Skupoceni kamen i tvrdi temelj

Milenko Isakov
Zato ovako veli Gospod Gospod:
evo ja mećem u Sionu kamen, kamen izabran,
kamen od ugla, skupocen, temelj tvrd;
ko veruje neće se plašiti
(Isaija 28:16)

Kako je velika privilegija biti deo Božije porodice! Velika je milost Božija kada braća i sestre mogu biti okupljeni na miru i kada mogu zajedno da slave i obožavaju Gospoda. Divno je uživati u miru i ljubavi Božijoj i u svemu što Bog čini za nas. Gospod nam daje da imamo nadu za svaki budući dan. Imamo sigurnost u Njegovom vođstvu i brizi za nas, i ne moramo da se plašimo i brinemo za sutrašnji dan. Velika je stvar kada čovek može da prepusti svoj život Bogu i da u Njemu pronađe svoju sreću i mir! Ljudi u ovom svetu se pate i muče živeći svoj život samostalno, ali bez Boga ne postoji istinska sreća, ispunjenje i mir.

„Nema mira bezbožnicima“ (Isaija 57:21). Nama je poznato da je prorok Isaija bio Božiji glasnik koji je mnogo prorokovao o Isusu Hristu. Znamo 53.poglavlje u kojem se vrlo detaljno opisuje kako će Gospod položiti svoj život u žrtvu radi naših greha. Uvodni stih je takođe proročanstvo o Isusu Hristu. Apostol Petar citira te reči u svojoj poslanici.

To je obećanje o Isusu Hristu kao jedinom temelju nade da ćemo izbeći gnjev koji će Bog izliti na ovu zemlju. To se može vrlo jasno razumeti kada pročitamo širi kontekst ovog stiha (Isaija 28:14-22). Bog će izvršiti svoj gnjev i sud na svaku bezbožnost. Jedini temelj naše nade da ćemo izbeći tu osudu i dolazeći gnjev jeste sâm Gospod Isus.

 

Ovde kaže da je taj temelj kamen. Taj kamen je toliko čvrst, jak i dovoljnog kapaciteta da nosi sve što se nazida na njega. Svi koji se nazidaju na taj kamen nisu preteški da ih On podrži i nosi. Gospod Isus je čvrst kamen koji se ne može pomaknuti. U svetu gde postoji mnogo nestabilnih temelja, gde se ljudi oslone ili pouzdaju u nešto ili nekoga i na kraju dožive razočarenje pošto ustanove da njihov temelj nije bio postojan i čvrst, ovde imamo obećanje da je Isus Hrist siguran kamen i temelj koji se ne pomiče. On je kamen izabran od Boga. Nikada nikoga nije izneverio.

 

On je krajeugalan kamen. On povezuje svoju Crkvu i nosi celu njenu težinu, kao pouzdan i siguran temelj. Ko god, u bilo kojem vremenu, i iz bilo koje nacije, poveruje tom svedočanstvu koje Bog daje za svog Sina, i ko stavi svu svoju nadu, poverenje i kompletan život na taj temelj, Bog ovde obećava da se takav više neće plašiti! To je Božije obećanje!

 

Jedan od rezultata istinske vere koja je položila svu svoju nadu i život u Hrista, jeste mir i odmor od onoga čega smo se ranije plašili. Svi neobraćeni ljudi koji dožive određeno presvedočenje u vezi Boga i Njegove istinite reči, uplaše se pošto uvide da nemaju ispravan odnos sa Bogom. Svi koji dođu u osvedočenje u vezi Božijeg dolazećeg gnjeva na ovu zemlju, a nisu u Hristu, boje se toga! Međutim, ko uzveruje u Hrista koji je taj čvrst, skupocen kamen, temelj tvrd, neće se plašiti.

 

Čitajući kontekst ovoga stiha vidimo ljudsku sklonost da položi svoju nadu i bilo šta drugo osim u Hrista. U čega god da se čovek pouzdaje za svoje opravdanje pred Bogom, osim u Hristovu pravednost, ili u čega god se čovek pouzdaje da bi imao mudrost, duhovnu snagu i svetost u ovom životu, osim da traži i da se osloni na delovanje Svetog Duha u svom životu, svi ti zakloni u kojima čovek misli da nalazi svoje utočište ispostaviće se da su nedovoljni da odgovore na stvarnu ljudsku potrebu.

 

Svi koji se budu pouzdavali u svoju pravednost biće grdno prevareni! Njihov krevet će im biti suviše kratak da bi se pružili, i njihov pokrivač suviše uzak da bi se uvili (stih 20). Dragi brate i sestro, ja ne znam u čega polažeš svoju nadu. Možda polažeš svoju nadu u svoje dosledno revno ‘hrišćanstvo’, u svoj moral i poštenje, možda u novac koji daješ za Božije delo, možda u činjenicu da redovno ideš u crkvu i da si bolji od mnogih drugih hrišćana. Ipak, možda se plašiš da je sve to još uvek nedovoljno i da Bog stalno očekuje više od tebe. Bog želi da ti pomogne da staviš svu svoju nadu u Hrista i da se više ne plašiš. On želi da tvoja dela budu spontana posledica tvog života vere i pouzdanja u Hrista koji te je oslobodio od dolazećeg gnjeva Božijeg.

 

Isus Hrist je kamen skupocen i temelj tvrd. Ko u Njega veruje neće se plašiti! Amin.

 


Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: