Ljubav – pravo merilo duhovnosti

Milenko Isakov
“Ljubazni! Da ljubimo jedan drugoga;
jer ljubav je od Boga,
i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga,
A koji nema ljubavi, ne pozna Boga; jer je Bog ljubav”
(1.Jovanova 4:7,8)

Danas želim da razmišljamo o jako važnoj temi, o kojoj je sâm Gospod Isus puno govorio i koja predstavlja srž Evanđelja i suštinu svega što nam Biblija poručuje. Želim da razmišljamo o ljubavi. Kao što uvodni stihovi govore, nedostatak ljubavi u ljudskom životu dokazuje da postoji nedostatak poznavanja Boga. Nemoguće je upoznati Boga, a ne upoznati Njegovu ljubav!

Ako se vratimo na sâm početak Biblije, pre nego što je stvoreno nebo i zemlja, sunce i zvezde, ogromne galaksije i prostranstva, pre nego što su stvoreni anđeli i ostali nebeski stanovnici, postojao je Bog – Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh! Između svete trojice je vladala i vlada savršena ljubav, jer Bog je ljubav! Sve što je Bog stvorio, stvorio je sa razlogom da izlije i pokaže svoju beskonačnu ljubav. Naš Bog nije sebičan Bog. Naš Bog je Bog koji daje! Čitamo poznati citat, Jovan 3:16, da je Bog toliko voleo svet da je i Sina svog jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

Kada Biblija govori o ljubavi, čitamo u 1.Kor.13 sledeće reči: „Ako jezike čovečije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni ili kao praporac koji zveči. I ako imam sve proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako razdam sve imanje svoje i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže.“ Ko je napisao ove reči? Bio je to apostol Pavle. Ako je neko govorio čovečije i anđelske jezike, bio je to upravo Pavle. On je imao dar jezika i govorio ih je više od svih Korinćana. Takođe, ako uzmemo u obzir detinjstvo i rani život apostola Pavla, on je odrastao kod nogu najpoznatijeg rabina tadašnjeg vremena, Gamaliila (Dela 22:3). Pavle je bio naučen ljudskoj mudrosti. On je bez sumnje bio sposoban da govori visokim i nadgovorljivim rečima ljudske premudrosti. Takođe, Pavle je bio taj koji je čuo neiskazane reči koje čoveku nije slobodno govoriti (2.Kor.12:4). Možemo da pretpostavimo da je čuo anđelske jezike i da su mu bili poznati. Takođe, apostol Pavle je imao proroštvo i znao mnoge tajne i znanja. Ono što je bilo sakriveno od postanja sveta, ta tajna je bila otkrivena njemu i ostalim apostolima i prorocima (Ef.3:1-9).

Zamislite sada, Pavle kaže da bez ljubavi sve te stvari ‘padaju u vodu’. To su zaista velike reči! Šta možemo da zaključimo na osnovu toga? Moguće je da imamo poznanje ljudskih i anđelskih jezika, moguće je da imamo proroštva, tajne i razna znanja, a da opet promašimo cilj i srž svega toga – da nemamo ljubavi! Isus je rekao da će mnogi govoriti Njemu u poslednji dan: „Nismo li u ime tvoje prorokovali, imenom Tvojim đavole izgonili, imenom Tvojim čudesa mnoga tvorili?“ Isus će im reći: „Idite od mene, ne poznajem vas, svi koji činite bezakonje.“ Idite od mene svi koji niste imali ljubavi!

Opomenimo se reči našeg Gospoda, Jovan 15:12 „Ovo je moja zapovest, da imate ljubav među sobom, kao što sam ja imao ljubav prema vama!“ Dragi brate i sestro, ispitaj svoje srce pred Gospodom po pitanju tvoje ljubavi prema bližnjima. Tvoje dobro biblijsko poznanje nije argument da si na dobrom putu. Ni tvoja revnost u crkvi, ni prilozi koje daješ za Božije delo, ni post, ni molitve, mi žrtve koje činiš za Boga nisu garancija da si na ispravnom putu! Ljubav u srcu je garancija! Neka nam Bog pomogne da ozbiljno shvatimo tu najveću zapovest, da volimo Boga celim srcem, svim mislima, svom snagom i celim svojim bićem, i bližnjega kao samoga sebe.

Mnogi su imali veliku veru i završili su u paklu. Mnogi su imali poznanje raznih tajni i znanja, ali su završili u paklu. Međutim, ko voli Gospoda svim srcem i bližnje kao sebe, nikada neće završiti u paklu! Amin.