Neverstvo

Zac Poonen

I danas želimo da nastavimo razgledanje tih ozbiljnih, zlih stvari koje uništavaju naš unutrašnji život, kojih ponekad nismo čak ni svesni. Reč Božija je kao rendgenski aparat ili kao skener koji nam pokazuje kako stvarno izgleda naša unutrašnjost.

Danas želimo da pronađemo Evanđelje po Marku 4.glavu. Tu vidimo Isusa kako je putovao u čamcu preko jezera sa svojim učenicima. Čitamo u 37.stihu: „I postade velika oluja; i valovi tako zaljevahu u lađu da se već napuni.“ Učenici su bili uplašeni, a Isus je spavao u čamcu. Oni su Ga probudili i Isus je zapretio vetru i vetar se smirio. Oni su se plašili da će poginuti. Pitali su Ga: „Učitelju, zar ne mariš što ginemo?“ On im je rekao: „Zašto ste tako strašljivi? Kako nemate vere.“

Kada gledamo Isusovo ukoravanje učenika, shvatamo da je On sačuvao najsnažnije ukore za jedan greh, a to je bilo neverstvo. Mi smo razgledali grehe koje je Isus najviše mrzio – grehe koji se ne smatraju gresima od strane većine ljudi u svetu: licemerje, ponos, sebičnost, mržnja i peti greh – neverstvo.

E sada, neverstvo se definitivno ne smatra grehom od strane bilo kojeg čoveka iz sveta. Tužna stvar je što mislim da 99% vernika, nanovo rođenih vernika, takođe ne smatra neverstvo grehom. Oni neverstvo smatraju za slabost. Oni misle ovako: „Da, nisam imao dovoljno vere, brate!“ „To je slabost“, oni misle. To je kao da kažeš: „Dobro, nisam sposoban da podignem neku stvar velike težine zato što sam slab. Ruke su mi slabe.“ Ako je to sada samo slabost, to nije strašno. Strašno je zato što je greh! Isus je to ukorio kao greh.

U suštini, to je toliko ozbiljan greh da u Jevrejima poslanici 3 stoji jedno upozorenje: „Gledajte braćo (ovde govori vernicima) da ne bude kad u kome od vas (od vas, vernika) zlo srce neverstva…“ Kako je nazvano neverno srce? Zlo srce neverstva! E sada, za preljubotvorno srce možemo razumeti da je zlo preljubotvorno srce. Isus je govorio o zlom i preljubotvornom rodu u Mateju 16. Za srce ubice možemo reći „zlo srce ubice“. Možda bi čak i za sebično srce mogli reći, ako smo malo osetljiviji, da je zlo srce, ili za ponosno srce da je zlo srce. Možda imamo toliko svetla, ili za licemerno srce da je zlo srce. Možda imamo toliko svetla da smatramo da je srce mržnje zlo srce, ali koliko bi ljudi, koji imaju svetlo u vezi svih ovih greha, takođe moglo reći da je neverno srce zlo srce. To je ono što kaže ovde u Jevrejima 3:12. U suštini, to može doprineti da otpadneš od živog Boga! Toliko je ozbiljno! Neverno srce može doprineti da otpadneš od živog Boga.

Dakle, vidimo da je to još jedan greh koji treba da shvatimo ozbiljno. Sedam puta Isus je ukorio svoje učenike zbog neverstva. Čak i nakon svog vaskrsenja On ih je ukoravao samo zbog neverstva. Nije da su oni pobedili sve ostale grehe u svom životu. Siguran sam da su bili poraženi od stotinu greha, svi ti učenici. Oni su još uvek razmišljali o tome ko će biti najveći i mnoge, mnoge stvari, ali Isus ih je ukorio zbog neverstva.

E sada, neverstvo je greh zbog toga što je to uvreda za Boga. Kada je Bog nešto rekao, a ti to ne veruješ – to je uvreda za Boga. Pretpostavimo da si ti student na fakultetu, a tvoj otac ti pošalje pismo u kojem kaže: „Sine, prebacio sam 1000€ na tvoj račun da bi mogao platiti tvoje račune“, a ti kažeš: „Dobro, nisam baš siguran da li je tata stvarno prebacio taj novac. Možda se samo šali sa mnom.“ Zar ne misliš da je to uvreda za tvog oca? Za sigurno jeste! Koliko je tek više kada je Bog nešto rekao, a ti ne veruješ.

Ili moramo reći: „Ne, ja ne verujem da je Biblija Božija reč“, onda si u redu – tada ne vređaš Boga pošto ne znaš šta je Bog rekao. Možda si jedan od tih ljudi koji veruju da ne postoji knjiga na svetu koja jeste Božija reč. Postoje takvi ljudi. Oni ne veruju da je Biblija Božija reč. Oni misle da su Bibliju pisali određeni ljudi koji su time izrazili svoje ideje i da ona nije Božija reč. Dobro, takvi ljudi ne vređaju Boga zato što uopšte nemaju razumevanje u vezi onoga što je Bog rekao. Ali ti, koji si vernik, sa jedne strane kažeš da je Biblija Božija reč, a sa druge strane ne veruješ ono što je Bog tamo zapisao. Ti si osoba koja ima zlo srce neverstva koje vređa Boga time što kaže: „Bog je to rekao, ali ja to ne verujem!“

Da li veruješ da kada je Bog rekao da te nikada neće ostaviti ili napustiti (Jevrejima 13:5,6), da On stvarno misli da te nikada neće izneveriti i da te nikada neće ostaviti? Da li veruješ kada kaže u Rimljanima 8:28 da svaku pojedinačnu stvar koja ti se dešava u životu (svaku pojedinačnu stvar – veliku ili malu) Bog čini da ide na tvoje dobro. Svako zlo koje ti čine drugi ljudi, Bog će učiniti da ide na tvoje dobro. Da li veruješ to? Da si to verovao, to bi promenulo tvoj kompletan stav prema životu. Ne bi mrzio tog čoveka koji ti čini nešto loše, zato što to zlo doprinosi tvom dobru. Sve zavisi od vere! Ako imaš veru, shvatićeš da možeš da pobediš mnoge druge grehe.

Biblija kaže: „Ovo je pobeda koja pobedi svet – naša vera.“ Zašto toliko mnogo vernika strahuje od Sotone? Reći ću vam. Ne zbog toga što je Sotona snažan (Znam da je Sotona snažan – snažniji od svakog vernika i svakog ljudskog bića), nego zato što nemamo veru da je on poražen na Golgotskom krstu.

Ako verujemo Božijoj reči da kada je Isus umro na krstu, On je obesnažio Sotonu (Jevrejima 2:14 – On je satro Sotonu). On nije ubio Sotonu. Ne! Biblija je vrlo tačna kada kaže da ga je Isus obesnažio, a to znači da on više nema silu nad detetom Božijim. Ako to veruješ, nikada se više nećeš plašiti Sotone. Nikada se nećeš plašiti veštice, nikada se više nećeš plašiti ničega. Sve zavisi od vere!

Vidite, vera i strah su suprotne stvari. Ne možeš u svom srcu posedovati i veru i strah u isto vreme. Možeš imati ili jedno ili drugo. Kada vera uđe u srce, strah izlazi. To je kao svetlo! Kada upališ svetlo, mrak nestaje iz sobe. Kako je moguće da u isto vreme na jednom mesto postoji svetlo i mrak? To je nemoguće! Ako ugasiš svetlo, tada u sobi nastaje mrak. Na isti način, da bi strah ušao u srce, potrebno je da vera izađe. Zašto su se učenici uplašili? Mislili su: „Hej, mi umiremo! Čamac je sada već napunjen.“

Da li možeš videti sebe u situacijama gde izgleda da ćeš stvarno potonuti, a čini se da Isus spava i ti se pitaš: „Gospode, zar ne mariš?“ To je pitanje koje često dolazi iz srca mnogih ljudi: „Gospode, zar ne mariš za nas? Zar ne razumeš kroz čega prolazimo?“ Želim da vam kažem za sigurno da!

U knjizi o Jovu čitamo, Jov 23:10 – „Ali on zna put moj…“ ili „On zna šta mi se dešava“ (kako piše na margini). Parafraza prevoda „Living Bible“ kaže ovako: „Bog zna svaki detalj onoga što mi se dešava.“ On zna svaki detalj onoga što mi se dešava! Da li veruješ to? Da li veruješ da svaki mali detalj problema sa kojim se suočavaš u svom životu Bog poznaje? Za sigurno da! U Mateju 10, Isus je pokušavao da pokrene veru svojih učenika. Rekao je: „Ne bojte se“. Rekao je u Mateju 10:31 „Vi ste vredniji od mnogo vrabaca.“ Nijedan vrabac ne pada na zemlju (bilo gde na zemaljskoj kugli), a da Otac nebeski to ne zna!

On je takođe rekao da je i sâma kosa na tvojoj glavi izbrojana. Nijedno ljudsko biće nikada ne može izbrojati broj kose na svojoj glavi. To je nemoguće, čak i ako imaš samo malo kose. Nemoguće je izbrojati broj kose na svojoj glavi, a Biblija kaže da tvoj Nebeski Otac zna tačan broj kose na tvojoj glavi. I kada se ne pouzdaješ u Njega, On je uvređen i zato je neverstvo tako grozan greh!

Kada misliš da će te Bog povrediti umesto da će se brinuti za tebe i da će te zaštititi, to je uvreda za Boga. Pretpostavimo da si otišao u sobu svog malog četvorogodišnjeg sina tokom noći, recimo u 2 ujutro, da vidiš da li spava. Zatekao si ga kako uplašeno sedi u krevetu i pitaš ga: „Sine, šta nije u redu sa tobom?“ I On kaže: „Tata, plašio sam se tokom noći da ćeš doći i da ćeš me ubiti“ ili nešto poput toga. Kako bi se ti osećao kao otac? Moj sin misli da ću ga povrediti dok bude spavao. Kako se Bog oseća kao Otac, kada ti misliš da će te povrediti i da te neće zaštititi? Da li taj sin ima nekakav strah?

Neverstvo je uvreda za Boga. Vera odaje čast Bogu! Biblija kaže da bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Neverstvo je greh! Isus je došao da nas izbavi od greha. Sećajmo se ovih greha. Od ovih greha proizilaze mnogi drugi gresi, ali sećajmo se ovih pet: licemerje, ponos, sebičnost, mržnja i neverstvo, i traži od Isusa da nas izbavi od svih pet.