Bog daje napredak

Milenko Isakov
„Ovako veli Gospod, izbavitelj tvoj, svetac Izrailjev:
ja sam Gospod Bog tvoj koji te učim da bi napredovao,
vodim te putem kojim treba da ideš.”
(Isaija 48:17)

Svaki čovek želi sebi uspeh. Svi se dobro osećamo kada uspešno završimo neki posao. To se odnosi na đake koji uspešno završe kontrolni zadatak u školi, na zaposlene koji uspešno završe neki posao, na sportiste koji uspešno završe meč ili takmičenje… Međutim, svaki uspeh u ovom svetu je privremenog karaktera i donosi samo kratak osećaj zadovoljstva. Često napredak koji ljudi imaju u svojoj profesiji, obrazovanju i radu ne ispunjava njihovo srce i ne čini ih srećnim iznutra. Dokaz toga jesu porodice i brakovi takozvano uspešnih, “naprednih” doktora, advokata, profesora, sportista u kojima se često dešavaju svađe, rasprave, nemiri, kao i afere širih razmera. Oni imaju novac, kuće, automobile i razna sredstva koja pružaju određeno zadovoljstvo, ali nemaju ono što im je najpotrebnije – Boga u svom srcu!

Iz tog razloga je potrebno da shvatimo da ljudi najčešće samo naizgled napreduju. Tačno je da oni imaju određenu korist u tome, ali sa Božije tačke gledišta njihov “napredak” nema nekakve trajne, večne vrednosti. Uvodni stih nam jasno kaže da jedino ljudi koji prihvataju Božije učenje imaju istinski napredak! Dakle, ako želimo pravi napredak u svom životu, mi se moramo najpre poniziti i stojati u poziciji učenika pred Bogom. Naizgled “napredni” ljudi, bilo da su u pitanju ljudi u svetu ili religiozne vođe u crkvi, jesu upravo ljudi koji stalno žele biti u ulozi učitelja. Njihov stav srca je sasvim suprotan od stava koji Bog zahteva i zato ne postoji istinski napredak u njihovim životima. Srce sa stavom učitelja ne može primiti Božiji blagoslov za napredak. Srce sa stavom učenika prima Božiji blagoslov za napredovanje. Dobro je da ispitamo svoja srca i vidimo da li smo željni da nas Bog uči istini, ili samo želimo da učimo druge!

Bog koristi svoju Reč kao sredstvo za naše učenje. Mi ćemo dokazati našu želju i spremnost da budemo učeni od Boga tako što ćemo odvajati vreme da čitamo i razmišljamo o Božijoj Reči. Bog obećava divnu stvar onima kojima omili Njegova Reč i koji o njoj razmišljaju dan i noć. U Psalmu 1:3 kaže da su takvi ljudi kao drvo koje je usađeno kraj potoka, koje donosi plod u svoje vreme i kojemu list ne vene, nego što god radi, u svemu napreduje! Ovo je predivno! Duhovni ljudi koji ljube Gospoda i Njegovu Reč nalaze napredak u svemu što rade.

Primer ovakvog života vidimo kod Josifa. Kada je kao prodati rob dospeo u Misir kod svog gospodara, čovek je jasno primetio da sve što Josif radi Bog vodi u napredak! (1.Mojs.39:3). Videvši to Petefrije je davao sve veća ovlašćenja Josifu, dok ga konačno nije postavio nad celim svojim domom. Rezultat tog bio je Božiji blagoslov i napredak na svemu što je Petefrije imao u svojoj kući i polju.

Naravno, ne govorim o tome da biti Božiji čovek znači za kratko vreme postati milioner. Naše finansijsko stanje je Božija odluka, a ne dokaz naše snalažljivosti ili sposobnosti. Bog je ponekad želeo da apostol Pavle bude gladan i da nema dovoljno za svoje potrebe (Fil.4:12), a ipak to nije bio dokaz Pavlovog “nazadovanja”, već dokaz njegovog integriteta, prave pobožnosti i pouzdanja u Boga!

Bog je rekao starozavetnom svom narodu: “Držite Reči ovoga zaveta i tvorite ih, da biste napredovali u svemu što radite” (5.Mojs.29:9). Dakle, poslušnost Božijoj Reči otvara vrata istinskog napretka koji dolazi od Boga. Apostol Pavle je savetovao Timoteja da ne zanemari duhovni dar koji mu je Bog poverio, već da bude istrajan u čitanju, utešavanju u učenju, kako bi njegov napredak bio evidentan svima (1.Tim.4:13-15).

Napredak koji Bog daje odnosi se prvenstveno na “napredovanje u delu Božijem” (1.Kor.15:58), odnosno na napredovanje u veri, umnožavanje ljubavi prema braći i sestrama, veće čistote u mislima i rečima, više samokontrole, više snošenja i strpljenja prema bližnjima, i većeg pouzdanja i poznavanja Gospoda! Taj napredak neće ostati neprimećen. Naši najbliži će to jasno videti. Naša žena, muž, roditelji i deca će iskusiti najpre blagoslov našeg napretka koji potiče od Boga!

Gospode, želimo biti u stavu učenika dopuštajući Tebi da nas učiš da bismo napredovali i išli putem kojim nas Ti vodiš! Slava Ti za živu i svežu Reč sa neba! Amin.