i da je mnogo, mnogo puta upadao u isti greh dok nije dobio pobedu Božijom blagodaću.

Bog dalje kaže ne samo da je veran da oprosti greh, nego i pravedan da nas očisti od svake nepravde. Ne postoji nikakva nepravda kod Boga kada oprašta ljudima grehe! Svaki greh je nepravda. Bog je veran da oprašta grehe kada ih priznajemo, ali On je takođe pravedan da nas očišća! Ovo je predivno. On ne samo da ukloni osećaj krivice i kaznu koju naš greh zaslužuje, već u potpunosti uklanja svaki trag tog greha. Kada na primer očistiš pod koji je pun raznih mrvica i prljavštine, ne samo da je uklonjena nečistota, već ne postoji nikakav trag da je tu ikada bilo nešto prljavo. Tako Bog oprašta i opravdava one koji priznaju svoje grehe!

Dakle, Bog ne želi da živimo sadašnjost tako što vučemo lance i teret iz prošlosti. Bog želi da budemo slobodni od svakog greha, oprani u krvi Isusa Hrista, očišćeni u savesti i spremni za dobra dela koja je On pripremio da u njima hodamo. Zato je Bog u stanju da moćno koristi svakog čoveka koji je imao katastrofalnu prošlost. Bog je iskoristio za svoje ciljeve Jeftaja koji je imao vrlo lošu istorijsku pozadinu. Iako je bio sin bludnice, prezren i oteran od svoje polubraće, Bog je podigao Jeftaja da bude sudija u Izrailju i da pobedi neprijateljski narod Amonce i donese oslobođenje i trijumf Božijem narodu. Detaljnije možete pročitati o tome u Sudijama 11.

Možda te je sramota iz koje porodice ili naroda potičeš. Možda te je sramota zbog svojih mnogih greha u prošlosti. Sve to nema nikakve veze ako dođeš Isusu Hristu sa pokajanjem i priznanjem, i primiš oproštenje svojih greha. Kada predaš svoj život Bogu, On te definitivno može iskoristiti za svoje ciljeve.

Tako je živeo apostol Pavle. Odbacio je svoju groznu prošlost prihvativši Isusa Hrista i išao je napred sa verom i pouzdanjem u Boga koji ga voli.

Tvoja prošlost nije presudna ako svoju sadašnjost i budućnost daš Bogu!

Hvala Ti Gospode što imaš silu da izbrišeš i ukloniš krivicu svih prošlih greha zbog krvi Isusa Hrista. Pomozi svima da Ti veruju i da dođu sa priznanjem svojih greha. Hvala Ti što možemo imati veru da će naša budućnost biti blistava, ne zbog naše sposobnosti, nego zbog Tvoje ljubavi prema nama! Slavimo Te Gospode! Amin.