Božija svrha za čoveka

Zac Poonen

U prvom poglavlju Knjige postanka (1.Mojsijeve knjige), na samoj prvoj stranici Biblije Bog nam daje objašnjenje zašto je stvorio čoveka. Pošto je čovek to potpuno zaboravio, širom sveta ljudi i žene se suočavaju sa problemima za koje nemaju rešenje. Čini se da ne znaju šta je svrha i smisao života. Pa, nećeš to saznati sve dok se ne vratiš na ono što je Bog rekao u svojoj reči.

Znate, Biblija je stvarno kao knjiga uputstava. Ako kupite kasetofon, mašinu za pranje veša ili neku skupu električnu napravu, uz uređaj ćete dobiti malu knjižicu „Uputstvo proizvođača“ koja objašnjava kako treba koristiti dotičnu napravu koju ste kupili. Ako si mudar, pažljivo ćeš slediti uputstva koja su data u toj knjižici. Ništa nećeš želeti da uradiš drugačije zato što shvataš da proizvođači znaju bolje od tebe kako je taj proizvod načinjen i kako njime treba rukovati. Ako postoje specijalna upozorenja: „nemoj to raditi“, „nemoj to umetati tamo“ ili „nemoj ovo povezati sa onim“, siguran sam da nećeš vršiti takav eksperiment. Jednostavno ćeš slušati uputstva, jer će u suprotnom ispasti kao da si bacio deset ili dvadeset hiljada dinara. Sigurno da ne želiš protraćiti toliku količinu novca. Možda bi vršio eksperiment sa jeftinijim stvarima, ali ne i sa nečim što je skupo.

E sada, kolika je vrednost tvog života? Koliko vredi jedan ljudski život? Daleko više od dvadeset hiljada dinara! Zapravo, Isus je jednom rekao: „Šta pomaže čoveku ako zadobije ceo svet, a duši svojoj naudi?“ Dakle, Isus je na jednu stranu vage stavio ceo svet sa svim njegovim bogatstvom, slavom i časti, a na drugu stranu vage jednu ljudsku dušu, i rekao je da je jedna ljudska duša teža od celog sveta. Dakle, vrlo si vredan! Kako je onda moguće da čovek koji je toliko vredan bude toliko nemaran da sledi uputstva svog Stvoritelja koja mu govore kako treba da vodi svoj život? To je tragedija! Ako želiš da znaš zbog čega je toliki haos u svetu i zašto vlada toliki nered, evo odgovora: Bog je dao čoveku određena uputstva, a on ne želi da ih sledi. To je uzrok zbrke u svetu, u individualnim životima, u porodicama i među narodima.

Dakle, hajde da pogledamo 1.Mojsijevu 1.poglavlje. Ovde čitamo kako je Bog stvorio različite stvari na ovom svetu. Svaki dan je stvarao nešto novo, ali kada je to stvarao nije nam rekao svrhu radi koje ih je stvorio. Na primer, prvog dana je stvorio svetlost. Šta je bila svrha toga? Pa, ne znamo. Možemo pretpostavljati, ali Bog nije naveo razlog. Sledeći dan je stvorio nebo i opet nisu pomenuti razlozi. Sledeći dan je stvorio kopno, biljke i drveće i opet nisu pomenuti razlozi. Isto je u slučaju sa ribama, pticama i životinjama. Ali, kada je na kraju došlo do stvaranja čoveka, pre nego što je počeo da stvara čoveka, Bog je rekao: „Hajde da stvorimo čoveka prema svom obličju“ – prema našoj slici. Neka vlada nad ribama morskim i pticama nebeskim.

Dakle, tu vidimo prvu svrhu. Bog je stvorio čoveka da bi čovek odslikavao Božije obličje. Znači, ako bi posmatrao kretanje čoveka, mogao bi da vidiš kakav je Bog. Pošto je Bog duh (nevidljiv), On je želeo da se njegov karakter manifestuje kroz stvoreno biće. U prethodnom proučavanju videli smo kako je Bog pre čoveka stvorio anđele, ali u Bibliji ne postoji dokaz da je Bog stvorio anđele prema svom obličju. Nijedan anđeo nije mogao da manifestuje Božije obličje! To je specifična privilegija koju je Bog dao čoveku! Čovek je stvoren prema Božijem obličju da bi pokazivao sliku Božijeg karaktera. Kada jednom shvatimo ovo, videćemo da je kompletan smisao Isusovog umiranja za nas i Njegovog otkupljenja da mi budemo vraćeni u Božiju originalnu svrhu za nas. Pretpostavimo da ovo treba predstaviti u grafičkom obliku. Zamislite da je Božija svrha za čoveka kao prava linija koja blago ide naviše, zato što je Božija svrha za čoveka da napreduje. Dakle, Božija svrha za čoveka jeste da on napreduje i to u grafičkom obliku vidimo kao liniju koja se blago podiže. Ali, baš negde na početku te prave linije Adam je pao! Znači, on nikada nije uznapredovao. On je jednostavno potonuo. Ta linija je naglo opala. Pad! Šta je Isus tada uradio? On je došao u tu rupu u koju je čovek upao i podigao ga je do te prave linije. Sada je čovek vraćen na tu pravu liniju Božije svrhe za njega. Dakle, celokupna Božija svrha za čoveka nije ispunjena time da nas Isus podigne iz rupe naših greha i poraza! Ne, to je samo povratak na mesto gde se Adam nalazio pre pada. To je obnavljanje posle Adamovog pada – povratak na mesto gde je čovek bio pre pada. Ali, sada treba da razumemo šta je Božija svrha, šta je ta prava linija. To je reflektovanje Njegovog obličja!

Dakle, nije dovoljno reći da su ti gresi oprošteni. Puno hrišćana je srećno zbog toga što su njihovi gresi oprošteni. To je isto kao da kažeš: „Bog me je podigao iz jame i vratio me na tu pravu liniju.“ Ali, šta je sa napredovanjem duž te prave linije? Treba da razumemo šta to znači. To znači rastiti u sličnost Isusu Hristu!

Znate, kada je Isus došao na zemlju, nije došao samo da bi umro za grehe sveta. To je bio samo deo Njegove svrhe dolaska na zemlju. Njegova smrt na krstu je bila delo koje se desilo u toku jednog dana – šest sati. On je umro. Bio je sahranjen i treći dan je ustao, ali šta je trebao da pokaže Njegov život od trideset i tri godine? Taj život je trebao da pokaže kako Bog želi da čovek živi na ovoj zemlji. Isusov život je bio demonstracija Božije želje kako čovek treba da živi. Dakle, ako želiš da znaš kako treba da živiš, vrlo je lako. Treba da vidiš život Isusa Hrista koji je opisan u Bibliji. Tamo ćeš videti živu demonstraciju!

Vidite, u Starom zavetu nije postojao primer koji je Bog dao čoveku. Bog je dao zapovesti! Svi su znali deset zapovesti koje su takođe slika toga kako Bog želi da ljudi žive, ali to je bila vrlo slaba slika – vrlo nekompletna slika. Svi zakoni koje je Bog dao čoveku u vezi međusobnih odnosa i svega ostalog bili su vrlo slaba slika, jer je Isus sumirao ceo starozavetni zakon sa ove dve reči: „Ljubi Gospoda Boga svoga celim svojim srcem, dušom, mislima i snagom, i ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe.“ U te dve rečenice sumirana je kompletna dužnost čoveka! Ali, daleko je bolje imati primer koji nam pokazuje kako se to radi! Vidi, ako želim da te naučim da plivaš, postoje dva načina da to učinim. Mogu da ti objasnim na tabli kako treba da pokrećeš svoje ruke i kako treba da pokrećeš svoje noge. Mogu da ti nacrtam dijagrame na tabli i da ti kažem kako treba sve to da radiš. I na kraju mogu da ti kažem: „U redu, sada idi i skoči u reku i sledi uputstva koja si video na tabli i plivaj.“ Naravno, nećeš tako naučiti da plivaš, iako si vrlo pažljivo proučavao sve te dijagrame koje sam ti nacrtao na tabli. Ipak ćeš se verovatno topiti. To je vrlo jadan način učenja.

Ali, ako bih te odveo na reku i rekao: „Posmatraj me dok plivam. Radi isto što ja radim.“ Tako ćeš već naučiti da plivaš. Vidite, uputstvo nikada nije toliko dobro koliko je primer. Bilo koja količina uputstava na bilo koju temu nikada nije toliko dobra koliko je primer!

Znači, možemo reći da u Starom zavetu imamo uputstva, a u Novom zavetu imamo primer! Isus Hrist je svojim životom pokazao šta znači biti ljudsko biće i kako treba živeti. Dakle, kada Biblija kaže da nismo pod zakonom, šta to znači? To znači da nam više nije potrebna tabla, pošto imamo primer u Isusu Hristu! Ali, ako nemaš Isusa Hrista kao svoj primer, tada za sigurno treba da se vratiš na zakon. Greška koju je puno hrišćana napravilo jeste u tome da kažu: „Mi smo slobodni od zakona. Ne treba nam deset zapovesti. Ne trebaju nam Božija uputstva.“ U redu, jedino pod uslovom da je Isus Hrist tvoj primer! Ali, ako Isus nije postao tvoj primer, tada ti je vrlo potreban zakon!

Dakle, šta znači doći pod blagodat? Šta znači biti slobodan od zakona? To znači da sam video Isusa kao svoj primer. Video sam Isusa koji je živeo na zemlji pokazavši Božiju prirodu toliko savršeno da je baš pre nego što je otišao na krst mogao da se okrene svojim učenicima i kaže: „Ako ste mene videli, videli ste Oca. Ako ste videli način mojeg života i za čega sam živeo, videli ste kakav je Bog. Videli ste da je Bog dobar. Videli ste da je Bog čist. Videli ste da Bog voli. Videli ste da je Bog ponizan i svet. Videli ste sve!“

Naš poziv sada je da pokažemo istu tu Božiju prirodu. Da li znate šta smo pročitali u 1.Mojs.1:26? Božiji originalni plan za čoveka jeste da reflektuje Njegovo obličje i da pokaže Njegovu prirodu. Taj poziv je sada upućen tebi i meni. Zato nam je Bog dao Svetog Duha da bismo snagom tog Duha mogli pokazati Božiju prirodu u našem svakodnevnom životu.