LAŽNI PROROCI I ŠIROKI PUT

Zac Poonen

Postoji mnogo stihova u Novom Zavetu koji nam govore da jedna od stvari koje će se događati pre nego što Isus ponovo dođe jeste veliki otpad. Isus je sam upozoravao u vezi toga. Želim da pogledate neke od tih stihova, najpre u Mateju 24.

Stvar je u tome da otpad ne izgleda kao otpad i zato postoji mogućnost da budemo prevareni.

Kaže u Mateju 24 da su pitali Isusa kada će se to dogoditi (Matej 24:3) i koji će biti znak Njegovog dolaska. Prva stvar koju je On rekao jeste: “Čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći da vas prevare.” I onda nastavlja da govori (stih 10) kako će u to vreme mnogi otpasti i izdaće jedan drugoga i mrziće jedan drugoga. I opet govori kako će izaći mnogi lažni proroci i zavesti mnoge.

Original ili falsifikat

Kada čitate tako nešto kao jednu od stvari koje će se dešavati vrlo uopšteno u poslednjim danima, naš stav treba da bude: “Gospode, kako ću se zaštititi od svega toga? Kako ću znati ko je lažni prorok? Kako ću razlikovati originalno od falsifikovanog?“ Zato što, vi znate, u mnogim oblastima falsifikat izgleda veoma slično originalu. Ako neko napravi falsifikovanu novčanicu od 500 dinara, ona izgleda kao original. I danas ljudi postaju sve pametniji u tome. Proizvode falsifikovan dijamant i on izgleda baš kao original. Falsifikovano zlato, a izgleda baš kao pravo zlato. I falsifikovano Evanđelje takođe će izgledati kao originalna stvar.

Dakle, kako ćeš to prepoznati? Ako možemo biti prevareni u stvarima kao što su falsifikovane novčaniće i dijamanti i stvari slične tome, vrlo je lako biti prevaren.

Karakteristike poslednjeg vremena – lažni proroci i otpad

I kada se to dogodi, kaže ovde, zbog ovih lažnih proroka, bezakonje ili greh će rastiti. Znate, jedan rezultat službe lažnih proroka jeste da će ljudi početi da uzimaju greh vrlo olako. I kada se to događa, ljubav (mislim, tu se govori o ljubavi prema Isusu) kod većine ljudi će ohladneti, a naravno i njihova međusobna ljubav. Ali, onaj ko istraje u ljubavi do kraja, taj će biti spasen!

E sada, kada sam ja pokušao da proučavam tu stvar o lažnim prorocima…ali pre nego što dođem do toga, hoću samo da vam kažem da su apostoli govorili isto to.

Dakle, hoću da vam pokažem još neke stihove. Na primer 1.Tim.4. Ako nešto spominjemo mnogo puta, to radimo iz razloga što se te stvari mnogo puta spominju u Svetom Pismu.

U 1.Tim.4 kaže: „A Duh razgovetno govori da će u poslednja vremena otstupiti neki od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske, u licemerju lažljivaca koji su žigosani u svojoj savesti.“ Znači, prevara neće doći kroz grozne grehe kao što su preljuba, ubistvo i slične stvari, zato što u tim stvarima nema prevare – to su očigledni gresi! Nego, prevara će biti u stvarima koje ne izgledaju tako loše, jer ih većina ljudi čini u mnogim slučajevima, ali će ljudi otpasti od vere! Znači, jednom su bili ovde gore, a sada idu dole.

Obličje pobožnosti – bez sile Svetog Duha

Dopustite da vam pokažem drugi odlomak. U 2.Tim.3 kaže: “Ali ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška“. Kada govorimo o teškim vremenima, možda mislimo da će biti teško živeti finansijski, ali to nije ono o čemu Biblija govori. Tu ne kaže da će biti jako teško živeti finansijski. U „Living Bible“ (jedan engleski prevod Biblije) jasno piše da će u poslednje dane biti jako teško biti Hrišćanin! I to nije prvenstveno zbog progonstva, nego što će razlika između pravog Isusovog učenika i kompromisnog Hrišćanina biti teško uočljiva! Skupštine koje počnu propovedanjem učeništva praviće kompromis. Zato ovde kaže da će u poslednje vreme biti teško biti Hrišćanin, jer će ljudi postati ljubitelji sebe i ljubitelji novca! Dakle, neće vladati nedostatak novca u poslednjim danima – ljudi će ga voleti. Biće hvalisavih i arogantnih ljudi, izdajnika i neposlušnih roditeljima itd…i konačno (stih 4) ljubitelji zadovoljstava više nego ljubitelji Boga. I čineći sve ovo (sve stvari spomenute u stihovima 2-4) oni će ipak zadržati formu pobožnosti, ali će se odreći njene sile.

Obličje pobožnosti jeste nauka pobožnosti. To je značenje reči „obličje“. Kao što je obličje tela deset prstiju, dva oka…itd, ali je život u telu ono što je glavno, isto tako u Hrišćanstvu imamo nauku, što znači da ljudi neće pričati pogrešnu nauku, nego će držati ispravnu nauku – obličje pobožnosti – ali bez sile pobožnosti, a to je sila Svetog Duha. To će nedostajati! I tu kaže: „Kloni se takvih!“ E sada, zašto treba da izbegavamo takve ljude? Ako se suviše mešaš sa takvim ljudima, oni će uticati na tebe. Postaćeš sâm kao oni, jer će većina biti takva. Da li je moguće da će u našoj skupštini biti takvih ljudi koji će tako uticati na tebe da bi te odvratili od Boga? Ja mislim za sigurno! Oni vas postepeno mogu učiniti da postanete više ljubitelji zadovoljstava nego ljubitelji Boga. To je upravo ono o čemu se ovde govori. Tako dolazi prevara. Vrlo sporo!

Đavo ti neće iznenada reći da gledaš pornografski film. Ne! On će te voditi prema tome vrlo polako, možda u periodu od pet, šest godina. Malo po malo, malo po malo, i konačno ti se udobno osećaš kada vidiš film u kojem ima pet ili šest sekundi seksa i to ti ne smeta mnogo. O, ali pre dvadeset godina bi bežao od toga! Da li vidiš koji posao je đavo napravio? On je uspeo zato što nisi sebe držao u žarkoj ljubavi prema Hristu! Nikada nisi pitao sebe ono što češto ponavljamo u skupštini – da li možeš sedeti sa Isusom i činiti to? Spustio si svoje standarde i ja želim da ti to kažem. Mogu samo da te upozorim. Ne mogu da te sprečim da ideš duboko do dna, ali kažem ti da si na putu prema dnu – samo je pitanje vremena! Ti misliš da si ispravan zato što dolažiš na bogosluženja i slaviš Boga…i sve to, ali sve to može biti poprilično plitko.

Da vam iskreno kažem, ja nisam mnogo impresioniran time što se danas dešava u svetu pod nazivom „slavljenje“ (ili pojanje), zato što u svemu tome vidim vrlo malo obožavanja – vrlo malo strahopoštovanja prema Bogu. Ljudi koji se vraćaju sa takvih sastanaka ne dolaze sa osećajem divljenja zbog Božije prisutnosti. Oni se vraćaju sa takvih skupova vrlo neozbiljno i nemarno. Vraćaju se sa sastanka gde su trebali da obožavaju Boga sat i po vremena, ili sat vremena u nekim slučajevima, a pričanju o najsvetskijim mogućim stvarima! Da li vi stvarno mislite da su ti ljudi bili u Božijoj prisutnosti? O ne, oni su samo imali lepo vreme pojanja. Oni ne vole rok muziku i zato ne idu na takvu vrstu pevanja. Neki ljudi odlaze tamo i uživaju, ali ovi ljudi vole hrišćansko pevanje i zato dolaze na hrišćansko pojanje i imaju dobar provod.

Znate, ako biste otišli u Božiju prisutnost…ako biste otišli u Božije prisustvo danas u nebo i proveli samo pet minuta tamo. Pet minuta! Ne govorim o 45 minuta slavljenja, nego o pet minuta! Nemoguće je izaći odande i pričati o beskorisnim stvarima o kojima se obično priča. To bi bio takav osećaj divljenja zbog susreta sa Bogom da bi to uticalo na ceo tvoj život.

Obožavati Boga – sigurna zaštita od povratka u greh

Ja verujem da je nama ponekad potrebno tako nešto. Otac traži one koji će Ga obožavati u duhu i istini. Ljubitelj Boga je onaj koji Ga obožava, a vrlo je lako da Hrišćanin postane ljubitelj zadovoljstava više nego ljubitelj Boga. Sada želim da kažem da ako ne obožavaš Boga u svom privatnom životu, vrlo teško je javno Ga obožavati. Ja sam to lično otkrio. To je moje svedočanstvo. Mislim da mogu slaviti Boga zajedno sa svim svetima i zahvaljivati Bogu zajedno sa svim svetima. Zapravo, ja uživam u tome! To je vrlo lako pošto kada to radimo zajedno sa drugima, predivna je stvar. Ali kada se radi o obožavanju Boga, lično sam primetio da je skoro nemoguće da to činim na javnom skupu. Treba da budem sâm sa Bogom! Ne mogu to raditi čak ni sa mojom ženom. Treba da budem potpuno sâm. Što se mene tiče, u toj stvari je tako. Mislim da je to isto put kod većine Božijih svetih ljudi, onih koji zaista čeznu da budu obožavatelji.

Postoji razlika između slavljenja Boga, zahvaljivanja Njemu i obožavanja Njega. Sve to je različito! Otac traži one koji će Ga obožavati, a osoba koja obožava Boga nikada se neće vraćati u greh – ceo svoj život! Ljudi koji dolaze na sastanke slavljenja mogu da se vrate u greh. Ima brojnih primera starešina i propovednika koji vode sastanke slavljenja i obožavanja (takozvane sastanke obožavanja, koji su ustvari sastanci slavljenja), koji, kasnije se ispostavi, žive u preljubi sve vreme. Da, prilično lako je moguće pravo sa skupa slavljenja otići i učiniti preljubu, ali to je NEMOGUĆE učiniti ako obožavaš Boga!

Dakle, želim da vas ohrabrim, braćo i sestre, ako ne želite da budete kao oni koji se vraćaju u greh u ovim poslednjim danima, tražite da budete ljubitelji Boga i Njegovi obožavaoci! To nije nešto što može da se objasni, ali traži priliku da budeš sâm sa Bogom. Reći ću vam za mene, često sam dosta zauzet i jedino vreme kada mogu biti nasamo sa Bogom jeste usred noći kada ležim u krevetu i kada se probudim ili kada se probudim ujutro. Svi možemo imati takve periode ako želimo. Kada znaš da svi spavaju, kada svi spavaju u tvojoj kući, a desi se da se probudiš, provedi nekoliko trenutaka obožavajući Boga. Neka to postane navika u tvom životu! To će promeniti tvoj život i sačuvaće te od povratka u greh. To će ti dati ispravno razumevanje vremena u kojem živimo i nećeš biti prevaren od lažnih proroka i prevaranata.

Ohrabrenje i ukor – ravnoteža

Da li ste zapazili kada čitate Bibliju da postoje poruke ohrabrenja, a postoje i poruke ukora – iz iste Biblije. Bog je Bog ohrabrenja! To je jedan od njegovih naziva – „Bog koji daje ohrabrenje“, kaže u Rim.15 (u srpskom prevodu ne stoji tako, nego „Bog utehe“). U isto vreme, Isus kaže: “Koje volim, one i karam i disciplinujem“. To je takođe obeležje Njegove ljubavi. Treba da ohrabrujemo našu decu! Ja mislim da mnogi roditelji ne ohrabruju dovoljno svoju decu. Ali, ako samo ohrabrujete svoju decu, a nikada ih ne disciplinujete i nikada ih ne ukoravate, imaćete buntovnika u svojim rukama kada on ili ona postanu tinejdžeri.

Dakle, da li vidiš tu ravnotežu u Bibliji da je Bog Bog koji nas ukorava i da je On Bog koji nas kara i disciplinuje, zavisno od toga šta je neophodno. Dakle, služba koja je verna Božijoj reči biće služba koja nas ohrabruje, a isto tako i disciplinuje i kara. Kada slušamo neku poruku koja nas ohrabruje, zašto bivamo tako uzdignuti? Volimo da slušamo takve poruke, ali ne vidi se da takve poruke imaju trajni efekat. Da li ste zapazili to? Ne vidi se da one donose trajnu promenu! Kao da se ipak vraćaš u greh. I onda opet čuješ neku poruku ohrabrenja koja te podigne, ali čini se da ne dolazi trajna pobeda u tvom životu. Razlog je što postoje i drugi određeni pasusi Svetog Pisma koje ne uzimamo toliko ozbiljno.

Lažni proroci – odelo ovce, a priroda vuka

Vidite, ovih dana u Indiji i u drugim zemljama na svetu postoje mnogi, mnogi ljudi koji dolaze u velike skupštine. Hiljade i hiljade ljudi i neko bi mislio da je nastalo ogromno probuđenje. Postoje skupštine sa 5.000 ljudi, sa 15.000 ljudi, sa 20.000 ljudi. Da li možete zamisliti? Održavaju više službi, jer ne mogu svi stati odjednom, pa dolaze u dve, tri ili četiri službe. Svi misle da Gospod čini predivnu stvar. Dobro, nadam se, ali lično sumnjam u sve to, zato što neću lako biti prevaren. Moj vodič je Reč Božija.

Dopustite da vam pokažem nešto iz Mateja 7 gde je Isus govorio, koliko mogu da se setim, to je prvi put…zapravo nisam to proverio u konkordanciji, ali mislim da je to prvi put u Mateju 7 da je Isus govorio o lažnim prorocima. Znate, mi smo čitali to u Mateju 24, da je On pred kraj svog života govorio da će doći lažni proroci koji će varati ljude u poslednjim danima. Ali, prvi put kada je govorio o lažnim prorocima, mislim da je to bilo u Mateju 7. Nisam gledao u konkordanciju, ali to je verovatno mesto gde se prvi put spominju lažni proroci u Novom Zavetu. Ako je to prvo mesto gde se spominju lažni proroci u Novom Zavetu, vrlo je važno gde se ono nalazi i u kakvom kontekstu, zato što tada možemo da razumemo kako da identifikujemo lažnog proroka, odnosno jedan od načina kako ćemo prepoznati lažnog proroka. To se spominje u Mateju 7:15 – “Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u odelu ovčijem.“

Kada govorite o lažnim prorocima, hajde da tu reč “prorok“ nazovemo propovednik, to bolje razumete danas. Znate, ljudi inače misle kako je prorok čovek sa bradom i u haljini. Prorok dolazi u sakou i kravati! Nije u pitanju njegova odeća – to je propovednik, lažni propovednik koji ti dolazi u ovčijem ruhu! Ovčije ruho jeste nauka. Nauka može biti sasvim ispravna, ali iznutra on je grabljivi vuk! Za mene je to prvo obeležje lažnog propovednika ili lažnog proroka. Setite se, Isus prvi put govori o tome. On ima ispravnu nauku. Dakle, kada tražim lažnog proroka ja tražim čoveka koji ima ispravnu nauku, uredu? Želim da pogledam okolo i vidim ko propoveda ispravnu nauku, zato što se lažni proroci obično nalaze među takvim ljudima. Ne gledam na ljude koji propovedaju pogrešnu nauku! Tamo nema lažnih proroka zato što oni već propovedaju pogrešnu nauku i mi ih svakako nećemo prihvatiti. Ako ti neko dođe sa drugom knjigom kao što je Gita ili Kuran, svakako ga nećeš prihvatiti, ali lažni prorok dolazi sa Biblijom! Lažni prorok će govoriti o nanovom rođenju, lažni prorok će govoriti o krštenju Svetim Duhom i lažni prorok će govoriti o govorenju jezicima, o darovima Svetog Duha, čudima i iscelenjima. On će govoriti o raznim stvarima sa tvrdnjom da su se desile, ali ti nikada nisi video da ih on čini. Da li ste zapazili to? On govori o nekima tamo čije su se oči otvorile ili nekima onamo čije uši su se otvorile, ali to se nikada ne dešava pred tvojim očima. Isus nikada nije bio takav! On nikada nije govorio o nečemu što se desilo tamo ili onamo. On je činio stvari pravo pred ljudima. Zato je on bio pravi prorok!

Znači, nauka je ispravna, ali iznutra je grabljivi vuk! E sada, zašto baš vuk? Zamislite vuka koji je obukao ovčije ruho. Zašto on to radi? Zašto bi vuk oblačio ovčije ruho? Koliko ja mogu da vidim, postoji samo jedan razlog. On želi da dođe među ovce i da se pretvara da je ovca. On lepo izgleda od spolja, ali zna da će 99% ovaca biti prevareno. I one jesu prevarene zato što vide ispravnu nauku, zato što on govori jezikom kao i mi ostali, veruje u istu nauku, klima glavom, govori iste stvari, izgleda tako duhovno i ozbiljno, sedi ovde, ali iznutra on je vuk! E sada, zbog čega taj vuk dolazi među ovce? Samo zbog jednog razloga! „Šta mogu da dobijem od ovih ovaca? Šta mogu da dobijem od tih ovaca? Mogu li dobiti malo mesa, ujesti nekoga od njih, pojesti nekoga od njih?“ Jedini cilj zbog kojeg vuk dolazi među ovce jeste da dobije nešto od tih ovaca! On želi njihove večere, njihove ručkove i on će ih dobiti od ovaca. I on je grabljivi vuk! To znači da nije običan vuk, to je vuk koji je stvarno gladan! Grabljiv! To znači grabljivi, grabljivi vuk! Da, to su ljudi koji hoće da vas iskoriste!

Znači, kako bi se to primenilo na propovednika? On će doći u skupštinu i govoriti ispravnim jezikom i ispravnu nauku, ali sve vreme u pozadini njegovog uma biće pitanje: „Šta mogu da dobijem od tih ljudi?“ Obično neka materijalna stvar! Mogu li imati neki profit time što ću biti u skupštini i govoriti ispravnim jezikom?

Znate, danas ima toliko mnogo propovednika koji, ako bi radili neki zemaljski posao (govorim o punovremenim radnicima u Indiji, koji nemaju nijedan dan zemaljskog posla u svom životu) ne bi zarađivali ni 10% od onoga što sada zarađuju kao propovednici. To je ono na čega mislim. Njihove kolege koje rade zemaljski posao zarađuju 10% od onoga što oni dobijaju. Ali oni su u Gospodnjem poslu.

Kada je Isus došao sa neba na zemlju, On nije dobio 10 puta više na zemlji nego što je imao u nebu. Ne! I vidite, ti propovednici okupljaju ljude, a mnogi ljudi od kojih oni nešto sakupljaju jesu veoma jednostavni i siromašni ljudi, koji su prevareni tim stihovima koje im propovednici propovedaju i sa kojima im prete, kao što su: “Ako ne daš Bogu bićeš proklet“ ili obećanje kao što je: „Ako daš Bogu On će te blagosloviti.“ Postoje takvi stihovi u Bibliji, uglavnom u Starom Zavetu – ali oni ne daju Bogu, oni daju tom čoveku u novčanik! Dakle, to je jedna vrsta grabljivog vuka.

Ali, ne moraju biti takvi samo propovednici. Kada je Isus došao u hram, ljudi koji su tamo zarađivali nisu bili propovednici. Oni nisu propovedali. Oni su poslovali u hramu da bi zaradili novac od siromašnih ljudi koji su došli iz Galileje i iz udaljenih mesta. Oni su prodavali ovce i golubove u hramu i pravili profit za sebe. Možda sada kažeš: „Šta je pogrešno u tome – praviti profit za sebe?“ Apsolutno ništa ako to činis na tržnici. Ali sve je pogrešno ako dođeš u skupštinu da to radiš! Da li mislite da su ti menjači novca razumeli to? Da li mislite da su ti prodavci golubova i ovaca razumeli? Ne! Niko im nije prigovarao za to! Oni su rekli: „Hram je dobro mesto za to, pošto možemo da pravimo kontakte sa ljudima koji veruju u iste stvari i možemo prodavati te stvari tamo. Ustvari, ako bi prodavali te stvari na tržnici, bilo bi teže, ali pošto ih prodajemo u skupštini, ljudi nam veruju. Možemo napraviti neki profit.“ To su prevaranti! Danas postoji mnogo ljudi koji to rade. Oni iskorišćavaju svoje kontakte u skupštini da bi zaradili novac. Prave biznis! Vidite, u isto vreme kada su ti ljudi prodavali ovce i golubove u hramu, bili su i drugi ljudi koji su prodavali ovce i golubove na tržnici u Jerusalimu. Isus nikada nije tamo otišao da bi bilo koga od njih uznemiravao. Nije otišao na tržnicu da rasteruje ljude. Ne,ne,ne,ne! On bi možda otišao na tržnicu i rekao: „Dobro je što pravite profit ovde, zato što je to mesto gde se pravi profit, a ne skupština.“

I ja sam gledao to godinama i video sam to i u nasoj skupštini, takođe – ljude koji traže da iskoriste svoj kontakt sa ljudima iz skupštine da bi napravili neki posao i profit za sebe. I dobro je praviti biznis! Sećam se, neki ljudi su radili „amway“ poslove (marketing). Oni bi seli i provodili sat vremena pokušavajući da ubede nekoga da kupi neku skupu tečnost za pranje posuđa, ili neki skupi proizvod, pošto ne znam koje sve proizvode tamo prodaju. Mislim, ljudi koji nikada u celom svom životu ne bi posetili te druge ljude iz skupštine da bi proveli 15 minuta govoreći o Božijoj reči, ali sada troše sat vremena pokušavajući da im prodaju tečnost za pranje posuđa. Znate, ti ljudi iz skupštine neće da ih uvrede, pa ih slušaju. Mislim, kada bi otišli u neku drugu kuću sa pokušajem da urade to, oni bi ih izbacili napolje za dva minuta. Ali, ljudi iz skupštine vas neće izbaciti napolje za dva minuta – znači možete sedeti i iskoristiti ih. Da li znate da su se takve stvari dešavale ovde? Razne stvari – i toga ima svugde, to je priroda Adamova koja uvek traži da dobije nešto od drugih. To su Adamova deca. Iako imaju ovčije ruho, niko od njih me nije prevario. Kada budu uhvaćeni, tada prestanu to da rade, ali to ne znači da su se promenili. Budu uvređeni što su uhvaćeni. To je sve! Ne menjaju se. Takvi ljudi su zapravo vukovi, dokle god se ne pokaju – radikalno ne pokaju! Dakle, ima raznih takvih načina. Znate, mogli biste reći: “Šta mogu da dobijem od drugih ovaca? Da li mogu da urade nešto za mene? Mogu li da urade neki posao za mene? Ja sam tu da bih dobio nešto!“ To je obeležje vuka!

Znači, to je prvo obeležje lažnog proroka. Zato su u drugom veku apostoli ostavili poruku pre nego što su umrli, poruku koja je bila rasprostranjena među ljudima u ranoj crkvi govoreći… Znate, u tim danima nije bilo Biblije, nisu mogli da provere nekoga ko bi rekao: „Ja sam sluga Gospodnji“. Dakle, čak ni Pavlova pisma nisu bila široko rasprostranjena u tim danima. Reč koju su oni prosleđivali drugim ljudima u tim danima bila je: „Svako ko traži novac od vas jeste lažni prorok.“ To je bio jako dobar vodič i da je Hrišćanstvo sledilo taj vodič dve hiljade godina, danas bi imali mnogo čistije Hrišćanstvo! Svako ko pokušava da izvuče profit od tebe u skupštini u ime Hrista jeste prevarant – vuk, grabljivi vuk i lažni prorok!

Postoje ljudi koji pozajmljuju novac od vernika! Ako bi otišli da pozajme novac u banku, banka bi ih godinama isterivala sve dok ne vrate novac nazad, sa kamatom. Dakle, oni ne idu u banku! Ti vukovi pozajmljuju novac od ljudi iz skupštine zato što znaju da ih ljudi iz skupštine neće terati da vrate nazac novac. Dobro je pozajmljivati novac od ljudi iz skupštine, zar ne? Oni slušaju poruke u vezi opraštanja drugima i kako možeš živeti i biti ispravan. Vukovi! Gde ćeš ih naći? U našoj skupštini, a nikada nećeš videti da takvi ljudi napreduju!

Moja draga braćo i sestre, biće da su ovo poslednji dani. Ljudi će biti ljubitelji novca više nego ljubitelji Boga i oni nemaju savest u vezi toga. Oni nemaju savest da vrate sav taj novac koji su pozajmili ili ukrali od drugih ljudi. Nemaju savest kako su eksploatisali druge i iskorišćavali ih. Reći ću vam nešto, ako to ne poravnite sada, moraćete to rešiti kada stanete pred Boga! Bolje je da to ispravite sada! Ako niste sigurni, bolje je da vratite više, nego da nešto zadržite za sebe. To je vrlo ozbiljno!

Uska vrata i tesan put vode životu

Druga stvar koju vidite ovde jeste da je Isus govorio o lažnim prorocima u odnosu na ono što je rekao ranije u stihovima 13 i 14. U tim stihovima On kaže: „Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i široki put što vode u propast i mnogo ih ima koji njim idu, kao što su uska vrata i tesan put koji vode u život i malo ih je koji ga nalaze.“ E sada, kada bi uzeo ta dva stiha i pokazao ih malom detetu koje zna da čita i razume, na primer desetogodišnjaku, i kazao: “Slušaj sine, samo pročitaj ove stihove i reci mi, šta misliš da li će mnogo, mnogo ljudi naći put životu? Da li misliš da će skupštine biti ogromne ili male?“ On bi čitao i rekao bi: “Izgleda da će biti male.“

Dakle, kako smo dobili te ogromne skupštine sa toliko mnogo ljudi? Toliko velike gomile da čak mnogi ne poznaju jedni druge. Kao u bioskopu! Širok je put koji vodi u propast i mnogi njim hodaju, ali su uska vrata i tesan put koji vodi u život i malo ih je koji ga pronalaze. Znači, koliko su mala ta vrata? Koliko su mala, šta misliš? Da li je to jedna stopa, a širok put 100 fiti? Da li je to jedna stopa ili tri inča? Koja je veličina tih vrata? Da li znate kako je Isus govorio? On je rekao: “Lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego bogatome ući u Božije Carstvo!“ Uska vrata su veličine ušice od igle. To je prilično maleno! To nije čak ni jedan inč. Ne možes provući svoju ženu kroz to, ne možeš provući ni svoju decu. Svi moraju da prođu individualno, jedan po jedan! Mislim, znaš to ako pogledaš okolo, možes videti svesrdnog brata (onaj koji ima celo srce za Boga), a žena mu nije svesrdna, ili vidiš svesrdnu ženu, a muž joj nije svesrdan. Vidiš svesrdnog čoveka, a deca mu nisu svesrdna! Ili vidiš svesrdnog mladića, a otac mu nije svesrdan. To je sve individualno! Nije zagarantovano da je žena svesrdna, ako je njen muž svesrdan. Ne! Ja sam video tu prevaru u mnogo naših skupština. Kada na primer postavite jednog čoveka za starešinu, njegova žena pomisli da je takođe starešina. Ona je možda ista telesna osoba kao što je uvek bila, ali muž je svesrdan! Ne postajemo duhovniji tako što se venčamo za duhovnog čoveka. Ne! Sâm moraš izabrati da budeš slomljen, ponizan i osetljiv za Boga. Dakle, niko nije postao duhovan venčanjem i niko nije postao duhovan pošto je došao u određenu skupštinu. Postajemo duhovni odlukom da ćemo proći kroz iglene uši, kada kažemo: “Gospode, ostavljam sve i hoću da prođem. Hoću da idem tim putem kojim si Ti prošao.“ Taj prostor je vrlo mali – te iglene uši, a taj put je vrlo uzan. I onda kažemo: “Kako ćemo razlučiti i definisati iglene uši? To su sve lepe ilustracije, ali šta to zapravo znači u praktičnim terminima?“ Vi znate da ste me uvek slušali kako propovedam na vrlo praktičan način. Ne propovedam nikakve teorije ovde. Nikada nisam propovedao teoretsku propoved u celom svom životu, a ni ova takođe neće biti teoretska!


Reći ću vam tačno šta je taj uski put. Kad god čitate Sveto Pismo, uvek ga čitajte u njegovom kontekstu. To je slično kao da si dobio pismo sa 10 stranica od tate i mi ti kažemo: „Nemoj pročitati jednu rečenicu sa devete strane i pokušavati da razumeš šta znači“. Ne, ne možes to razumeti! Čitati u kontekstu znači pročitati svih 10 strana i onda ćeš razumeti šta ta jedna rečenica na devetoj strani znači. Ali, ako ne pročitaš celo pismo, nego samo jednu rečenicu na devetoj strani, imaćeš pogrešno razumevanje!

Dve kuće, dva drveta i dva puta

Dakle, ovde je jedna rečenica na sedmoj strani, glava 7 – „vrata su uska“. Kako ćemo to razumeti? Čitaćemo kontekst u kojem je napisan taj stih. Ovo je zaključna izjava, ustvari zaključna glava – Glava 7, stihovi 13 pa do kraja glave 27. To je zaključni odlomak gde je Isus govorio o tri ilustracije – uzak i širok put, zatim stihovi 17 pa na dalje (dobro drvo i zlo drvo), i stihovi 24 pa na dalje (temelj na kamenu i temelj na pesku za našu kuću). Tri ilustracije! To je zaključni odlomak propovedi na gori koja počinje u petoj glavi i trećem stihu. Dakle, glave 5,6 i 7 su jedina dugačka Isusova propoved koja je zapisana u Evanđeljima, koju znamo kao propoved na gori. I na kraju On zaključuje propoved na gori sa tri vrlo živopisne grafičke ilustracije: uski put i široki put, dobro drvo i zlo drvo, i pesak (nestabilan temelj) i kamen (stabilan temelj).

Dakle, u kontekstu Mateja 5-7 mi razumemo šta to znači, zato što kada dođe do kuće, On vrlo jasno pokazuje (Mat.7:24) ko je čovek koji zida na kamenu: „Onaj koji čuje propoved koju sam upravo govorio u glavama 5-7 i izvršava, Njegova kuća je na kamenu.“ To znači, on je pročitao propoved na gori, razumeo je i izvršuje je! O kojim stvarima se ustvari radi u propovedi na gori? Moramo biti milostivi prema svima. Ne smemo grešiti očima prema ženama, ne smemo biti gnjevni, uvek moramo govoriti istinu, moramo voleti 100% naše neprijatelje, oprostiti svima koji su nas povredili, upravo onako kao što želimo da Bog nama oprosti. Ne smemo dozvoliti da neko zna u vezi novca koji dajemo za Boga. Ne sme niko da zna koliko se mnogo moliš, ne sme niko da zna koliko mnogo postiš. Ne možeš služiti Bogu i novcu i moraš odlučiti da li ćeš služiti Bogu ili novcu. Moraš prebaciti svoje brige na Njega – ne smeš biti zabrinut. Ne smeš tražiti te stvari koje traže neznabošci – novac, udobnost, položaj i stvari slične tome, nego Božije carstvo – prvo. Ne smeš osuđivati druge ljude – izvadi brvno prvo iz svog oka. I konačno zaključujući, On kaže u stihu 12 glave 7: “Sve dakle što želite da vama čine ljudi, činite i vi njima.“ To se zove zlatno pravilo! On je sve to zaključio sa tim pravilom. Kako želiš da te drugi ljudi tretiraju? Tretiraj druge ljude upravo tako! Ko od vas voli kada neko viče na vas? Niko? Nemojte onda vikati ni na koga! To je jednostavno značenje tog stiha. To je njegovo značenje. Da li voliš da žena viče na tebe? Ne! Onda nemoj vikati na nju! Ko od vas voli da vas varaju ljudi? Nemojte nikoga varati! Tretiraj druge ljude upravo tako kao što želiš da oni tebe tretiraju, zato što je to cela poruka Biblije. U 12.stihu kaže baš o tome. To je poruka cele Biblije. “Zakon i proroci“ je bila Biblija tadašnjeg vremena. Ako slušas te reči i tvoriš ih (stih 24) tada zidaš na steni. Ako ne činiš – „Lud čovek je kao onaj koji sluša ove moje reči i ne izvršava ih“, stih 26. Ne izvršava ih! Koliko nas smo slušali, slušali i slušali te reči iz Mateja 5,6 i 7 i pokušavali ih tvoriti…

Znate, idemo onda nazad da pogledamo dva drveta. Problem je što imamo zlu prirodu! To je ono što On pokušava da nas nauči u vezi ta dva drveta. Imamo prirodu koja bi uradila sve što je suprotno od propovedi na gori! To je zlo drvo! E sada, kako živeti život koji je opisan u propovedi na gori? Isus kaže: „Morate da imate drugo drvo. Morate pre svega da priznate da ono što imate jeste zlo drvo, a zlo drvo NE MOŽE da donosi dobar plod.“ To je ono što On kaže ovde, stih 17. Zlo drvo donosi samo zle plodove. Dakle, ako imaš zlo drvo, a nisi umoran i bolestan od prirode koju si dobio od Adama, kada čuješ poruku kao što je ova možeš pokušavati i reći: „O dobro, ja ću pokušavati da tvorim ovo.“ To je isto kao da zlo drvo pokušava da rađa dobre plodove. Ti možes pokušati, ali nećeš uspeti! Dakle, to je druga lekcija koju treba da naučiš, pošto si već naučio da ako ne izvršavaš stvari koje su ovde zapisane, imaćeš nestabilan temelj. Možda se pitaš: „Kako ću to tvoriti? Dobro, treba da dozvoliš Gospodu da stavi novo drvo u tvoje srce. Jedini način na koji On to može uraditi jeste da pre svega priznaš da drvo koje trenutno imaš jeste zlo! To nam je teško da priznamo! Vrlo je lako da vidiš da je problem sa tvojom ženom ili sa tvojim komšijom ili sa drugim bratom sa kojim je tako teško ići dalje. I što se više koncentrišeš na to, nikada nećeš videti koje zlo drvo ti sâm imaš! Ali, kada priznaš: “Gospode, moje drvo je zlo. Nije provokacija tog momka koja proizvodi zao rod kod mene – to je drvo koje je samo po sebi zlo.“

Mislim, ako drvo proizvodi loše mangoe i ono kaže: „Ja proizvodim loše mangoe zato što suviše mnogo ljudi baca kamenje na mene.“ To je ludost! Proizvodiš loše mangoe, pošto ljudi bacaju kamenje na tebe? A to je argument koji ludi ljudi daju: “Brate, ljudi su me isprovocirali i onda sam ja tako uradio.“ Ne,ne,ne! Isus kaže da je to zbog zlog drveta. Priznaj to! To nije zbog toga što je neko drugi „težak“, nego što je sâmo drvo zlo. DOBRO DRVO NE MOŽE, stih 18, DONETI ZLE PLODOVE! Kakav stih! DOBRO DRVO NE MOŽE DONETI ZLE PLODOVE! Pa kako je onda moguće da dolazi zao plod?! Drvo je zlo! Dakle, šta treba da radimo sa tim zlim drvetom? Stih 19. Treba da bude odsečeno i bačeno u vatru! „Gospode, ta pokvarena priroda koju sam dobio od Adama, mrzim je, hoću da je ubijem, odsečem, bacim u vatru i spalim!“ Zato je Sveti Duh došao da nam pomogne da to uradimo! To je deo krštenja ognjem, ali ništa se neće desiti bez tvoje saradnje. Ako se „zavališ“ i kažeš: „Bog me je blagoslovio, dao mi je dobar posao i dobio sam dobru platu. Sada sam ispravan i sve dobro ide. Zdrav sam i snažan i sve je u redu. Imam dobru kuću u kojoj živim“ itd.itd.itd… a ti zli plodovi izlaze napolje. Brate, tvoje vrednosti nisu ispravne. A sada ću da ti kažem kako si dobio te pogrešne – neispravne vrednosti.

Dolazimo do treće stvari, a to su uska vrata. Vidite, idemo unazad – od dve kuće – preko dva drveta – do dva puta! Ko je lažni prorok? Lažni prorok je onaj koji ti je rekao da iako ne prođeš kroz iglene uši, ti ipak možeš doći životu. Lažni prorok je onaj koji ti je rekao da je vrlo lako ući u Carstvo Božije. Isus kaže kako je to teško – treba da prođeš kroz iglene uši. Lažni prorok kaže: „Ma kakvi, to je tako lako coveče! Evo, evo četiri koraka da bi ušao…“ I šta je rezultat? Hiljade ulaze! Izgleda kao ogromna masa! Skupštine se umnožavaju zato što se vrata šire i šire i šire, a ljudi koji ne ostavljaju svoj greh, koji ne ostavljaju svoju ljubav prema svetu, ljubav prema sebi, ljubav prema novcu – svi oni ulaze. Njima se kaže: “Bog te voli“ i to je istina. Ima stih u Bibliji koji kaže da te Bog voli kao što je voleo Isusa! Pronađen je stih, ali je rečen pogrešnoj osobi! „Bog će te moćno blagosloviti blagoslovom Avrama!“ To je takođe u Bibliji, ali je rečeno pogrešnoj osobi – čovek nije prošao kroz uska vrata. “On te nikada neće ostaviti i zaboraviti“ – to je takođe u Bibliji, ali je rečeno pogrešnoj osobi. “Ti si više nego pobednik u Isusu Hristu“ – to je takođe u Bibliji, ali je rečeno pogrešnoj osobi.

To su lažni proroci! Na kraju propovedi na gori On kaže: „Lažni proroci“. Prvi put On govori o lažnim prorocima. Rekao sam vam da grabljivi vuci traže da vas iskoriste, a drugi lažni proroci su oni koji vam neće reći da uska vrata i tesan put jesu ono što je Isus govorio u Mateju 5-7. Dakle, ako hoćeš da znaš šta su uska vrata i tesan put, samo čitaj Matej 5-7. A to je, kažem vam, samo čitajte polako – to je ekstremno usko! Vrlo, vrlo usko! I većina ljudi ne voli da to predstavi na taj način. Oni ne vole da kažu: „TO je put životu“, tako da su ga raširili i Hrišćanstvo je puno ljudi koji su proširili skoro sve što je napisano u Mateju 5-7 i tako su ljudi gurnuti unutra i rečeno im je: “Glavna stvar je, znate, drži liniju, moraš biti mršav, jedi zdravu hranu i praktikuj zdrave navike. Bračna savetovanja, znate, moraju biti srećni muž i žena…“ Pa to su stvari o kojima se govori i u svetu. „I kako Bog može da te unapredi u poslu…“ i sve vrste tih stvari.

A šta sa stvarima koje su spomenute ovde? “Blago onima koji su čistoga srca“ – čija su srca potpuno čista. „Blago gladnima i žednima pravde“ – koji plaču pred Bogom za pravednost! Gde su ljudi koji smesta idu onima koje su povredili i kažu: “Bog ne sluša moje molitve, brate, molim te oprosti mi što sam te povredio mojim rečima“, i tada se vrate i prinese Bogu žrtvu, zato što znaju da Bog neće primiti njihove žrtve ako ne srede stvari sa svima? Gde su takvi ljudi koji kažu: „Moje „da“ je da“? Učinio sam veru sa svojim ustima. Za mene je moja reč isto kao i potpis na ugovoru ili dokumentu overenom i zapečaćenom na sudu. Moja reč je tako vredna!“ O tome Isus govori! Gde ćeš naći takve Hrišćane? Mi imamo Hrišćane koji povlače svoju reč za 24 sata. Da, lažni proroci su uradili strahovit posao! Isus kaže: „Ne možete voleti Boga i novac.“ Lažni prorok kaže: „Ne, ti možeš“. Tako je taj put proširen i tako su vrata sada toliko široka da sve vrste ljudi uleću unutra. Ima hiljade i hiljade ljudi koji dolaze tamo ili ovamo i svi misle da su na putu za nebo! Ali, koje iznenađenje će doživeti kada Isus ponovo dođe! Ipak, u ovoj skupštini smo od početka isticali uzak put i uska vrata, put učeništva, put pokajanja. Propovedali smo o propovedi na gori mnogo puta i mi ćemo to raditi do Isusovog ponovnog dolaska. Dakle, sve što možemo reći jeste da nam je Bog dao mogućnost da čujemo, da se pokajemo…za sve što ti Bog pokaže. Mi nismo tu da sudimo drugim ljudima, zato što je to upravo jedna stvar iz propovedi na gori: „Ne sudite!“ Mi nismo tu da bi ikoga sudili! Sudi sâm sebe i reci: „Gospode, neću da budem prevaren od lažnih proroka.“

Dakle, sada možemo zamisliti na čega je Isus mislio kada je rekao: „Mnogi će otpasti.“ Da li to izgleda kao da su tih 30.000 ljudi koji sede u skupštini otpali? Uopšte ne liči na to! Oni pevaju i tapšu i slave Isusa, drže svoje Biblije i sve to. Oni dolaze svake nedelje, pa to ne izgleda kao otpad! Ali jesu – zato što je to ovčije ruho. To je sve! To je forma pobožnosti! Oni nemaju tu unutrašnju moć koja će ih učiniti svetijima i koja će im dati snagu da izvršavaju propoved na gori. Oni ne čuju o pokajanju, ne čuju o tome da sekira treba da bude položena na koren te sebične prorode – i tako su prevareni!

Ko će proći kroz iglene uši?

Dakle, braćo i sestre, treba da zahvalimo Gospodu što možemo čuti istinu! To nije težak put. Da li znate zašto? Dopustite da vam kažem to na kraju. Ko može proći kroz iglene uši? Kamila? Vrlo je teško čak i za mrava. I mrav bi se jedva provukao kroz iglene uši. Ali, ako ste učili biologiju, postoji organizam koji se zove ameba. Čuli ste za amebu? To je najmanje moguće stvorenje. Treba da posmatraš kroz mikroskop da bi je pronašao. I pitaj amebu: “Da li možeš da prođeš kroz iglene uši?“ „O, nema problema, ja mogu stalno da prolazim i tamo i ovamo! To je toliko širok prostor za mene“, kaže ona. Iglene uši su ogroman prostor za amebu! Za amebu su bočne strane uglenih ušiju „ovolike“! To je kao kada bi te pitao da li možeš da prolaziš kroz ovu halu tamo i ovamo. „O, nemam nikakvih problema!“ To je upravo ono što ameba kaže u vezi iglenih ušiju. Zašto? Zato što je tako mala!

Tajna prolaženja kroz iglene uši jeste da budeš mali u svojim očima! Da budeš ništa! „Gospode, ja sam ništa! Ja sam niko! Ja sam ništa u poređenju sa drugim ljudima i ja sam niko u poređenju sa bilo kim!“ O, iglene uši iznenada postaju ogroman prostor za tebe.

A zašto je to tako teško? Teško je za ponosite!

Molitva

Hajde da se pomolimo.

Nebeski Oče, pomozi nam da se spustimo i da se ponizimo kao što je to Isus činio, i da hodimo putem kojim je On hodao. Znamo da ćeš dati blagodat poniznima, a blagodat će nas učiniti pobednicima nad svim stvarima! Učini tako za sve nas. Molimo te, sačuvaj nas od prevare u ovim poslednjim danima. Molimo se u Isusovo ime. Amin.