Bez krivice (1)

Milenko Isakov
…da vas svete i bez mane i bez krivice izvede pred Sebe.
(Kološanima 1:22)

Niko ne voli da bude krivac! Niko ne voli da njegova krivica bude otkrivena i dokazana, zato što je svaka krivica povezana sa određenom vrstom osude ili kazne. Mi ne volimo da budemo kažnjeni ili osuđeni. To naročito lako možemo da primetimo kod ljudi koji pribegavaju raznim trikovima kako bi sakrili svoju krivicu i ostali nerazotkriveni u očima drugih ljudi. Naravno, znamo da je to u našem svetu moguće, jer ljudi nisu kao Bog koji sve vidi i zna. U svetu postoje različita merila na osnovu kojih se određuje ozbiljnost krivice ljudi, kao i kazne koja usleđuju nakon što se krivica dokaže. Ipak, mi živimo samo u svetu nepravde gde se često zlo naziva dobrim i mrak svetlom. 

Božija Reč govori o generalnom stanju čovečanstva koje je krivo pred živim i svetim Bogom. Jedini čovek koji je hodao zemljom bez krivice jeste Isus Hrist. On je u svemu savršeno izvršio Božiju volju i nikada nije pogrešio. Sâm Pilat je svedočio da ne nalazi na Njemu nikakve krivice. Svi ostali smo grešni. Dolazimo na svet kao grešnici koji su krivi pred Bogom. Biti grešnik znači biti odvojen od svog Stvoritelja. Biblija govori da je kroz jednog čoveka došao greh na ceo svet (Rim.5:12). Kroz greh je došla smrt i smrt je ušla u sve ljude! Adam je sagrešio Bogu. Bog nije bio tolerantan prema njegovoj neposlušnosti. Kaznio ga je. Božija Reč kaže u novom zavetu da je kazna za greh smrt (Rim.6:23). Plata za Adamovu i Evinu krivicu bila je duhovna smrt – odvojenje od Boga. Oni su duhovno umrli. Njihovo zajedništvo sa Bogom bilo je prekinuto! Zbog njihovog greha svetom je zavladala duhovna smrt i svi se rađamo kao grešnici, kao naslednici njihovog palog stanja. 

Naša krivica je toliko silna da nijedan čovek ne može sebe učiniti pravednim. U nama nema ništa što nas može osloboditi od greha. Ne možemo se samostalno spasiti naše grešnosti i osloboditi od naše krivice. Možemo samo popraviti naše svedočanstvo od spolja pred drugim ljudima. Da, to možemo. Možemo prestati da pušimo, pijemo, da se drogiramo, možemo čak prestati da psujemo, lažemo i krademo, ali ne možemo nikada postići taj unutrašnji standard svetosti koji je neophodan da nas savršeno svet i pravedan Bog prihvati!

Radosna vest o Isusu Hristu jeste u tome što je On u zemaljskom životu postigao taj zadovoljavajući nivo pravednosti pred Bogom. Postigao je savršenu pravednost pred Bogom za nas krivce. Hristos je prolio svoju prečistu krv koja je toliko dragocena i jaka u Božijim očima da svaki čovek koji se verom pozove na nju može dobiti oproštenje svojih greha i oslobođenje od svoje krivice. To je predivna vest! Hristova prolivena krv i smrt je kazna za moje i tvoje grehe, i pošto je On već platio tu kaznu, Bog je pravedan da oprosti i ukloni našu krivicu kada se pouzdamo u Hristovu žrtvu! Bog nas opravdava (proglašava pravednicima) jedino zbog krvi Isusa Hrista (Rim.5:9). Haleluja!

Uvodni stih kaže da je Gospod Isus dobrovoljno otišao na krst za nas koji smo nekada bili odvojeni od Boga i koji smo bili njegovi neprijatelji, da bi nas svojom smrću pomirio sa sobom i izveo pred Sebe kao svete i bez mane i bez krivice! Gospod će to zaista učiniti. Njegova Nevesta će biti izvedena pred Njega bez krivice i mane (Ef.5:27).

Naredni put ćemo pogledati kako se ova istina praktično ispoljava u našem svakodnevnom životu i šta znači živeti bez krivice pred Bogom i ljudima!

Gospode, hvala Ti što je Tvoja volja da nas izvedeše pred našeg Ženika kao čistu nevestu, bez krivice. Hvala Ti što je to istina i što ćeš Ti to učiniti! Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: