Propoved na Gori – 1

Zac Poonen

U poslednjih nekoliko sedmica razgledali smo neke osnovne istine, da bismo bili utvrđeni, da bi postavili dobar temelj i da bismo izgradili dobar hrišćanski život. Dakle, radi kratkog pregleda, mi smo pogledali dva odeljka iz Pisma i rekli smo da ona predstavljaju kao dve strane kovanice, dve strane velikog poslanja. Jedan odeljak je iz Marka 16 gde je Isus rekao da idemo po celom svetu i propovedamo Evanđelje svakom stvorenju i da oni koji uzveruju i pokrste se biće spašeni. Oni koji idu i tako propovedaju, njihovu službu će pratiti isterivanje demona u Isusovo ime, isceljivanje bolesnika, govorenje u jezicima i mnoga takva natprirodna čuda koja će potvrditi Evanđelje gde god se ono donosi u neku novu nezahvaćenu oblast. To se dešavalo u prvom veku i to se dešava danas, čak i u Indiji.

Druga strana velikog poslanja je većinom zamenarena. Prvi deo koji sam spomenuo činili su mnogi ljudi, ne dovoljno, jer još uvek postoje milioni ljudi koji nisu čuli Evanđelje. Dakle, postoji potreba da se to nastavi. Međutim, ako se taj posao uradi bez drugog dela, tada to postaje nezavršen posao i čak i takva efektivna evangelizacija će se izgubiti. Dakle, u Mateju 28:18 vidimo drugu stranu velikog poslanja gde je Isus rekao: „Data mi je svaka vlast na nebu i na zemlji i zato idite…“ Spomenuo sam kada smo to proučavali da Gospod nikada nije rekao: „Pošto je velika potreba, idite!“ Tako danas mnogi propovedaju. Ako ideš na osnovu potrebe, mogu ti prorokovati da ćeš završiti u zbunjenosti, kao onaj koji gunđa i mrmlja protiv drugih i koji upoređuje svoju službu sa drugima i koji je isfrustriran i u depresiji, a verovatno i završti sa slomom živaca. To se desilo mnogim ljudima. Mi ne idemo da ispunimo potrebu. Mi idemo zato što je Isusu data svaka vlast na nebu i na zemlji i pošto nam On kaže da idemo. Zato ja ne verujem u to što neki ljudi u našoj zemlji rade kada dobiju bebu i kažu: „O, Gospode, ja posvećujem ovo dete tvojoj službi kao što je Ana posvetila Samuila!“ Ne možeš to učiniti, jer ako Bog ne pozove tvoje dete, kako je moguće da ono ide i da Mu služi. To je nerazumna ideja, nehrišćanska ideja. Jedina osoba koja može ići u punovremenu hrišćansku službu je ona koja ide pošto je prepoznala da je Isusu data svaka vlast na nebu i na zemlji i koja je čula da joj je Isus rekao da ide. Kada ideš po tom osnovu, On će te podržavati do kraja tvog života. Dakle, to je osnova po kojoj je Isus rekao da idemo. To je vrlo, vrlo važno da vidimo.

Pokoravanje Hristovom autoritetu

To je vrlo jednostavna stvar koju mnogi ljudi nisu primetili. Matej 28:18, „Data mi je svaka vlast na nebu i na zemlji.“ Da li se pokoravaš tom autoritetu u svom životu? „Zato…“ Zato znači da na osnovu tog autoriteta treba ići! Svaki sluga Božiji u ovih dvadeset vekova koji je otišao po tom osnovu, a ne zbog postojanja potrebe, nego koji je otišao zbog Hristovog autoriteta nad njegovim životom i Hristos mu je zapovedio da ide, da li je u pitanju apostol Pavle u prvom veku ili bilo ko drugi u dvadesetom ili dvadesetprvom veku, oni su uvek uspeli u svojoj službi jer ih je Bog podržavao. Sve protivljenje ljudi, kriticizam i odbacivanje ne može ih dotaknuti. Vrlo važno! To je jedina osnova po kojoj možemo graditi Crkvu i to je jedina osnova po kojoj smo mi gradili sve naše crkve. Ne pošto je postojala potreba! Mnogi ljudi rade evangeliziranje na osnovu potrebe. Neka ih Bog blagoslovi! Ja ih ne kritikujem, ali kažem da moramo da pogledamo potrebu, ali tada moramo da činimo Božiju volju.

Znate, kada vidimo ravnotežu u Pismu… Mislim da je osnovni problem sa mnogim hrišćanima to što ne vide ravnotežu u Pismu, kao što su ljudi koji pričaju o rodovima Duha, a ne veruju u darove Duha, ili ljudi koji govore o darovima Duha, a ne naglašavaju rodove Duha. To je uvek neuravnoteženo! Ili ljudi koji naglašavaju blagodat, ali ne i istinu, ili ljudi koji naglašavaju istinu, ali ne i blagodat. Slava Božija se videla u liku Isusa Hrista koji je bio pun blagodati i istine i Isus je imao i darove i rodove Duha.

Daću vam još jedan primer ovoga o čemu upravo govorim. Pronađite Evanđelje po Jovanu 4. Pitanje je da li treba da gledamo na potrebe u svetu. Da! Međutim, da li treba da reagujemo na osnovu same potrebe? Ne! U tome je stvar. Jovan 4, Isus je rekao u stihu 34, „Zar ne kažete da ima još četiri meseca do žetve? Kažem vam, podignite svoje oči i pogledajte na polja.“ Šta On kaže da radiš? On kaže da pogledaš na potrebu u svetu, na ljude koji treba da budu spašeni i koji treba da znaju o Isusu. „Pogledajte na polja, ona su žuta za žetvu.“ Sada želim da kažem vama, svima vama koji ne podižete svoje oči i ne gledate na polja, i koje ne zanima pogled u potrebu sveta, vi jednostavno ne ispunjavate ovu Isusovu zapovest. Ja sam proveo godine, više od pedeset godina gledajući polja i pokušavajući da shvatim gde je potreba, koja je potreba za ljude da čuju Evanđelje u Indiji itd. Indija je moje primarno polje. „Podignite oči i pogledajte polja!“ Koliko nas je poslušalo tu zapovest da podignemo svoje oči i pogledamo na polja koja su žuta za žetvu? Međutim, šta moramo da radimo? Ne da žurimo! Princip delovanja je u prethodnom stihu. „Jelo moje je (ne da idem i ispunjavam potrebe), da činim volju Onoga koji me je poslao i da svršim Njegov posao“ (stih 34). Postoji ravnoteža u ta dva stiha. Moramo videti potrebu, ali moramo činiti volju Božiju. Zato Isus nikada nije izašao iz Izraela, iako je postojala potreba u Kini, Africi i Evropi. Međutim, On nikada nije tamo otišao, jer Njegov poziv je bio da čini volju Božiju.

Pogledajte istu stvar u Mateju 9. Samo pokušavam da vam pokažem to, jer kada vas ljudi optužuju govoreći da ne vidite potrebe i da ništa ne činite po tom pitanju, dobro je da se vratimo Isusovim rečima, a ne da idemo putem ljudskog rezonovanja. Ljudsko rezonovanje nas može zavesti. „Uzdaj se u Gospoda svim srcem, a na svoj razum ne oslanjaj se“, kaže u Pričama 3.

Matej 9:36 – „A gledajući ljude (Isus je video ljude), sažali Mu se (i mi takođe moramo), jer bijahu smeteni i rasejani kao ovce bez pastira.“ Ljudi su bili u zbrci i bez cilja su lutali, a Njegovo srce se slomilo kada je to video. Tada je rekao svojim učenicima: Žetve je mnogo, a malo radnika, zato žurite da ispunite potrebu”? Ne! To je ono što današnji hrišćani govore. “Molite se, dakle, gospodaru od žetve, da izvede radnike (koje je On izabrao) na svoju žetvu (na svako mesto).” On je gospodar od žetve! Kada sâm ideš, ti se ponašaš kao da si ti gospodar od žetve, a On treba da izvede svoje radnike na žetvu. Reći ću vam, iz iskustva služenja Gospodu u punovremenoj službi 46 godina, da nikako ne bih opstao do danas, da me Gospod nije poslao od početka. Bilo je suviše mnogo opozicije od demona i ljudi. Dobio bih odavno nervni slom. Međutim, kad te Gospod pošalje, ti svršavaš svoj posao uspešno. U svemu u vašem životu dođite pod autoritet Isusa Hrista, iako nisi pozvan u punovremenu službu. Ako se radi o bilo kojoj službi, o bilo čemu, kaži: “Gospode, želim da živim pod Tvojim autoritetom” i niko neće moći da se bori protiv tebe. Svi pakleni demoni će te se bojati. Svi ljudi na zemlji se mogu ujediniti protiv tebe, ali neće uspeti! Tajna je živeti pod autoritetom Isusa Hrista.

Dakle, vrlo je važno da se toga sećamo kada mislimo o drugoj strani velikog poslanja, “Data mi je svaka vlast na nebu i na zemlji.” Ako imaš i najmanju sumnju u vezi toga, imaćeš tokom života stalne probleme. Znate, kad god se uspaničimo u nekoj situaciji kada se suočimo sa nekom pretnjom koju su neki ljudi smislili… Znate, kada smo se mi suočili sa sudskim slučajem koji su religiozni ljudi napravili protiv mene, ako u tom slučaju ne veruješ da je Isus Hrist onaj kome je data svaka vlast na zemlji, ti bi se uspaničio, napravio bi kompromis i učinio razne stvari. Međutim, ako veruješ da je Hristu data svaka vlast na zemlji, sve što se dešava je samo ono što On dopušta i u svoje vreme On će učiniti da se sve slegne. On može umiriti svaku buru. To je vrlo važno znati. Možete se suočiti sa raznim burama u svom životu, odgovor je da prepoznate da je sav autoritet na nebu i zemlji dat Isusu Hristu, i ne samo da to prepoznate, jer to neće rešiti vaš problem, nego da dođete pod taj autoritet u svom životu! To je važno. Ne samo teoretski verovati: “Da, Njemu je data svaka vlast.” Da li si se podredio tom autoritetu? Da li si Mu dozvolio da vodi tvoj život, da ti kaže šta da radiš i da ti kaže šta da ne radiš, kako da reaguješ u određenim situacijama? Da li si se podredio Njegovom autoritetu? Tada će te Njegov autoritet podržati, taj izvanredan autoritet koji hrišćanin može imati ako se podredi autoritetu Isusa Hrista. Kao što je rimski kapetan rekao: “Ja sam čovek pod vlašću. Zato kažem vojniku da ide i on ide.” Zato svaki put kada je Isus govorio demonu, nikada nije trebao da mu nešto kaže dva puta. Video sam mnoge ljude što isteruju demone. Oni viču, deru se, čupaju ljude za kosu… Da li znate šta je problem? Demoni im se smeju. Oni kažu: “Vi niste pod Hristovim autoritetom, zašto pokušavate da nas isterate? Nećete uspeti!” To je besmisleno. Nemoj ni pokušavati ako nisi podređen Hristovom autoritetu. Ostavi ih i idi.

Dakle, ako si pod Hristovim autoritetom, demoni će te se plašiti. Đavo će te se plašiti. Čak i ako se svi ljudi okrenu protiv tebe, ne treba da se boriš protiv njih. Ako se boriš protiv ljudi, pokazuješ da te Bog ne podržava. “On mi neće pomoći, bolje da se ja sâm branim!” Zašto Isus nikada nije trebao da se brani? Zato što Ga je Otac podržavao! To je to! Zašto je Petar izvadio nož? Zato što nije imao veru da će Bog podržati Isusa. Kada vadiš nož, bilo da je u pitanju jezik ili bilo šta drugo čime pokušavaš da se boriš protiv ljudi, ako se boriš protiv svoje tašte, rodbine, to je zbog toga što ne veruješ da te Bog podržava! Jer ti kažeš: “Bog me ne podržava, jer nisam pod Njegovim autoritetom, bolje da se sâm borim!” Slažem se. Bolje da se sâm boriš i zato si stvorio takav haos od svog života i obeščašćuješ ime Hristovo zato što sebe nazivaš hrišćaninom. Ponekad sam rekao ljudima da ne treba da uzimaju Hristovo ime ako se ne ponašaju kao hrišćani, jer tako obeščašćuju Gospoda. Zašto ne uzmu neko drugo nehrišćansko ime, da bar ne obeščašćuju Njegovo ime? Ako uzimaš Hristovo ime, a obeščašćuješ Gospoda svojim ponašanjem, to je grozna uvreda. Prepoznaj Hristov autoritet na nebu i zemlji i onda, rekao je On, idi i načini učenike u svim narodima. Pogledali smo to prošli put. “Krstite ih!” Videli smo značenje krštenja, a sada želimo da vidimo poslednji deo toga, “učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio! I evo, ja sam sa vama do na kraj sveta!” Vidite, to da je svaka vlast na nebu i zemlji data Isusu i da je On sa nama uvek, odnosi se ako se podredimo Njegovom autoritetu. Tada će biti sa nama uvek!

Učiti ljude da drže sve što je Isus zapovedio

Hajde da pogledamo ovo: “Učeći ih” To je deo Hristove zapovesti. “da drže neke stvari koje sam ja učio” Ne! “Učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio!” Kažem da osoba koja se podredi Hristovom autoritetu i ide da pravi učenike, nije dovoljno da samo napravi učenike. Nakon što napravi učenike, svrha svih crkvenih okupljanja… Koja je svrha naših crkvenih okupljanja? Možda mislimo da je najvažnija stvar u crkvi ono što većina ljudi naziva slavljenje i obožavanje, pevanje mnogih pesama Bogu. Ja slavim Gospoda za to, ali reći ću vam ovo, ja ne slavim Gospoda samo nedeljom ujutro. Ja želim da posedujem duh slavljenja i zahvaljivanja Gospodu sedam dana u nedelji i 24 časa dnevno, što znači da nema mrmljanja, nema žaljenja i nema gunđanja. To je moj tip slavljenja i obožavanja, da nikada ne gunđam, da se nikada ne žalim, da nikada ne mrmljam u vezi nečega što se dešava u mom životu, nego da slavim Boga i da Mu zahvaljujem. Ako ne radiš to, želim da ti kažem da je tvoje slavljenje Boga nedeljom licemerstvo! To je licemerstvo. Ovde se pretvaraš da si toliko svet, a tokom nedelje mrmljaš i gunđaš. U redu, takav si, ali idi Bogu i reci mu: “Gospode, ja sam licemer!” To sam ja radio. Ja sam Mu rekao: “Gospode, ja sam licemer. Ja Te slavim samo nedeljom ujutro.” Ja sam takođe počeo tako što sam Ga slavio nedeljom, ali ne i u ostatku sedmice. Kakva je to vrsta hrišćanstva, dva časa sedmično? To nije hrišćanstvo. To je starozavetna religija u kojoj su subotom dolazili, slavili Boga i tapšali i reći ću vam da bi njihov način slavljenja nadmašio slavljenje svake pentakostalne crkve danas. Oni su tapšali, duvali u trube i razne druge stvari, ali kada se završi subotnji dan, od nedelje do petka su mogli da gunđaju, da se žale i rade šta hoće dok ponovo ne dođu sledeće subote da slave Gospoda. To je jevrejska religija. To je stari zavet. Ako si takav, želim da ti kažem u Isusovo ime da si još pod starim zavetom, iako sediš ovde. U novom zavetu treba da zahvaljujemo Bogu uvek, za sve. Čitajte 1.Sol.5:18 ili Ef.5:20, uvek, za sve, u svim okolnostima. To je novozavetno slavljenje i zahvaljivanje Bogu.

Dakle, Isus nas je pozvao da poslušamo sve što je On zapovedio. Svrha naših okupljanja nije primarno da slavimo Boga, iako mi to činimo, ali za neke crkve to je velika stvar. Za mene to nije velika stvar. Ako me pola sata nedeljnog slavljenja uči da slavim Boga 24 časa dnevno i sedam dana nedeljno, onda je to dobra stvar, a ako ne, nego samo umiruje moju savest i onda upoređuješ crkvu sa crkvom govoreći: “O, ovi imaju bolje vreme slavljenja”, ti imaš pogrešnu sliku o hrišćanstvu. Nema ništa loše u slavljenju Boga, ali to nije glavna svrha za okupljanje u crkvi. Reći ću vam šta je glavna svrha za okupljanje u crkvi. Zapisano je ovde. “Nakon što ih načinite učenicima i krstite ih i oni postanu članovi vaše crkve, šta treba da radite? Da ih učite da Me slave? Jedna od stvari jeste, ali da ih učite da drže sve što sam vam zapovedio.” Dakle, celokupna svrha nedeljnog sastanka jeste da učimo ljude da slušaju sve što je Isus zapovedio, zato što oni ne znaju šta je Isus zapovedio.

Dakle, zato kada smo započeli našu crkvu pre 38-39 godina, počeli smo da učimo ljude učeništvu, osnovne istine: pokajanje, vera, vodeno krštenje, krštenje Svetim Duhom, pripisana Hristova pravednost kojom smo proglašeni pravednima pred Bogom, zatim dodeljena Hristova pravednost kojom imamo udeo u Božijoj prirodi i učeništvo, uslovi učeništva, voleti Isusa više od svih ljudi, broj jedan; više nego svoj život, broj 2 i više od svih materijalnih stvari, broj 3. U tim ranim danima smo odlučili da načinimo sledeći korak, da ih učimo da drže sve što je Isus zapovedio. Sada želim to da ponovim zbog novih ljudi u crkvi i radi dece koja su odrasla u ovoj crkvi i koja nisu bila sa nama u tim godinama kada smo započeli. Ono što smo tada radili bilo je da smo počeli sa Evanđeljem po Mateju 5, 6 i 7 što je poznato kao Propoved na Gori. Ta propoved ne pokriva sve što je Isus učio, ali pokriva veliki deo onoga što je Isus učio. Dakle, da bismo bili poslušni zapovesti iz Mateja 28:20, „Učite ih da drže sve što sam vam zapovedio“, započeli smo sa Matejom 5, 6 i 7. Nismo se tu zaustavili. Razgledali smo i druge odeljke Pisma.

Propoved na gori

Nemamo vremena da idemo u dubinu Mateja 5, 6 i 7. Ako odete na našu internet stranicu, tamo postoje snimci proučavanja kompletnog Novog Zaveta, stih po stih, od Mateja 1 do poslednjeg stiha Otkrivenja. Ako tamo odete, možete otići u detaljnije proučavanje Propovedi na Gori. Ja ću sada proći dosta brzo kroz nju da bismo je razumeli. Razlog zašto smo izabrali Matej 5, 6 i 7 jeste što je to najduža Isusova propoved koja je zapisana u Evanđeljima. Postoje tu i tamo različite Isusove propovedi u Evanđeljima, ali najduža Isusova propoved u Evanđeljima jeste u Mateju 5, 6 i 7. Najduža Isusova molitva je u Jovanu 17. To su vrlo važni odeljci koje treba da znate. Ako želite kako i za čega da se molite, idite u Jovan 17. Šta učiti druge? Šta je Isus učio? Idite u Matej 5, 6 i 7. Dobro je da zapamtite u vašim glavama ta poglavlja. Razlog što ovo govorim jeste pošto želim da odem najpre na zaključak propovedi na gori i tada da započnem. Zašto želim prvo da idem na zaključak? Želim da vidite šta je Isus rekao o svim tim stvarima koje je učio u Mateju 5, 6 i 7. Slušajte! Na kraju Mateja 5, 6 i 7, Isus je zaključio sa stihovima Matej 7:13-27. On u tim stihovima govori o dva puta, dva drveta i dve kuće. To je to. Dva puta, dva drveta i dve kuće. Vrlo jednostavno. Biblija je zapravo vrlo jednostavna knjiga i Isusovo učenje je vrlo jednostavno. Jedino ga učitelji Biblije komplikuju!

Uska vrata i tesan put

Dakle, u Mateju 5, 6 i 7, nakon svega što je učio, prva sledeća stvar koju govori kao zaključak jeste stih 13, „Uđite na uska vrata!“ Nikada ne uzimajte stih zasebno. Uvek uzimajte stih u njegovom kontekstu. Kada uzimaš tekst izvan njegovog konteksta, tada to postaje odlična podloga za ono što ti želiš da naučavaš. Ako želiš da razumeš Pismo, uzimaj svaki tekst u njegovom kontekstu. Dakle, kada je Isus rekao: „Uđite na uska vrata“, nakon što je učio sve to, ono što On ustvari kaže jeste sledeće: „Ono što sam vas upravo učio jeste vrlo uzak put.“ Dok proučavaš propoved na gori, zaista ćeš to otkriti. To je vrlo uzak put. I On je rekao u stihu 14 da ih vrlo malo ljudi nalazi. To je zaista apsolutna istina! Vrlo mali broj hrišćana ozbiljno shvata ono što se govori u Mateju 5, 6 i 7. Postoji veliki broj ljudi koji prave biblijska proučavanja tih odeljaka, ali oni ne nalaze taj put u trenutku iskušenja. Jedna stvar je to razumeti. Jedna stvar je imati biblijsko proučavanje na tu temu. Jedna je stvar imati biblijsko proučavanje tih poglavlja stih po stih, ali naći to… Naći ćeš ga večeras kada budeš imao iskušenje, ili ove nedelje u nekoj teškoj situaciji. Tada ćeš otkriti da li si našao taj uski put.

Na primer: „Volite svoje neprijatelje!“ Možemo imati biblijsko proučavanje na tu temu i definisati ko su neprijatelji i definisati šta je ljubav, ali to ćeš otkriti tek kada se pojavi neprijatelj tokom ove nedelje. Tada ćeš ga pronaći. Ovde ga možeš razumeti, ali tamo ćeš ga pronaći. Isus nije rekao da će ga vrlo malo njih razumeti. Ja mislim da će ga milioni razumeti, ali vrlo malo njih će ga naći, stih 14. Važna stvar, brate, sestro, jeste da li si našao taj uski put! To je put koji vodi u život, Isus je rekao. Život sa velikim Ž. Isus je rekao da je došao da donese život i to izobilan život (Jovan 10:10). Ovde je put u taj izobilan život u koji svako može da uđe ako želi. Vrata su uska i put je uzak. To nije poput nekog kriznog iskustva. Postoje krizna iskustva u hrišćanskom životu, kao što su vrata (biti nanovo rođen, biti prvi put ispunjen Duhom), a zatim postoji put da budeš kontinualno ispunjavan Duhom Svetim, da kontinualno uzimaš svoj krst svaki dan. To je put! Dakle, nisu samo vrata koja vode u život, kao što su neki ljudi naučavali. „Da li ste prošli kroz vrata? Odlično, ušli ste u život!“ Ne, to nije ono što je Isus učio. Problem sa mnogim hrišćanima jeste da su svi prošli kroz vrata i onda puze oko tih vrata. Milioni se nalaze kod vrata, a trebali bi da hodaju. Put je taj koji vodi u život. Postoje uska vrata i uzak put. Vrata su mala i put je uzak koji vodi u život. Postoje krize koje vode u napredak. To je hrišćanstvo, ali vrlo malo ih nalazi to. Mislim da milioni nalaze vrata, ali malo je onih koji prođu kroz vrata i hodaju uskim putem. Dakle, dok proučavate propoved na gori, usredsredite se ne samo na to da je razumete, nego kažite: „Gospode, sve te stvari želim da naučim da sledim!“

Jer, sećate se šta smo videli u Mateju 28. Da li ste to primetili? Ne „učite ih sve što sam vam zapovedio“, nego „Učite ih da čine sve što sam vam zapovedio!“ Postoji velika razlika između toga kada učiš druge što je Isus zapovedio ili kada ih učiš da rade ono što je Isus zapovedio. To znači da ne smem da učim ono što nisam uradio. Dela 1:1 kaže da je Isus počeo da čini i zatim da uči. On nije praktikovao ono što je učio, kao što ljudi kažu, On nije praktikovao ono što je učio, nego je učio ono što je već praktikovao! U tome postoji velika razlika. On je učio ono što je praktikovao (Dela 1:1). On je činio, a zatim učio. I Isus je rekao: „Učite ih da čine.“ Dakle, moraš učiti ono što si učinio. Problem sa mnogim ljudima danas jeste da oni propovedaju o stvarima koje nisu činili. Isus nije tako učio. Dakle: „Učite ih da čine!“ Znači, ti možeš voditi ljude tim uskim putem jedino ako ti sâm hodaš tim putem. I to je put koji ja nazivam putem krsta, putem samoodricanja, putem stalnog ispunjenja Svetim Duhom, a ne samo jednom.

Lažni proroci

U redu, to je to što se tiče puta. Postoji široki put koji vodi u propast. Zatim, sledeći stih je isto povezan. Nemojte vaditi tekst iz njegovog konteksta. Stih 15, „Čuvajte se lažnih proroka!“ Ponovo u svom kontekstu. Šta to znači? Lažni proroci su oni koji kažu: „Široki put takođe vodi u večni život. Ne moraš da hodaš uskim putem da bi došao u život. Možeš doći u život bez uskog puta.“ To su lažni proroci. Kažite mi ako to znači nešto drugačije u svom kontekstu. Lažni proroci su ti koji obezvređuju propoved na gori i koji tvrde da to nije toliko važno.

Da li znate da postoje vernici koji sebe nazivaju vernicima i kažu da propoved na gori nije za nas? Za koga je onda? Postoji puno takvih ljudi. Oni kažu: „Pokrivanje glava kod žena je bilo za Korinćane, a ne za nas!“ Lomljenje hleba se spominje u istom tom poglavlju. Hajde da i to pretpostavimo da se ne odnosi na nas, nego samo na Korinćane. Šta je za nas? Nisam našao da nešto u Bibliji piše za Zek Punena. Postoje stvari za Filibljane, Kološane. Da li ste vi pronašli vaše ime u Bibliji? Šta je zapisano za vas? Zadivljujuće je da kada ljudi žele da izbegnu poslušnost nekoj zapovesti, oni kažu: „To nije za nas. To je za nekog drugog. To je za Jevreje. Prolazak kroz nevolje je za Jevreje, to nije za nas.“ Šta je Isus rekao? U svetu ćete imati nevolju! Crkva će proći kroz velike nevolje, šta god ljudi govorili. Dakle, postoje mnoge takve stvari. Budite pažljivi kada dođete na stranice Novog Zaveta. Ja znam da je stari zavet bio za Jevreje. Isus je rekao to. Biblija kaže da je stari zavet ukinut (Jevrejima 8). Zato ne idem u stari zavet. Zato ne idem u davanje desetka i sve druge stvari, žrtvovanje jaganjaca i držanje subote… To je sve završeno. Kološanima 2 kaže da je sve to bila senka. Ali, kada se radi o stvarima iz novog zaveta, o stvarima koje je Isus učio i o stvarima koje su apostoli učili, to je novi zavet. Ne možeš to primeniti na nekog drugog. Dakle, lažni proroci su ti koji govore: „To nije za nas“, ili oni koji govore: „O, put nije toliko uzak.“

Da li znate koliko je uzak uski put? Isus je to jednom objasnio. Nakon što mu je došao bogat mladić i nije mogao da se odrekne svog novca, pa je otišao, Isus je rekao svojim učenicima: „Lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego da bogat čovek uđe u carstvo nebesko.“ Tu je Isus definisao. To je jedino mesto gde vidimo veličinu tih uskih vrata. Iglene uši. To je vrlo malo! To je put u život, Isus je rekao. Dakle, zašto kamila ne može da prođe kroz iglene uši? Zašto ti i ja ne možemo da prođemo kroz iglene uši? Ne možeš čak ni svoj prst da provučeš kroz ušicu igle. Znate odgovor. Suviše je velik. U tome je stvar. Ljudi koji su veliki u svom samopoštovanju nikada neće ući u carstvo nebesko. Zato ste čuli kako kažem da su tri tajne hrišćanskog života poniznost, poniznost i poniznost. Mogu to i da proširim na deset tajni hrišćanskog života. Bilo bi isto. Ljudi to nisu razumeli. Poniznost! Ako si ponizan, dobićeš blagodat, a bez blagodati ne možeš biti spašen. Bog daje svoju blagodat poniznima. Kako će ti je dati ako nisi ponizan? Kako ćeš biti spašen, kada se po blagodati spašavamo? Ako ti Bog ne dâ blagodat, kako ćeš je dobiti?

Draga braćo i sestre, kada dolazimo Reči Božijoj, treba da budemo voljni da volimo istinu i da ostavimo po strani tradicije i koncepte koje smo prihvatali mnogo godina iz raznih denominacija. Ja ne kažem da treba da prihvatite učenje naše crkve. Ne! Ja kažem da treba da prihvatite ono što Biblija govori. To je problem koji su fariseji imali sa Isusom. Oni su govorili: „Ovaj čovek ne uči ono što je Mojsije učio“, a nisu ni znali šta je Mojsije učio. Jednom kada je Isus hodao sa dvojicom učenika za Emaus, uzeo je ceo Stari Zavet, kaže u Luci 24, i objasnio im je od 1.Mojsijeve do Malahije da je sve to učilo o Isusu. Tako kaže u Luci 24, ali fariseji to nisu razumeli. Sve je govorilo o Isusu, ali kada je Isus došao, nazvali su ga Velzevulom, princom đavola. To mi pokazuje koliko možeš biti slep proučavajući Bibliju. Možeš biti toliko slep da zaključiš da nešto nije od Boga, nego od đavola. „To je pogrešno učenje“, to su govorili za Isusa, to su govorili za Pavla, to su katolici govorili za Lutera, to su anglikanci govorili za Veslija i to su mnogi hrišćani rekli za svakog istinskog Božijeg proroka u njegovoj generaciji. Nakon njegove smrti, sledeća generacija će reći: „Aaa, pa on je bio prorok.“ Ali, u svojoj generaciji, takav čevek će biti smatran jeretikom i lažnim učiteljem. To se obistinjuje već 2000 godina. Sećajte se toga. Jedini način spasenja, moj brate, sestro, onaj ko ima uši da čuje, neka čuje, dođi Bibliji i reci: „Gospode, to je Tvoja reč. Neću slušati šta drugi govore. Moj razum je već bio pod uticajem raznih tradicija koje sam prihvatio, ali ću ih se osloboditi. Poslušaću Pismo!“

Ja sam to učinio pre 55 godina. Odrastao sam u ortodoksnoj crkvi koja se molila Mariji i mrtvima i koja je praktikovala razne druge stvari uključujući krštenje dece, i ja sam počeo da čitam Pismo i shvatio sam da te stvari nisu istina. Tog dana sam odlučio nešto i ne žalim do danas. Rekao sam: „Gospode, ako nađem nešto u Tvojoj Reči, Bibliji, što se protivi onome što sam ranije razumevao i što drugi hrišćani naučavaju, ja ću poslušati Tvoju Reč, a ne ono što hrišćani uče.“ To je bilo moje spasenje! To će biti i tvoje spasenje. Ne tražim da prihvatiš ono što ja govorim, nego ono što Pismo govori.

Hajde da nastavimo. Lažni proroci će doći u odelu ovčijem. Oni će se pretvarati da su ovce. Oni će izgledati kao ovce. Doktrina će zvučati ispravno, ali iznutra su grabljivi vukovi. To je jedan način da otkriješ lažnog proroka. Šta vuk želi kada se obuče u ovčije ruho? Kažite mi. Njegov glavni cilj je da uđe u stado radi čega? Da blagoslovi stado? Da jede! Da uzme nešto za sebe. Grabljivi vukovi! Propovednik koji želi nešto da dobije od tebe. Tvoj novac! Ili da iskoristi seksualno jednostavnu devojku. Mnogi propovednici rade to. Iskorišćavaju stado, da li kroz novac, ili neko seksualno zadovoljenje, ili za čast. Žele da ih poštujete! To su grabljivi vukovi. On nije zainteresovan za tvoje dobro, nego je zainteresovan za ono što može da izvuče od tebe. Treba to da rasuđujete. Čuvajte se propovednika, iako je njegova doktrina ispravna, a to znači ovčije ruho. Ako shvatiš da je njegova želja da izvuče nešto od tebe za sebe, beži od njega. To je moj savet. Ko ima uho da čuje, neka čuje.

Grabljivi vukovi! Poznaćete ih po njihovim plodovima. Hvala Bogu što nam je Isus dao znak po kome možemo da prepoznamo lažne proroke. Ne po njihovim darovima, nego po njihovim plodovima. Vrlo važno! Da li mislite da hrišćani to slušaju? Ne. Isus je govorio o ljudima koji imaju darove i o ljudima koji imaju plodove, u istom odeljku. Doći ćemo do toga, samo malo sačekajte. Kako otkriti lažnog proroka? Po rodu, ne po darovima Duha. U redu, pokazaću vam kasnije darove duha. Evo ga. Idite u stih 22 i vidite neke od tih lažnih proroka koji će u poslednji dan doći Isusu i reći: “Gospode, da li znaš da smo praktikovali dar proroštva u Isusovo ime? Da li znaš da smo praktikovali dar isterivanja demona u Isusovo ime? Da li znaš da smo praktikovali dar čuda u Isusovo ime? I ja ću objaviti tim ljudima, velikim ljudima koji su držali velike krusade i govorili na TV-u da bi impresionirali mnoštvo hrišćana koji nemaju ispravno rasuđivanje, nego im doniraju milione, reći ću im: Nikada vas nisam znao. Idite od mene vi koji živite u grehu!”

Jedina stvar koja će značiti u tom danu, moj brate, sestro, nije da li si isterao demona ili izlečio bolesnika, ili prorokovao, nego kakav je bio tvoj stav prema grehu. Učinio si sva ta velika čuda? U redu, nisam rekao da nisi! Da li si ih učinio u moje ime? Jesi, učinio si ih u moje ime. Međutim, parafraza koju ovde imam je divna, Gospod kaže tim ljudima u taj dan: “Sve što ste činili jeste da koristite mene i moje ime da biste sebe učinili važnima!” Čuli smo za takve propovednike. “Koristite mene i moje ime da biste sebe učinili važnima! To je sve što ste učinili! Niste me nimalo impresionirali. Gubite se!”

Da li verujete da su to Isusove reči? Koliko će biti takvih propovednika tamo, šta mislite? Jedan ili dvojica? Ne, Isus je rekao: “Mnogi!” To znači, mnogo hiljada propovednika ili lažnih proroka. Kažeš: “Kako onda da ih otkrijem kada praktikuju darove u Isusovo ime?” Isus je rekao toliko jasno: “Ne gledaj na njihov dar. Gledaj na rod u njihovom životu.” (stih 16) “Po rodovima ćete ih poznati!” I kasnije što sam vam pokazao, stih 22, ne po njihovim darovima.

Da li vidite kontrast između roda i dara? Ne radi se da dar nije važan. Isus je isterivao demone, Isus je prorokovao, Isus je isceljivao bolesne, ali postojala je razlika. Isus je činio čuda, ali postojao je rod koji je sve to podržavao. Koliko je važniji rod od dara? Dobro, Isus je naš primer. On je proveo tri i po godine praktikujući darove Svetog Duha, a proveo je 33,5 godine pokazivajući rodove Duha. Ti izračunaj tu matematiku. Rod duha je deset puta važniji od darova Duha. Tako sam izračunao. Dakle, ja kažem da u mom životu rodovi Duha moraju biti deset puta veći od svih darova koje imam. Bog mi je dao darove. Ja ih se ne odričem. Mogu da propovedam, Bog mi je dao sposobnost da isterujem demone, tu i tamo se molimo za bolesne i budu isceljeni, ali to nije glavna stvar. Karakter Isusa je deset puta, ili milion puta, što se mene tiče, važniji od darova. Reći ću vam zašto. Jer Sotona ima darove, izvanredne darove. On je bio prva osoba koja je pustila vatru sa neba u Bibliji, ne Ilija. U Knjizi o Jovu 1 kaže da je Sotona pustio vatru sa neba i spalio Jovovu imovinu. On ima izvanredne darove. Pogledajte te ljude koji rade kao veštice u Indiji. Oni čine zadivljujuće stvari. Da, dar nije glavna stvar. Šta Sotoni nedostaje? Karakter. Reći ću vam šta Sotona ima. Izvanredne natprirodne sposobnosti i izvanredno poznanje Biblije. Dakle, ako si impresioniran nekim ko ima izvanredno poznanje Biblije i izvanredne natprirodne darove, jednog dana ćeš biti impresioniran sâmim Sotonom. Međutim, otkrićeš Sotonu po činjenici da nema poniznost koja je slična Isusu, ili čistotu, ili dobrotu. Dakle, molim vas da nosite ovo u svom umu, draga braćo i sestre. Gledajte na rod! Tada nećete biti prevareni.

Drvo se po rodu poznaje

Dalje, stih 17, „Svako dobro drvo rodove dobre rađa, a drvo zlo rodove zle rađa.“ Rodovi drveta pokazuju kakvo je drvo u pitanju. Koje je ovo drvo? Najpre gledaš kakav je njegov plod. Plod proizilazi iz drveta. Da li ste videli drvo sa darovima? Ja sam video. Božićne jelke. Tamo postoji mnogo ukrasa koji vise i reći ću vam da su neki ukrasi vrlo atraktivni i skuplji od jednog manga, ali ti ukrasi nisu deo drveta. Ja gledam na mnoge darovane propovednike kao na božićnu jelku. Darovi nisu priroda drveta, ali Isus je govorio o drvetu sa rodom koji proizilazi iz prirode drveta. Tako mora biti! To je pravo hrišćanstvo. To su jedini propovednici koje želim da slušam, pošto znam da mi oni mogu pomoći, jer vidim da ono što govore funkcioniše u njihovim životima.

Dakle, draga braćo i sestre, mi živimo u svetu gde ima mnoštvo TV propovednika i ljudi sa velikom harizmom, ali ne i karakterom. Oni su poput grabljivih vukova koji žele da dobiju nešto od ljudi i žena. Treba da ih se čuvate! To je sve što mogu da kažem. Ja vas ne mogu zaštititi od njih, ali mogu da vas upozorim protiv njih, upravo onako kako je Isus radio. Čak ni Isus nije mogao da zaštiti osobu koja nije htela da sluša Njegovo upozorenje. Iz tog razloga jako mnogo hrišćana luta. Isus upozorava, ali On neće uhvatiti osobu za vrat i reći joj: „Hajde, ne idi tamo!“ Ne, nikada, zato što ti je dao slobodu. On je rekao Adamu: „Nemoj ići blizu tog drveta“, ali nije ga uhvatio za vrat i odvraćao od toga. „U redu, ako želiš da ideš blizu tog drveta, dobro.“ Vi ste bili upozoreni protiv lažnih proroka i ne slušate, mislite da ste u redu, i odete tamo i budete zavedeni, Bog će dozvoliti da budete zavedeni. „Dobro drvo ne može rađati zle rodove.“

Dve kuće

U redu, postoje dva puta, dva drveta i treća ilustracija su dve kuće, stih 24. Znate, mi pevamo pesmu kako je mudar čovek izgradio svoju kuću na kamenu, a bezuman čovek je izgradio svoju kuću na pesku, i došle su kiše i poplave i napale su kuće. Kuća bezumnog čoveka je pala i raspala se strašno, a kuća mudrog čoveka je bila postojana. Da li znate poslednju strofu te pesme? „Zato gradi svoju kuću na Gospodu Isusu Hristu!“ To nije ono što je Isus rekao. To je upravo ono što pokušavam sada da kažem, da možeš pevati, pevati i pevati pesmu, a da ona nije na temelju Pisma. Ti misliš: „Pa, zar Isus nije stena?“ Naravno da jeste stena. U 1.Kor.3 kaže da temelja drugog niko ne može postaviti osim onog koji je postavljen, a to je Isus Hrist, ali pazite kako gradite na tom temelju. U tom kontekstu je u redu, ali ovde je mudar čovek izgradio svoju kuću na kamenu, a bezuman čovek je izgradio svoju kuću na pesku. Pogledajte kako je Isus objasnio šta je kamen. Hajde da poslušamo to. Isus ovde nije rekao da je On kamen, kao što pevate u pesmi. Postoje mnoge pesme koje pevamo, želim da vam kažem, koje nisu po Pismu, i ja ne pevam te strofe kada dođu na red, jer bi to bilo laganje Bogu i nešto što ja ne verujem. Mnogi od nas nisu pažljivi kada pevamo pesme, jer ne poznajemo Pismo. Mogao bih vam pokazati mnoštvo pesama koje nisu po Pismu. Ovo je jedna od njih. Dakle, „Gradite svoju kuću na Gospodu Isusu Hristu“, ja ne pevam tako, nego „Gradi svoju kuću na poslušnosti Njegovoj Reči!“ Pogledajte da li to nije ono što On ovde govori.

Bezuman čovek, stih 26, je onaj koji sluša Isusove reči i ne izvršava ih. Da li vidite to? Mudar čovek je onaj koji sluša Isusove reči i stih 24, izvršava ih. U tome je kontrast. Dakle, kamen je, stih 24, slušanje Isusove reči i izvršavanje istih. Ne, „Gradi svoju kuću na Gospodu Isusu Hristu“, nego „Gradi svoju kuću na poslušnosti Njegovoj Reči.“ Ja vam samo govorim ove male stvari koje vas mogu sačuvati da ne upropastite svoj život, pitajući se da li ste na kamenu ili ne. Da li ste se nekada zapitali kada je došla određena kriza u vašem životu i kada ste počeli da se ljuljate i brinete… Kiše i poplave te drmaju, brate, zašto se to dešava? Nisi utvrđen na kamenu! Zašto ne uzmeš to upozorenje? Jednog dana može doći još veća bura i potpuno uništiti tvoju kuću. Ta manja bura koja je malo uzdrmala tvoju kuću bila je samo upozorenje da proveriš svoj temelj pre nego što dođe veća bura!

Ranije kada sam vozio skuter i kada sam imao neki manji pad na ulici pitao sam: „Gospode, šta želiš ovim da me naučiš?“ Gospod mi je rekao da vozim malo sporije i da budem pažljiviji. Dakle, kada imaš manju uzbunu u svom životu, neku brigu, tenziju i sav se zabrineš, Gospod ti govori da proveriš svoj temelj i da ga ispraviš sada, jer može doći veća bura u budućnosti, veće poplave, jače kiše, i ako sada ne proveriš svoj temelj, tog dana tvoja cela kuća će se srušiti. Hvala Bogu za mala upozorenja! „Onaj koji sluša ove moje reči“, ove specifične reči, iz tog razloga stavljamo akcenat na Propoved na gori. „Onaj koji sluša ove moje reči (a to je Matej 5, 6 i 7) i izvršava ih, on se može uporediti sa mudrim čovekom koji zida svoju kuću na kamenu.“ I „Onaj koji sluša ove moje reči…“ (stih 26). Drugim rečima, on nije ateista, on nije nehrišćanin, on je hrišćanin. Ko su oni koji slušaju Isusove reči? Oni koji dolaze u crkvu, oni koji čitaju Bibliju. „Onaj koji sluša ove moje reči i ne izvršava ih“, jer sluša nekog propovednika koji kaže da se to ne odnosi na nas. „O, nema veze. Ti samo primi Hrista u svoj život i sve je u redu! Nema veze ako ignorišeš sve što je Isus ovde rekao.“ Iz tog razloga život takvih hrišćana je jako uzdrman, dok se jednog dana njihov život u potpunosti ne sruši. Da, ja sam video takve ljude. Oni ne shvataju ozbiljno upozorenja iz malih bura u svom životu. Nakon određenog broja godina, oni u potpunosti zalutaju i počnu da rade razne stvari koje ni nehrišćani ne bi radili. Otišli su i izgubili svoje spasenje, zato što nisu obratili pažnju na mala upozorenja.

Kada postoji bura u tvom porodičnom životu, šta Gospod pokušava da ti pokaže? Šta Gospod pokušava da ti pokaže kada postoji bura u tvom porodičnom životu? „Moj sine, moja ćerko, volim te! Nešto nije u redu u tvom životu! Shvati to ozbiljno sada pre nego što se tvoja cela kuća ne sruši! Prestani da kriviš svog bračnog druga! Ispitaj svoj temelj.“ Ja bih to rekao, shvati to ozbiljno. Onaj ko ima uši da čuje, neka čuje!

Siromaštvo duhom

Hajde da pređemo na Matej 5. Ovako započinje propoved na gori: „Blago siromašnima Duhom, jer je njihovo carstvo nebesko.“ Znate, Isus je koristio ilustracije. Evo ilustracije, uporedite siromašne duhom sa siromašnima u telu, prosjacima. Imamo ih mnogo u Indiji. Uvek čekaju da im neko ispruži ruku. Ako im i daš, uskoro će ti se opet vratiti. Ako ih pitaš šta je sa onim što si im dao prošli put, reći će da su potrošili i da im ponovo treba. To znači biti siromašan u telu. Siromašan duhom je onaj koji ne dolazi tako ljudima. Prosjaci idu kod ljudi za pomoć, a mi idemo Bogu i kažemo: „Gospode, potrebna mi je Tvoja blagodat danas!“ „Šta je sa onim što sam ti dao juče?“ „Potrošio sam, Gospode! Potrebna mi je za danas. Svaki dan treba da dolazim Tebi. Vidim potrebu u svom životu.“ Da li ste nekada videli prosjaka da traži novac za nekog drugog? Ne, uvek traže za sebe. Njima je potrebno. Kada ideš Bogu, nemoj govoriti o potrebama drugih ljudi. Nisu tvoja žena, muž, brat ili sestra oni kojima je toliko potrebna molitva kao tebi! „Gospode, ja sam u potrebi!“ Zato smo u ovoj crkvi naglašavali 39 godina da u crkvi živog Boga sudimo najpre sebe, a oni koji najpre sude druge ljude nisu zapravo deo crkve. Oni su deo te druge crkve Sotone koji je optuživač braće. Ako si optuživač braće, a to je Sotonina titula, i provodiš svoj život optužujući druge: „On nije u pravu, ni on nije u pravu…“, brate, ti si u pogrešnoj crkvi. Trebao bi biti u Sotoninoj crkvi, verovao to ili ne. Nećeš čuti ovako direktne reči u drugim crkvama, jer oni ne žele da te uvrede, pošto žele tvoj novac. To je istina! U crkvi Isusa Hrista, 1.Pet.4:17 mi sudimo najpre sebe. „To je dom Božiji gde sudimo sebe najpre“ (1.Pet.4:17) i Otkrivenje 12:10 je crkva Sotone koji je optuživač braće. Budi siguran da si u pravoj crkvi.

„Ja sam u potrebi, Gospode!“ To znači biti siromašan duhom. To je prvi stih propovedi na gori koji nas uči da kada čitamo propoved na gori ne treba da mislimo ni na koga drugog, nego na sebe. U svakom stihu! Kada kaže da ne gledamo drugu ženu sa željom, misli na sebe. Kada kaže da se ne gnjevimo, jer je to jednako ubistvu, misli na sebe. Kada kaže da moraš voleti svoje neprijatelje i oprostiti svima, ne radi se o drugim ljudima koji treba tebi da oproste nego o tebi koji treba drugima da oprostiš. Dakle, siromaštvo duhom je početak! To je glavni ključ koji otvara svaka vrata u carstvu nebeskom. Carstvo nebesko je poput palate sa mnogim sobama u kojima se nalazi blago, a postoji univerzalni ključ, siromaštvo duhom, koji otvara mogućnost da uzmeš blago iz svih tih soba. To se postiže time kada kažeš: „Gospode, ja sam u potrebi!“ Kao prosjak dođeš Bogu! Navešću vam stih za to. Volim za sve što učim da pokažem stih.

Priče 8:34. Na koga dolazi blagoslov Gospodnji? „Ovo je čovek koji dobija Božiji blagoslov (blagodat Božiju, silu Božiju, mudrost Božiju). Taj blagoslov dolazi čoveku koji me sluša, koji svakodnevno čeka na mojim vratima (poput prosjaka koji dolazi na tvoju kapiju), koji čeka ispred mojih vrata (poput prosjaka koji čeka ispred tvojih vrata), jer onaj koji nalazi mene, nalazi život i dobija naklonost“, a naklonost je starozavetna reč za blagodat. Dobija blagodat od mene. Čeka svakodnevno! „Gospode, ja sam u potrebi!“ Blago siromašnima duhom, njihovo je carstvo nebesko. Razmišljajte o tome.

Blago onima koji plaču

Drugi blagoslov je, Matej 5:4, „Blago onima koji plaču, jer će se utešiti.“ Biće utešeni. Reč utešeni na engleskom sadrži u sebi reč „snaga“. Biće ojačani. Ja to tako gledam. Da bi bio ojačan, moraš plakati. Zbog čega da plačeš? Zbog greha! Mi nismo poput male dece koja plaču pošto ih boli koleno, jer su pali. Ne! Mi plačemo zbog našeg greha. Ja volim tu strofu u pesmi „Stojim odušeljen u prisustvu Isusa Nazarećanina.“ Jedan red u strofi me uvek pogađa od kada sam prvi put čuo tu pesmu, pre 30, 40 godina. „On nije imao suze zbog svojih boli, nego vlažne kapi krvi, zbog mojih boli!“ On nije imao suze radi svog bola. Ja kažem: „Gospode, ja te sledim! Božijom blagodaću neću proliti nijednu suzu radi mog bola! Nikada u svom životu! Nemam boli radi kojih bi se žalio na druge. Nemam patnje radi kojih bih išao da prolivam suze. Ja sledim Isusa koji nije imao suze radi svog bola, nego mnoge suze zbog oblasti u mom životu u kojima ja još nisam sličan Njemu.“

Nisam postao sličan Hristu. Imam dug put pred sobom. Što sam bliži Bogu, sve više shvatam te male, male sfere u kojima nisam sličan Hristu, o kojima ranije nisam ni mislio, ni shvatao, pre pet godina i pre godinu dana. To je proces čišćenja kada mi Bog pokazuje kakva je Njegova priroda.

Znate, kada ste u zabavištu, ne učite o kalkulacijama i takvim stvarima. Mislite da ste naučili sve o matematici ako znate da je dva plus dva četiri, i u ranim danima našeg hrišćanskog života mi mislimo da pošto smo prihvatili Hrista treba da promenimo stav prema piću, pušenju, kockanju itd… To je dobro. Tako počinjemo u zabavištu. Međutim, kako napreduješ u hrišćanskom životu, primećuješ mnoge lukavije oblasti sebičnosti, lukave oblasti arogancije i ponosa koje su unutar tebe i koje nisu slične Hristu i ti plačeš! Nadam se da plačeš. Ja plačem redovno. Obično u mom krevetu, da ne bih uznemiravao druge. Zašto? Ne radi mog bola. Niko meni ne čini neku štetu! Sve što mi ljudi rade ide na moje dobro, prema Rim.8:28. Ja ne plačem zbog toga, nego zbog nesličnosti Hristu. Plačite i bićete ojačani!

Blago krotkima

„Blago onima koji su krotki.“ Matej 5:5. Krotak znači onaj koji neće prihvatiti svađu, skroman, koji se neće boriti protiv ljudi koji žele protiv njega da se bore. Morate imati svedočanstvo da se ne može boriti protiv vas. Ne može se ući u raspravu sa vama. Dozvolićete da vas neko pobedi, iako znate da nije u pravu. Ja sam imao takvu vrstu predivnog iskustva sa mnogim ljudima koji su pokušavali da me presvedoče da je moja teologija pogrešna. Ja mogu da znam da je njihova teologija pogrešna time što se razgnjeve. Ja kažem: „Brate, neću se raspravljati sa tobom. Bog neka te blagoslovi! Hajde da tražimo poniznost!“ Tu je kraj rasprave. Krotka osoba se neće svađati. Budi takav! Rezerviši svu svoju borbu protiv đavola. Naš rat nije protiv tela i krvi. To je novozavetna zapovest, Efescima 6. Što više izbegavaš rat protiv tela i krvi, više ćeš se boriti protiv đavola.

Blago gladnima i žednima pravednosti

Sledeće, stih 6, „Blago onima koji su gladni i žedni pravde, jer će se nasititi.“ Ako nisi zadovoljen merom pravednosti koja bi trebala biti do danas u tvom životu, reći ću ti jasno koji je razlog toga. Ti nisi gladan i žedan, jer svaka osoba koja je gladna i žedna pravednosti, da bude sveta i čista u svom životu, biće zadovoljena! Ti pokušavaš da mi kažeš da Bog nije držao svoje obećanje? Ili je razlog da ti nisi bio gladan i žedan? Ja bih rekao: „Gospode, ja nisam bio gladan i žedan!“

Sećam se dana kada sam se grozno udaljio od Boga, pre 40 godina, 1974. godine, nisam bio gladan i žedan pravednosti. Zato sam bio poražen u svom unutrašnjem životu i u mom misaonom životu i mogao sam da budem licemer. Kada mi se to zgadilo, rekao sam: „Gospode, ja ne želim da budem licemer. Ne želim više da propovedam nijednom u svom životu, ako ne mogu da propovedam ono što praktikujem u svom životu.“ Bio sam gladan i žedan i Bog me je sreo. I mogu da vam kažem, ja nisam Božiji miljenik. Ti si isto toliko Božiji miljenik kao ja, ali ako ispuniš uslov, On će i u tvom životu to uraditi. Budi gladan i žedan pravednosti! Ne samo da ponizno tražiš: „Gospode, daj mi, molim te, pravednosti!“ Budi gladan i žedan toga! „Koji me potraže celim svojim srcem, naći će me“, kaže Gospod. Nemoj tražiti Gospoda kao što bi tražio kovanicu od pet dinara! Traži Boga kao da si negde izgubio 15 hiljada dinara u svojoj kući, ili u nekoj prodavnici gde si slučajno zaboravio. Kako bi tražio? Ne bi samo hladnokrvno potražio kao kovanicu od pet dinara koju si negde izgubio. Upravo tako mnogi ljudi traže Boga. Da. „Gospode, molim te, uradi nešto za mene!“ Ništa se ne dešava, a oni imaju važnije stvari koje treba da rade. Nikada nećeš biti zadovoljen! Mogu iskreno da kažem pred Bogom, bez govorenja ikakve laži, ja sam savršeno zadovoljen sa Isusom Hristom i zadovoljen sam merom pravednosti koju mi je On doneo! Međutim, u isto vreme, ja plačem, jer želim još više. To je kontinualno nezadovoljeno zadovoljenje! Zadovoljenje u onome što je Bog već uradio, ali nezadovoljenje u tome pošto želim duhovni ‘doktorat’. To treba da bude naša pozicija.

Blago milostivima

Sledeće, stih 7, „Blago milostivima, jer će biti pomilovani.“ To je vrlo, vrlo važno. Kada tražiš pravednost, stih 6, velika opasnost je da budeš nemilostiv. Vrlo velika opasnost, jer što postaješ svetiji, sve više postaješ osuđivač drugih ljudi koji nisu sveti koliko si ti. Zbog toga je Isus odmah nakon toga govorio o milosti. Budi milostiv prema drugima! Opraštaj im! Pretpostavljaj da nemaju svetlo koje ti imaš i da se zato tako ponašaju.

Muževi i žene, zašto sudite jedan drugoga? Zato što mislite: „Ti bi trebao da imaš to svetlo koje ja imam!“ Koje bezumlje! To je kao da stariji brat govori svom mlađem bratu od 6 godina: „Ja idem u deseti razred. Kako ne možeš da razumeš kalkulacije koje ja razumem?“ Ko je tu bezuman? Stariji brat! Ako ti je Bog dao više svetla, to te treba učiniti poniznijim. Uvek pretpostavljaj, to je mene sačuvalo od suđenja ljudi, da drugi nisu još došli do svetla koje je Bog tebi dao! To te ne čini ponosnim, jer postoje druge oblasti gde možda ta osoba ima više svetla od tebe. Da, ti si možda bolji od njega u matematici, ali on je bolji u nauci i to je to. Dakle, ne prezireš nikoga, ali nemoj gledati na druge sa visine govoreći: „Trebao bi da imaš svetlo koje ja imam.“ Ne, budi milostiv. Budi milostiv! Gde god postoji konflikt između želje da sudiš drugoga ili da mu budeš milostiv, Jakov 2:13 kaže neka milost trijumfuje nad sudom. Postoji često borba u našem srcu. Milost kaže da budeš milostiv, a sud kaže: „Ne!“ Neka milost trijumfuje nad sudom! Neka milost uvek odnese pobedu.

Blago onima koji su čistog srca

Sledeće, stih 8, „Blago čistima srcem, jer će Boga videti.“ Postoje ljudi koji vrlo jasno vide Isusa u svom srcu. Što si čistiji, jasnije ćeš videti Isusa u svom srcu. Ne treba da Ga vidiš fizički. Vidićeš Ga jasnije u svom srcu. Isus je to rekao Tomi u Jovanu 20, „Blagosloven si pošto si me video. Blagosloveniji su oni koje me nisu videli, a veruju, pošto su me videli u svom srcu.“ Ja učim nešto iz toga, da mogu fizički videti Isusa i odlutati od Njega i ne slediti Ga, kao i mnogi ljudi koji su Ga videli u Izraelu. Ako vidim Isusa u svom srcu, to je blagoslovenije, jer Ga mogu slediti u svim situacijama. Da li znate da je blagoslovenije videti Isusa u svom srcu, nego videti Ga fizički? Zaista jeste, jer je Isus to rekao u Jovanu 20.

Dakle, čisti srcem će videti Boga. I postoji još jedna stvar koju vidim u tom stihu, Matej 5:8, a to je, kada si čist u svom srcu, ti svugde vidiš Boga. Ne vidiš svog neprijatelja. Vidiš Boga koji to radi. Sećate se kako je David rekao kada ga je Simej psovao? 2.Sam.16, „Bog je dozvolio Simeju da me psuje. Zašto bi se borio protiv njega?“ Bog je dozvolio tom čoveku da dođe da se bori protiv mene. Ja se neću boriti protiv njega. Bog je dozvolio tom čoveku da me nazove đavolom i Bog ga blagosilja. Kada vidiš Boga svugde…

U getsimanijskom vrtu Isus je video Oca. „Otac mi je dao čašu da pijem. Naravno, ona je došla preko poštara, Jude Iskariotskog, ali to je u redu, neću se brinuti o poštaru. Ta čaša je došla od mog Oca.“ Pretpostavimo da si zaljubljen u nekoga i on ti pošalje pismo, a neki ružan poštar ti donese to pismo. Nećeš odbiti to pismo zbog toga što je poštar ružan! Takav je Isus bio. Nema veze ko je doneo tu čašu. Otac je poslao čašu i Isus će je piti. Međutim, Petar nije mogao to da vidi. Njegovo srce nije bilo čisto i nije mogao da vidi Boga. Zato je izvadio mač i borio se. Kažem ti, svaki put kada se boriš, problem je što tvoje srce nije čisto. Ne vidiš tu Boga, vadiš svoj mač, obično jezik, i odgovaraš, jer ne možeš da vidiš Boga, nego si kao Petar. Isus je video Boga. Blago čistima srcem jer će Boga svugde videti. Oni će videti Boga u Simeju koji ih proklinje. Oni će videti Boga u Judi koji ih izdaje. Oni će svugde videti Boga.

Blago mirotvorcima

„Blago onima koji mir grade jer će se sinovi Božiji nazvati.“ Da li želiš da se nazivaš Božijim sinom? Ovde je put, budi mirotvorac, ili kao što kaže ovde parafrazirano, pokaži ljudima kako da sarađuju, umesto da se takmiče i bore. Tada ćeš otkriti svoje mesto u Božijoj porodici. „Pokaži ljudima kako da sarađuju, umesto da se takmiče i bore. Tada ćeš otkriti svoje mesto u Božijoj porodici.“ Tada si zaista Božiji sin, mirotvorac.

Po čemu si poznat u svojoj porodici, kao onaj koji pravi probleme ili kao onaj koji gradi mir? Po čemu si poznat u svom komšiluku, kao problematičan ili kao mirotvorac? Po čemu si poznat na svom poslu, kao problematičan ili kao mirotvorac? Kada svi ostali ne poštuju saobraćajne znakove, baš ispred tebe, da li si problematičan ili si mirotvorac? To su mesta gde ćeš otkriti tesan put koji vodi u život. Malo ih nalazi, ali možeš ga naći ako želiš. Radi toga nam Bog daje blagodat, u suprotnom nikada ne bismo to mogli činiti.

Blago prognanima zbog pravde

Zatim, broj 9, „Blago progonjenima radi pravde, njihovo je carstvo nebesko.“ Isus nas je vrlo jasno učio da kada stojimo na pravdi i objavljujemo pravednost, nećemo biti pohvaljeni i nećemo dobiti Nobelovu nagradu, nego ćeš biti progonjen, jer ovaj svet je opozicija Bogu. Isus Hrist nije postao popularan. Kada bi sada došao na svet, opet bi Ga ubili i prave sluge Isusa Hrista će imati opoziciju i neće biti poštovani od strane sveta. Molim vas, sećajte se toga. Nemojte se uzbuditi kada vas svetski ljudi poštuju. Možda zbog nečega što ste učinili na poslu, u redu. Pravo hrišćanstvo uvek ima opoziciju, jer svet je protiv Boga. Oni će te voleti ako se brineš za siročad i udovice, ali ako objaviš put krsta i da je Isus Hrist jedini put spasenja, to neće biti popularno. Ne!

I na kraju, stih 11, poslednji blagoslov, „Blago vama ako vas ljudi osramote i usprogone, lažno govoreći razne vrste zla o vama, radi mene.“ Te dve stvari su u kombinaciji. Jedna je iz 10.stiha, radi pravednosti, jer stojiš na onome što je pravedno i sveto, ali drugo je što stojiš uz Isusovo ime, da si rekao da je Isus Hrist jedini put spasenja. Ljudi te nazivaju uskoumnim, ali ja uvek kažem ljudima da je istina uskoumna. Dva plus dva nije pet, dva plus dva nije tri, žao mi je, dva plus dva je četiri. Nije čak ni 4,1. Isus Hrist je jedini put do neba i ne postoji drugi put šta god drugi govorili. Ja po tom pitanju ne pravim kompromis. Ako si osramoćen što stojiš uz Isusa, šta treba da radiš tog dana? Nemoj ići da plačeš. Idi i skači od radosti, raduj se i budi veseo, jer si poput starih proroka. Svi stari proroci su bili tako progonjeni.

Draga braćo i sestre, ovo je samo početak propovedi na gori. Čitajte je i gradite svoju kuću na kamenu! Hajde da se pognemo u molitvi.

Nebeski Oče, želimo da stvarno govorimo sa Tobom sada. Ne želimo da prođemo kroz formalnost završne molitve, nego da stvarno govorimo sa Tobom, tata. Mi smo u potrebi, mnogi od nas ovde smo u očajnoj potrebi da ozbiljno shvatimo Tvoju Reč. Molimo se da Tvoj Sveti Duh utisne ozbiljnost toga što smo čuli danas, šta god si ti Gospode progovorio, ograničen mojim rečima. Šta god si Ti rekao, Gospode, molim se, da te reči odu kući svakom srcu i donesu večne rezultate. Samo Ti možeš to učiniti svojim Duhom. Molim se da to učiniš u Isusovo ime, amin.