Bez krivice (2)

Milenko Isakov
…da vas svete i bez mane i bez krivice izvede pred Sebe.
(Kološanima 1:22)

Prošli put smo videli da je volja Božija da nas svete i bez krivice izvede pred Gospoda Isusa Hrista, našeg Ženika. Videli smo našu generalnu krivicu pred Bogom, kao grešnika koji su nasledili palu prirodu zbog neposlušnosti Adama i Eve. Takođe smo videli rešenje koje je Bog pripremio u Isusu Hristu kada Ga je prineo kao savršenu otkupljujuću žrtvu da bi uklonio našu krivicu. Bog je pravedan kada opravdava grešnika koji se verom oslanja na Hristovo dovršeno delo na Golgoti, ali Bog očekuje da takav čovek sada hoda u novini života, dostojno Imena koje sada nosi u srcu.

Zato je neophodno da svaku doktrinu Božije Reči primenimo u praktičnom životu. Kako se ova istina praktično ispoljava u našem svakodnevnom životu? Našom spremnošću da ispovedimo svoju krivicu u krugu u kojem je ona počinjina. Ako sam nekome rekao neistinu, kriv sam i pred tom osobom i pred Bogom! Mi smo često dovoljno “duhovni” da svaki greh ispovedimo Bogu (ili bar da kažemo da tako radimo), ali moja krivica će ostati sa mnom ako nisam spreman i voljan da ispovedim svoj greh i osobi koju sam slagao. Zar vi mislite da će Bog izvesti pred svog Sina nevestu koja laže?

Dragi brate i sestro, moje pitanje danas jeste da li postoji osoba u tvom životu pred kojom znaš da si kriv, a ništa nisi preduzeo da bi joj priznao svoju krivicu? Možda je u pitanju svađa sa bliskim prijateljem, bračnim drugom, bratom ili sestrom? Možda si izgovorio zle, grube reči? Možda si izrekao buntovne reči osobama koje je Bog postavio kao autoritet u tvom životu?

Takođe, to može biti svesno zakidanje ili iskorišćavanje neke osobe. Postoji ogroman broj vernika koji su svesnim, nepoštenim novčanim rukovanjem oštetili druge ljude, ostali im dužni, iskoristili ih, a onda su “duhovni” na sastancima i slave Boga sa ‘žarom’! Zar mislite da oni varaju Boga? Mislite li da su oni Hristova nevesta? Ne varajmo se! Bog nas neće prisilno izvesti pred Hrista bez krivice, ako danas ne prihvatamo Njegovu Reč ozbiljno i ne želimo istinski da živimo sa čistom savesti pred Bogom i pred ljudima.

Gospode, pomozi nam da u vreme kada mnogi olako i sa puno uopštenosti i relativizma doživljavaju Tvoju Reč budemo osobe koje su prosvetljene Tvojim Duhom, koje drhte na Tvoju Reč i svesrdno žele da izvrše sve što nam zapovediš! Sačuvaj nas od lenjosti, nemarnosti i nezainteresovanosti za Tvoju volju za nas! Amin.